Eksempler på vanlige formler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke følgende eksempler i beregnede kolonner for en liste eller et bibliotek. Eksempler som ikke inkluderer kolonnereferanser, kan brukes til å angi standardverdien for en kolonne.

I denne artikkelen

Betingede formler

Dato og klokkeslett formler

Matematiske formler

Tekstformler

Betingede formler

Du kan bruke følgende formler for å teste betingelsen for en setning og returnere en Ja- eller Nei-verdi, for å teste en alternativ verdi, for eksempel OK eller Ikke OK, eller for å returnere en tom verdi eller en strek som representerer en nullverdi.

Kontrollere om et tall er større eller mindre enn et annet nummer

Bruk HVIS-funksjonen til å utføre denne sammenligningen.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (mulig resultat)

15000

9000

=[Kolonne1]>[Kolonne2]

Er Kolonne1 større enn Kolonne2? (Ja)

15000

9000

=Hvis([Kolonne1]<=[Kolonne2], "OK", "Ikke OK")

Er Kolonne1 mindre enn eller lik Kolonne2? (Ikke OK)

Returnere en logisk verdi etter en sammenligning av innhold i kolonner

Hvis resultatet skal være en logisk verdi (Ja eller Nei), bruker du funksjonene OG, ELLER og IKKE.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (mulig resultat)

15

9

8

=OG([Kolonne1]>[Kolonne2], [Kolonne1]<[Kolonne3])

Er 15 større enn 9 og mindre enn 8? (Nei)

15

9

8

=ELLER([Kolonne1]>[Kolonne2], [Kolonne1]<[Kolonne3])

Er 15 større enn 9 eller mindre enn 8? (Ja)

15

9

8

=IKKE([Kolonne1]+[Kolonne2]=24)

Er 15 pluss 9 ikke lik 24? (Nei)

Hvis du vil ha et resultat som er en annen beregning, eller en annen verdi enn Ja eller Nei, bruker du funksjonene HVIS, OG og ELLER.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (mulig resultat)

15

9

8

=HVIS([Kolonne1]=15, "OK", "Ikke OK")

Hvis verdien i Kolonne1 er lik 15, returneres "OK". (OK)

15

9

8

=HVIS(OG([Kolonne1]>[Kolonne2], [Kolonne1]<[Kolonne3]), "OK", "Ikke OK")

Hvis 15 er større enn 9 og mindre enn 8, returneres "OK". (Ikke OK)

15

9

8

=HVIS(ELLER([Kolonne1]>[Kolonne2], [Kolonne1]<[Kolonne3]), "OK", "Ikke OK")

Hvis 15 er større enn 9 eller mindre enn 8, returneres "OK". (OK)

Vise nuller som tomrom eller streker

Hvis du vil vise en null, utfører du en enkel beregning. Hvis du vil vise en tom verdi eller en strek, bruker du HVIS-funksjonen.

C olumn1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (mulig resultat)

10

10

=[Kolonne1]-[Kolonne2]

Det andre tallet subtraheres fra det første (0)

15

9

=HVIS([Kolonne1]-[Kolonne2],"-",[Kolonne1]-[Kolonne2])

Returnerer en strek når verdien er null (-)

Skjule feilverdier i kolonner

Hvis du vil vise en strek, #I/T eller IT i stedet for en feilverdi, bruker du ERFEIL-funksjonen.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (mulig resultat)

10

0

=[Kolonne1]/[Kolonne2]

Fører til en feil (#DIV/0)

10

0

=HVIS(ERFEIL([Kolonne1]/[Kolonne2]),"IT",[Kolonne1]/[Kolonne2])

Returnerer IT når verdien er en feil

10

0

=HVIS(ERFEIL([Kolonne1]/[Kolonne2]),"-",[Kolonne1]/[Kolonne2])

Returnerer en strek når verdien er en feil

Til toppen av siden

Dato- og klokkeslettformler

Du kan bruke følgende formler til å utføre beregninger som er basert på datoer og klokkeslett, for eksempel addere et antall dager, måneder eller år til en dato, beregne differansen mellom to datoer, og konvertere klokkeslett til en desimalverdi.

Legge til datoer

Hvis du vil legge til et antall dager til en dato, bruker du addisjonsoperatoren (+).

Obs!: Når du manipulerer datoer, må returtypen til den beregnede kolonnen angis som Dato og klokkeslett.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

09.06.2007

3

=[Kolonne1]+[Kolonne2]

Adderer 3 dager til 9/6/2007 (12/6/2007)

10/12/2008

54

=[Kolonne1]+[Kolonne2]

Adderer 54 dager til 10/12/2008 (2/2/2009)

Hvis du vil addere et antall måneder til en dato, bruker du funksjonene DATO, ÅR, MÅNED og DAG.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

09.06.2007

3

=DATO(ÅR([Kolonne1]),MÅNED([Kolonne1])+[Kolonne2],DAG([Kolonne1]))

Adderer 3 måneder til 9/6/2007 (9/9/2007)

10/12/2008

25

=DATO(ÅR([Kolonne1]),MÅNED([Kolonne1])+[Kolonne2],DAG([Kolonne1]))

Adderer 25 måneder til 10/12/2008 (10/01/2011)

Hvis du vil addere et antall år til en dato, bruker du funksjonene DATO, ÅR, MÅNED og DAG.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

09.06.2007

3

=DATO(ÅR([Kolonne1])+[Kolonne2],MÅNED([Kolonne1]),DAG([Kolonne1]))

Adderer 3 år til 9/6/2007 (9/6/2010)

10/12/2008

25

=DATO(ÅR([Kolonne1])+[Kolonne2],MÅNED([Kolonne1]),DAG([Kolonne1]))

Adderer 25 år til 10/12/2008 (10/12/2033)

Hvis du vil legge til en kombinasjon av dager, måneder og år til en dato, bruker du funksjonene DATO, ÅR, MÅNED og DAG.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

9/6/2007

=DATO(ÅR([Kolonne1])+3,MÅNED([Kolonne1])+1,DAG([Kolonne1])+5)

Adderer 3 år, 1 måned og 5 dager til 9/6/2007 (14/7/2010) (1/14/2009)

10/12/2008

=DATO(ÅR([Kolonne1])+1,MÅNED([Kolonne1])+7,DAG([Kolonne1])+5)

Adderer 1 år, 7 måneder og 5 dager til 10/12/2008 (15/7/2010)

Beregne forskjellen mellom to datoer

Bruk DATODIFF-funksjonen til å utføre denne beregningen.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

01-jan-1995

15-jun-1999

=DATODIFF([Kolonne1], [Kolonne2],"d")

Returnerer antall dager mellom de to datoene(1626)

01-jan-1995

15-jun-1999

=DATODIFF([Kolonne1], [Kolonne2],"ym")

Returnerer antall måneder mellom datoene, og ignorerer år-delen (5)

01-jan-1995

15-jun-1999

=DATODIFF([Kolonne1], [Kolonne2],"yd")

Returnerer antall dager mellom datoene og ignorerer år-delen (165)

Beregne forskjellen mellom to ganger

Hvis du vil presentere resultatet i standard tidsformat (timer:minutter:sekunder), bruker du subtraksjonsoperatoren (-) og TEKST-funksjonen. Hvis denne metoden skal fungere, må ikke timer overskride 24, og minutter og sekunder må ikke overskride 60.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

09/06/2007 10:35

09/06/2007 15:30:00

=TEKST([Kolonne2]-[Kolonne1],"h")

Timer mellom to tidspunkt (4)

09/06/2007 10:35

09/06/2007 15:30:00

=TEKST([Kolonne2]-[Kolonne1],"t:mm")

Timer og minutter mellom to klokkeslett (4:55)

09/06/2007 10:35

09/06/2007 15:30:00

=TEKST([Kolonne2]-[Kolonne1],"t:mm:ss")

Timer, minutter og sekunder mellom to klokkeslett (4:55:00)

Hvis du skal presentere resultatet i én summering som er basert på én tidsenhet, bruker du HELTALL-funksjonen eller funksjonene TIME, MINUTT eller SEKUND.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

09/06/2007 10:35

10/06/2007 15:30

=HELTALL(([Kolonne2]-[Kolonne1])*24)

Totalt antall timer mellom to tidspunkt (28)

09/06/2007 10:35

10/06/2007 15:30

=HELTALL(([Kolonne2]-[Kolonne1])*1440)

Totalt antall minutter mellom to tidspunkt (1735)

09/06/2007 10:35

10/06/2007 15:30

=HELTALL(([Kolonne2]-[Kolonne1])*86400)

Totalt antall sekunder mellom to tidspunkt (104100)

09/06/2007 10:35

10/06/2007 15:30

=KLOKKESLETT([Kolonne2]-[Kolonne1])

Timer mellom to tidspunkt hvor differansen ikke overskrider 24 (4)

09/06/2007 10:35

10/06/2007 15:30

=MINUTT([Kolonne2]-[Kolonne1])

Minutter mellom to tidspunkt hvor differansen ikke overskrider 60 (55)

09/06/2007 10:35

10/06/2007 15:30

=SEKUND([Kolonne2]-[Kolonne1])

Sekunder mellom to tidspunkt hvor differansen ikke overskrider 60 (0)

Konvertere tidsenheter

Hvis du vil konvertere timer fra standard tidsformat til et desimaltall, bruker du HELTALL-funksjonen.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

10:35:00

=([Kolonne1]-HELTALL([Kolonne1]))*24

Antall timer siden 12:00 (10,583333)

12:15

=([Kolonne1]-HELTALL([Kolonne1]))*24

Antall timer siden 12:00 (12.25)

Hvis du vil konvertere timer fra et desimaltall til standard tidsformatet (timer:minutter:sekunder), bruker du divisjonsoperatoren og TEKST-funksjonen.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

23:58:00

=TEKST(Kolonne1/24, "tt:mm:ss")

Timer, minutter og sekunder siden 12:00 (00:59:55)

2:06

=TEKST(Kolonne1/24; "t:mm")

Timer og minutter siden 12:00 (0:05)

Sette inn juliansk datoer

En juliansk dato refererer til et datoformat som er en kombinasjon av det gjeldende året og antall dager siden begynnelsen av året. 1. januar 2007 vises for eksempel som 2007001, og 31. desember 2007 vises som 2007356. Dette formatet er ikke basert på den julianske kalenderen.

Hvis du vil konvertere en dato til en juliansk dato, bruker du funksjonene TEKST og DATOVERDI.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

23/6/2007

=TEKST([Kolonne1],"åå")&TEKST(([Kolonne1]-DATOVERDI("1/1/"& TEKST([Kolonne1],"åå"))+1),"000")

Dato i juliansk format, med et tosifret år (07174)

23/6/2007

=TEKST([Kolonne1],"åååå")&TEKST(([Kolonne1]-DATOVERDI("1/1/"&TEKST([Kolonne1],"åå"))+1),"000")

Dato i juliansk format, med et firesifret år (2007174)

Hvis du skal konvertere en dato til en juliansk dato brukt i astronomien, bruker du konstanten 2415018.50. Denne formelen fungerer bare for datoer etter 1/3/1901 og hvis du bruker 1900-datosystemet.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

23/6/2007

=[Kolonne1]+2415018.50

Dato i juliansk format, brukt i astronomien (2454274.50)

Vise datoer som dag i uken

Hvis du vil konvertere datoer til teksten for dagen i uken, bruker du funksjonene TEKST og UKEDAG.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (mulig resultat)

19-feb-2007

=TEKST(UKEDAG([Kolonne1]), "dddd")

Beregner dagen i uken for datoen og returnerer hele navnet på dagen (mandag)

3-jan-2008

=TEKST(UKEDAG([Kolonne1]), "ddd")

Beregner dagen i uken for datoen og returnerer det forkortede navnet på dagen (tor)

Til toppen av siden

Matematiske formler

Du kan bruke følgende formler til å utføre en rekke ulike matematiske beregninger, for eksempel addere, subtrahere, multiplisere og dividere tall, beregne gjennomsnittet eller medianen av tall, avrunde et tall og telle verdier.

Legge sammen tall

Hvis du skal legge sammen tall i to eller flere kolonner i en rad, bruker du addisjonsoperatoren (+) eller SUMMER-funksjonen.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (resultat)

6

5

4

=[Kolonne1]+[Kolonne2]+[Kolonne3]

Adderer verdiene i de tre første kolonnene (15)

6

5

4

=SUMMER([Kolonne1],[Kolonne2],[Kolonne3])

Adderer verdiene i de tre første kolonnene (15)

6

5

4

=SUMMER(HVIS([Kolonne1]>[Kolonne2], [Kolonne1]-[Kolonne2], 10), [Kolonne3])

Hvis Kolonne1 er større enn Kolonne2, adderer du differansen til Kolonne3. Ellers adderer du 10 til Kolonne3 (5)

Trekke fra tall

Hvis du skal subtrahere tall i to eller flere kolonner i en rad, bruker du subtraksjonsoperatoren (-) eller SUMMER-funksjonen med negative tall.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (resultat)

15000

9000

-8000

=[Kolonne1]-[Kolonne2]

Trekker 9000 fra 15000 (6000)

15000

9000

-8000

=SUMMER([Kolonne1],[Kolonne2],[Kolonne3])

Legger sammen tall i de første tre kolonnene, inkludert negative verdier (16000)

Beregne forskjellen mellom to tall som en prosentdel

Bruk operatorene for subtraksjon (-) og divisjon (/), og ABS-funksjonen.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

2342

2 500

=([Kolonne2]-[Kolonne1])/ABS([Kolonne1])

Prosentvis endring (6,75% eller 0,06746)

Multiplisere tall

Hvis du skal multiplisere tall i to eller flere kolonner i en rad, bruker du multiplikasjonsoperatoren (*) eller PRODUKT-funksjonen.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

5

2

=[Kolonne1]*[Kolonne2]

Multipliserer tallene i de første to kolonnene (10)

5

2

=PRODUKT([Kolonne1], [Kolonne2])

Multipliserer tallene i de første to kolonnene (10)

5

2

=PRODUKT([Kolonne1],[Kolonne2],2)

Multipliserer tallene i de første to kolonnene og tallet 2 (20)

Dividere tall

Hvis du vil dividere tall i to eller flere kolonner i en rad, bruker du divisjonsoperatoren (/).

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

15000

12

=[Kolonne1]/[Kolonne2]

Dividerer 15000 med 12 (1250)

15000

12

=([Kolonne1]+10000)/[Kolonne2]

Adderer 15000 og 10000, og dividerer deretter totalen med 12 (2083)

Beregne gjennomsnittet av tall

Gjennomsnittsverdien kalles også middelverdi. Hvis du skal beregne gjennomsnittet for tall i to eller flere kolonner i en rad, bruker du GJENNOMSNITT-funksjonen.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (resultat)

6

5

4

=GJENNOMSNITT([Kolonne1], [Kolonne2],[Kolonne3])

Gjennomsnittet av tallene i de tre første kolonnene (5)

6

5

4

=GJENNOMSNITT(HVIS([Kolonne1]>[Kolonne2], [Kolonne1]-[Kolonne2], 10), [Kolonne3])

Hvis Kolonne1 er større enn Kolonne2, beregnes gjennomsnittet mellom forskjellen og Kolonne3. Ellers beregnes gjennomsnittet mellom verdien 10 og Kolonne3 (2,5)

Beregne medianen til tallene

Medianen er verdien i midten av en ordnet rekke med tall. Bruk MEDIAN-funksjonen til å beregne medianen i en gruppe med tall.

A

B

C

D

E

F

Formel

Beskrivelse (resultat)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A, B, C, D, E, F)

Medianen for tallene i de 6 første kolonnene (8)

Beregne det minste eller største tallet i et område

Du kan beregne det minste eller største tallet i to eller flere kolonner i en rad, ved å bruke funksjonene MIN og STØRST.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (resultat)

10

7

9

=MIN([Kolonne1], [Kolonne2], [Kolonne3])

Det minste tallet (7)

10

7

9

=MAKS([Kolonne1], [Kolonne2], [Kolonne3])

Det største tallet (10)

Telle verdier

Hvis du vil telle verdier, bruker du ANTALL-funksjonen.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (resultat)

Eple

12/12/2007

=ANTALL([Kolonne1], [Kolonne2], [Kolonne3])

Teller hvor mange kolonner som inneholder numeriske verdier. Ekskluderer dato og klokkeslett, tekst og nullverdier (0)

$12

#DIV/0!

1,01

=ANTALL([Kolonne1], [Kolonne2], [Kolonne3])

Teller antall kolonner som inneholder numeriske verdier, men utelater feil og logiske verdier (2)

Øke eller redusere et tall med en prosentdel

Bruk prosentoperatoren (%) til å utføre denne beregningen.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

23

3%

=[Kolonne1]*(1+5%)

Øker tallet i Kolonne1 med 5% (24,15)

23

3%

=[Kolonne1]*(1+[Kolonne2])

Øker tallet i Kolonne1 med prosentverdien i Kolonne2: 3% (23,69)

23

3%

=[Kolonne1]*(1-[Kolonne2])

Minsker tallet i Kolonne1 med prosentverdien i Kolonne2: 3% (22,31)

Heve et tall i en potens

Bruk operatoren for eksponentiering (^) eller POTENS-funksjonen til å utføre denne beregningen.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

5

2

=[Kolonne1]^[Kolonne2]

Beregner 5 i andre potens (25)

5

3

=POTENS([Kolonne1], [Kolonne])

Beregner 5 i tredje potens (125)

Runde av et tall

Hvis du vil avrunde et tall, bruker du funksjonene AVRUND.OPP, AVRUND.TIL.ODDETALL eller AVRUND.TIL.PARTALL.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

20,3

=AVRUND.OPP([Kolonne1],0)

Avrunder 20,3 opp til nærmeste heltall (21)

-5,9

=AVRUND.OPP([Kolonne1],0)

Avrunder -5,9 opp til nærmeste heltall (-5)

12,5493

=AVRUND.OPP([Kolonne1]0,2)

Avrunder 12,5493 opp til nærmeste hundredel, to desimalplasser (12,55)

20,3

=EVEN([Kolonne1])

Avrunder 20,3 oppover til nærmeste partall (22)

20,3

=AVRUND.TIL.ODDETALL([Kolonne1])

Avrunder 20,3 oppover til nærmeste oddetall (21)

Hvis du vil avrunde et tall nedover, bruker du AVRUND.NED-funksjonen.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

20,3

=AVRUND.NED([Kolonne1],0)

Avrunder 20,3 ned til nærmeste heltall (20)

-5,9

=AVRUND.NED([Kolonne1],0)

Avrunder -5,9 til nærmeste heltall (-6)

12,5493

=AVRUND.NED([Kolonne1]0,2)

Avrunder 12,5493 ned til nærmeste hundredel, to desimalplasser (12,54)

Hvis du vil runde av et tall til nærmeste brøk, bruker du AVRUND-funksjonen.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

20,3

=AVRUND.OPP([Kolonne1],0)

Avrunder 20,3 nedover fordi brøkdelen er mindre enn ,5 (20)

5,9

=AVRUND.OPP([Kolonne1],0)

Avrunder 5,9 oppover fordi brøkdelen er større enn ,5 (6)

-5,9

=AVRUND.OPP([Kolonne1],0)

Avrunder -5,9 oppover fordi brøkdelen er større enn ,5 (-6)

1,25

=AVRUND([Kolonne1], 1)

Avrunder tallet opp til nærmeste tidel (én desimal). Fordi delen som skal avrundes er 0,05 eller større, rundes tallet oppover (resultat: 1,3)

30,452

=AVRUND([Kolonne1], 2)

Avrunder tallet opp til nærmeste hundredel (to desimaler). Fordi delen som skal avrundes, 0,002, er mindre enn 0,0005, rundes tallet nedover (resultat: 30,45)

Hvis du skal avrunde et tall til et signifikant siffer over 0, bruker du funksjonene AVRUND, AVRUND.OPP, AVRUND.NED, HELTALL og LENGDE.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

5492820

=AVRUND([Kolonne1],3-LENGDE(HELTALL([Kolonne1])))

Avrunder tallet til 3 signifikante sifre (5490000)

22230

=AVRUND.NED([Kolonne1],3-LENGDE(HELTALL([Kolonne1])))

Avrunder det nederste tallet nedover til 3 signifikante sifre (22200)

5492820

=AVRUND.OPP([Kolonne1], 5-LENGDE(HELTALL([Kolonne1])))

Avrunder det øverste tallet nedover til 5 signifikante sifre (5492900)

Til toppen av siden

Tekstformler

Du kan bruke følgende formler til å manipulere tekst, for eksempel kombinere eller sette sammen verdiene fra flere kolonner, sammenligne innholdet i kolonner, fjerne tegn eller mellomrom, og gjenta tegn.

Endre bokstavtype

Hvis du vil endre tekst til store eller små bokstaver, bruker du funksjonene STORE, SMÅ eller STOR.FORBOKSTAV.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

nina Vietzen

=STORE([Kolonne1])

Endre tekst til store bokstaver (NINA VIETZEN)

nina Vietzen

=SMÅ([Kolonne1])

Endrer tekst til små bokstaver (nina vietzen)

nina Vietzen

=STOR.FORBOKSTAV([Kolonne1])

Endrer tekst til store forbokstaver (Nina Vietzen)

Kombinere fornavn og etternavn

Hvis du vil kombinere for- og etternavnene, kan du bruke operatoren & eller funksjonen KJEDE.SAMMEN.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

Carlos

Carvallo

=[Kolonne1]&[Kolonne2]

Kombinerer de to strengene (CarlosCarvallo)

Carlos

Carvallo

=[Kolonne1]&" "&[Kolonne2]

Kombinerer de to strengene atskilt med et mellomrom (Carlos Carvallo)

Carlos

Carvallo

=[Kolonne2]&", "&[Kolonne1]

Kombinerer de to strengene atskilt med et komma og et mellomrom (Carvallo, Carlos)

Carlos

Carvallo

=KJEDE.SAMMEN([Kolonne2], ",", [Kolonne1])

Kombinerer de to strengene atskilt med et komma (Carvallo,Carlos)

Kombinere tekst og tall fra ulike kolonner

Hvis du vil kombinere tekst og tall, bruker du funksjonen KJEDE.SAMMEN, operatoren & eller TEKST-funksjonen og operatoren &.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

Yang

28

=[Kolonne1]&" solgte "&[Kolonne2]&" enheter."

Kombinerer innholdet ovenfor i et uttrykk (Yang solgte 28 enheter.)

Dubois

40%

=[Kolonne1]&" solgte "&TEKST([Kolonne2],"0%")&" av det samlede salget."

Kombinerer innholdet ovenfor til en setning (Dubois solgte 40 % av det samlede salget.)

Obs!: TEKST-funksjonen føyer til den formaterte verdien i Kolonne2 i stedet for den underliggende verdien ,som er ,4.

Yang

28

=KJEDE.SAMMEN(Kolonne1]," solgte ",[Kolonne 2]," enheter.")

Kombinerer innholdet ovenfor i et uttrykk (Yang solgte 28 enheter.)

Slå sammen tekst med en dato eller klokkeslett

Hvis du vil kombinere tekst med en dato eller et klokkeslett, kan du bruke TEKST-funksjonen og operatoren &.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (resultat)

Fakturadato

5-jun-2007

="Kontodato: "&TEKST([Kolonne2], "d-mmm-åååå")

Kombinerer tekst med en dato (Kontodato: 5-jun-2007)

Fakturadato

5-jun-2007

=[Kolonne1]&" "&TEKST([Kolonne2], "mmm-dd-åååå")

Kombinerer tekst og dato fra forskjellige kolonner til én kolonne (Fakturadato 05.jun.2007)

Sammenligne innhold i kolonner

Hvis du vil sammenligne en kolonne med en annen kolonne eller en liste med verdier, bruker du funksjonene EKSAKT og ELLER.

Kolonne1

Kolonne2

Formel

Beskrivelse (mulig resultat)

BD122

BD123

=EKSAKT([Kolonne1],[Kolonne2])

Sammenligner innhold i de to første kolonnene (Nei)

BD122

BD123

=EKSAKT([Kolonne1], "BD122")

Sammenligner innholdet i Kolonne1 med strengen "BD122" (Ja)

Kontrollere om en kolonneverdi eller en del av den samsvarer med bestemt tekst

Hvis du vil kontrollere om en kolonneverdi eller en del av den, samsvarer med spesifikk tekst, bruker du funksjonene HVIS, FINN, SØK og ERTALL.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (mulig resultat)

Vietzen

=HVIS([Kolonne1]="Vietzen", "OK", "Ikke OK")

Kontrollerer om Kolonne1 er Vietzen (OK)

Vietzen

=HVIS(ERTALL(FINN("v",[Kolonne1])), "OK", "Ikke OK")

Kontrollerer om Kolonne1 inneholder bokstaven v (OK)

BD123

=ERTALL(FINN("BD",[Kolonne1]))

Kontrollerer om Kolonne1 inneholder BD (Ja)

Antall ikke-tomme kolonner

Hvis du vil telle kolonner som ikke er tomme, kan du bruke funksjonen ANTALLA.

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Formel

Beskrivelse (resultat)

Salg

19

=ANTALLA([Kolonne1], [Kolonne2])

Teller antall ikke-tomme kolonner (2)

Salg

19

=ANTALLA([Kolonne1], [Kolonne2], [Kolonne3])

Teller antall ikke-tomme kolonner (2)

Fjerne tegn fra tekst

Du fjerner tegn fra tekst ved bruke funksjonene LENGDE, VENSTRE og HØYRE.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

Vitamin A

=VENSTRE([Kolonne1],LENGDE([Kolonne1])-2)

Returnerer de 7 (9-2) tegnene lengst mot venstre (Vitamin)

Vitamin B1

=HØYRE([Kolonne1], LENGDE([Kolonne1])-8)

Returnerer de 2 (10-8) tegnene lengst mot høyre(B1)

Fjerne mellomrom fra begynnelsen og slutten av en kolonne

Hvis du vil fjerne mellomrom fra en kolonne, bruker du TRIMME-funksjonen.

Kolonne1

Formel

Beskrivelse (resultat)

Hallo der!

=TRIMME([Kolonne1])

Fjerner mellomrommene fra begynnelsen og slutten (Hallo der!)

Gjenta et tegn i en kolonne

Hvis du vil gjenta et tegn i en kolonne, bruker du funksjonen GJENTA.

Formel

Beskrivelse (resultat)

=GJENTA(".";3)

Gjentar et punktum 3 ganger (...)

=GJENTA("-";10)

Gjentar en strek 10 ganger (----------)

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×