Eksempler på diagramtyper

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Kolonne

Et stolpediagram viser dataendringer over tid eller illustrerer sammenligninger mellom elementer. Kategorier organiseres vannrett og verdier loddrett slik at variasjon over tid vektlegges.

Stående stolpediagram

Stablede stolpediagrammer viser forholdet mellom individuelle elementer og helheten.

Stolpediagram med 3D-perspektiv

Stolpediagrammet med tredimensjonalt perspektiv sammenligner datapunkt langs to akser. I dette tredimensjonale diagrammet kan du sammenligne salget i Europa over fire kvartaler med salget i to andre avdelinger.

Kjegle, sylinder og pyramide

Dataindikatorene kjegle, sylinder og pyramide kan bidra med en dramatisk effekt på tredimensjonale stolpediagrammer og tredimensjonale liggende stolpediagrammer.

3D stolpediagram med sylinder dataindikatorer

3D-stolpediagram med pyramide dataindikatorer

Liggende

Et liggende stolpediagram illustrerer sammenligninger mellom enkeltelementer. Kategorier organiseres loddrett og verdier vannrett slik at det fokuseres på sammenligning av verdier, og slik at tid vektlegges mindre.

Liggende stolpediagram

Stablede liggende stolpediagrammer viser forholdet mellom enkeltelementer og helheten.

Stablet liggende stolpediagram

Linje

Et linjediagram viser trender i data ved regelmessige intervaller.

Tilkoblingslinje

Område

Et arealdiagram legger vekt på endringsforhold over tid. Ved å vise summen av inntegnede verdier, viser et arealdiagram også forholdet mellom enkeltdelene og helheten.

Arealdiagram

I dette eksemplet fremhever arealdiagrammet økningen i salg på Vestlandet og illustrerer hvordan hver landsdel bidrar til det totale salget.

Punktdiagram (XY)

Et punktdiagram viser enten forholdet mellom de numeriske verdiene i flere dataserier, eller tegner inn to grupper med tall som én serie med xy-koordinater. Det viser ujevne intervaller, eller grupper, med data og brukes vanligvis i vitenskapelige data.

Når du ordner dataene, plasserer du x-verdiene i én rad eller kolonne og skriver deretter inn tilhørende y-verdier i radene eller kolonnene ved siden av.

data som skal registreres

xy-punktdiagram

Boblediagram

Et boblediagram er en type punktdiagram. Størrelsen på dataindikatoren gir uttrykk for verdien av den tredje variabelen.

Når du vil ordne dataene, plasserer du x-verdiene i én rad eller kolonne og skriver inn tilhørende y-verdier og boblestørrelser i tilstøtende rader eller kolonner.

Data som skal registreres

Boblediagram

Diagrammet i dette eksemplet viser at Firma A har flest produkter og størst markedsandel, men ikke størst salg.

Sektordiagram

Et sektordiagram viser den proporsjonale størrelsen på elementer som utgjør en dataserie i forhold til summen av elementene. Diagrammet viser bare én dataserie og er nyttig når du vil fremheve et viktig element.

Sektordiagram

Hvis du vil gjøre små sektorer mer synlige, kan du gruppere dem som ett element i et sektordiagram og deretter bryte dem ned i et mindre sektordiagram eller liggende stolpediagram ved siden av hoveddiagrammet.

Sektordiagram som inneholder mindre sektordiagram

Hjuldiagrammer

I likhet med et sektordiagram, viser et hjuldiagram forholdet mellom delene og helheten, men det kan inneholde mer enn én dataserie. Hver ring i hjuldiagrammet representerer en dataserie.

Hjuldiagram

Lager

Differansediagrammet brukes ofte til å illustrere børskurser. Dette diagrammet kan også brukes med vitenskapelige data, for eksempel for å vise temperaturendringer. Du må ordne dataene i riktig rekkefølge for å opprette dette og andre børsdiagrammer.

Børsdiagram

Et børsdiagram som måler volum har to verdiakser: En for kolonner som måler volum, og én for børskurser. Du kan ta med volum i et diagram som viser høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs eller et diagram for åpningskurs, høyeste kurs, laveste kurs og lukkingskurs.

Børsdiagram med to verdiakser

Overflate

Et overflatediagram er nyttig når du vil finne optimale kombinasjoner mellom to sett med data. Akkurat som på et topografisk kart markerer farger og mønstre områder som er i samme verdiområde.

Overflatediagram

Dette diagrammet viser de forskjellige kombinasjonene av temperatur og tid som resulterer i samme mål for strekkfasthet.

Radardiagram

I et radardiagram har hver kategori en egen verdiakse med utgangspunkt i nullpunktet. Linjer kobler alle verdiene i samme serie.

radardiagram

Et radardiagram sammenligner totalverdier for flere dataserier. I dette diagrammet representerer dataserien som dekker det største området, Merke A, merket med høyest vitamininnhold.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×