Egenskapsside for oppslag (ADP)

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

(Gjelder bare Microsoft SQL Server 2000.) Denne egenskapssiden inneholder et sett med egenskaper for oppslagsfelt. Denne egenskapssiden gjelder for tabeller, visninger og innebygde funksjoner.

Tabellnavn

Vises bare hvis du arbeider på en tabell. Viser navnet på tabellen. Hvis du arbeider i et databasediagram og mer enn én tabell er valgt i diagrammet, vises bare navnet på den første tabellen.

Objektnavn

Vises bare hvis du arbeider på en visning eller innebygd funksjon. Viser navnet på visningen eller funksjonen. Du kan ikke redigere denne egenskapen.

Kolonnenavn

Hvis du arbeider på en tabell, viser navnet på en kolonne i tabellen. Hvis du arbeider med en visning eller innebygd funksjon, viser navnet på en utdatakolonnen for visning eller funksjon. Hvis du vil undersøke oppslagsegenskapene for en annen kolonne, velger du fra rullegardinlisten.

Vis kontroll

Viser standardkontrollen for å vise verdier i denne kolonnen når du tar med i et skjema.

Radkildetype

Fungerer sammen med egenskapen Radkilde. Bruk denne egenskapen til å angi hvilken type radkilde (tabell/spørring, verdiliste, Feltliste eller Visual Basic-funksjon) og angi deretter radkilden i egenskapen Radkilde.

Radkilde

Hvis Radkildetype er satt til tabell/spørring, viser navnet på tabellen, spørringen eller SQL-setning. Selv om lagrede prosedyrer ikke vises, kan du angi navnet på en lagret prosedyre for én setning som ikke endrer data.

Hvis Radkildetype er satt til verdiliste, vises oppføringene i listen, atskilt med semikolon.

Hvis Radkildetype er satt til Feltliste, vises navnet på tabellen eller spørringen.

Hvis Radkildetype er satt til funksjonsnavn, er Radkilde tomt.

Bundet kolonne

Viser hvilken kolonne som er bundet til det underliggende feltet for en bundet flere kolonner, samt liste eller kombinasjonsboks.

Antall kolonner

Viser antall kolonner i en liste eller kombinasjonsboks.

Kolonnebredder

Viser bredden på hver kolonne, atskilt med semikolon. Hvis du vil skjule den bundne kolonnen fra visningen, kan du bruke breddeverdien null.

Antall rader

Viser maksimalt antall rader som skal vises i listedelen av en kombinasjonsboks.

Listebredde

Viser bredden på listedelen av en kombinasjonsboks.

Bare fra liste

Avgjør om en kombinasjonsboks godtar alle verdier eller tekst som samsvarer med en av verdiene i listen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×