Egenskapsside for kolonner (ADP)

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne egenskapssiden inneholder et sett med egenskaper for en kolonne i en tabell eller settet med Visningskolonner i en visning eller innebygd funksjon.

Tabellnavn

Denne egenskapen vises ikke hvis du arbeider med en visning eller innebygd funksjon. Viser navnet på tabellen som inneholder kolonnen du viser egenskaper. Alternativet tabellnavn bare redigeres i databaseutforming, ikke fra i tabellutformingen. Hvis mer enn én tabell er valgt i et diagram, vises bare navnet på den første tabellen.

Objektnavn

Denne egenskapen vises ikke hvis du arbeider med en tabell. Viser navnet på visningen eller den innebygde funksjonen som inneholder utdatakolonnen du viser egenskaper. Objektnavn-alternativet er ikke redigeres.

Kolonnenavn

Viser navnet på den valgte kolonnen. Hvis du vil vise egenskaper for en annen kolonne, kan du utvide listen kolonnenavn.

Hvis du arbeider på en tabell, kan dette viser navnet på en av kolonnene i tabellen. Hvis du arbeider med en visning eller innebygd funksjon, kan dette viser navnet på en utdatakolonnen.

Uttrykk

Gjelder bare hvis du arbeider på en visning eller innebygd funksjon. Viser databaseuttrykk for utdatakolonnen – kolonnen som vises i resultatet av funksjonen visning eller innebygd. Hvis kolonnen svarer direkte til en kildekolonne, vises uttrykket eiernavn, tabellnavnet og kolonnenavnet. Hvis visningen eller funksjonen inneholder kolonnen qtysales -tabellen, er uttrykket dbo.sales.qty.

Hvis kolonnen svarer til en utledet kolonne som er definert i visningen eller den innebygde funksjonen, viser uttrykket avledningen. En kolonne kalt profit kan for eksempel har et uttrykk for revenue-expenses.

Beskrivelse

(Gjelder bare Microsoft SQL Server 2000.) Viser tekstbeskrivelsen av den valgte kolonnen. Verdien er lagret som en SQL Server utvidet egenskap.

Datatype

Viser datatypen for den valgte kolonnen.

Hvis du arbeider med en visning eller innebygd funksjon, gjelder datatype bare for utdatakolonner som samsvarer med direkte til kolonner i den underliggende tabell, visning eller funksjon. Andre ord Hvis utdatakolonnen utledes, datatype egenskapen er tom. Du kan ikke redigere denne egenskapen for en visning eller innebygd funksjon.

Lengde

Gjelder bare hvis du arbeider på en tabell. Viser lengden på den valgte kolonnen.

Nullstillbar

Avgjør om du kan angi nullverdier i kolonnen.

 • NULL     Nullverdier er tillatt.

 • Ikke NULL     Nullverdier er ikke tillatt.

Standardverdi

Gjelder bare hvis du arbeider på en tabell. Viser standard for denne kolonnen når en rad med noen verdi i denne kolonnen er satt inn i tabellen. Verdien i dette feltet kan være enten verdien av en SQL Server standardbegrensning eller navnet på en global begrensning som kolonnen er bundet. Fra rullegardinlisten inneholder alle globale standardverdier som er definert i databasen. Hvis du vil binde kolonnen til en global standard, velger du fra fra rullegardinlisten. Alternativt, hvis du vil opprette en standardbegrensning for kolonnen, skriver du inn standardverdien direkte som tekst.

Presisjon

Gjelder bare hvis du arbeider på en tabell. Viser det maksimale antallet sifre for verdier i denne kolonnen.

Scale

Gjelder bare hvis du arbeider på en tabell. Viser maksimalt antall sifre som kan vises til høyre for desimaltegnet i verdier i denne kolonnen.

Identitet

Gjelder bare hvis du arbeider på en tabell. Viser om kolonnen brukes av SQL Server som en ID-kolonne. Mulige verdier er:

 • Ingen     Kolonnen brukes ikke som en ID-kolonne.

 • Ja     Kolonnen brukes som en ID-kolonne.

 • Ja (ikke For replikering)     Kolonnen brukes som en ID-kolonne, unntatt mens en replikeringsagent for er å sette inn dataene i tabellen.

Identitetsfrø

Gjelder bare hvis du arbeider på en tabell. Viser frøverdien for en ID-kolonne. Dette alternativet gjelder bare for kolonner som har identitet-alternativet er satt til Ja eller Ja (ikke For replikering).

Identitet Tellerverdi

Gjelder bare hvis du arbeider på en tabell. Viser Tellerverdi verdien av en ID-kolonne. Dette alternativet gjelder bare for kolonner som har identitet-alternativet er satt til Ja eller Ja (ikke For replikering).

Er RowGuid

Gjelder bare hvis du arbeider på en tabell. Viser om kolonnen brukes av SQL Server som en ROWGUID-kolonne. Du kan angi denne verdien til Ja bare for en kolonne som er en ID-kolonne.

Formel

(SQLServer 7.0 eller høyere bare.) Gjelder bare hvis du arbeider på en tabell. Viser formelen for en beregnet kolonne.

Sortering

(Gjelder bare SQL Server 2000.) Gjelder bare hvis du arbeider på en tabell. Viser kollasjonssekvensen SQL Server bruker som standard på kolonnen når kolonneverdiene brukes til å sortere rader i et spørringsresultat. Hvis du vil bruke standard Kollasjonssekvensen for databasen, velger du < databasestandard >.

Format

(Gjelder bare SQL Server 2000.) Viser visningsformatet for kolonnen. Hvis du vil endre format, velg et format fra listen.

Desimaler

Viser antall desimaler som skal brukes for å vise verdier i denne kolonnen. Hvis du velger automatisk, antall desimaler, bestemmes av verdien du velger i Format.

Inndatamaske

(Gjelder bare SQL Server 2000.) Hvis du vil endre inndatamasken, klikker du i tekstboksen, og klikk deretter knappen som vises sammen med den.

Tittel

(Gjelder bare SQL Server 2000.) Viser tekstetikett som vises som standard i skjemaer ved hjelp av denne kolonnen.

Indeksert

(Gjelder bare SQL Server 2000.) Gjelder bare hvis du arbeider på en tabell. Viser om det finnes en indeks-kolonnen. Mulige verdier er:

 • Ingen     Det finnes ingen indeks på kolonnen.

 • Ja (dubletter OK)     Det finnes en ikke-unik indeks i én kolonne-kolonnen.

 • Ja (ingen dubletter)     Det finnes en unik indeks i én kolonne-kolonnen.

Hyperkobling

(Gjelder bare SQL Server 2000.) Angir om verdiene i denne kolonnen kan tolkes som hyperkoblinger.

IME-modus

(Gjelder bare SQL Server 2000.) Bestemmer IME (Input Method Editor) statusen for kolonnen når brukere angir verdier i kolonnen. Valgene er:

 • Ingen kontroll     Ingen kontroll er standard.

 •      Angir at IME er på og spesielle tegn for kinesisk, japansk eller koreansk kan angis som verdier for denne kolonnen.

 • Deaktivere Angir IME er deaktivert. Når brukere angir verdier i kolonnen, fungerer tastaturet den samme som engelsk modus.

 • Deaktivere     Lik "Av", bortsett fra at "Deaktivere" hindrer at brukere slår på IME.

 • Hiragana     Gyldig for japansk IME.

 • Katakana     Gyldig for japansk IME.

 • Katakana halvparten Gyldig for japansk IME.

 • Alfanumeriske tegn i Full     Gyldig for japansk og koreansk IME.

 • Alfa Gyldig for japansk og koreansk IME.

 • Hangul Full     Gyldig for koreansk IME.

 • Hangul     Gyldig for koreansk IME.

IME-setningsmodus

(Gjelder bare SQL Server 2000.) Bestemmer hvilke ekstra IME-konverteringsfeil brukes som standard når brukere angir verdier i kolonnen. Valgene er:

 • Forutsi     Angir et grunnleggende nivå av konverteringen. Dette er standardverdien.

 • Flertall     Støtter konvertering ved hjelp av flere ordlister med navn, geografiske- og postnummer.

 • Samtale     Støtter konvertering som gjenkjenner hverdagslig språk.

 • Ingen     Deaktiverer konvertering av tegnsett.

Furigana

(Gjelder bare SQL Server 2000.) Angir en kolonne som tilsvarer Furigana teksten som er angitt av brukeren som er lagret. Når brukeren skriver inn en verdi i denne kolonnen, lagres verdien, og i tillegg Furigana som tilsvarer den angitte teksten er lagret i kolonnen i denne kontrollen.

Postadresse

(Gjelder bare SQL Server 2000.) Angir en kontroll eller felt som viser en adresse som svarer til en angitt postnummer kode eller kunden strekkode tilsvarer registrerte adresser.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×