Egenskapen Properties

Gjelder for

AccessObject-objekt

Kontrollobjekt

Etikettobjekt

Sideobjekt

SubForm-objekt

BoundObjectFrame-objekt

CurrentProject-objekt

Linjeobjekt

PageBreak-objekt

TabControl-samlingen

CheckBox-objekt

CustomControl-objekt

ListBox-objekt

Rectangle-objektet

TextBox-objekt

CodeProject-objekt

Skjemaobjekt

ObjectFrame-objekt

Report-objektet

ToggleButton-objekt

ComboBox-objekt

GroupLevel-objekt

OptionButton-objekt

Inndelingsobjekt

CommandButton-objekt

Bildeobjekt

OptionGroup-objekt

SmartTag-objekt

-Egenskaper gjelder for AccessObject-, CodeProject- og CurrentProject-objekter.

Returnerer en referanse til en AccessObject-, CurrentProject-, eller CodeProject-objekts AccessObjectProperties-samling.

uttrykk. Egenskaper

uttrykk Påkrevd Et uttrykk som returnerer ett av objektene ovenfor.

Merknader

AccessObjectProperties-samlingsobjektet er samlingen av alle egenskapene relatert til et AccessObject-, CurrentProject-, eller CodeProject-objekt. Du kan referere til enkeltmedlemmer i samlingen ved å bruke medlemsobjektets indeks eller et strenguttrykk som er navnet på medlemsobjektet. Det første medlemsobjektet i samlingen har en indeksverdi på 0, og det totale antallet medlemsobjekter i samlingen er verdien av AccessObjectProperties-samlingens Antall-egenskap minus 1.

Du kan ikke bruke Egenskaper til å returnere egenskaper fra et AccessObject-objekt som er medlem av en samling tilgjengelig fra et CurrentData-objekt.

-Egenskaper gjelder for SmartTag-objekt.

Returnerer en SmartTagProperties-samling som representerer samlingen av egenskaper for et bestemt smartflagg.

uttrykk. Egenskaper()

uttrykk Påkrevd Et uttrykk som returnerer et SmartTag-objekt.

-Egenskaper gjelder for alle andre objekter i Gjelder for-listen.

Returnere en referanse til en kontrolls Egenskaper-samlingsobjekt.

uttrykk. Egenskaper

uttrykk Påkrevd Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Egenskaper-samlingsobjektet er samlingen av alle egenskapene relatert til en kontroll. Du kan referere til enkeltmedlemmer i samlingen ved å bruke medlemsobjektets indeks eller et strenguttrykk som er navnet på medlemsobjektet. Det første medlemsobjektet i samlingen har en indeksverdi på 0, og det totale antallet medlemsobjekter i samlingen er verdien av Egenskaper-samlingens Antall-egenskap minus 1.

Eksempel

Den følgende prosedyren bruker Egenskaper til å skrive ut alle egenskapene som er knyttet til kontrollene i et skjema til feilsøkingsvinduet. Hvis du vil kjøre denne koden, plasser en kommandoknapp kalt cmdListProperties i et skjema, og lim inn følgende kode i skjemaets deklarasjonsdel. Klikk på kommandoknappen for å skrive ut listen over egenskaper i feilsøkingsvinduet.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×