Egenskapen OnClick

Gjelder for

BoundObjectFrame-objektet

Label-objektet

Rectangle-objektet

CheckBox-objektet

ListBox-objektet

Section-objektet

ComboBox-objektet

ObjectFrame-objektet

TabControl-samlingen

CommandButton-objektet

OptionButton-objektet

TextBox-objektet

Form-objektet

OptionGroup-objektet

ToggleButton-objektet

Image-objektet

Page-objektet

Angir eller returnerer verdien fra OnClick-boksen i vinduet Egenskaper for ett av objektene i Gjelder for-listen. Lese/skrive Streng.

uttrykk.OnClick

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Denne egenskapen er nyttig for programmatisk å endre handlingen som Microsoft Office Access 2007 utfører når en hendelse utløses. For eksempel kan det hende at du mellom hendelsessamtaler vil endre parametrene for et uttrykk, eller bytte fra en hendelsesprosedyre til et uttrykk eller en makro, avhengig av omstendighetene som utløste hendelsen.

Hendelsen Click skjer når en bruker trykker og slipper opp venstre museknapp over et objekt.

Verdien OnClick vil være én av følgende, avhengig av hva som er valgt i vinduet Velg verktøy (tilgjengelig ved å klikke på Bygg ved siden av OnClick-boksen i objektets Egenskaper-vindu):

  • Hvis Uttrykksverktøy er valgt, blir verdien «=uttrykk», der uttrykk er uttrykket fra Uttrykksverktøy-vinduet.

  • Hvis Makroverktøy er valgt, vil verdien være navnet på makroen.

  • Hvis Kodeverktøy er valgt, blir verdien «[Hendelsesprosedyre]».

Hvis OnClick-boksen er tom, er egenskapsverdien en tom streng.

Eksempel

Det følgende eksemplet tilknytter hendelsen Click med hendelsesprosedyren for «OK_Click» for knappen kalt OK for ordreregistreringsskjemaet, hvis det ikke finnes noen gjeldende tilknytning.

With Forms("Order Entry").Controls("OK")
If .OnClick = "" Then
.OnClick = "[Event Procedure]"
End If
End With
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×