Egendefinerte egenskaper for webdelen for Excel Web Access

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Denne artikkelen er ikke relevant lenger og vil snart bli fjernet. Vi fjerner koblinger vi vet om for å forhindre problemer med feilmeldingen «Siden ble ikke funnet». Hvis du har opprettet koblinger til denne siden, bør du fjerne dem, slik at vi sammen bidrar til å holde orden på nettet.

Du kan tilpasse enkelte aspekter ved en Excel Web Access-webdel, for eksempel oppsettet og alternativene som vises på verktøylinjen. Du kan også konfigurere alternativer som styrer hvordan brukere kan samhandle med arbeidsboken i webdelen, for eksempel aktivere bruken av parametere fra arbeidsboken.

Verktøyruten Excel Web Access inneholder to slags egenskaper: Egenskaper som er unike for en Excel Web Access-webdel, og generelle egenskaper som gjelder for de fleste webdeler. Egenskapene som er unike for en Excel Web Access-webdel, vises i delene Visning av arbeidsbok, Verktøylinje og tittellinje og Navigasjon og interaktivitet.

Denne artikkelen inneholder bare referanseinformasjon for egenskapene som er unike for webdelen for Excel Web Access.

I denne artikkelen

Egenskaper for delen Visning av arbeidsbok

Egenskaper for delen Verktøylinje og tittellinje

Verktøylinjekommandoer-menyen

Egenskaper for delen Navigasjon og interaktivitet

Innstillinger for interaktivitet

Egenskaper for delen Visning av arbeidsbok

I delen Visning av arbeidsbok må du angi informasjon som identifiserer arbeidsboken, og det navngitte elementet som EWA-webdelen vil vise, hvis dette er brukt.

Egenskap

Beskrivelse

Arbeidsbok

Skriv inn URL- eller UNC til arbeidsboken som du vil vise i Excel Web Access i tekstboksen. Du kan skrive inn URL-adressen i boksen, eller klikk Velg en kobling Verktøy-knappen og deretter bruke vinduet Velg et aktiva – nettside dialogboksen til å finne arbeidsboken.

Navngitt element

Skriv inn navnet på elementet (navngitt celleområde) eller navnet på regnearket, tabeller, diagrammer, pivottabellrapport eller pivotdiagramrapport som du vil vise i Excel Web Access. Hvis du vil angi et navngitt element, må forfatteren av arbeidsboken definere elementet i kildearbeidsboken i Excel, og deretter lagre arbeidsboken på et nettsted. Hvis du vil redigere lange strenger, klikk Velg en kobling Verktøy-knappen og bruke Tekstredigeringsprogram--dialogboks for nettside-vinduet til å redigere strengen.

Til toppen av siden

Egenskaper for delen Verktøylinje og tittellinje

I Excel Services aktiveres disse egenskapene for deg automatisk. Hvis du vil deaktivere én eller flere av egenskapene, fjerner du merket i den tilknyttede avmerkingsboksen.

Egenskap

Beskrivelse

Autogenerer navn på webdel

Merk av for dette alternativet hvis du vil opprette en tittel automatisk. En tittel som kombinerer filnavnet på arbeidsboken og verdien til Tittel-egenskapen under egenskapsdelen Utseende for denne webdelen, genereres. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, brukes den gjeldende verdien for egenskapen Tittel.

Autogenerer URL-adresse for navn på webdel

Merk av for dette alternativet for å opprette en hyperkobling i webdelens tittellinje automatisk. Når en bruker klikker hyperkoblingen, åpner Excel Services den koblede arbeidsboken i webleservinduet. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, fjernes også den gjeldende verdien fra egenskapen URL-adresse for tittel i Avansert-delen. Hvis du vil bruke en tilpasset URL-adresse, fjerner du merket for dette alternativet og angir hyperkoblingen du vil bruke, i tekstboksen for egenskapen URL-adresse for tittel.

Velg ett av følgende alternativer for å vise eller skjule kommandoer og knapper på verktøylinjen:

Egenskap

Beskrivelse

Full (Standardalternativet).

EWA-verktøylinjen med knapper for Åpne, Data, Søk og Hjelp Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel EWA-webdel med en Full verktøylinje. Dette eksemplet viser arbeidsboken i regnearkvisning, og inkluderer Åpne-menyen, Data-menyen og knappen Søk etter Knappesymbol . Hvis regnearket som vises i navngitt element-visningen, vises også en visning på verktøylinjen.

Sammendrag

EWA-webdel-verktøylinje med rullegardinlisten Visning av navngitte elementer Denne illustrasjonen viser et utvalg EWA-webdel som har en verktøylinje for Sammendrag. Arbeidsboken for denne webdelen i navngitt element-visningen, og viser Åpne-menyen, Data-menyen og rullegardinlisten visning. Rullegardinlisten visning vises på høyre side av verktøylinjen, og viser de navngitte elementene som er definert i arbeidsboken. Hvis arbeidsboken som vises i regnearkvisning, vises ikke listen visning.

Bare navigasjon

Oppsettet til en Bare navigasjon-verktøylinje avhenger av visningen til arbeidsboken i EWA-webdelen. Disse forskjellene er beskrevet i følgende tabell. I regnearkvisning vises bare navigasjonsknappene. I Navngitt element-visningen vises også rullegardinlisten Vis.

Ingen

Hvis du velger en verktøylinje av typen Ingen, skjules verktøylinjen i Excel Services. Dette kan være nyttig når du ikke vil at brukeren skal samhandle med arbeidsboken. Når du for eksempel viser en Excel Web Access-webdel i et instrumentbord, kan det hende at du bestemmer deg for å skjule verktøylinjen på webdelen.

Til toppen av siden

Kommandoer på verktøylinjemenyen

I Excel Services aktiveres disse kommandoene for deg automatisk. Hvis du vil deaktivere én eller flere av kommandoene, fjerner du merket for denne kommandoen.

Kommando

Beskrivelse

Åpne i Excel, Åpne statisk utvalg i Excel

Når denne kommandoen er valgt, kan webdelen vise kommandoene Åpne i Excel og Åpne statisk utvalg i ExcelÅpne-menyen i verktøylinjen. Hvis Excel er installert på datamaskinen til en bruker, kan brukeren åpne arbeidsboken i Excel for redigering. Hvis du vil skjule kommandoene Åpne i Excel og Åpne statisk utvalg i Excel, og for å hindre at brukere åpner arbeidsboken i Excel, fjerner du merket for dette alternativet.

Viktig!: Denne egenskapen påvirker bare visningen av elementene på Åpne-menyen. Den påvirker ikke brukertillatelser på noen måter. En administrator må tilordne brukertillatelser før en bruker kan behandle sikkerhet.

Oppdater merket tilkobling, Oppdater alle tilkoblinger

Når denne kommandoen er valgt, kan webdelen vise kommandoen Oppdater merket tilkobling og Oppdater alle tilkoblingerOppdater-menyen på verktøylinjen. Deretter kan en bruker oppdatere alle eller merkede tilkoblinger til eksterne datakilder manuelt.

 • Fjern merket for dette alternativet for å skjule disse kommandoene på Data-menyen på verktøylinjen.

Beregn arbeidsbok

Når denne kommandoen er valgt, kan webdelen vise kommandoen Beregn arbeidsbokData-menyen på verktøylinjen.

 • Hvis du vil skjule kommandoen Beregn arbeidsbokData-menyen på verktøylinjen, Fjern merket for alternativet. Denne egenskapen bare påvirker visningen av kommandoen og påvirker ikke gjeldende innstilling for beregning i arbeidsboken.

Rullegardinliste for navngitt element

Hvis du vil bruke denne egenskapen, må arbeidsboken du vil vise, finnes i visningen Navngitt element. Når arbeidsboken finnes i visningen Navngitt element og det er merket av for dette alternativet, viser webdelen rullegardinlisten Vis på verktøylinjen.

 • Hvis du vil skjule rullegardinlisten Vis på verktøylinjen, fjerner du merket for dette alternativet. Hvis du for eksempel vil at webdelen bare skal vise et spesifikt navngitt element, og du ikke vil at en bruker skal kunne endre elementet, fjerner du merket for alternativet.

Til toppen av siden

Egenskaper for delen Navigasjon og interaktivitet

Med mindre annet er angitt, aktiveres disse egenskapene i Excel Services automatisk. Hvis du vil deaktivere én eller flere av egenskapene, fjerner du merket i den tilknyttede avmerkingsboksen.

Egenskap

Beskrivelse

Hyperkoblinger

Ved hjelp av denne egenskapen kan hyperkoblinger kobles til steder i arbeidsboken eller til filer og dokumenter utenfor arbeidsboken. Hvis du vil aktivere kobling til steder i arbeidsboken, må du også merke av for egenskapen Arbeidsboknavigering. Fjern merket for dette alternativet for å deaktivere alle hyperkoblinger, uansett om det er til steder i arbeidsboken eller til filer og dokumenter utenfor arbeidsboken.

Arbeidsbokinteraktivitet

Merk av for eller fjern merket for dette alternativet for å aktivere eller deaktivere samhandling med arbeidsboken. Samhandling med arbeidsboken omfatter følgende operasjoner:

 • Manuell, periodisk og automatisk oppdatering av eksterne data

 • Brukerinnleggelse av verdier for parametere som er angitt i kildearbeidsboken

 • Sorterings- og filtreringsoperasjoner

 • Vise eller skjule disposisjoner

 • Vise eller skjule data i en pivottabellrapport

Innstillinger for interaktivitet

Disse innstillingene styrer bestemte alternativer for interaktivitet. Hvis du fjerner merket for All arbeidsbokinteraktivitet, deaktiveres alle innstillinger for interaktivitet, og brukere kan ikke merke av for eller fjerne merket for disse alternativene.

Innstilling

Beskrivelse

Parameterendring

Merk av for dette alternativet for å vise Parametere-ruten, og gi brukere muligheten til å legge inn verdier for parametere som er definert i kildearbeidsboken.

 • Fjern merket i denne avmerkingsboksen hvis du vil skjule Parametere-ruten. Dette hindrer brukere å skrive inn parametere i arbeidsboken. Det kan være at du vil skjule Parametere-ruten hvis du for eksempel vil angi parameterverdier ved hjelp av en tilkobling til en annen webdel i stedet for at brukeren skriver dem inn. Hvis du fjerner merket for Parameterendring, deaktiveres den relaterte egenskapen Vis oppgaveruten for parametere.

Vis oppgaveruten for parametere

Merk av for dette alternativet for å aktivere visning av oppgaveruten Parametere, hvis det er definert parametere for arbeidsboken.

 • Fjern merket for dette alternativet for å skjule oppgaveruten Parametere, selv om det er definert parametere for arbeidsboken. Det kan for eksempel hende at du vil skjule Parametere-ruten hvis en annen webdel angir parameterverdien i stedet for en bruker.

Sortering

Merk av for dette alternativet for å aktivere sortering av celleområder, Excel-tabeller og pivottabellrapporter. Fjern merket for dette alternativet for å hindre sortering av celleområder, Excel-tabeller og pivottabellrapporter. Sortering som allerede er brukt på arbeidsboken, blir imidlertid bevart.

Filtrering

Merk av for dette alternativet for å aktivere filtrering av celleområder, Excel-tabeller og pivottabellrapporter, og for å aktivere disposisjoner. Fjern merket for dette alternativet for å hindre filtrering av celleområder, Excel-tabeller og pivottabellrapporter, og for å hindre disposisjoner. Filtrering som allerede er brukt på arbeidsboken, blir imidlertid bevart.

All pivottabellinteraktivitet

Merk av for eller fjern merket for denne boksen for å aktivere eller deaktivere følgende interaktive pivottabelloperasjoner: utvide (bore ned) og skjule (bore opp) nivåer av data, sortere og filtrere.

Periodisk oppdatering hvis aktivert i arbeidsbok

Merk av for dette alternativet for å styre visningen av meldinger om periodisk oppdatering nederst i webdelen for Excel Web Access. Fjern merket for dette alternativet for å hindre periodisk oppdatering av eksterne data i en arbeidsbok, og for å hindre at meldinger om periodiske oppdateringsoperasjoner vises nederst i webdelen for Excel Web Access.

Vis spørsmål om periodisk dataoppdatering

Hvis du vil angi denne egenskapen, må du også velge avmerkingsboksen Periodisk oppdatering hvis aktivert i arbeidsboken. Velg ett av følgende alternativer for å kontrollere automatisk periodisk oppdatering:

Alltid    Vise spørsmål om periodisk oppdatering uten alternativet alltid. Bruk dette alternativet hvis du vil at brukeren skal kunne oppdatere dataene ved hvert planlagte intervall, men ikke kan du velge alltid.

Du kan også    Vise spørsmål om periodisk oppdatering med alternativet alltid. Bruk dette alternativet hvis du vil at brukeren skal bestemme om du vil oppdatere dataene ved hvert planlagte intervall uten etterfølgende spørsmål.

Aldri    Skjule spørsmål om periodisk oppdatering og alternativet alltid. Bruk dette alternativet for å aktivere oppdatering av data ved hvert planlagte intervall uten noe spørsmål.

Lukke økten før en ny åpnes

Merk av for dette alternativet for å lukke gjeldende arbeidsbok etter at du har åpnet en ny arbeidsbok. Du vil kanskje merke av for dette alternativet for å bidra til økt ytelse når mange brukere viser samme arbeidsbok.

 • Fjern merket for dette alternativet for å holde gjeldende arbeidsbok åpen etter at du har åpnet en ny arbeidsbok. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil åpne en ny arbeidsbok samtidig, men beholde innstillingene i gjeldende arbeidsbok, for eksempel filtre, sorteringer eller parameterverdiinnstillinger, etter at du har åpnet en annen arbeidsbok.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×