Egendefinerte egenskaper for webdelen for Excel Web Access

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bruke egendefinerte egenskaper for å tilpasse visningen, oppsett, verktøylinjen og alternativer for samhandling for webdelen for Microsoft Office Excel Web Access. De følgende avsnittene inneholder referanseinformasjon for hver egenskap.

I denne artikkelen

Vis-delen for arbeidsbok

Under verktøylinjen og tittel

Navigasjon og samhandling-delen

Delen for visning av arbeidsbok

Arbeidsbok (WorkbookUri)

Skriv inn URL-adressen eller UNC-navnet til arbeidsboken du ønsker å vise i Excel Web Access, i tekstboksen.

Du kan enkelt finne en arbeidsbok, klikk Velg en kobling Verktøy-knappen og deretter bruker du vinduet Velg en kobling--dialogboks for webside til å finne arbeidsboken.

For mer informasjon, kan du se vise en Excel-arbeidsbok i Office Excel Web Access.

Navngitt element (VisibleItem)

Skriv inn det navngitte området eller navnet på et regneark, en tabell, et diagram, en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport som du vil vise i Excel Web Access.

Hvis du vil gjøre det enklere å redigere lange strenger, klikk Velg en kobling Verktøy-knappen og bruke vinduet Tekstverktøy--Dialogboks for webside til å redigere strengen.

Obs!: Du kan bruke denne egenskapen når du valgte bestemte regneark eller gav navn til elementer ved lagring av arbeidsboken i Excel-tjenester.

For mer informasjon, kan du se vise et navngitt element i Excel Services.

Rader (RowsToDisplay)

Skriv inn antallet rader som skal vises når du flytter ett ark opp, ned, til venstre eller til høyre. Gyldige verdier er fra 1 til 500. Standardverdien er 75. En høyere verdi kan gi mindre skriftstørrelse.

For mer informasjon, kan du se Navigere en arbeidsbok i Excel Services.

Denne verdien kan tilpasses personlig. Hvis du vil ha mer informasjon om personlig tilpasning av en webdel, se Hjelp for Microsoft Windows SharePoint Services.

Kolonner (ColumnsToDisplay)

Skriv inn antallet rader som skal vises når du flytter ett ark opp, ned, til venstre eller til høyre. Gyldige verdier er fra 1 til 500. Standardverdien er 75. En høyere verdi kan gi mindre skriftstørrelse.

Denne verdien kan tilpasses personlig. Hvis du vil ha mer informasjon om personlig tilpasning av en webdel, se Hjelp for Windows SharePoint Services.

For mer informasjon, kan du se Navigere en arbeidsbok i Excel Services.

Til toppen av siden

Delen for verktøylinje og tittel

Tittellinje:   

Automatisk generere webdel-tittel (AutoGenerateTitle)

Merk av for dette alternativet hvis du vil opprette en tittel automatisk basert på filnavnet til arbeidsboken som er angitt i egenskapen Tittel under Utseende, og legg deretter til tittelen i tittellinjen for webdelen. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for dette alternativet hvis du vil bruke gjeldende verdi som er angitt i egenskapen Tittel, eller hvis du vil skjule en tittel hvis egenskapen ikke har en verdi.

Automatisk generere webdel tittel-URL (AutoGenerateDetailLink)

Merk av for dette alternativet hvis du vil opprette en hyperkobling automatisk i tittellinjen for webdelen, som viser arbeidsboken i webleservinduet når en bruker klikker den. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for dette alternativet hvis du vil bruke en annen verdi angitt i egenskapen URL-adresse for tittel under Avansert, som kan være en hvilken som helst gyldig URL-adresse eller ingen verdi, etter at merket er fjernet. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, fjernes også gjeldende verdi i egenskapen URL-adresse for tittel.

Verktøylinjetype (ToolBarStyle)

Velg ett av følgende alternativer for å vise eller skjule kommandoer og knapper på verktøylinjen:

Fullstendig     Viser hele verktøylinjen. Dette alternativet er valgt som standard.

Hele verktøylinjen inkluderer følgende: Åpne meny (kommandoenÅpne i Excel og Åpne statisk utvalg i Excel-kommandoen), Oppdater-menyen (Oppdater merket tilkobling, Oppdater alle tilkoblinger-kommandoen, Beregne arbeidsboken, kommandoen eller kommandoen Last inn arbeidsbok ), finner Knappesymbol -knappen og rullegardinlisten visning i navngitt element-visningen og Hjelp.

Du vil kanskje vise hele verktøylinjen når du viser Excel Web Access for seg selv på en webdel-side og når du vil at brukeren skal ha tilgang til alle tilgjengelige kommandoer og knapper.

Sammendrag     Viser bare følgende: Åpne-menyen (Åpne i Excel og Åpne statisk utvalg i Excel), Oppdater-menyen (Oppdater merket tilkobling og Last inn arbeidsbok på nytt), rullegardinlisten Vis i Navngitt element-visningen, navigasjonsknappene hvis de trengs, og Hjelp.

Du vil kanskje bruke verktøylinjen for sammendrag når du kobler Excel Web Access til webdeler på et instrumentbord eller en annen webdel-side og du bare trenger dette begrensede delsettet av kommandoer og knapper.

Bare navigasjon     Viser følgende kommandoer og knapper avhengig av følgende forhold:

  • Hvis Excel Web Access er i regnearkvisning: navigeringsknappene, hvis det er nødvendig, og Hjelp.

  • Hvis Excel Web Access er i Navngitt element-visning: rullegardinlisten Vis, navigeringsknappene, hvis det er nødvendig, og Hjelp.

Ingen     Skjuler verktøylinjen.

Du vil kanskje velge Ingen når du har valgt et bestemt navngitt element, som et navngitt område eller diagram, som du bare vil vise, og brukeren ikke trenger tilgang til samhandling eller hjelp. Dette kan for eksempel være når du oppretter et instrumentbord eller en webdel-side.

Verktøylinjekommandoer-menyen:   

Åpne i Excel, Åpne statisk utvalg i Excel (AllowInExcelOperations)

Merk av for dette alternativet for å vise kommandoene Åpne i Excel og Åpne statisk utvalg i ExcelÅpne-menyen på verktøylinjen, slik at en bruker kan åpne arbeidsboken i Microsoft Office Excel hvis Excel er installert på datamaskinen til brukeren. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket i denne avmerkingsboksen for å skjule kommandoene Åpne i Excel og Åpne statisk utvalg i Excel, og for å hindre at brukere åpner arbeidsboken i Excel.

For mer informasjon, kan du se Åpne en arbeidsbok eller et statisk utvalg i Excel fra Excel-tjenester.

Oppdater merket tilkobling, Oppdater alle tilkoblinger (AllowManualDataRefresh)

Merk av for dette alternativet for å vise kommandoen Oppdater merket tilkobling og Oppdater alle tilkoblingerOppdater-menyen på verktøylinjen, og for å gjøre en bruker i stand til å oppdatere alle eller merkede tilkoblinger til eksterne datakilder manuelt. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for dette alternativet for å skjule kommandoene Oppdater merket tilkobling og Oppdater alle tilkoblingerOppdater-menyen på verktøylinjen.

Obs!: En manuell oppdateringsoperasjon kan også forekomme når du utfører en samhandling som kjører en OLAP-spørring (Online Analysis Processing) i en pivottabellrapport.

For mer informasjon, kan du se oppdatere eksterne data i Excel Services.

Beregne arbeidsboken (AllowRecalculation)

Merk av for dette alternativet for å vise kommandoen Beregn arbeidsbokOppdater-menyen på verktøylinjen. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for dette alternativet for å skjule kommandoen Beregn arbeidsbokOppdater-menyen på verktøylinjen.

Obs!: Denne egenskapen bare påvirker visningen av kommandoen og har ingen innvirkning på den gjeldende beregningsinnstillingen for i arbeidsboken.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se beregne og omberegne data i Office Excel Web Access.

Navngitt element rullegardinlisten (ShowVisibleItemButton)

Merk av for dette alternativet for å vise rullegardinlisten Vis på verktøylinjen. Dette alternativet er valgt som standard. Excel Web Access må også være i Navngitt element-visningen.

Fjern merket for dette alternativet for å skjule rullegardinlisten Vis på verktøylinjen. Du vil kanskje deaktivere denne rullegardinlisten hvis du er i Navngitt element-visningen, men ikke vil at en bruker skal endre elementer, og du vil vise et bestemt element på et instrumentbord eller en webdel-side.

For mer informasjon, kan du se vise et navngitt element i Excel Web Access.

Til toppen av siden

Delen for navigering og interaktivitet

Navigasjon:   

Arbeidsboknavigering (AllowNavigation)

Merk denne avmerkingsboksen for å aktivere brukere til å flytte rundt i arbeidsboken ved hjelp av side-knapper og arkfaner til å flytte ulike ark og ved hjelp av finne Knappesymbol . Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for dette alternativet for å hindre at brukerne flytter seg rundt i arbeidsboken ved hjelp av sideknapper, arkfaner og Søk-knappen. Du vil kanskje fjerne merket for dette alternativet hvis du bruker Excel Web Access til å vise bare et bestemt navngitt element, som et navngitt område eller diagram, eller hvis Excel Web Access er koblet til en annen webdel på et instrumentbord eller en webdel-side.

Hyperkoblinger (AllowHyperlinks)

Merk av for dette alternativet for å aktivere aktive hyperkoblinger til steder i arbeidsboken eller til filer og dokumenter utenfor arbeidsboken. Egenskapen Arbeidsboknavigering må også være aktivert for å aktivere hyperkoblinger til steder i arbeidsboken.

Fjern merket for dette alternativet for å deaktivere hyperkoblinger, uansett om det er til steder i arbeidsboken eller til filer og dokumenter utenfor arbeidsboken. Hyperkoblingen konverteres til en inaktiv tekststreng.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hyperkoblinger i regneark i Excel for Windows.

Interaktivitet:   

Arbeidsbokinteraktivitet (AllowInteractivity)

Merk av eller fjern merket for dette alternativet for å aktivere eller deaktivere samhandling med arbeidsboken. Dette alternativet er valgt som standard.

Samhandling med arbeidsboken inkluderer følgende operasjoner: manuell, periodisk og automatisk oppdatering av eksterne data, angivelse av parameterverdier, sortering, filtrering, disponering samt visning og skjuling av datanivåer i en pivottabellrapport.

Parameterendring (AllowParameterModification)

Merk av for dette alternativet for å vise oppgaveruten Parametere og gjøre det mulig å endre parameterverdier hvis det er definert parametere for arbeidsboken. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for dette alternativet for å skjule oppgaveruten Parametere og hindre visning og endring av parameterverdier hvis slike verdier er definert for arbeidsboken.

Obs!: Hvis merket for Arbeidsbokinteraktivitet er fjernet, er egenskapen Parameterendring nedtonet, og du kan ikke velge eller fjerne den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre arbeidsbokparametere i Excel Services.

Vise oppgaveruten for parametere (ShowWorkBookParameters)

Merk av for dette alternativet for å aktivere visning av oppgaveruten Parametere hvis det er definert parametere for arbeidsboken. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for dette alternativet for å hindre visning av oppgaveruten Parametere, selv om det er definert parametere for arbeidsboken. Du kan også fjerne merket for dette alternativet for å hindre at en bruker endrer parameterne, fordi du vil endre verdiene ved hjelp av webdeler for filtrering i stedet.

Obs!: Hvis merket for egenskapen Parameterendring er fjernet, er egenskapen Vis oppgaveruten for parametere nedtonet, og du kan ikke merke av eller fjerne merket.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre arbeidsbokparametere i Excel Services.

Sortering (AllowSorting)

Merk av for dette alternativet for å aktivere sortering av et celleområde, en Excel-tabell og en pivottabellrapport. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for dette alternativet hvis du vil hindre sortering av et celleområde, en Excel-tabell og en pivottabellrapport. Sortering som allerede er brukt på arbeidsboken, blir imidlertid bevart.

For mer informasjon, kan du se sortere data i Excel Services.

Filtrering (AllowFiltering)

Merk av for dette alternativet for å aktivere filtrering av et celleområde, en Excel-tabell og en pivottabellrapport, og for å aktivere disponering. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for dette alternativet for å hindre filtrering av et celleområde, en Excel-tabell og en pivottabellrapport, og for å hindre disponering. Filtrering som allerede er utført i arbeidsboken, blir imidlertid bevart.

For mer informasjon, kan du se filtrere data i Excel Services.

Alle pivottabellinteraktivitet (AllowPivotSpecificOperations)

Merk av for eller fjern merket for dette alternativet for å aktivere eller deaktivere følgende interaktive pivottabelloperasjoner: utvide (gå nedover i) og skjule (gå oppover i) datanivåer, sortere og filtrere. Dette alternativet er valgt som standard.

Periodisk oppdatering hvis aktivert i arbeidsbok (AllowPeriodicDataRefresh)

Merk av for dette alternativet for å styre visningen av meldinger om periodisk oppdatering nederst i webdelen for Excel Web Access. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for dette alternativet for å hindre at eksterne data i en arbeidsbok oppdateres periodisk, og for å hindre at meldinger om periodiske oppdateringsoperasjoner vises nederst i webdelen for Excel Web Access.

For mer informasjon, kan du se oppdatere eksterne data i Excel Services.

Vis spørsmål om periodisk dataoppdatering (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Velg ett av følgende alternativer for å kontrollere automatisk periodisk oppdatering:

Alltid    Vise spørsmål om periodisk oppdatering uten alternativet alltid. Dette alternativet er valgt som standard. Bruk dette alternativet hvis du vil at brukeren skal bestemme om du vil oppdatere dataene ved hvert planlagte intervall, men uten mulighet til å velge alltid.

Valgfritt    Vis spørsmål om periodisk oppdatering med alternativet Alltid. Bruk dette alternativet til å gjøre det mulig for brukeren å bestemme om dataene skal oppdateres ved hvert planlagte intervall, og bestemme om oppdatering skal skje automatisk ved hvert planlagte intervall uten etterfølgende spørsmål.

Aldri    Skjul spørsmål om periodisk oppdatering og alternativet Alltid. Bruk dette alternativet til å gjøre det mulig å oppdatere data ved hvert planlagte intervall uten noe spørsmål.

Obs!: Hvis du vil angi denne egenskapen, må du merke av for Periodisk oppdatering hvis aktivert i arbeidsbok.

For mer informasjon, kan du se oppdatere eksterne data i Excel Services.

Lukke økten før en ny (CloseWorkbookSessions)

Merk av i denne avmerkingsboksen for å lukke gjeldende arbeidsbok etter at du åpner en ny arbeidsbok. Du vil kanskje merke av for dette alternativet for å bidra til økt ytelse når mange brukere viser samme arbeidsbok.

Fjern merket i denne avmerkingsboksen for å holde gjeldende arbeidsbok åpen etter at du åpner en ny arbeidsbok. Dette alternativet er valgt som standard. Du vil kanskje fjerne merket i denne avmerkingsboksen for å bevare samhandling med gjeldende arbeidsbok, som filtre, sorteringer eller parameterverdiinnstillinger, etter at du har åpnet en annen arbeidsbok.

For mer informasjon, kan du se økter, tidsavbrudd for økt i Excel Services og.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×