Egendefinerte egenskaper for webdelen for Excel Web Access

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruke egendefinerte egenskaper for å tilpasse visningen, oppsett, verktøylinjen og alternativer for samhandling for webdelen for Microsoft Office Excel Web Access. De følgende avsnittene inneholder referanseinformasjon for hver egenskap.

I denne artikkelen

Vis-delen for arbeidsbok

Under verktøylinjen og tittel

Navigasjon og samhandling-delen

Vis-delen for arbeidsbok

Arbeidsbok (WorkbookUri)

Skriv inn i tekstboksen URL-adresse eller UNC til arbeidsboken som du vil vise i Excel Web Access.

Du kan enkelt finne en arbeidsbok, klikk Velg en kobling Verktøy-knappen og deretter bruke vinduet Velg en kobling--dialogboks for webside til å finne arbeidsboken.

For mer informasjon, kan du se vise en Excel-arbeidsbok i Office Excel Web Access.

Navngitt element (VisibleItem)

Skriv inn det navngitte området eller navnet på et regneark, tabell, diagram, pivottabellrapporten eller pivotdiagramrapporten du vil vise i Excel Web Access.

Hvis du vil gjøre det enklere å redigere lange strenger, klikk Velg en kobling Verktøy-knappen og bruke vinduet Tekstverktøy--Dialogboks for webside til å redigere strengen.

Obs!: Du kan bruke denne egenskapen, enten du valgte bestemte regneark eller navngitte elementer når du har lagret arbeidsboken i Excel Services.

For mer informasjon, kan du se vise et navngitt element i Excel Services.

Rader (RowsToDisplay)

Angi antall rader som skal vises når du flytter et ark opp, ned, til venstre eller til høyre. Gyldige verdier er mellom 1 og 500. Standardverdien er 75. En større verdi kan opprette en mindre skriftstørrelse.

For mer informasjon, kan du se Navigere en arbeidsbok i Excel Services.

Denne verdien kan tilpasses. Hvis du vil ha mer informasjon om å tilpasse en webdel, kan du se Hjelp for Microsoft Windows SharePoint Services.

Kolonner (ColumnsToDisplay)

Angi antall rader som skal vises når du flytter et ark opp, ned, til venstre eller til høyre. Gyldige verdier er mellom 1 og 500. Standardverdien er 75. En større verdi kan opprette en mindre skriftstørrelse.

Denne verdien kan tilpasses. Hvis du vil ha mer informasjon om å tilpasse en webdel, kan du se Hjelp for Windows SharePoint Services.

For mer informasjon, kan du se Navigere en arbeidsbok i Excel Services.

Til toppen av siden

Under verktøylinjen og tittel

Tittellinje:   

Automatisk generere webdel-tittel (AutoGenerateTitle)

Velg denne avmerkingsboksen for å opprette en tittel automatisk basert på navnet på arbeidsboken som er angitt i Tittel-egenskapen i Utseende-delen, og legg deretter til tittelen på tittellinjen for webdelen for. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern dette alternativet hvis du vil bruke gjeldende verdi angitt i Tittel-egenskapen, eller hvis du vil skjule en tittel hvis egenskapen ikke har noen verdi.

Automatisk generere webdel tittel-URL (AutoGenerateDetailLink)

Merk denne avmerkingsboksen for å automatisk opprette en hyperkobling på tittellinjen for nettdel som, når den klikkes av en bruker, vises arbeidsboken i nettleservinduet. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern denne avmerkingsboksen for å bruke en annen verdi angitt i egenskapen Nettadresse for tittel i delen Avansert, som kan være en hvilken som helst gyldig URL-adresse eller ingen verdi, når det er merket. Dette alternativet, fjernes det også gjeldende verdi i egenskapen URL-adresse for tittel.

Verktøylinjetype (ToolBarStyle)

Velg ett av følgende alternativer for å vise eller skjule kommandoer og knapper på verktøylinjen:

Full     Viser hele verktøylinjen. Dette alternativet er valgt som standard.

Hele verktøylinjen inkluderer følgende: Åpne meny (kommandoenÅpne i Excel og Åpne statisk utvalg i Excel-kommandoen), Oppdater-menyen (Oppdater merket tilkobling-kommandoen, Oppdater alle tilkoblinger-kommandoen, Beregne arbeidsboken kommandoen og kommandoen Last inn arbeidsbok ), finner Knapp -knapp, rullegardinlisten visning i navngitt element-visningen og Hjelp.

Du kan bruke visningen hele verktøylinjen når du viser Excel Web Access alene på en webdel-side, og når du vil at brukeren skal ha tilgang til alle tilgjengelige kommandoer og knapper.

Sammendrag     Viser bare følgende: Åpne meny (åpen i Excel og Åpne øyeblikksbilde i Excel ), Oppdater-menyen (Oppdater merket tilkobling og Last inn arbeidsbok ), rullegardinlisten visning i navngitt element-visningen, den navigasjonsknapper om nødvendig, og Hjelp.

Du kan bruke verktøylinjen for sammendrag når du kobler til Excel Web Access med andre webdeler på et instrumentbord eller en annen webdel-side, og du trenger bare denne begrenset delsett av kommandoer og knapper.

Bare navigasjon     Viser følgende kommandoer og knapper, avhengig av i følgende tilfeller:

  • Hvis Excel Web Access er i regnearkvisning, navigasjonsknapper, om nødvendig og Hjelp.

  • Hvis Excel Web Access i elementvisning, rullegardinlisten visningen, navigasjonsknappene, om nødvendig og Hjelp.

Ingen     Skjuler verktøylinjen.

Du kan velge Ingen når du har valgt en bestemt navngitt element, for eksempel et navngitt område eller diagram, som du bare vil vise, og brukeren ikke krever tilgang til samhandling eller hjelp, for eksempel når du oppretter et instrumentbord eller en webdel-side.

Verktøylinjekommandoer-menyen:   

Åpne i Excel, Åpne statisk utvalg i Excel (AllowInExcelOperations)

Merk denne avmerkingsboksen for å vise kommandoene Åpne i Excel og Åpne statisk utvalg i ExcelÅpne-menyen på verktøylinjen, slik at en bruker kan åpne arbeidsboken i Microsoft Office Excel hvis Excel er installert på brukerens datamaskin. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern avmerkingen for å skjule kommandoene kommandoen Åpne i Excel og Åpne statisk utvalg i Excel, og hindre at brukere kan åpne arbeidsboken i Excel.

For mer informasjon, kan du se Åpne en arbeidsbok eller et statisk utvalg i Excel fra Excel-tjenester.

Oppdater merket tilkobling, Oppdater alle tilkoblinger (AllowManualDataRefresh)

Merk denne avmerkingsboksen for å vise kommandoene Oppdater merket tilkobling og Oppdater alle tilkoblingerOppdater-menyen på verktøylinjen, og for å aktivere en bruker til å oppdatere alle manuelt eller valgt tilkoblinger til eksterne datakilder. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for alternativet for å skjule kommandoene Oppdater merket tilkobling og Oppdater alle tilkoblingerOppdater-menyen på verktøylinjen.

Obs!: En manuell oppdateringsoperasjon kan også oppstå når du utfører en samhandling som kjører en spørring for analyse OLAP (Online Processing) i en pivottabellrapport.

For mer informasjon, kan du se oppdatere eksterne data i Excel Services.

Beregne arbeidsboken (AllowRecalculation)

Merk denne avmerkingsboksen for å vise kommandoen Beregn arbeidsbokenOppdater-menyen på verktøylinjen. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for alternativet hvis du vil skjule kommandoen Beregn arbeidsbokenOppdater-menyen på verktøylinjen.

Obs!: Denne egenskapen bare påvirker visningen av kommandoen og har ingen innvirkning på den gjeldende beregningsinnstillingen for i arbeidsboken.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se beregne og omberegne data i Office Excel Web Access.

Navngitt element rullegardinlisten (ShowVisibleItemButton)

Merk denne avmerkingsboksen for å vise rullegardinlisten visning på verktøylinjen. Dette alternativet er valgt som standard. Excel Web Access må også være i navngitt element-visningen.

Fjern merket for alternativet hvis du vil skjule rullegardinlisten visning på verktøylinjen. Du bør du deaktivere denne rullegardinlisten hvis du er i navngitt element-visningen, men du ikke vil at en bruker endrer elementer og du vil bruke et bestemt element vises i et instrumentbord eller en webdel-side.

For mer informasjon, kan du se vise et navngitt element i Excel Web Access.

Til toppen av siden

Navigasjon og samhandling-delen

Navigasjon:   

Arbeidsboknavigering (AllowNavigation)

Merk denne avmerkingsboksen for å aktivere brukere til å flytte rundt i arbeidsboken ved hjelp av side-knapper og arkfanene til å flytte ulike ark og ved hjelp av finne Knapp . Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for alternativet hvis du vil hindre brukere i å flytte rundt i arbeidsboken ved hjelp av side-knapper, arkfaner og Søk-knappen. Du kan løse dette alternativet hvis du bruker Excel Web Access til å vise bare et bestemt navngitt element, for eksempel et navngitt område eller diagram, eller Excel Web Access er koblet til en annen webdel på et instrumentbord eller webdel-side.

Hyperkoblinger (AllowHyperlinks)

Merk denne avmerkingsboksen for å aktivere aktive hyperkoblinger til steder i arbeidsboken eller filer og dokumenter utenfor arbeidsboken. Egenskapen Arbeidsboknavigering må også være aktivert for å aktivere hyperkoblinger til steder i arbeidsboken.

Fjern merket for alternativet for å deaktivere hyperkoblinger, om til plasseringer i arbeidsboken eller til filer og dokumenter utenfor arbeidsboken. Hyperkoblingen konverteres til en inaktiv tekststreng.

For mer informasjon, kan du se arbeide med hyperkoblinger i Excel for Windows.

Interaktivitet:   

Arbeidsbokinteraktivitet (AllowInteractivity)

Merk av eller fjern merket for alternativet for å aktivere eller deaktivere samhandling med arbeidsboken. Dette alternativet er valgt som standard.

Samhandle med arbeidsboken inkluderer følgende operasjoner: manuell, periodisk og automatisk oppdatering av eksterne data, angi parameterverdier, sortering, filtrering, disposisjon, og utvide eller skjule nivåer med data i en pivottabellrapport.

Parameterendring (AllowParameterModification)

Velg dette alternativet for å vise oppgaveruten Parametere og aktivere muligheten til å endre parameterverdier hvis de er angitt for arbeidsboken. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern avmerkingen for å skjule oppgaveruten Parametere og hindre visning og endring parameterverdier hvis de er angitt for arbeidsboken.

Obs!: Hvis det er merket av for Arbeidsbokinteraktivitet egenskapen Parameteren endringen er nedtonet, og du kan ikke velge eller fjerne den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre arbeidsbokparametere i Excel Services.

Vise oppgaveruten for parametere (ShowWorkBookParameters)

Merk denne avmerkingsboksen for å aktivere visning av oppgaveruten Parametere Hvis det er definert parametere for arbeidsboken. Dette alternativet er valgt som standard.

Selv om er definert parametere for arbeidsboken, fjerner du merket for å hindre visning av oppgaveruten Parametere. Du kan også fjerne denne avmerkingsboksen for å hindre at en bruker endrer parameterne, fordi du vil at verdiene som er endret ved hjelp av webdeler for filtrering i stedet.

Obs!: Hvis avmerkingsboksen Parameterendring egenskapen er fjernet, egenskapen Vis oppgaveruten for parametere er nedtonet, og du kan ikke velge eller fjerne den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre arbeidsbokparametere i Excel Services.

Sortering (AllowSorting)

Merk denne avmerkingsboksen for å aktivere sortering på et celleområde, en Excel-tabell og en pivottabellrapport. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern merket for alternativet hvis du vil hindre sortering på et celleområde, en Excel-tabell og en pivottabellrapport. Imidlertid sortering som allerede er utført arbeidsboken er bevart.

For mer informasjon, kan du se sortere data i Excel Services.

Filtrering (AllowFiltering)

Merk denne avmerkingsboksen for å aktivere filtrering på et celleområde, en Excel-tabell og en pivottabellrapport, og for å aktivere disponering. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern avmerkingen for å hindre filtrering på et celleområde, en Excel-tabell og en pivottabellrapport og å hindre disponering. Imidlertid filtrering som allerede er utført til arbeidsboken, bevares.

For mer informasjon, kan du se filtrere data i Excel Services.

Alle pivottabellinteraktivitet (AllowPivotSpecificOperations)

Merk av for eller fjern merket for å aktivere eller deaktivere følgende interaktiv pivottabell-operasjoner: utvide (gå nedover) og skjuling (Gå oppover) av datanivåer, sortering og filtrering. Dette alternativet er valgt som standard.

Periodisk oppdatering hvis aktivert i arbeidsbok (AllowPeriodicDataRefresh)

Velg dette alternativet for å kontrollere visningen av meldinger om periodisk oppdatering nederst i webdelen for Excel Web Access. Dette alternativet er valgt som standard.

Fjern avmerkingen for å hindre at en arbeidsbok med jevne mellomrom oppdatering av eksterne data, og til å hindre at meldinger om operasjonen periodisk oppdatering vises nederst i webdelen for Excel Web Access.

For mer informasjon, kan du se oppdatere eksterne data i Excel Services.

Vis spørsmål om periodisk dataoppdatering (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Velg ett av følgende alternativer for å kontrollere automatisk periodisk oppdatering:

Alltid    Vise spørsmål om periodisk oppdatering uten alternativet alltid. Dette alternativet er valgt som standard. Bruk dette alternativet hvis du vil at brukeren skal bestemme om du vil oppdatere dataene ved hvert planlagte intervall, men uten mulighet til å velge alltid.

Du kan også    Vise spørsmål om periodisk oppdatering med alternativet alltid. Bruk dette alternativet hvis du vil at brukeren skal bestemme om å oppdatere dataene ved hvert planlagte intervall, og til å avgjøre om du vil oppdatere automatisk ved hvert planlagte intervall uten etterfølgende spørsmål.

Aldri     Skjule spørsmål om periodisk oppdatering og alternativet alltid. Bruk dette alternativet for å aktivere oppdatering av data ved hvert planlagte intervall uten noe spørsmål.

Obs!: Hvis du vil angi denne egenskapen, må det Periodisk oppdatering hvis aktivert i arbeidsboken være merket.

For mer informasjon, kan du se oppdatere eksterne data i Excel Services.

Lukke økten før en ny (CloseWorkbookSessions)

Velg dette alternativet for å lukke den gjeldende arbeidsboken når du åpner en ny arbeidsbok. Du kan velge dette alternativet for å forbedre ytelsen når mange brukere viser den samme arbeidsboken.

Fjern merket for alternativet for å holde gjeldende arbeidsbok åpen når du åpner en ny arbeidsbok. Dette alternativet er valgt som standard. Du kan fjerne merket for å bevare samhandling med gjeldende arbeidsbok, for eksempel filtre, sorterer eller parameteren verdien innstillingene når du har åpnet en annen arbeidsbok.

For mer informasjon, kan du se økter, tidsavbrudd for økt i Excel Services og.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×