DMin, DMax, funksjoner

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke funksjonene DMin og DMAKS til å bestemme minste og største verdiene i en angitt postsett (en domene ). Bruk funksjonen DMin og DMAKS i en Visual Basic for Applications (VBA) modul, en makro, strenguttrykk eller en beregnet kontroll.

Du kan for eksempel bruke DMin og DMax -funksjonene i beregnede kontroller i en rapport til å vise det minste og største ordrebeløpet for en bestemt kunde. Eller du kan bruke funksjonen DMin strenguttrykk til å vise alle ordrer med en rabatt som er større enn den minste mulige rabatten.

Syntaks

DMin ( uttr domene [vilkår] )

DMAKS ( uttr domene [vilkår] )

DMin - og DMax -funksjonene har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

uttr

Obligatorisk. Et uttrykk som identifiserer feltet du vil finne den minste eller største verdien. Det kan være en strenguttrykk identifiserer et felt i en tabell eller spørring, eller det kan være et uttrykk som utfører en beregning av data i dette feltet. Du kan inkludere navnet på et felt i en tabell, en kontroll i et skjema, en konstant eller en funksjon i uttr. Hvis uttr inneholder en funksjon, kan det være innebygd eller brukerdefinert, men ikke et annet domene mengde eller SQL-mengdefunksjon.

domene

Obligatorisk. En streng som identifiserer settet med poster som utgjør domenet. Det kan være enten et tabellnavn eller et spørringsnavn for en spørring som ikke krever en parameter.

vilkår

Valgfritt. Et strenguttrykk som brukes til å begrense dataområdet som funksjonen DMin eller DMAKS utføres. Hvis du for eksempel vilkår tilsvarer ofte WHERE-setningsdelen i en SQL-uttrykk, uten ordet der. Hvis vilkår, evaluere DMin og DMax -funksjonene uttr mot hele domenet. Et felt som er inkludert i vilkåret må også være et felt i domenet, hvis ikke DMin og DMax -funksjonene returnerer en Null.


Kommentarer

DMin - og DMax -funksjonene returnerer minste og største verdiene som oppfyller vilkår. Hvis uttr angir numeriske data, returnerer DMin og DMax -funksjonene numeriske verdier. Hvis uttr angir strengdata, returnerer strengen som er først eller sist i alfabetet.

DMin og DMax -funksjonene Ignorer nullverdier i feltet som refereres av uttr . Hvis ingen poster oppfyller vilkårene , eller hvis domenet ikke inneholder noen poster, returnerer imidlertid DMin og DMax -funksjonene en Null.

Hvis du bruker funksjonen DMin eller DMAKS i en makro, modul, strenguttrykk eller beregnet kontroll, må du uansett konstruere vilkår nøye slik at det evalueres riktig.

Du kan bruke funksjonen DMin - og DMax for å angi vilkår i Vilkår-raden i en spørring i et feltuttrykk for beregnede i en spørring eller i Oppdater til-raden i en opppdateringsspørring.

Merknad: Du kan bruke funksjonene DMin og DMAKS eller funksjonene Min og Maks i et beregnet feltuttrykk for en totalverdispørring. Hvis du bruker funksjonen DMin eller DMAKS , evalueres verdier før dataene er gruppert. Hvis du bruker funksjonen Min eller Maks , grupperes dataene før verdier i feltuttrykket evalueres.

Bruke funksjonen DMin eller DMAKS i en beregnet kontroll når du skal angi vilkår for å begrense dataområdet funksjonen utføres. Hvis du for eksempel vil vise maksimum fraktkostnad for en ordre sendes til California, angir du egenskapen ControlSource for en tekstboks til følgende uttrykk:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du vil finne minimums- eller for alle poster i domenet, kan du bruke funksjonen Min eller Maks .

Du kan bruke funksjonen DMin eller DMAKS i en modul eller makro eller i en beregnet kontroll i et skjema hvis feltet som du vil vise ikke er i postkilden skjemaet baseres.

Tips!

Selv om du kan bruke funksjonen DMin eller DMAKS til å finne minimums- eller fra et felt i en sekundærtabell, kan det være mer effektivt å opprette en spørring som inneholder feltene du trenger fra begge tabeller, og basere skjemaet eller rapporten på den spørringen.

Merknad: Ulagrede endringer i poster i domenet er ikke inkludert når du bruker disse funksjonene. Hvis du vil funksjonen DMAKS eller DMin skal baseres på endrede verdier, må du først lagre endringene ved å klikke Lagre post under poster i kategorien Data , flytte fokus til en annen oppføring, eller ved hjelp av metoden oppdateringen .

Eksempel

Merknad: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Følgende eksempel returnerer de laveste og høyeste verdiene fra frakt-feltet for ordrer sendt til Storbritannia. Domenet er en ordretabell. Vilkår -argumentet begrenser settet med poster til postene der ShipCountryRegion tilsvarer UK.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

I eksemplet nedenfor inneholder vilkårets argument nåverdien av en tekstboks kalt Ordredato. Tekstboksen er bundet til feltet Ordredato i Ordrer-tabellen. Legg merke til at referansen til kontrollen ikke er inkludert i de doble anførselstegnene (") som angir strengene. Dette sikrer at Microsoft Office Access 2007 henter gjeldende verdi fra kontrollen hver gang funksjonen DMAKS kalles.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

I eksemplet nedenfor inkluderer vilkårsuttrykket en variabel, dteOrderDate. Merk at nummertegn (#) er inkludert i strenguttrykket, slik at når strengene er slås sammen, omslutter datoen.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×