Distribuere prosjektarbeid jevnt (utjevne ressurstildelinger)

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Har noen av arbeidsressursene fått tildelt for mye arbeid? Du kan løse ressurskonflikter eller overallokeringer ved å bruke ressursutjevningsfunksjonen i Project. Utjevning fungerer ved at aktiviteter utsettes eller deles opp, slik at ressursene som er tildelt aktivitetene, ikke lenger er overarbeidet.

Ressursutjevningsgrafikk

Når det er utjevning, endres ikke prosjektet som er tilordnet til hver aktivitet. Project utjevner bare arbeidsressurser, generelle ressurser og tildelt ressurser. Det ikke utjevn materialressurser, kostnadsressurser eller foreslåtte ressurser.

Obs!: Utjevning kan forsinke sluttdatoen for noen aktiviteter og dermed også prosjektets sluttdato på grunn av disse endringene til oppgavene.

Tips!:  Overallokerte ressurser er markert med rødt i ressursvisninger, deriblant Ressursplanlegger. I Gantt-diagrammet markeres overallokerte ressurser med et rødt symbol i Indikatorer-kolonnen.

Før utjevning kan det være lurt å justere noen innstillinger.

 • Aktivitetsprioriteter,    som er angivelse av en aktivitets viktighet og den er tilgjengelighet for utjevning.

 • Project prioriteringene    som bestemmer prosjektets tilgjengelig for utjevning.

 • Utjevningsalternativer,    som kan hjelpe deg med å finjustere hvordan prosjektet avgjør hvilke aktiviteter utjevnes og i hvilken grad.

Hva du vil gjøre?

Distribuere prosjektarbeid ved å utjevne

Justere utjevningsinnstillinger

Angi oppgaveprioriteter

Angi prosjektprioriteter

Distribuere prosjektarbeid ved å utjevne

 1. Klikk kategorien Ressurser.

 2. Klikk ett av følgende alternativer i nivå-gruppen.

  Nivågruppegrafikk

 3. Nivå utvalget    Bruk denne til å utjevne bare aktivitetene som er valgt. Hvis du vil merke flere aktiviteter som er ved siden av hverandre, Merk den første aktiviteten i det merkede området, og trykk deretter SKIFT mens du merker den siste aktiviteten i det merkede området. Hvis du vil merke flere aktiviteter som ikke er ved siden av hverandre, merker du hver aktivitet ved å trykke CTRL mens du merker oppgaven.

  Dette er nyttig når det kan være akseptabel for ressurser som kan være overallokert på bestemte oppgaver i prosjektplanen, men prosjektlederne vil løse overallokering for andre bestemte aktiviteter

 4. Nivåressurs    Bruk denne til å utjevne bare oppgavene med bestemte ressurser som er tilordnet. Klikker du utjevne ressurs, og deretter velger du ressursen som er tilordnet oppgaver. Bruk CTRL til å merke flere ressurser.
  Hvis den valgte ressursen arbeider med aktiviteter som har flere ressurser, andre tildelingene ikke flyttes.

 5. Utjevne alle    Bruk denne til å utjevne alle ressurser i alle aktivitetene i prosjektplanen.

 6. Utjevningsalternativer    Bruk denne til å endre innstillingene som Project bruker for utjevning. Se delen om Modify utjevning innstillinger i denne artikkelen.

 7. Fjern utjevning    Bruk denne til å angre resultatene av den forrige utjevningen.

 8. Neste overallokering    Bruk denne til å gå til neste oppgave med overallokerte ressurser. Bruk denne til å enklere for å se effekten av utjevning på individuelle aktiviteter.

Til toppen av siden

Justere utjevningsinnstillinger

Du kan justere utjevningsprosessen for å fininnstille hvordan Project bestemmer hvilke aktiviteter som skal utjevnes, og i hvilken grad.

 1. Klikk kategorien ressurser. Klikk Utjevningsalternativer i nivå-gruppen.

  Nivågruppegrafikk

 2. I dialogboksen Ressursutjevning velger Under utjevning beregninger, du hvordan utjevning å forekomme.

  Automatisk    Hvis du velger automatisk utjevning, fjerner du merket for Fjern ressursutjevning verdier før utjevning. Når det er merket, Project nivåer bare nye og unleveled tildelinger. Dette er merket av som standard, men ved utjevning automatisk, slik at den valgte kan betydelig tregere arbeidet i tidsplanen fordi alle aktiviteter utjevnes.

  i den kan se etter overallokeringer på en klikker du en tidsperiode, eller grunnlaget for følsomheten med utjevning overallokeringer. Daglig er standard. Denne innstilingen avgjør der du utjevningen skal aktiveres: Når du har en overallokering på ett minutt, én dag, ukesvisning eller månedsvisning.

  Manuell    Manuell utjevning (standard) skjer bare når du klikker Alle nivå. Automatisk utjevning skjer straks du endrer en aktivitet eller ressurs. Bruk automatisk utjevning Hvis du vil flytte aktiviteter når ressurser er tildelt mer arbeid enn de har kapasitet til å fullføre.

 3. Under Utjevningsområde for velger du å utjevne hele prosjektet eller bare aktiviteter innenfor et bestemt tidsintervall.

 4. Velg utjevningsrekkefølgen du vil ha, i Rekkefølge-boksen:

  • Velg Bare ID for å utjevne aktiviteter i stigende rekkefølge etter aktivitetenes ID-numre før andre kriterier vurderes.

  • Velg Standard å undersøke foregående avhengigheter, slakk, datoer, prioritet og betingelser for å finne ut om og hvordan aktivitetene skal utjevnes. (Dette er standardinnstillingen.)

  • Velg Prioritet, standard for å kontrollere aktivitetsprioriteter først og deretter undersøke standardkriteriene.

 5. Hvis du vil hindre at sluttdatoen for prosjektet forsinkes, merker du av for Utjevning bare innenfor slakk.

  Obs!: Hvis du merker av for dette alternativet, kan du få feilmeldinger som viser at ikke hele planen kan utjevnes. Dette kan skyldes at det sjelden er nok slakk i en plan til å planlegge tildelinger på nytt uten å gå tom for slakktid.

 6. Hvis du vil tillate justering av når en ressurs arbeider på en aktivitet uavhengig av andre ressurser som arbeider på samme aktivitet, merker du av for Utjevning kan justere enkelttildelinger for en aktivitet.

 7. Hvis du vil at utjevningen skal avbryte aktiviteter ved å lage delinger i det gjenstående arbeidet på aktiviteter eller ressurstildelinger, merker du av for Utjevning kan lage delinger i gjenstående arbeid. Hvis en ressurs er tildelt aktiviteter samtidig ut over det ressursens tidsplan kan håndtere, kan en aktivitet som har gjenstående arbeid, deles og arbeides på når ressursens tidsplan tillater det.

 8. Hvis du vil inkludere foreslåtte ressurser, merker du den for Utjevn ressurser med foreslått Bestillingstype.

 9. Merk av for Utjevn manuelt planlagte aktiviteter hvis du vil tillate at manuelt planlagte oppgaver justeres.

 10. Hvis du vil fjerne de forrige utjevningsresultatene før du utjevner på nytt, klikker du Fjern utjevning.

 11. Klikk Jevn ut alle hvis du jevner ut manuelt. Klikk OK hvis du jevner ut automatisk.

 • Klikk Angre Nivå for å fjerne utjevning rett før du utfører andre handlinger. Hvis du ikke angrer utjevningen, kan du også klikke Fjern utjevning for å fjerne de forrige utjevningsresultatene.

 • Hvis du utjevner aktiviteter i prosjekter som er planlagt fra en sluttdato, brukes de negative forsinkelsesverdiene fra slutten av aktiviteten eller tildelingen, noe som fører til at aktivitets- eller ressurstildelingens sluttdato inntreffer tidligere.

 • Klikk den nedre delen av Gantt-diagram-knappen i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning, og klikk deretter Flere visninger. Klikk Utjevning - Gantt, og klikk deretter Bruk.

Til toppen av siden

Angi oppgaveprioriteter

Ved å angi prioriteter for en aktivitet kan du spesifisere hvor viktig aktiviteten er og i hvilken grad den er tilgjengelig for utjevning. Prioritetsverdien du skriver inn, er en subjektiv verdi mellom 1 og 1 000 som angir hvor stor kontroll du har over utjevningsprosessen. Hvis du for eksempel ikke vil at en bestemt aktivitet skal utjevnes i Project, setter du prioritetsnivået for aktiviteten til 1 000. Som standard settes prioritetsverdier til 500, eller et middels kontrollnivå. Aktiviteter som har lavere prioritet, forsinkes eller deles før aktiviteter med høyere prioritet.

 1. Dobbeltklikk navnet på aktiviteten du vil endre prioritet for, i Aktivitetsnavn-feltet, og klikk deretter Aktivitetsinformasjon.

 2. Klikk kategorien Generelt, og skriv deretter inn eller velg en prioritet i Prioritet-boksen.

Til toppen av siden

Angi prosjektprioriteter

Du kan definere hvor tilgjengelig et helt prosjekt er for utjevning ved å angi prioriteten for prosjektet. Hvis du for eksempel deler ressurser med et annet prosjekt som tjener som ressursutvalg og du ikke vil utjevne aktivitetene i en av de delte filene, setter du den delte filens prioritetsnivå til 1 000.

 1. Klikk kategorien Prosjekt. Klikk Prosjektinformasjon i Egenskaper-gruppen.

 2. Skriv inn eller velg en prioritet i Prioritet-boksen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×