Distribuere et Access 2007-program

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office Access 2007 er en funksjonsrik plattform for utvikling av databaseprogrammer. Et databaseprogram er et dataprogram med funksjoner for lagring og behandling av data i et brukergrensesnitt som følger logikken i forretningsoppgaver (programlogikk).

Hvis du vil distribuere Office Access 2007-programmer som brukeren kan kjøre uten å ha Access 2007 installert på datamaskinen, kan du distribuere programmene sammen med Kjøretidsfil for Access 2007, som kan lastes ned gratis fra Microsoft Download Center.

Denne artikkelen inneholder informasjon om grunnleggende distribusjonsplanlegging, beskriver funksjonene i Kjøretidsfil for Access 2007 og forklarer hvordan du laster ned denne. Artikkelen inneholder også en oversikt over hvordan du distribuerer databaseprogrammer ved hjelp av Access 2007. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du planlegger, utformer og distribuerer et Access 2007-program, kan du søke på webområdene for MSDN og TechNet og se koblingene i Se også-delen i denne artikkelen.

Hva vil du gjøre?

Plan for distribusjon

Forstå Access 2007-Runtime

Last ned Access 2007-Runtime

Distribuere en Access 2007-program

Planlegge distribusjon

Før du begynner, bør du tenke gjennom spørsmålene nedenfor om hvordan du vil distribuere programmet.

Skal data og logikk være atskilt?

Du kan opprette et Access 2007-program som har databehandling og programlogikk i én fil. Dette er standard programstruktur i Access 2007. Det å samle databehandling og programlogikk i én fil gir enklest distribusjon, men denne metoden fungerer best når det bare er én person som bruker programmet om gangen, og den innebærer en viss risiko. Det kan for eksempel hende data går tapt fordi en bruker ved et uhell sletter eller skader programfilen.

I de fleste tilfeller, bør du skille data management og programmet logikk. Dette hjelper med å forbedre:

 • Sikkerhet    Ved hjelp av en server for lagring av data kan hjelpe deg med å beskytte dataene dine.

 • Ytelse    Ved hjelp av en delt database eller en databaseserver kan hjelpe deg med å redusere nettverkstrafikk.

 • Organisasjonene    Nye makrohandlinger for navigasjonsruten kan hjelpe deg med å kontrollere hvem som kan se hva. Du kan distribuere annet program logikk filer til forskjellige brukere.

 • Portabilitet    Kommandoene Arbeid frakoblet og Synkroniser kan hjelpe brukere som ikke er på kontoret.

Måter å skille dataene og logikk

Det er en måte å skille dataene og logikk ved hjelp av Access-Database-kommandoen (i kategorien Databaseverktøy i gruppen Databaseverktøy ). Kommandoen Access-Database deler databaseprogrammet til to Access-filer: én for data og én for logikk. Når du bruker kommandoen Access-Database, oppretter Access en fil med "_be" (betydningen "backend-") tilføyd til filnavnet, for eksempel hvis det opprinnelige filnavnet for databasen er "Database1.accdb", opprettes det en ny databasefil kalt "Database1_be.accdb ."

Du kan også skille databehandlingen og programlogikken fra hverandre ved å bruke et databaseserverprogram (for eksempel Microsoft SQL Server) til databehandlingen og Access til programlogikken.

Når du skal bestemme om det er nok med én Access-fil til både databehandling og programlogikk, bør du vurdere følgende:

 • Dataintegritet og -sikkerhet    Access 2007-brukere må ha lese- og skrivetilgang til filen som inneholder programlogikken. Hvis du har data og logikk samlet i én fil, utsettes dataene for samme risiko som programlogikken.

  Et Access 2007-program som har separate logikk- og datafiler, beskytter dataintegriteten og -sikkerheten ved å dra nytte av NTFS-sikkerhetsfunksjoner. Siden brukerne trenger lese- og skrivetilgang bare til programlogikkfilen, er det mulig å beskytte datafilen bedre.

  Det kan hende programmet ditt krever ytterligere sikkerhetsfunksjoner, for eksempel funksjoner for å kontrollere hvilke brukere som har tilgang til bestemte data. Da bør du lagre og behandle programdataene ved hjelp av et serverprodukt, for eksempel SQL Server eller et Windows Server-operativsystem med Windows SharePoint Services, og bruke Access til programlogikken.

 • Skalerbarhet    En Access 2007-fil kan ha en maksimum størrelse på 2 gigabyte (GB). Selv om 2 gigabyte er en betydelig mengde tekstdata, kan det være utilstrekkelig for enkelte programmer, og da særlig programmer som lagrer vedlegg i databaseposter. Hvis du skiller dataene og logikken fra hverandre, har programmet plass til flere data. Hvis du forventer at brukerne kommer til å lagre store mengder data, bør du vurdere å bruke mer enn én Access 2007-datafil.

  Du bør også se etter annen informasjon om skalerbarhet i programspesifikasjonene for Access 2007. Du finner koblinger til mer informasjon om spesifikasjonen for Access 2007 i Se også-delen.

 • Nettverkskapasitet    Hvis flere brukere må bruke programmet samtidig via et nettverk, er ødeleggelse av data mer sannsynlig skje hvis dataene og logikk kombineres i én fil. Hvis du har kombinert dataene og forretningslogikken i en Access-fil, kan du dessuten optimalisere nettverkstrafikk som genererer Access. Hvis flere brukere bruke samtidig i programmet via et nettverk, bør du skille dataene og forretningslogikken, ved hjelp av to eller flere filer i Access, eller ved hjelp av en database server-produktet for data og pålogging for logikk.

Hvordan er nettverksmiljøet?

Hvis brukerne er på samme lokalnett, eller hvis programmet ikke brukes via et nettverk, kan en enkelt programfil utføre bra i de fleste tilfeller.

Nettverksytelsen blir bedre hvis du deler dataene og logikken. Hvis brukerne ikke på det samme lokalnettet, kan du bruke en server til å lagre og behandle dataene og bruke Access for logikk.

Må brukere Access 2007 ?

Hvis alle brukerne har Access 2007 installert på datamaskinen, kan de åpne og bruke programmet på samme måte som andre Access 2007-databasefiler.

Hvis noen av eller alle brukerne ikke har Access 2007 installert på datamaskinen, må du distribuere Kjøretidsfil for Access 2007 sammen med programmet til disse brukerne.

Til toppen av siden

Lære om Kjøretidsfil for Access 2007

Kjøretidsfil for Access 2007 er program du kan videredistribuere og som lar personer som ikke har Access 2007 installert på datamaskinen, bruke Access 2007-databaseprogrammer. Når du åpner en Access 2007-database ved hjelp av Kjøretidsfil for Access 2007, åpnes databasen i kjøretidsmodus.

Hva er kjøretidsmodus?

Kjøretidsmodus er en Access 2007-funksjonsmodus der visse Access 2007-funksjoner ikke er tilgjengelige som standard. Noen av funksjonene som ikke er tilgjengelige, kan imidlertid gjøres tilgjengelige.

Hvilke funksjoner er utilgjengelige i kjøretidsmodus?

Følgende Access 2007-funksjoner er ikke tilgjengelige i kjøretidsmodus:

 • Navigasjonsruten    Navigasjonsruten er ikke tilgjengelig i kjøretidsmodus. Det hindrer at brukerne får tilgang til tilfeldige objekter i databaseprogrammet. Det er bare objektene du bestemmer skal være tilgjengelige for brukerne, for eksempel i et sentralbordskjema, som kan åpnes i kjøretidsmodus. Du kan ikke gjøre navigasjonsruten tilgjengelig i kjøretidsmodus.  

 • Båndet    Båndet er som standard ikke tilgjengelig i kjøretidsmodus. Det hindrer at brukerne får tilgang til å opprette og endre databaseobjekter eller utføre potensielt skadelige handlinger, for eksempel koble til nye datakilder eller eksportere data på uønskede måter. Du kan opprette et egendefinert bånd og deretter knytte det til et skjema eller en rapport. Du kan ikke vise standard båndkategorier i kjøretidsmodus.

 • Utformingsvisning og oppsettvisning    Utformingsvisningen og oppsettvisningen er ikke tilgjengelige for databaseobjekter i kjøretidsmodus. Det hindrer at brukerne endrer utformingen av objektene i databaseprogrammet. Du kan ikke aktivere utformingsvisningen og oppsettvisningen i kjøretidsmodus.

 • Hjelp    Den integrerte hjelpen er som standard ikke tilgjengelig i kjøretidsmodus. Det er du som bestemmer hvilken funksjonalitet som skal være tilgjengelig i programmet i kjøretidsmodus, og noe av standardhjelpen som er integrert i Access 2007, er kanskje irrelevant for de som bruker programmet ditt, og den kan også virke forvirrende eller irriterende. Hvis du bruker Utviklertillegg for Access 2007 til å pakke og distribuere databaseprogrammet, kan du inkludere en egendefinert hjelpefil for programmet i kjøretidsmodus.

Kan jeg åpne en Access 2007-database i kjøretidsmodus uten å bruke Kjøretidsfil for Access 2007?

Du kan kjøre en Access 2007-database i kjøretidsmodus på en datamaskin som har fullversjonen av Access 2007 installert. Når du skal kjøre en Access 2007-database i kjøretidsmodus, gjør du ett av følgende:

 • Endre filtypen for databasefilen fra ACCDB til ACCDR.

 • Opprett en snarvei til databasen, og inkluder kommandolinjebryteren /Runtime i snarveien.

Gjør kjøretidsmodus databasen sikrere?

Selv om kjøretidsmodus begrenser tilgjengeligheten til navigasjon og utformingsfunksjoner, bør du ikke bruke kjøretidsmodus som de opplysningene du trenger for å sikre et databaseprogram. På en datamaskin som har den fullstendige versjonen av Access 2007 installert, kan det være mulig for brukere å åpne et databaseprogram runtime som et vanlig databaseprogram (det vil si med alle funksjoner som er tilgjengelige) og deretter for å endre utformingen eller utføre andre uønskede handlinger.

Selv om du distribuerer databaseprogrammet bare på datamaskiner som ikke har fullversjonen av Access 2007 installert, er det fremdeles mulig for en bruker å overføre programmet til en datamaskin som har fullversjonen av Access 2007 installert, og deretter åpne databaseprogrammet for kjøretidsmodus som et vanlig databaseprogram.

Obs!: Hvis du vil distribuere et Access 2007 program slik at brukere ikke kan endre utformingen av skjemaer, rapporter eller Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-moduler, kan du vurdere å bruke en kompilert binærfil (ACCDE-fil). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en kompilert binærfil, kan du se delen bestemme hvilket filformat du bruker, senere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Laste ned Kjøretidsfil for Access 2007

Du kan laste ned Kjøretidsfil for Access 2007 fra Microsoft Download Center ved å klikke koblingen i Se også-delen.

Det er gratis å laste ned, bruke og videredistribuere Kjøretidsfil for Access 2007, og det er ingen begrensninger på hvor mange brukere du kan distribuere programmet til.

Til toppen av siden

Distribuere et Access 2007-program

Når du skal distribuere et Access 2007-program, må du som et minimum utføre følgende oppgaver:

 1. Opprette programmet    Programmet bør inneholde funksjonalitet som lar brukerne åpne og bruke databaseobjekter. Hvis programmet ikke inneholder slik funksjonalitet, må brukerne ha Access 2007 installert på datamaskinen for å kunne bruke programmet. Dessuten er det vanskelig å forutsi hvordan brukerne kommer til å navigere i programmet, og det blir vanskeligere for deg å lage fullstendig programdokumentasjon. Hvis brukerne åpner programmet ditt ved hjelp av Kjøretidsfil for Access 2007, er heller ikke de innebygde navigasjonsfunksjonene i Access 2007 tilgjengelige.

  Én metode er å opprette et skjema som har kommandoknapper som åpner databaseobjekter eller utføre andre handlinger, og deretter angi dette skjemaet som standardskjema som skal åpnes når du starter programmet.

  Obs!: For hjelp til å opprette et skjema, kan du se emnet opprette et skjema ved hjelp av skjemaverktøyet.

  Hvordan jeg angi standardskjema som skal åpne?

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

  2. Klikk Gjeldende database i venstre rute i dialogboksen Alternativer for Access.

  3. Velg standardskjema ønsket ved hjelp av kombinasjonsboksen Visningsskjema i den høyre ruten under Programalternativer.

  Du kan også opprette et tilpasset bånd og knytte det båndet til et skjema som åpnes når programmet starter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et tilpasset bånd, kan du se koblingene under Se også-delen.

 2. Installere programmet    Det finnes flere alternativer og vurderinger for å installere et program. Du kan også distribuere et bestemt filformat hvis du vil styre bedre hvordan brukere bruker programmet. Du kan eventuelt pakke programmet til å gjøre det enklere å installere eller distribuere separate data- og logikk komponenter.

  Du finner mer informasjon om disse alternativene og faktorene i avsnittene nedenfor.

Bestemme hvilket filmformat du vil bruke

Det finnes fire Access 2007-filformater du kan bruke når du distribuerer et program:

 • ACCDB    Dette er standard filformat for Access 2007. Når du distribuerer et program i dette formatet, har brukerne størst mulighet til å tilpasse og navigere i programmet slik som de måtte ønske. Hvis du vil forsikre deg om at brukerne ikke endrer utformingen av programmet, bør du bruke ACCDE-filformatet. Det er i tillegg vanskelig for brukerne å se om ACCDB-filen er endret etter at du pakket den. Bruk ACCDC-filformatet til å tydeliggjøre dette.  

 • ACCDC    Dette formatet kalles også en Access-distribusjonsfil. En Access-distribusjonsfil inneholder en programfil og en digital signatur som er knyttet til denne filen. Med dette filformatet kan brukerne være sikre på at ingen har endret programfilen etter at du pakket den. Du kan bruke dette formatet på en fil i standardformatet (ACCDB) for Access 2007 eller på en kompilert binærfil (ACCDE) for Access 2007.

  Du kan bare ha én programfil i en Access-distribusjonsfil. Hvis programmet har separate filer for data og logikk, må du pakke dem hver for seg.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en Access-distribusjon-fil, kan du se delen Pakk og Signer en Access 2007-database.

 • ACCDE    Dette formatet kalles også en kompilert binærfil. I Access 2007 er en kompilert binærfil en databaseprogramfil som er lagret med all VBA-koden kompilert. Det er ingen VBA-kildekode igjen i en Access-kompilert binærfil.

  Du kan bruke Kjøretidsfil for Access 2007 til å åpne en Access 2007-kompilert binærfil. Kjøretidsfilen gjenkjenner imidlertid ikke ACCDE-filtypen som standard. Når du skal åpne en kompilert binærfil ved hjelp av Kjøretidsfil for Access 2007, oppretter du en snarvei som peker til kjøretidsfilen og inkluderer banen til den kompilerte binærfilen som du vil at snarveien skal åpne.

  Viktig!: Hvis du oppretter en kompilert binærfil ved å bruke Access 2007 med Service Pack 1 installert, kan brukere åpne kompilert binærfil ved hjelp av den fullstendige versjonen av Access 2007 uten Service Pack 1 installert. Brukerne må installere Service Pack 1 for å løse problemet.

  Hvordan lagrer en Access 2007-fil som en kompilert binærfil?

  1. I Access 2007 åpner du databasen (ACCDB-filen) som du vil lagre som en kompilert binærfil (ACCDE-fil).

  2. Klikk Lag ACCDE-fil i Databaseverktøy-gruppen i kategorien Databaseverktøy. Knappesymbol

  3. I dialogboksen Lagre som blar du til mappen du vil lagre filen i, skriver inn et navn på filen i Filnavn-boksen og klikker deretter Lagre.

 • ACCDR    Dette formatet kan du distribuere et program som åpnes i kjøretidsmodus. Distribuere en runtime-programmet kan hjelpe deg med å kontrollere slik at den brukes, selv om det ikke er en metode for å sikre et program. Hvis du vil ha mer informasjon om kjøretidsmodus, kan du se delen Forstå Access 2007-Runtime.

Pakke og installere et program

Den enkleste måten å installere et program på er å gi databaseprogramfilen til brukerne. Hvis du imidlertid har tenkt å distribuere et program til mange brukere, eller hvis du skal distribuere et program flere ganger, bør du vurdere å bruke et pakkeverktøy for programvare, for eksempel Package Solution Wizard i Utviklertillegg for Access 2007, til å pakke programmet i en Windows Installer-pakke (MSI-fil). Du kan deretter bruke pakken til å installere programmet.

Du kan bruke Package Solution Wizard til å:

 • Opprette en egendefinert snarvei til programmet. Du kan bruke denne funksjonen i veiviseren for å gjøre det enklere å åpne en kompilert binærfil for brukere som kjører programmet ved hjelp av Kjøretidsfil for Access 2007.

 • Legge til den installerte mappen som en klarert plassering.

 • Automatisk installere Kjøretidsfil for Access 2007 på datamaskinene til brukere som ikke har det installert allerede.

 • Inkludere andre filer i programmet, for eksempel en egendefinert hjelpefil.

 • Opprette eller endre registernøkler.

 • Distribuere en lisensavtale for sluttbrukere.

 • Legge til informasjon om programmet ditt i listen Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned og bruker Utviklertillegg for Access 2007, kan du se koblingene i Se også-delen.

Pakke en delt database

Package Solution Wizard i Utviklertillegg for Access 2007 har ikke støtte for flere installasjonsbaner. Hvis programmet ditt har separate komponenter for data og logikk og du bruker Utviklertillegg for Access 2007 til å pakke programmet, bør du kanskje installere Access 2007-datafilene på riktig plassering manuelt, for eksempel på en filserver.

Et program som har dataene og logikken i separate komponenter, bruker koblede tabeller til å koble sammen de to komponentene. Siden alle nettverk er forskjellige, kan det være upraktisk å spesifisere installasjonsbanen for begge komponentene. Hvis du bruker Package Solution Wizard, vil du i de fleste tilfeller bruke veiviseren til å pakke bare logikkomponenten.

Hvis du har tilstrekkelig informasjon om installasjonsbanen for begge komponentene, vil du kanskje bruke Package Solution Wizard til å opprette to installasjonspakker, slik at du kan angi installasjonsbanen for hver av komponentene.

Til toppen av siden

Pakke og signere en Access 2007-database

Obs!: Selv om denne funksjonen også omtales som pakking, innbefatter den ikke de samme oppgavene som Package Solution Wizard i Utviklertillegg for Access 2007. Funksjonen som beskrives i dette avsnittet, pakker en Access 2007-fil og bruker en digital signatur på pakken, noe som forteller brukerne at pakkefilen er til å stole på.

Med Access 2007 er det enklere og raskere å signere og distribuere en database enn i tidligere versjoner av Access. Når du har opprettet en ACCDB-fil eller ACCDE-fil, kan du pakke filen, angi en digital signatur for pakken og deretter distribuere den signerte pakken til andre brukere. Funksjonen for pakking og signering plasserer databasen i en Access-distribusjonsfil (ACCDC-fil), signerer pakken og plasserer deretter den kodesignerte pakken på en plassering på brukerens datamaskin som du angir. Brukere kan deretter pakke ut databasen fra pakken og arbeide direkte i databasen (ikke i pakkefilen).

Du bør ha følgende forhold i tankene når du oppretter og signerer en pakke:

 • Når du pakker en database og signere pakken, angir det at pakken er til å stole på. Når du eller brukerne mottar pakken, bekrefter signaturen at databasen ikke er endret ulovlig. Hvis du stoler på forfatteren, kan du aktivere innholdet.

 • Den nye funksjonen for pakking og signering gjelder bare for databaser som er lagret i Access 2007-filformatet. Access 2007 inneholder verktøy fra tidligere versjoner av Microsoft Office som du kan bruke til å signere og distribuere databaser som er opprettet i et tidligere filformat. Du kan ikke bruke verktøyene fra tidligere versjoner av Office til å signere og distribuere filer som er opprettet i de nye Access 2007-filformatene.

 • Du kan legge til bare én databasefil i en pakke.

 • Når du pakker og signerer en database, signeres alle objektene, ikke bare makroene og kodemodulene, i databasefilen med en kode. Pakke- og signeringsprosessen komprimerer også pakkefilen slik at nedlatingstiden blir kortere.

 • Du kan pakke ut databaser fra pakkefiler som er plassert på Windows SharePoint Services 3.0-servere.

Avsnittene nedenfor forklarer hvordan du oppretter en signert pakkefil og bruker databasen i en signert pakkefil.

Obs!: Du må ha minst ett sikkerhetssertifikat tilgjengelig for å fullføre disse trinnene. Hvis du ikke har et sertifikat som er installert på datamaskinen, kan du opprette en ved hjelp av verktøyet SelfCert. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter et privat sikkerhetssertifikat, kan du se artikkelen sikre en Access 2007-database.

Opprette en signert pakke

 1. Åpne databasen du vil pakke og signere.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Publiser, og klikk deretter Pakk og Signer.

 3. Velg et digitalt sertifikat i dialogboksen Velg sertifikat, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Opprett Microsoft Office Access signert pakke vises.

 4. Velg en plassering for den signerte databasepakken i Lagre i-listen.

 5. Skriv inn et navn på den signerte pakken i Filnavn-boksen, og klikk deretter Opprett.

  Access oppretter ACCDC-filen og plasserer den på den plasseringen du velger.

Pakke ut og bruke en signert pakke

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

 2. I dialogboksen Åpne velger du filtypen Microsoft Office Access signert pakke (*.accdc).

 3. Finn mappen som inneholder ACCDC-filen, i Søk i-listen. Merk filen, og klikk deretter Åpne.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du har valgt å klarere det digitale sertifikatet som ble angitt for distribusjonspakken, vises dialogboksen Pakk ut database til. Gå til trinn 5.

  • Hvis du ennå ikke har valgt å klarere det digitale sertifikatet, vises en veiledende melding.

   1. Veiledende melding

   2. Hvis du stoler på databasen, klikker du Åpne. Hvis du vil klarer alle sertifikater fra denne utgiveren, klikker du Klarer alle fra utgiver. Dialogboksen Pakk ut database til vises.

 5. Du kan også velge en plassering for den utpakkede databasen i Lagre i-listen og deretter skrive inn et annet navn for den utpakkede databasen i Filnavn-boksen.

Hvis du er usikker på om du vil klarere et sertifikat, kan du lese artikkelen Finne ut om en digital signatur er til å stole på. Den inneholder generell informasjon om hvordan du sjekker datoer og andre elementer i et sertifikat for å kontrollere at det er gyldig.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×