Distribuere den nye synkroniseringsklienten for OneDrive i et bedriftsmiljø

Sist oppdatert: Januar 2018

Denne artikkelen gjelder for IT-administratorer som planlegger å distribuere ny synkroniseringsklient for OneDrive til deres OneDrive for Business- brukere i jobb- eller skolemiljøer. For å installere Synkroniseringsklient for OneDrive for deg selv, må du laste det ned og lese Kom i gang-artikkelen.

I denne artikkelen:

Programvarekrav

Synkroniseringsklient for OneDrive (OneDrive.exe) støttes på:

Synkroniseringsklient for OneDrive støtter ennå ikke lokale forekomster av OneDrive for Business (når organisasjonen ikke abonnerer på Office 365). hvis du vil ha mer informasjon om restriksjoner og begrensninger for Synkroniseringsklient for OneDrive, kan du se Restriksjoner og begrensninger når du synkroniserer filer og mapper ved hjelp av den nye OneDrive-synkroniseringsklienten.

Planlegging

Når brukere konfigurerer Synkroniseringsklient for OneDrive, lastes alt ned til deres OneDrive. Et stort antall filoverføringer kan påvirke nettverksytelsen din negativt. Vi anbefaler å bruke gradvis utrulling for å unngå ytelsesproblemer når du distribuerer til et stort antall brukere.

Det er noen flere ting du bør vurdere:

 • Identifiser potensielle flaskehalser tidlig – vurder å ta spesielle hensyn til grupper av brukere som har et stort antall store filer. Brukere fra videoavdelinger kan for eksempel ha et stort antall store videofiler som må synkroniseres med OneDrive. Du kan vurdere å be dem synkronisere filene sine den tiden på døgnet når nettverkstrafikken er lav.

 • Overvåk ytelsen – Hvis du gjør en faset utrulling, bør du overvåke nettverkets ytelsesnivåer med den første utrullingen. Du kan bruke denne informasjonen til å justere det neste settet med utrullinger tilsvarende.

 • Formidle informasjon om utrullingen til brukere – kontroller at brukerne tydelig forstår hva som er forventet av dem for å holde tidsskjemaet for distribusjonsplanen. Før utrullingen begynner, bør du informere dem om hva som kreves når de ser OneDrive-konfigureringen, og hvem de skal snakke med for hjelp dersom de får et problem.

Oversikt over distribusjonsprosessen

Det finnes tre trinn i prosessen:

 1. Installere OneDrive.exe på brukernes datamaskiner.

 2. Start OneDrive-prosesser og eventuelt spør brukerne om å logge på med sin jobb- eller skolekonto.

 3. Trinn 3: Angi oppdateringsringen (valgfritt)

Viktig!: Hvis brukerne for øyeblikket bruker OneDrive for Business-synkroniseringsklienten (Groove.exe) og du ønsker å flytte dem til Synkroniseringsklient for OneDrive, kan du se Overgangen fra forrige OneDrive for Business-synkroniseringsklient før du fortsetter.

Trinn 1: Installere OneDrive.exe

I de fleste tilfeller kan du distribuere den nye OneDrive for Business-synkroniseringsklienten på samme måte som du vanligvis ville installert programmer på enheter i organisasjonen. Hvis du skal distribuere til et stort antall brukere, er det nyttig å ha kjennskap til distribusjonsverktøy for bedrifter, for eksempel System Center Configuration Manager (SCCM) for å distribuere .exe-filer og endre lokale systemregistre.

Kontrollere om brukerne allerede har Synkroniseringsklient for OneDrive

Hvis datamaskinene i organisasjonen kjører Windows 10, har de allerede den nye synkroniseringsklienten installert. Hvis datamaskinene har Office 2016 eller Office 2013 (Home & Student, Home & Business, Professional, Personal, Home eller University) installert, har de kanskje også den nye synkroniseringsklienten. Office er installert per maskin, men OneDrive må være installert per bruker. Hvis du planlegger å distribuere Office til organisasjonen, må du distribuere OneDrive.exe separat for flere brukere på separate maskiner.

Distribuere eventuelle administrative innstillinger

Hvis du vil angi registernøkler på datamaskiner i domenet ditt, kan du installere OneDrive og kopiere filene OneDrive.admx og OneDrive.adml fra %localappdata%\Microsoft\OneDrive\BuildNumber\adm\ til sentrallageret for gruppepolicy. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke gruppepolicy til å kontrollere innstillinger i synkroniseringsklienten for OneDrive

Bruk System Center Configuration Manager til å distribuere Synkroniseringsklient for OneDrive

Hvis du vil distribuere gjennom System Center Configuration Manager, kan du lagre OneDriveSetup.exe-installasjonsprogrammet for Windows til en lokal delt nettverksressurs. Last ned OneDriveSetup.exe-installasjonsprogrammet for Windows. Lær mer om programbehandling under Konfigurasjonsbehandling.

Tips!: Prøv utvalg-SCCM-pakken. Bare oppdater OneDrive.exe-banen og eieren av programmet.

For å installere Synkroniseringsklient for OneDrive på Windows kjører du følgende kommando ved hjelp av System Center Configuration Manager:

Kjør <pathToExecutable>\OneDriveSetup.exe /silent

(der pathToExecutable er en plassering på den lokale datamaskinen eller en tilgjengelig delt nettverksressurs).

Obs!: 

 • Denne kommandoen må kjøres ved brukerpålogging og bruke administratortillatelser. Den må kjøres for hver bruker på en maskin.

 • Hvis du kjører kommandoen uten noe kommandolinjeparameter, vil brukerne se installasjonsstatusen. Etter installasjonen kjøres OneDrive.exe automatisk av OneDriveSetup.exe, og OneDrive-konfigureringen for brukere dukker opp. Hvis du kjører kommandoen med /silent-parameteren, blir OneDrive.exe installert transparent og OneDrive-konfigureringen vises ikke. Du må kjøre OneDrive.exe med en ekstra kommando. Hvis du vil kontrollere lanseringen av OneDrive på tvers av organisasjonen, anbefaler vi å bruke /silent-parameteren.

Installasjonsprogrammet installerer den kjørbare OneDrive-filen under %localappdata%\Microsoft\OneDrive.

Distribuere RMS-klient for å aktivere synkronisering av IRM-beskyttede filer

Den nye OneDrive-synkroniseringsklienten for Windows støtter nå synkronisering av IRM-beskyttede SharePoint-dokumentbiblioteker og OneDrive-plasseringer. Hvis du vil opprette en sømløs opplevelse av IRM-synkronisering for brukerne, kan du distribuere den nyeste Rights Management Service (RMS)-klienten til brukernes datamaskiner.

Hvis du vil installere klienten på datamaskiner lydløst, kan du bruke bryteren /qn som en del av alternativene på kommandolinjen i Microsoft Windows Installer-verktøyet (Msiexec.exe). Kommandoen nedenfor viser for eksempel installasjon i stillemodus (forutsatt at installasjonspakken for RMS-klienten allerede er lastet ned til C:\Downloads)

msiexec /qn c:\downloads\setup.msi

Du kan lagre installasjonsfilen på en delt nettverksressurs og bruke administrert programvaredistribusjon til å kjøre msiexec-kommandoen.

Obs!: Synkroniseringsklienten støtter ikke IRM-policyer som gjør at tilgangsrettigheter for dokumenter utløper.

Trinn 2: Hjelpe brukere med å logge på

OneDrivestøtter ikke enkel pålogging ved hjelp av eksisterende Office- eller Windows-legitimasjon, men du kan hjelpe brukere med å logge på synkroniseringsklienten på disse andre måtene:

 • Bruke følgende nettadresse til å starte OneDrive-installasjonsprogrammet på brukernes datamaskiner. Når brukere klikker for å starte konfigureringen, vises et påloggingsvindu der brukere kan skrive inn e-postadressen.

  odopen://launch

 • Bruke følgende nettadresse med hver brukers e-postadresse for å starte konfigureringen og forhåndsutfylle brukernes e-postadresser i påloggingsvinduet.

  odopen://sync?useremail=youruseremail@organization.com

Hvis du vil konfigurere et SharePoint-område til å synkroniseres automatisk, kan du bruke nettadressen nedenfor som en veiledning til hvordan banen til SharePoint-området du vil synkronisere automatisk, skal bygges. Erstatte HER med de riktige verdiene for hver komponent i nettadressen.

Obs! Spesialtegn som punktum (.), bindestrek (-), og krøllalfa (@) må erstattes med de tilsvarende kodede verdiene. For eksempel hvis nettadressen inneholder en bindestrek, må bindestreken erstattes med den kodede verdien, %2D. I tillegg må du vite nok om klientsideobjektmodellen (CSOM), slik at du kan granske gruppeområdet for å finne riktig SiteID, WebID og ListID, for å sette sammen den riktige nettadressen.

odopen://sync/?siteId=SiteID_HERE&webId=WebID_HERE&listId=ListID_HERE&userEmail=UserEmail_HERE&webUrl=WebURL_HERE"

 • Kjør følgende kommando for å bruke System Center Configuration Manager (SCCM)-skript: %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe

  Dermed startes OneDrive-prosessen. Hvis brukere ikke har konfigurert noen konto, vises OneDrive-konfigureringen. For å vise OneDrive-konfigureringen spesifikt for brukere som ikke har konfigurert noen konto for tenanten, kan du bruke kommandolinjeparameteren /configure_business:<tenantId>

Obs!: 

 • Når du bruker System Center Configuration Manager, pass på at du kjører OneDrive.exe med brukertillatelser (ikke som en Administrator).

 • For å finne tenant-ID-en din, kan du se Finne Office 365-tenant-ID-en.

Trinn 3: Angi oppdateringsringen (Valgfritt)

Hvis du vil forsinke oppdateringer til synkroniseringsklienten for OneDrive og kontrollere distribusjonen til brukerne, kan du bytte fra Produksjon-oppdateringsringen til Enterprise-oppdateringsringen. Hvis du vil ha mer informasjon om oppdateringsringene og hvordan synkroniseringsklienten søker etter oppdateringer, kan du se Oppdateringsprosessen for synkroniseringsklienten for OneDrive.

Hvis du vil angi oppdateringsingen ved hjelp av Gruppepolicy, kan du aktivere innstillingen Forsinke oppdatering av OneDrive.exe til den andre utgivelsesbølgen. Hvis du vil ha mer informasjon om denne innstillingen, kan du se Bruke gruppepolicy til å kontrollere innstillinger i synkroniseringsklienten for OneDrive.

Se også

Restriksjoner og begrensninger når du synkroniserer filer og mapper med den nye synkroniseringsklienten for OneDrive

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×