Diagrammer og andre visualiseringer i Power View

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Power View i SharePoint 2013 og i Excel 2013 kan du raskt opprette mange forskjellige datavisualiseringer, fra tabeller og matriser til stolpe-, kolonne- og boblediagrammer og sett med flere diagrammer. For hver visualisering du vil opprette, starter du på et Power View-ark med å opprette en tabell, som du deretter enkelt kan konvertere til andre visualiseringer for å finne en som best illustrerer dataene.

Opprette en visualisering

 1. Opprett en tabell i Power View-arket ved å merke av for en tabell eller et felt i feltlisten, eller dra et felt fra feltlisten til arket. Power View tegner tabellen på arket, viser de faktiske dataene og legger til kolonneoverskrifter automatisk.

 2. Konverter tabellen til en visualisering ved å velge en visualiseringstype i Utforming-fanen. Avhengig av dataene i tabellen, finnes det forskjellige visualiseringstyper, slik at du får best mulig visualisering for disse dataene.

  Tips!: Hvis du vil opprette en ny visualisering, starter du en ny tabell ved å klikke det tomme arket, før du velger felt fra feltdelen i feltlisten.

I denne artikkelen

Eksempler på tilgjengelige visualiseringer i Power View

Opprette en tabell

Diagrammer

Sektordiagrammer

Punktdiagrammer og boblediagrammer

Linje-, stolpe- og stolpediagrammer

Liggende stolpediagrammer

Stående stolpediagrammer

Linjediagrammer

Kart

Multipler: Et sett med diagrammer med samme akser

Matriser

Kort

Delark

Mer informasjon

Eksempler på tilgjengelige visualiseringer i Power View

Crescent-datavisualiseringer

 1. Slicer som filtrerer rapporten etter brød

 2. Flytnavigering for delark, for øyeblikket på croissant

 3. Kort i en delarkbeholder, filtrert etter gjeldende delark (croissant)

 4. Linjediagram i delarkbeholder som viser antall forbrukt og betjent, filtrert etter croissanter fra januar til desember

 5. Multipler, filtrert etter brød og sortert i synkende rekkefølge etter antall betjent

 6. Stående stolpediagram filtrert etter brød, som viser antall betjent og forbrukt

Lage en tabell

Alle visualiseringer start med en tabell. Det finnes mange forskjellige måter å opprette en tabell i Power View. Les mer om tabeller i tabeller i Power View.

Opprette en Power View-tabell

til toppen av siden

Diagrammer

Det er mange diagramalternativer i Power View: sektor, stående stolpe, liggende stolpe, linje, punkt og boble. Diagrammer kan ha flere numeriske felt og flere serier. Det finnes flere utformingsalternativer i et diagram – vise og skjule etiketter, forklaringer og titler

Diagrammer er interaktive: Når du klikker verdier i et diagram, kan du gjøre følgende:

 • Utheve den aktuelle verdien i det aktuelle diagrammet.

 • Filtrere etter den aktuelle verdien i alle tabellene, matrisene og delarkene i rapporten.

 • Utheve den aktuelle verdien i de andre diagrammene i rapporten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se filtrering, utheving, og slicere i Power View.

Diagrammer er også interaktive i en presentasjon, for eksempel i lese- og fullskjermmodus i Power View i SharePoint, eller i et Power View-ark i en Excel-arbeidsbok som er lagret i Excel Services eller vises i Office 365.

Sektordiagrammer

Sektordiagrammer er enkle eller avanserte i Power View. Du kan gjøre et sektordiagram driller ned når du dobbeltklikker en sektor eller et sektordiagram som viser sekundære sektorer med større farge sektorene. Du kan kryssfiltrere et sektordiagram med et annet diagram. La oss anta at du klikker en stolpe i et liggende stolpediagram. Delen av sektordiagrammet som gjelder for dette feltet er uthevet, og resten av sektordiagrammet er nedtonet. Les om sektordiagrammer i Power View.

Power View-sektordiagram over salg etter kontinent med dataene for 2007 merket

Punkt- og boblediagrammer

Punkt- og boblediagrammer er flotte til å vise mange relaterte data i ett diagram. I punktdiagrammer viser x-aksen ett numerisk felt og y-aksen et annet, slik at det er lett å se relasjonen mellom de to verdiene for alle elementene i diagrammet.

I et boblediagram kontrollerer et tredje numerisk felt størrelsen på datapunktene. Du kan legge til en avspillingsakse for et punkt- eller boblediagram også for å vise data slik de endres over til.

Mer om boble- og punktdiagrammer i Power View.

Linje- og stolpediagrammer

Linje- og stolpediagrammer er nyttige for sammenligning av datapunkter i én eller flere dataserier. I linje- og stolpediagrammer viser x-aksen ett felt og y-aksen et annet, slik at det er enkelt å se relasjonen mellom de to verdiene for alle elementene i diagrammet.

Liggende stolpediagrammer

I et liggende stolpediagram er kategoriene ordnet langs den loddrette aksen og verdiene langs den vannrette aksen. Vurder å bruke et liggende stolpediagram i disse tilfellene:

 • Du har én eller flere dataserier du vil tegne inn.

 • Dataene inneholder positive og negative verdier samt nullverdier (0).

 • Du vil sammenligne dataene for en rekke kategorier.

 • Akseetikettene er lange.

I Power View kan du velge mellom tre undertyper av liggende stolpediagram: stablet, 100 % stablet og gruppert.

Stolpediagrammer

Data som er ordnet i kolonner eller rader i et regneark, kan tegnes inn i et stolpediagram. Stolpediagrammer er nyttige for å vise dataendringer over en tidsperiode, eller for å illustrere sammenligninger blant elementer. I stolpediagrammer er kategorier langs den horisontale aksen og verdier langs den vertikale aksen.

I Power View kan du velge mellom tre undertyper av stående stolpediagram: stablet, 100 % stablet og gruppert.

Linjediagrammer

Et linjediagram fordeler kategoridata jevnt langs en vannrett akse (kategori) og alle numeriske data langs en loddrett akse (verdi).

Linjediagram i Power View

Du bør vurdere å bruke et linjediagram med en tidsskala langs den vannrette aksen. Linjediagrammer viser datoer i kronologisk rekkefølge ved bestemte intervaller eller grunnenheter, som for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene i regnearket ikke er i rekkefølge eller i samme grunnenheter.

Opprette et linjediagram i Power View.

Til toppen av siden

Kart

Kart i Power View Bruk fliser for Bing-kart, slik at du kan zoome og panorere som med andre Bing-kart. Legge til steder og feltene plasseres prikker på kartet. Jo større verdi, jo større punktet. Når du legger til en serie med flere verdier, kan du få sektordiagrammer på kartet, med størrelsen på sektordiagrammet viser størrelsen på totalen. Les mer om kart i Power View.

Power View-kart over USA med sektordiagrammer

Til toppen av siden

Multipler: Et sett med diagrammer med samme akser

Med multipler kan du opprette en serie med diagrammer med identiske X- og Y-akser, og ordne dem ved siden av hverandre. Dette gjør det enkelt å sammenligne mange ulike verdier samtidig. Multipler kalles noen ganger «flettverkdiagrammer».

Les mer om Multippelvisualiseringer for Power View

Til toppen av siden

Matriser

En matrise ligner på en tabell som består av rader og kolonner. En matrise har imidlertid følgende funksjoner som tabeller ikke har:

 • Vise data uten gjentatte verdier.

 • Vise totalsummer og delsummer etter rad og kolonne.

 • Du kan drille opp og ned med et hierarki.

 • Skjule og vise visning.

Les mer om hvordan du arbeider med matriser i Power View

Til toppen av siden

Kort

Du kan konvertere en tabell til en serie med kort som viser dataene fra hver rad i tabellen satt opp i et kortformat, som et indekskort.

Kort med flaggbilder i Power View

Les mer om kort i Power View.

Til toppen av siden

Fliser

Du kan konvertere en tabell eller matrise til fliser til å presentere data i tabellform interaktivt. Delark er beholdere med en dynamisk navigasjonsstripen. Fliser act som filtre – de filtrerer innholdet i ruten for å verdien som er valgt i kategoristripen. Du kan legge til mer enn én visualisering til flisen, og alle er filtrert etter den samme verdien. Du kan bruke tekst eller bilder som kategorier. Les mer om fliser i Power View.

Dette bildet viser antall medaljer vunnet av land som konkurrerer i skøyteløp.

Delarkbeholder med bilde av sportsdisiplin i Power View

Til toppen av siden

Mer informasjon

Power View: utforske, visualisere og presentere data

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×