Det du trenger å vite om en trinnvis e-postoverføring til Office 365

Som en del av Office 365-distribusjonen kan du overføre innholdet i brukerpostbokser fra et kilde-e-postsystem til Office 365. Når du gjør dette over tid, kalles det trinnvis overføring. En trinnvis overføring anbefales i følgende tilfeller:

 • Kilde-e-postsystemet er Microsoft Exchange Server 2003 eller Microsoft Exchange Server 2007.

  Obs!: Du kan ikke bruke en trinnvis overføring til å overføre Exchange 2013- eller Exchange 2010-postbokser til Office 365. Vurder å bruke en fullstendig overføring eller en hybridoverføring i stedet.

 • Du har mer enn 2 000 postbokser.

Hvis en trinnvis overføring ikke fungerer for deg, finner du andre alternativer i Måter å overføre e-post til Office 365 på.

Ting å tenke på

Her er noen ting du må være klar over:

 • Du må synkronisere kontoer mellom det lokale Active Directory-domenet og Office 365 ved hjelp av Azure Active Directory-synkronisering hvis en trinnvis overføring skal fungere.

 • Det primære domenenavnet som brukes for den lokale Exchange-organisasjonen, må være et bekreftet domene i Office 365-organisasjonen.

 • Du kan bare overføre brukerpostbokser og ressurspostbokser. Andre mottakertyper, som distribusjonsgrupper, kontakter og e-postaktiverte brukere overføres til Office 365 via katalogsynkronisering.

 • Fraværsmeldinger overføres ikke med brukerpostbokser. Hvis en bruker aktiverer fraværsfunksjonen før overføringen, vil den fortsatt være aktivert i den overførte postboksen, men fraværsmeldingen vil være tom. Personer som sender meldinger til postboksen, vil ikke motta et fraværsvarsel. Hvis brukeren vil sende fraværsvarsler, må fraværsmeldingen opprettes på nytt når postboksen er overført.

 • Hvis du har begrenset antall tilkoblinger til kilde-e-postsystemet, er det lurt å øke dette antallet for å forbedre ytelsen under overføringen. Vanlige tilkoblingsbegrensninger omfatter totalt antall tilkoblinger mellom klient og server, totalt antall tilkoblinger per bruker og totalt antall tilkoblinger til IP-adresser på serveren eller brannmuren. Hvis du ikke begrenset disse tilkoblingene, kan du hoppe over denne oppgaven.

Slik påvirkes brukerne ved en overføring

 • Administratorer har tilgang til e-post        Du trenger tilgang til brukerpostboksene i kilde-e-postsystemet for å kunne overføre e-post.

 • Brukere må opprette nye Outlook-profiler        Når postboksene er overført og de lokale kontoene er konvertert til e-postaktiverte kontoer, må brukerne opprette en ny Office 365-profil i Outlook, og deretter kobles Outlook automatisk til Office 365.

Hvordan fungerer trinnvis overføring?

Illustrasjonen nedenfor viser hovedtrinnene du utfører for en trinnvis overføring, og resultatene for brukerne:

Prosess for å utføre en trinnvis e-postoverføring fra Exchange til Office 365

Her er en beskrivelse av den trinnvise overføringen som vises i illustrasjonen.

 1. Administratoren synkroniserer listen over brukere mellom det lokale miljøet og Office 365.

  Se fremgangsmåten i Slik klargjør du en trinnvis overføring.

 2. Administratoren oppretter en CSV-fil (kommadelt fil) som inneholder en rad for hver bruker som har en lokal postboks som skal overføres i overføringsgruppen.

  Se fremgangsmåten i Opprette en liste over postbokser som skal overføres.

 3. Administratoren oppretter og kjører en trinnvis overføringsgruppe ved hjelp av overføringsinstrumentbordet i Administrasjonssenter for Exchange.

  Se fremgangsmåten i Koble Office 365 til e-postsystemet, Overføre postboksene og Starte jobben for trinnvis overføring.

  Når administratoren starter overføringsjobben, gjør Exchange Online følgende:

  • Bekrefter at katalogsynkronisering er aktivert.

  • Kontrollerer at det finnes en e-postaktivert bruker i Office 365-organisasjonen for hver bruker som er oppført i CSV-filen. E-postaktiverte brukere opprettes i Office 365 som et resultat av katalogsynkroniseringen.

  • Konverterer den e-postaktiverte Office 365-brukeren til en Exchange Online-postboks for hver bruker i overføringsgruppen.

  • Begynner første synkronisering. Exchange Online behandler opptil N overføringsforespørsler om gangen. N angir maksimalt antall samtidige overføringer, som ble angitt da administratoren opprettet overføringsendepunktet for overføringsgruppen. Som standard utføres den første synkroniseringen på 20 postbokser om gangen til alle postboksene i overføringsgruppen er overført.

  • Konfigurerer videresending av e-post. Egenskapen TargetAddress for den lokale postboksen konfigureres med e-postadressen til Exchange Online-postboksen. Denne prosessen betyr at e-post som sendes til den lokale postboksen, videresendes til den tilsvarende Exchange Online-postboksen.

 4. Når Exchange Online-postboksen er opprettet og videresending av e-post er konfigurert for hver bruker i CSV-filen, sender Exchange Online en statusmelding til administratoren. Denne statusmeldingen angir hvor mange postbokser som ble overført, og hvor mange som ikke kunne overføres. Meldingen inneholder også koblinger til overføringsstatistikk og feilrapporter som har flere detaljer. Nå kan brukerne begynne å bruke Exchange Online-postboksene.

 5. Som en del av den første synkroniseringen overfører Exchange Online deretter alle e-postmeldinger, kontakter og kalenderelementer fra de lokale postboksene til Exchange Online-postboksene. Exchange Online sender en endelig overføringsrapport når dataoverføringen er fullført.

 6. Når overføringsjobben er fullført og administratoren har bekreftet at alle postboksene i gruppen er overført, kan administratoren konvertere de lokale postboksene til e-postaktiverte brukere.

  Se fremgangsmåten i Konvertere lokale postbokser til e-postaktiverte brukere.

 7. Hvis en bruker åpner postboksen med Outlook, prøver autosøktjenesten å koble til den lokale postboksen. Når du har konvertert lokale postbokser til e-postaktiverte brukere, bruker autosøktjenesten de e-postaktiverte brukerne til å koble Outlook til Exchange Online-postboksen når brukeren har opprettet en ny Outlook-profil.

 8. Administratoren oppretter flere overføringsgrupper og sender en CSV-fil for hver enkelt.

 9. Administratoren kjører flere overføringsjobber.

 10. Administratoren løser eventuelle problemer. Når alle lokale postbokser i en gruppe er overført, sletter administratoren overføringsgruppen.

  Se fremgangsmåten i Slette jobben for trinnvis overføring.

 11. Brukere kan bruke Exchange Online-postboksene.

 12. Administratoren utfører konfigurasjonsoppgaver som skal gjøres etter overføringen, for å fullføre overføringen til Exchange Online og Office 365, for eksempel:

  • tilordne lisenser til Office 365-brukere.

  • konfigurere MX-posten til å peke tilOffice 365-organisasjonen, slik at e-post leveres direkte til Exchange Online-postboksene

  • opprette en DNS-post for autosøk for Office 365-organisasjonen

  Se fremgangsmåten i Rute e-posten din direkte til Office 365 og Fullføre oppgaver som skal utføres etter overføring.

  Administratoren kan ta en lokal Exchange Server ut av drift (valgfritt).

  Obs!: Hvis du implementerer en løsning med enkel pålogging, anbefales det på det sterkeste at du beholder minst én Exchange-server, slik at du kan få tilgang til Exchange System Manager (Exchange 2003) eller Exchange Management Console / Exchange Management Shell (Exchange 2007) for å administrere e-postrelaterte attributter på de lokale e-postaktiverte brukerne. I Exchange 2007 må denne Exchange-serveren ha serverrollen for hubtransport, klienttilgang og postboks installert.

Er du klar til å starte?

Hvis du er fortrolig med å konfigurere en overføring til Office 365, er dette oppgavene som må gjøres:

 • Bruke Microsoft Azure Active Directory-synkroniseringsverktøyet eller Microsoft Azure Active Directory Sync Services (AAD-synkronisering) til å synkronisere og opprette lokale brukere i Office 365.

 • Konfigurere Exchange Server ved hjelp av Administrasjonssenter for Exchange.

 • Endre organisasjonens MX-post slik at den peker til Office 365 når overføringen er fullført. Andre e-postsystemer finner plasseringen til e-postsystemet ditt ved hjelp av MX-posten. Når du endrer MX-posten, kan andre e-postsystemer begynne å sende e-post direkte til de nye postboksene i Office 365.

Når du skal utføre en trinnvis e-postoverføring, bør du vite hvordan du gjør disse oppgavene:

 • Du konfigurerer eller bekrefter at katalogsynkronisering fungerer.

 • Du konfigurerer eller bekrefter at Outlook overalt fungerer.

 • Du oppretter en eller flere lister med postbokser som skal overføres, i Excel.

 • Du bruker trinnvise veivisere i Office 365 for å konfigurere og starte overføringsprosessen.

 • Du legger til eller endrer organisasjonens DNS-poster, for eksempel autosøk- og MX-postene.

 • Du e-postaktiverer lokale postbokser.

Hvis du er klar til å starte en trinnvis e-postoverføring, kan du bruke fremgangsmåten i Utføre en trinnvis overføring av e-post til Office 365.

Se også

Måter å overføre e-post til Office 365 på

Bruke PowerShell til å utføre en trinnvis overføring til Office 365

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×