DESTILHEKS (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DESTILHEKS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall.

Syntaks

DESTILHEKS(tall; [plasser])

Syntaksen for funksjonen DESTILHEKS har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Heltallet du vil konvertere. Hvis tall er negativt, ignoreres plasser og DESTILHEKS returnerer et heksadesimalt tall med ti tegn (40-biters) der den mest signifikante biten er fortegnsbiten. De 39 gjenværende bitene er størrelsesbiter. Negative tall blir representert ved hjelp av toerkomplementær notasjon.

  • Plasser    Valgfritt. Antall tegn som skal brukes. Hvis plasser er utelatt, bruker DESTILHEKS det minste antallet tegn som er nødvendig. Plasser er nyttig når du vil fylle ut returverdien med foranstilte nuller (0).

Kommentarer

  • Hvis tall < -549 755 813 88 eller hvis tall > 549 755 813 887, returnerer DESTILHEKS feilverdien #NUM!.

  • Hvis tall er ikke-numerisk, returnerer DESTILHEKS feilverdien #VERDI!.

  • Hvis resultatet av DESTILHEKS krever mer enn angitt antall tegnplasser, returnerer den feilverdien #NUM!.
    DEC2HEX(64;1) returnerer for eksempel feilverdien fordi resultet (40) krever to tegn.

  • Hvis plasser ikke er heltall, blir verdien plasser avkortet.

  • Hvis plasser er ikke-numerisk, returnerer DESTILHEKS feilverdien #VERDI!.

  • Hvis plasser er et negativt tall, returnerer DESTILHEKS feilverdien #NUM!.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

=DESTILHEKS(100; 4)

Konverterer heltallet 100 til heksadesimal med fire tegn (utfylt med to innledende nuller).

0064

=DESTILHEKS(-54)

Konverterer heltallet -54 til heksadesimal

FFFFFFFFCA

=DESTILHEKS(28)

Konverterer heltallet 28 til heksadesimal.

1C

=DESTILHEKS(64,1)

Returnerer feilverdien #NUM! fordi resultatet (40) krever to tegn.

#NUM!

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×