Demo: Innboksen i Outlook

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Office-diagnostikk Denne siden forklarer resultatene av Microsoft Office-diagnostikken du nettopp har kjørt. Du kan også se forslag om hvordan du kan forbedre tilstanden til datamaskinen og installasjonen av 2007 Microsoft Office-systemet. Innholdet i denne artikkelen gjelder bare for resultater som vises etter at Microsoft Office-diagnostikk er kjørt. Hvis du ikke har kjørt Microsoft Office-diagnostikk ennå, følger du instruksjonene under Bruke Office-diagnostikk til å diagnostisere og reparere Office-programmer som slutter å fungere. Hvis problemet ikke kan løses ved å følge trinnene nedenfor, kan du se Flere ressurser nederst i denne artikkelen for koblinger til andre ressurser som kan hjelpe deg.

Obs!: Det kan være nyttig å skrive ut denne siden eller angi den som bokmerke for fremtidig referanse.

Diagnoseresultater

Fant ingen problemer i Microsoft Office-diagnostikk.

Flere ressurser

Installasjonsdiagnose – skadet eller endret fil

Installasjonsdiagnosen reparerte problemer med installasjonen av Microsoft Office. Microsoft Office-programmene skal nå fungere.

Hvis Microsoft Office-programmene fortsatt stopper, kan problemkilden være en maskinvarefeil eller et konfigurasjonsproblem med maskinvaren. Se gjennom resultatene av disk- og minnediagnosen for å finne ut om en maskinvarefeil virker inn på installasjonen av 2007 Office-utgivelsen.

Flere ressurser

Installasjonsdiagnose – medier mangler

Installasjonsdiagnosen ble ikke fullført, fordi det ikke ble funnet en gyldig kilde. Den lokale installasjonskilden mangler, eller den opprinnelige kilden som ble brukt til å installere Microsoft Office, er ikke tilgjengelig for reparasjonsprosessen. Det kan være at du må angi den opprinnelige kilden for at denne diagnosen skal kunne kjøres. Gyldige kilder for 2007 Office-utgivelsen er følgende:

 • Installasjons-CD-en for 2007 Office-utgivelsen

 • En installasjonsdisk eller reparasjons-CD fra leverandøren av datamaskinen

 • En tilkobling til en nettverksinstallasjon av 2007 Office-utgivelsen

Når du har fått tilgang til en gyldig kilde, kjører du Office-diagnostikk på nytt.

Flere ressurser

Diskdiagnose – forhåndsvarslet feil på harddisken

SMART-funksjonen (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) på harddisken har funnet feil som kan indikere at det sannsynligvis vil oppstå feil på harddisken. SMART er en funksjon som noen harddiskprodusenter leverer for å gi brukerne et forhåndsvarsel om potensielle feil på harddisken. Disse feilene på harddisken kan føre til ustabilitet i Microsoft Office-programmene.

Obs!: Dette resultatet kan indikere et alvorlig problem, men enkelte harddisker rapporterer kanskje ikke nøyaktige resultater.

Vi anbefaler at du gjør følgende:

 1. Sikkerhetskopier viktige data umiddelbart.

 2. Kontroller resultatet av andre diagnoseverktøy, og følg instruksjonene for å løse problemer som rapporteres i disse andre diagnoseverktøyene. Når du har løst disse problemene, kjører du Microsoft Office-diagnostikk på nytt for å se om diskdiagnoseproblemet er løst.

 3. Hvis du fortsatt får dette resultatet, må du kontakte noen for å få hjelp, for eksempel leverandøren av datamaskinen eller harddisken.

Flere ressurser

Diskdiagnose – feil i systemhendelsesloggen

Diskdiagnosen har funnet tegn på maskinvarefeil. Disse maskinvarefeilene kan føre til ustabilitet i Microsoft Office-programmene.

Du får dette resultatet hvis noe av følgende har skjedd nylig:

 • SMART-funksjonen (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) på harddisken har funnet feil. SMART er en funksjon som noen harddiskprodusenter leverer for å gi brukerne et forhåndsvarsel om potensielle harddiskfeil.

 • Microsoft Office-diagnostikk har funnet blokkerte sektorer (sektorer med feil) på harddisken.

 • Microsoft Office har hatt problemer med å få tilgang til filer fra harddisken. Disse filene må fungere riktig.

Vi anbefaler at du gjør følgende:

 1. Kontroller resultatet av andre diagnoseverktøy, og følg instruksjonene for å løse problemer som rapporteres i diagnoseverktøyene. Når du har løst disse problemene, kjører du Microsoft Office-diagnostikk på nytt for å se om diskdiagnoseproblemet er løst.

 2. Hvis du fortsatt får dette resultatet, må du kontakte noen for å få hjelp, for eksempel leverandøren av datamaskinen eller harddisken.

Flere ressurser

Diagnose av minne – RAM-feil

Diagnose av minne har funnet tegn på en minnefeil.

Vi anbefaler at du gjør følgende:

 1. Kontroller resultatet av andre diagnoseverktøy, og følg instruksjonene for å løse problemer som rapporteres i diagnoseverktøyene. Når du har løst disse problemene, kjører du Microsoft Office-diagnostikk på nytt for å se om minnediagnoseproblemet er løst.

 2. Hvis du fortsetter å få dette resultatet, kan du kjøre en Microsoft Windows minne Diagnoselogging. For mer informasjon, kan du se Microsoft TechNet-artikkelen Kjøre diagnostikk for å kontrollere systemet minnet for problemer. Eller kontakte noen, for eksempel leverandøren av datamaskinen eller RAM.

Flere ressurser

Diagnose av minne – brukeren er ikke administrator

Minnediagnosen kan ikke kjøres, fordi du ikke har administrative rettigheter på denne datamaskinen. En bruker med administrative rettigheter må logge seg på datamaskinen og kjøre Microsoft Office-diagnostikk for at du skal kunne kjøre minnediagnosen.

Flere ressurser

Oppdateringsdiagnose – installasjonen er foreldet

Oppdater-Diagnostic bestemt at Microsoft Office-installasjonen ikke har de nyeste oppdateringspakkene installert. Installere oppdateringspakkene forbedrer stabilitet. Vi anbefaler at du besøker få de siste oppdateringene for Office 2007.

Flere ressurser

Kompatibilitetsdiagnose – konflikt mellom versjoner av Outlook funnet

Kompatibilitetsdiagnosen har funnet en konflikt mellom versjoner av Microsoft Office Outlook. Gjør følgende for å fjerne versjonen av Outlook som du ikke vil ha, fra datamaskinen:

 • Microsoft Windows Vista   

  1. Klikk KontrollpanelStart-menyen.

  2. Klikk Avinstaller et program.

   Obs!: Dobbeltklikk Programmer og funksjoner i klassisk visning.

  3. Velg versjonen av Outlook som du ikke vil ha, og klikk deretter Avinstaller.

 • Microsoft Windows XP   

  1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

  2. Dobbeltklikk Legg til eller fjern programmer .

  3. Velg versjonen av Outlook som du ikke vil ha, og klikk deretter Fjern.

Flere ressurser

Installasjonsdiagnose – test avbrutt

Installasjonsdiagnosen ble avbrutt før den var ferdig. Du må kjøre Microsoft Office-diagnostikk på nytt for å kjøre denne testen.

Obs!: I enkelte tilfeller kan det ta 15 minutter eller mer å kjøre installasjonsdiagnosen.

Flere ressurser

Installasjonsdiagnose – fant ingen problemer

Installasjonsdiagnosen fant ingen problemer med installasjonen av Microsoft Office.

Flere ressurser

Diskdiagnose – fant ingen problemer

Diskdiagnosen fant ingen problemer med harddisken.

Flere ressurser

Diskdiagnose – test avbrutt

Diskdiagnosen ble avbrutt før den var ferdig. Du må kjøre Microsoft Office-diagnostikk på nytt for å kjøre denne testen.

Flere ressurser

Diskdiagnose – deaktivert av systemansvarlig

Diskdiagnosen ble deaktivert av systemansvarlig. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du systemansvarlig.

Flere ressurser

Installasjonsdiagnose – deaktivert av systemansvarlig

Installasjonsdiagnosen ble deaktivert av systemansvarlig. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du systemansvarlig.

Flere ressurser

Minnediagnose – fant ingen problemer

Minnediagnosen fant ingen problemer i systemets minne (RAM).

Flere ressurser

Minnediagnose – for mange programmer i bruk

Minnediagnosen kan ikke kjøres, fordi for mange andre programmer bruker systemressursene som diagnoseverktøyet trenger for å kjøre. Lukk alle andre programmer, og prøv deretter å kjøre Microsoft Office-diagnostikk på nytt.

Flere ressurser

Minnediagnose – deaktivert på serversystemer

Av sikkerhetsmessige grunner er Minnediagnose deaktivert som standard fra å kjøre på serverversjoner av Microsoft Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gjøre følgende:

Flere ressurser

Minnediagnose – test avbrutt

Minnediagnosen ble avbrutt før den var ferdig. Du må kjøre Microsoft Office-diagnostikk på nytt for å kjøre denne testen.

Flere ressurser

Minnediagnose – deaktivert av systemansvarlig

Minnediagnosen ble deaktivert av systemansvarlig. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du systemansvarlig.

Flere ressurser

Oppdateringsdiagnose – fant ingen problemer

Oppdateringsdiagnosen bekreftet at alle de siste Microsoft Office-oppdateringene er installert på systemet.

Flere ressurser

Oppdateringsdiagnose – test avbrutt

Oppdateringsdiagnosen ble avbrutt før den var ferdig. Du må kjøre Microsoft Office-diagnostikk på nytt for å kjøre denne testen.

Flere ressurser

Oppdateringsdiagnose – deaktivert av systemansvarlig

Oppdateringsdiagnosen ble deaktivert av systemansvarlig. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du systemansvarlig.

Flere ressurser

Oppdateringsdiagnose – får ikke tilgang til en nødvendig fil

Oppdateringsdiagnosen kan ikke kjøres, fordi den krever en fil du har valgt ikke å laste ned. Gjør et av følgende i et av disse 2007 Office-utgivelse-programmene for å gi Microsoft Office tillatelse til å laste ned filen:

 • Access, Excel, PowerPoint eller Word

  1. Klikk Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access, Alternativer for Excel, Alternativer for PowerPoint eller Alternativer for Word.

  2. Klikk Klareringssenter, klikk Innstillinger for klareringssenter, og klikk deretter Personvernalternativer.

  3. Merk av for Last jevnlig ned en fil som hjelper deg å fastslå systemproblemer.

  4. Vent i omtrent en uke for å være sikker på at filen er lastet ned, og kjør deretter Microsoft Office-diagnostikk på nytt.

 • Visio, Outlook, Publisher eller InfoPath

  1. Klikk KlareringssenterVerktøy-menyen, og klikk deretter Personvernalternativer.

  2. Merk av for Last jevnlig ned en fil som hjelper deg å fastslå systemproblemer.

  3. Vent i omtrent en uke for å være sikker på at filen er lastet ned, og kjør deretter Microsoft Office-diagnostikk på nytt.

Flere ressurser

Oppdateringsdiagnose – Microsoft Office ble oppdatert

Oppdateringsdiagnosen har funnet ut at installasjonen av 2007 Office-utgivelsen nylig er oppdatert med den siste oppdateringspakken. Installasjonen av 2007 Office-utgivelsen er nå oppdatert.

Flere ressurser

Kompatibilitetsdiagnose – fant ingen problemer

Kompatibilitetsdiagnosen fant ingen kompatibilitetsproblemer.

Flere ressurser

Kompatibilitetsdiagnose – deaktivert av systemansvarlig

Kompatibilitetsdiagnosen ble deaktivert av systemansvarlig. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du systemansvarlig.

Flere ressurser

Se etter kjente løsninger – test avbrutt

Diagnoseverktøyet for å se etter løsninger ble avbrutt før det var ferdig. Du må kjøre Microsoft Office-diagnostikk på nytt for å kjøre denne testen.

Flere ressurser

Se etter kjente løsninger – deaktivert av systemansvarlig

Diagnoseverktøyet for å se etter løsninger ble deaktivert av systemansvarlig. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du systemansvarlig.

Flere ressurser

Se etter kjente løsninger – kan ikke koble til server

Diagnoseverktøyet for å se etter løsninger kan ikke koble seg til den påkrevde serveren for å finne løsninger.

Flere ressurser

Se etter kjente løsninger – fant ingen problemer

Diagnoseverktøyet for å se etter løsninger har søkt etter problemer på systemet og sett etter kjente løsninger. Det fant ingen problemer som krever din oppmerksomhet.

Flere ressurser

Oppdateringsdiagnose – betainstallasjonen er foreldet

Oppdateringsdiagnosen har oppdaget at installasjonen av 2007 Office-utgivelse (betaversjonen) ikke er den nyeste versjonen. Vi anbefaler at du skaffer deg den nyeste versjonen.

Flere ressurser

Installasjonsdiagnose – blokkert av andre programmer

Installasjonsdiagnosen kan ikke kjøres, fordi Microsoft Windows Installer allerede var i bruk av et annet program. Prøv følgende for å kjøre installasjonsdiagnosen:

 1. Lukk alle andre programmer, og kjør deretter Microsoft Office-diagnostikk på nytt.

 2. Hvis testen fortsatt ikke kjører, starter du Windows på nytt og kjører deretter Office-diagnostikk på nytt.

Flere ressurser

Installasjonsdiagnose – brukeren er ikke administrator

Installasjonsdiagnosen kan ikke kjøres, fordi du ikke har administrative rettigheter på denne datamaskinen. En bruker med administrative rettigheter må logge seg på datamaskinen og kjøre Office-diagnostikk for at du skal kunne kjøre installasjonsdiagnosen.

Flere ressurser

Flere ressurser

Hvis ingen problemer ble funnet, eller hvis ingen av løsningene ovenfor løser problemet, kan du forsøke ressursene nedenfor.

Microsoft Office-diagnostikk

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft Office-diagnostikk virker, kan du se artikkelen Bruke Office-diagnostikk til å diagnostisere og reparere Office-programmer som stopper.

Sikkerhet og trygghet

Systemer kan fungerer som den skal hvis de er kompromittert etter virus, spionprogrammer eller annen skadelig programvare (også kalt skadelig programvare). Hvis du vil ha informasjon og verktøy du kan bruke til å beskytte datamaskinen, kan du besøke webområdet Microsoft sikker .

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×