Delsummere og summere felt i en pivottabellrapport

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du arbeider med en pivottabellrapport, kan du vise eller skjule delsummer for individuelle kolonne- og radfelt, vise eller skjule totalsummer for kolonner og rader i hele rapporten og beregne delsummer og totalsummer med eller uten filtrerte elementer.

Hva du vil gjøre?

Rad- og Delsum

Vise eller skjule totalsummer for hele rapporten

Beregne delsummer og totalsummer med eller uten filtrerte elementer

Rad- og Delsum

 1. Velg et element i et rad- eller kolonnefelt i en pivottabellrapport.

 2. Klikk Feltinnstillinger under Aktivt felt i kategorien Alternativer.

  Dialogboksen Feltinnstillinger vises.

 3. Gjør ett av følgende:

  Lag en delsum for en ytre rad eller kolonneetikett   

  1. Hvis du vil lage en delsum ved hjelp av standard sammendragsfunksjon, klikker du Automatisk under Delsum.

  2. Hvis du vil bruke en annen funksjon eller vise mer enn én type delsum, kan du klikke Egendefinert og velge en funksjon.

   Funksjoner som kan brukes som en delsum

   (Funksjon)

   Beskrivelse

   Sum

   Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for numeriske data.

   Antall

   Antall dataverdier. Sammendragsfunksjonen Antall virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALLA. Antall er standardfunksjonen for data som ikke er tall.

   Gjennomsnitt

   Gjennomsnittet av verdiene.

   Maks

   Den største verdien.

   Min

   Den minste verdien.

   Produkt

   Produktet av verdiene.

   Antall tall

   Antall dataverdier som er tall. Sammendragsfunksjonen Antall virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALL.

   StdAvvik

   Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

   Stdavp

   Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle dataene i sammendraget.

   Var

   Estimert varianse for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

   Varp

   Variansen i en populasjon der populasjonen er alle dataene i sammendraget.

   Obs!: En egendefinert funksjon kan ikke brukes med en OLAP-datakilde.

  3. For ytre radetiketter i kompakt format eller disposisjonsformat kan du gjøre følgende for å vise delsammendrag over eller under de tilhørende elementene eller skjule delsammendragene:

   1. Klikk Delsum under Oppsett i kategorien Utforming.

   2. Gjør ett av følgende:

    • Velg Ikke vis delsammendrag.

    • Velg Vis alle delsammendrag nederst i gruppen.

    • Velg Vis alle delsammendrag øverst i gruppen.

     Lag en delsum for en indre rad eller kolonneetikett   

  4. Hvis du vil velge en funksjon, klikker du Egendefinert under Delsum, hvis dette alternativet er tilgjengelig, og deretter velger du en funksjon.

   Funksjoner som kan brukes som et delsammendrag

   (Funksjon)

   Beskrivelse

   Sum

   Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for numeriske data.

   Antall

   Antall dataverdier. Sammendragsfunksjonen Antall virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALLA. Antall er standardfunksjonen for data som ikke er tall.

   Gjennomsnitt

   Gjennomsnittet av verdiene.

   Maks

   Den største verdien.

   Min

   Den minste verdien.

   Produkt

   Produktet av verdiene.

   Antall tall

   Antall dataverdier som er tall. Sammendragsfunksjonen Antall virker på samme måte som regnearkfunksjonen ANTALL.

   StdAvvik

   Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

   Stdavp

   Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle dataene i sammendraget.

   Var

   Estimert varianse for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

   Varp

   Variansen i en populasjon der populasjonen er alle dataene i sammendraget.

   Obs!: En egendefinert funksjon kan ikke brukes med en OLAP-datakilde.

   Fjern delsummer   

  5. Klikk Ingen under Delsum.

   Obs!: Hvis feltet inneholder et beregnet element, kan du ikke endre sammendragsfunksjonen delsum.

 4. Merk av eller fjern merket for Ta med nye elementer i manuelt filter for å ta med eller utelate nye elementer når du bruker et filter du har valgt bestemte elementer for på filtermenyen.

Tips!: Du kan raskt vise eller skjule gjeldende delsammendrag ved å høyreklikke elementet i feltet og deretter velge Delsammendrag "<etikettnavn>".

Til toppen av siden

Vise eller skjule totalsummer for hele rapporten

Du kan vise eller skjule totalsummene for gjeldende pivottabellrapport.

Vise eller skjule totalsummer   

 1. Klikk pivottabellrapporten.

 2. Klikk Totalsum i Oppsett-gruppen i kategorien Utforming, og velg deretter ett av følgende:

  • Av for rader og kolonner

  • På for rader og kolonner

  • Av bare for rader

  • Bare på for kolonner

Angi standard virkemåte for visning og skjuling av totalsummer   

 1. Klikk pivottabellrapporten.

 2. Klikk Alternativer i kategorien Alternativer i pivottabell-gruppen.

  Dialogboksen Alternativer for pivottabell vises.

 3. Klikk kategorien Totaler og filtre.

 4. Gjør ett av følgende:

  Vis totalsummer   

  • Merk av for Vis totalsum for kolonner, Vis totalsum for rader eller begge deler.

   Skjul totalsummer   

  • Fjern merket for Vis totalsum for kolonner, Vis totalsum for rader eller begge deler.

Til toppen av siden

Beregne delsummer og totalsummer med eller uten filtrerte elementer

 1. Klikk pivottabellrapporten.

 2. Klikk Alternativer i kategorien Alternativer i pivottabell-gruppen.

  Dialogboksen Alternativer for pivottabell vises.

 3. Klikk kategorien Totaler og filtre, og gjør deretter ett av følgende:

  OLAP-kildedata     Gjør ett av følgende:

  • Merk av eller fjern merket for Delsummer filtrerte sideelementer for å ta med eller utelate rapportfilterelementer.

   Obs!: OLAP-datakilden må støtte valgsyntaksen for MDX-uttrykk.

  • Merk av eller fjern den Merk totaler med * avmerkingsboksen for å vise eller skjule en stjerne ved siden av totaler. Stjernen angir at de synlige verdiene som vises og brukes når Excel beregner totalsummen ikke er de eneste verdiene som brukes i beregningen.

   Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis OLAP-datakilden ikke støtter valgsyntaksen for MDX-uttrykk.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×