Dele oppgavemapper med andre

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Denne funksjonen krever en Microsoft Exchange Server- eller Microsoft Office 365-konto. De fleste private og personlige kontoer Bruk ikke Microsoft Exchange eller Microsoft Office 365.

Når den brukes med en Microsoft Exchange-konto, kan oppgaver deles mellom personer. Oppgavedeling er ikke begrenset til bare standardmappen oppgaver som er opprettet i alle Outlook-profiler. Du kan opprette flere oppgavemapper og velger du hvilken av disse mappene som skal deles. Du kan for eksempel opprette en oppgavemappe for et bestemt prosjekt. Du kan deretter dele tilgang til oppgavemappen med kollegene slik at de kan se gjennom listen over oppgaver.

Dele standard oppgaver-mappen med bestemte personer

Standardmappen for oppgaver i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet.

 1. Klikk oppgaver i navigasjonsruten.

  Standardmappen er vanligvis under Mine oppgaver vises som oppgaver. Hvis du har flere mapper, kontrollerer du at du velger standardmappen oppgaver.

 2. Klikk mappe >del oppgaver

 3. Skriv inn navnet på mottakeren av meldingen med delingsinvitasjon i Til-boksen.

  Kontroller at avmerkingsboksen er merket av for Tillat at mottakeren viser oppgaver-mappen.

 4. Du kan eventuelt endre Emne.

 5. Du kan også be om tillatelse til å vise mottakerens standard oppgaver-mappen. Merk av for Be om tillatelse til å vise mottakerens oppgaver-mappen for å gjøre dette.

  Obs!: Hvis du vil be om tilgang til en oppgavemappe enn standardmappen oppgaver, må du sende en e-postmelding som ber om tilgang til den bestemte mappen.

 6. Skriv inn informasjonen du vil ta med i meldingen.

 7. Klikk Send.

 8. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK hvis alt stemmer.

Standardmappen for oppgaver i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet.

 1. Klikk oppgaver i navigasjonsruten.

  Standardmappen er vanligvis under Mine oppgaver vises som oppgaver. Hvis du har flere mapper, kontrollerer du at du velger standardmappen oppgaver.

 2. Klikk mappe >mappetillatelser.

 3. I Navn-boksen på Tillatelser-fanen klikker du Standard.

 4. Velg et tillatelsesnivå i Tillatelsesnivå-listen under tillatelser.

  Forklaring av tilgangsnivåer

  Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

  Kan du gjøre følgende

  Eier

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ansvarlig redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

  Redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

  Ansvarlig forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

  Forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

  Bidragsyter

  Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

  Korrekturleser

  Bare lese elementer og filer.

  Egendefinert

  Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ingen

  Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

  Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av i avmerkingsboksene og alternativer under tillatelser.

Standardmappen for oppgaver i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet. Du kan opprette flere oppgavemapper som kan navn eller slettes. Denne delen inneholder instruksjoner for egendefinerte oppgavemapper som du oppretter.

 1. Klikk oppgaver i navigasjonsruten, og høyreklikk deretter mappen du vil dele.

 2. Pek på del > del oppgaver.

 3. Skriv inn navnet på mottakeren av meldingen med delingsinvitasjon i til-boksen.

 4. Du kan eventuelt endre Emne.

 5. Du kan også gi tillatelser til mottakeren om å endre oppgaveelementene ved å merke av for mottakeren kan legge til, redigere og slette elementer i denne oppgavemappen.

 6. Skriv inn informasjonen du vil ta med i meldingen.

 7. Klikk Send.

 8. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK hvis alt stemmer.

Standardmappen for oppgaver i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet. Du kan opprette flere oppgavemapper som kan navn eller slettes. Denne delen inneholder instruksjoner for egendefinerte oppgavemapper som du oppretter.

 1. Klikk oppgaver i navigasjonsruten høyreklikker du oppgavemappen du vil dele.

 2. Pek på del > mappetillatelser.

 3. Klikk standard i navn-boksen i kategorien tillatelser.

 4. Velg et tillatelsesnivå i Tillatelsesnivå-listen under tillatelser.

  Forklaring av tilgangsnivåer

  Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

  Kan du gjøre følgende

  Eier

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ansvarlig redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

  Redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

  Ansvarlig forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

  Forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

  Bidragsyter

  Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

  Korrekturleser

  Bare lese elementer og filer.

  Egendefinert

  Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ingen

  Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

  Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av i avmerkingsboksene og alternativer under tillatelser.

Når den brukes med en Microsoft Exchange-konto, kan oppgaver deles mellom personer. Oppgavedeling er ikke begrenset til bare standardmappen oppgaver som er opprettet i alle Outlook-profiler. Du kan opprette flere oppgavemapper og velger du hvilken av disse mappene som skal deles. Du kan for eksempel opprette en oppgavemappe for et bestemt prosjekt. Du kan deretter dele tilgang til oppgavemappen med kollegene slik at de kan se gjennom listen over oppgaver.

For en bedre opplevelse med oppgave deler, inkludert delegering av eierskap av aktiviteter, anbefaler vi at du bruker oppgavefunksjonaliteten til Windows SharePoint Services 3.0. SharePoint-oppgaver kan vises i Microsoft Office Outlook 2007.

Tips!: En melding, kontakt eller oppgave i Outlook kan merkes som private slik at andre ikke kan se elementet ved deling av mapper.

Oppgavedeling fungerer med Delingsinvitasjoner og dele e-postmeldinger. Delingsinvitasjoner tilbyr mottakeren tilgang til oppgavemappen. Når du sender en delingsinvitasjon for standardmappen for aktiviteter, kan du også be mottakeren deler deres standard oppgaver-mappen.

Obs!: Hvis du vil be om tilgang til en oppgavemappe som mottakeren opprettet – ikke deres standardmappen oppgaver, må du sende en e-postmelding som ber om tillatelse til å bruke den bestemte mappen. Mottakeren kan deretter sende deg en delingsinvitasjon for ikke-standard oppgavemappen.

Dele standard oppgaver-mappen med bestemte personer

Standardmappen for oppgaver i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet.

 1. Klikk Del mappen Mine oppgaver i oppgaver, i navigasjonsruten.

  Obs!: Hvis du bruker navigasjonsruten i minimert visning i navigasjonsruten, klikker du Navigasjonsrute, og klikk deretter Del mappen Mine oppgaver.

 2. Skriv inn navnet på mottakeren av meldingen med delingsinvitasjon i Til-boksen.

 3. Du kan eventuelt endre Emne.

 4. Du kan også be om tillatelse til å vise mottakerens standard oppgaver-mappen. Merk av for Be om tillatelse til å vise mottakerens oppgaver-mappen for å gjøre dette.

  Obs!: Hvis du vil be om tilgang til en oppgavemappe enn standardmappen oppgaver, må du sende en e-postmelding som ber om tilgang til den bestemte mappen.

 5. Skriv inn informasjonen du vil ta med i meldingen.

 6. Klikk Send.

 7. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK hvis alt stemmer.

Standardmappen for oppgaver i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet.

 1. Høyreklikk standardmappen oppgaver i oppgaver, i navigasjonsruten.

  Dette er vanligvis under Mine oppgaver vises som oppgaver.

 2. Hvis du bruker navigasjonsruten i minimert visning i navigasjonsruten, klikker du Navigasjonsrute, og høyreklikk deretter standardmappen oppgaver.

  Dette er vanligvis under Mine oppgaver vises som oppgaver.

 3. Klikk Endre tillatelser for deling.

 4. I Navn-boksen på Tillatelser-fanen klikker du Standard.

 5. Velg et tillatelsesnivå i Tillatelsesnivå-listen under tillatelser.

  Forklaring av tilgangsnivåer

  Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

  Kan du gjøre følgende

  Eier

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ansvarlig redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

  Redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

  Ansvarlig forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

  Forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

  Bidragsyter

  Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

  Korrekturleser

  Bare lese elementer og filer.

  Egendefinert

  Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ingen

  Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

  Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av i avmerkingsboksene og alternativer under tillatelser.

Standardmappen for oppgaver i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet. Du kan opprette flere oppgavemapper som kan navn eller slettes. Denne delen inneholder instruksjoner for egendefinerte oppgavemapper som du oppretter.

 1. Oppgaver i navigasjonsruten høyreklikker du oppgavemappen du vil dele.

  Obs!: Hvis du bruker navigasjonsruten i minimert visning i navigasjonsruten, klikker du Navigasjonsrute, og deretter høyreklikker du oppgavemappen du vil dele.

 2. Klikk Del mappenavn.

 3. Skriv inn navnet på mottakeren av meldingen med delingsinvitasjon i til-boksen.

 4. Du kan eventuelt endre Emne.

 5. Du kan også gi tillatelser til mottakeren om å endre oppgaveelementene ved å merke av for mottakeren kan legge til, redigere og slette elementer i denne oppgavemappen.

 6. Skriv inn informasjonen du vil ta med i meldingen.

 7. Klikk Send.

 8. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK hvis alt stemmer.

Standardmappen for oppgaver i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet. Du kan opprette flere oppgavemapper som kan navn eller slettes. Denne delen inneholder instruksjoner for egendefinerte oppgavemapper som du oppretter.

 1. Oppgaver i navigasjonsruten høyreklikker du oppgavemappen for som du vil dele.

  Obs!: Hvis du bruker navigasjonsruten i minimert visning i navigasjonsruten, klikker du Navigasjonsrute, og deretter høyreklikker du oppgavemappen du vil dele.

 2. Klikk Endre tillatelser for deling.

 3. I Navn-boksen på Tillatelser-fanen klikker du Standard.

 4. Velg et tillatelsesnivå i Tillatelsesnivå-listen under tillatelser.

  Forklaring av tilgangsnivåer

  Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

  Kan du gjøre følgende

  Eier

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ansvarlig redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

  Redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

  Ansvarlig forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

  Forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

  Bidragsyter

  Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

  Korrekturleser

  Bare lese elementer og filer.

  Egendefinert

  Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ingen

  Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

  Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av i avmerkingsboksene og alternativer under tillatelser.

Du kan endre eller tilbakekalle en persons tilgangstillatelser til din oppgavemapper når som helst.

 1. Oppgaver i navigasjonsruten høyreklikker du mappen aktiviteter du vil endre tillatelser.

  Obs!: Hvis du bruker navigasjonsruten i minimert visning i navigasjonsruten, klikker du Navigasjonsrute, og deretter høyreklikker du oppgavemappen du vil endre tillatelser.

 2. Klikk Endre tillatelser for deling.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Endre tillatelser for alle   

   1. I Navn-boksen på Tillatelser-fanen klikker du Standard.

   2. Velg et tillatelsesnivå i Tillatelsesnivå-listen under tillatelser.

    Forklaring av tilgangsnivåer

    Med denne permissi på nivå (eller rolle)

    Kan du gjøre følgende

    Eier

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

    Ansvarlig redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

    Redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

    Ansvarlig forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

    Forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

    Bidragsyter

    Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

    Korrekturleser

    Bare lese elementer og filer.

    Egendefinert

    Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

    Ingen

    Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

    Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av i avmerkingsboksene og alternativer under tillatelser.

  • Endre tillatelser for én person   

   1. Klikk navnet på personen du vil endre tilgang i navn-boksen i kategorien tillatelser.

   2. Velg et tillatelsesnivå i Tillatelsesnivå-listen under tillatelser.

    Forklaring av tilgangsnivåer

    Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

    Kan du gjøre følgende

    Eier

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

    Ansvarlig redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

    Redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

    Ansvarlig forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

    Forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

    Bidragsyter

    Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

    Korrekturleser

    Bare lese elementer og filer.

    Egendefinert

    Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

    Ingen

    Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

    Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av i avmerkingsboksene og alternativene du ønsker under tillatelser.

   3. Gjenta trinn 2 for hver person oppført som du vil endre tilgang.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×