Dele Excel 2007-regneark og KPIer ved hjelp av instrumentbord

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke en instrumentbord-side til å vise et øyeblikksbilde av data fra et Microsoft Office Excel 2007-regneark ved å vise regnearket i en Microsoft Office Excel Web Access-webdel på et Microsoft Office SharePoint Server 2007-område. Du kan også bruke instrumentbordet til å vise sentrale ytelsesindikatorer (KPIer) for å vurdere fremdriften i forhold til bestemte målsettinger i organisasjonen. Rapportsentral-området inneholder verktøy du kan bruke til å opprette, lagre og administrere rapporter og instrumentbord-sider.

Hva vil du gjøre?

Lær mer om instrumentbord og rapportsentralen

Klargjør for å legge til elementer i et instrumentbord

Opprette en ny instrumentbordside

Dele et Office Excel 2007-regneark på en instrumentbordside

Legge til en KPI i en instrumentbordside

Publisere instrumentbord-side

Lære om instrumentbord og rapportsentralen

Instrumentbord brukes til å formidle status og drive arbeidet fremover. Et Office SharePoint Server 2007-instrumentbord er en websidemal som du kan bruke til å sette sammen og vise informasjon fra ulike kilder, for eksempel rapporter, diagrammer og KPIer.

Du kan opprette din egen instrumentbord-side ved hjelp av ulike webdeler, men det går raskere å opprette et instrumentbord ved hjelp av malen for instrumentbord-side som finnes i rapportsentralen. Når du har opprettet siden, kan du legge til eller slette elementer og endre utseendet på den.

Du kan opprette instrumentbord-sider på et hvilket som helst område, men rapportsentral-området er optimalisert for administrasjon og visning av rapporter og KPIer. Det kan fungere som et sentralt sted der en gruppe, avdeling eller organisasjon kan lagre, hente og endre rapporter.

Alle som har den nødvendige tillatelsen, kan opprette et rapportsentral-område fra et hvilket som helst område på øverste nivå i en organisasjon. Hvis du har tillatelse til å legge til et bibliotek på et område, kan du også opprette et rapportbibliotek som gjør det enkelt å opprette, lagre og dele rapporter og instrumentbord. Du kan for eksempel opprette et rapportbibliotek fra et gruppeområde.

Startsiden for rapportsentralen inneholder som standard koblinger til eksempler på en instrumentbord-side, data og KPIer. Du kan se gjennom denne informasjonen før du oppretter et eget instrumentbord. Følgende funksjoner er forhåndsdefinerte for rapportsentralen:

 • Hovedversjoner og underordnede versjoner spores slik at du kan vise endringer eller gjenopprette tidligere versjoner av rapporter og sider.

 • Sikkerhet for kladdeelement er aktivert slik at det bare er brukere som har tillatelse til å redigere rapporter, som kan vise underordnede versjoner.

 • Det utføres grunnleggende KPI-konfigurasjon. Det gjør det enklere å vise KPIer på en instrumentbord-side fordi KPI-listen opprettes automatisk, listen kobles til instrumentbord-siden og KPI-webdelen legges til på siden.

Du åpner rapportsentralen ved å klikke kategorien Rapporter på området på det øverste nivået med standardnavigering. Hvis du vil vise alle instrumentbord i rapportsentralen, klikker du Instrumentbord på hurtigstartlinjen. Deretter velger du InstrumentbordVis-menyen.

Kommandoen Instrumentbord på Vis-menyen

Alle som har tillatelse til å vise en instrumentbord-side, kan vise eller opprette en kobling til siden fra et annet område.

Til toppen av siden

Gjøre klart til å legge til elementer på et instrumentbord

Hvis du vil bruke Microsoft Office Excel Web Access, må du bruke versjonen av Excel 2007 som følger med Microsoft Office Professional Plus 2007 eller Microsoft Office Enterprise 2007. I tillegg må til serveren som kjører Office SharePoint Server 2007 ha Excel Services er aktivert.

Hvis du vil vise en Office Excel 2007-arbeidsbok på et instrumentbord, må arbeidsboken lagres i et dokumentbibliotek på et SharePoint-område og biblioteket som inneholder arbeidsboken må defineres som en klarert plassering for Excel-tjenester. Hvis du vil lagre en arbeidsbok i et dokumentbibliotek, du må ha tillatelse til å bidra til området som biblioteket er på.

Du kan også vise en arbeidsbok som du, eller noen andre, allerede har lagret i et bibliotek. Det forutsetter at du har tillatelse til å vise arbeidsboken.

Hvis du vil bruke en KPI på instrumentbordet, må du ha tillatelse til å opprette en ny KPI-liste eller åpne en eksisterende liste. Medlemmer av SharePoint-gruppen for områdemedlemmer kan som standard redigere sider, men ikke opprette KPI-lister. Du må ha tillatelsen Administrere lister for å opprette en KPI-liste. Medlemmer av SharePoint-gruppen for områdeeiere har denne tillatelsen som standard.

Tillatelser og klarerte plasseringer angis vanligvis av områdeadministratoren.

Når du oppretter instrumentbordet, velger du hvor mange rapporter og KPIer du vil bruke på instrumentbordet, og hvor på siden de skal vises. Når du har opprettet siden, kan du tilpasse den ved å legge til og fjerne webdeler, endre oppsettet og koble og filtrere webdeler.

Til toppen av siden

Opprette en ny instrumentbord-side

Du kan opprette en instrumentbord-side fra en hvilken som helst plassering på et SharePoint-område ved hjelp av en hvilken som helst kombinasjon av webdeler. Når du bruker malen for instrumentbord-side i rapportsentralen, får du hjelp til å legge til de aktuelle webdelene og koble KPI-listene for å opprette en side. Du kan opprette instrumentbord-sider på andre områder enn rapportsentralen, men fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du oppretter en side fra rapportsentralen.

 1. Klikk Instrumentbord på hurtigstartlinjen i rapportsentralen.

 2. Klikk Instrumentbord-sideNy-menyen.

  Kommandoen Instrumentbord-side

 3. Skriv inn et filnavn for instrumentbordet i Filnavn-boksen. Filnavnet blir en del av URL-adressen til siden og vises i overskrifter og koblinger på hele området.

 4. Skriv inn navnet på siden i Sidens tittel-boksen. Tittelen vises i overskrifter og navigasjonskoblinger på hele området.

 5. I Beskrivelse-boksen kan du skrive inn en beskrivelse av siden. Beskrivelsen vises i en kolonne i biblioteklisten.

 6. Velg biblioteket du vil at siden skal lagres i, i Dokumentbibliotek-boksen.

 7. Velg mappen i biblioteket du vil at siden skal lagres i, i Mappe-boksen.

 8. Gjør ett av følgende i delen Legge til en kobling i gjeldende navigasjonsfelt?:

  • Hvis du ikke vil at det skal vises en kobling til siden på hurtigstartlinjen, velger du Nei. Du kan åpne siden ved å gå til dokumentbiblioteket den er lagret i, eller ved hjelp av sidens URL-adresse.

  • Hvis du vil legge til en kobling på hurtigstartlinjen, velger du Ja, og deretter velger du et alternativ fra listen. Koblingen vises under delen du velger, på hurtigstartlinjen.

 9. Velg et alternativ for antall Microsoft Office Excel Web Access webdeler og sentrale ytelsesindikatorer du vil bruke, og hvordan du vil de skal ordnes på siden i dialogboksen Oppsett.

 10. Velg ett av følgende alternativer i delen Sentrale ytelsesindikatorer (KPIer):

Alternativ

Beskrivelse

Opprett automatisk en KPI-liste for meg

Det opprettes en KPI-liste som kobles til KPI-webdelen. Dette alternativet er det beste når det ikke allerede er opprettet noen KPI-liste.

La meg velge en eksisterende KPI-liste senere

KPI-webdelen legges til på siden, men det knyttes ikke noen KPI-liste til webdelen. Bruk dette alternativet når du vil bruke en eksisterende KPI-liste i webdelen.

Ikke legg til en KPI-liste i instrumentbordet

Instrumentbordet opprettes uten noen webdel for KPI-liste. Velg dette alternativet hvis du vet at du ikke skal bruke noen KPI. Hvis du ombestemmer deg, kan du legge til en KPI senere ved å redigere siden og legge til en KPI-webdel.

Til toppen av siden

Dele et Office Excel 2007-regneark på en instrumentbord-side

Hvis du vil dele et Office Excel 2007-regneark på en instrumentbordside, må arbeidsboken først lagret i et SharePoint-bibliotek og deretter legges til Microsoft Office Excel Web Access webdel.

Obs!: Hvis du vil bruke Microsoft Office Excel Web Access, må du bruke versjonen av Excel 2007 som følger med Microsoft Office Professional Plus 2007 eller Office Enterprise 2007. I tillegg må til serveren som kjører Office SharePoint Server 2007 ha Excel Services er aktivert.

Lagre en arbeidsbok på et SharePoint-område

Hvis arbeidsboken som du vil bruke ikke allerede er i et SharePoint-bibliotek, må du publisere den ved hjelp av Excel Services. Publisering av arbeidsboken ved å bruke Excel Services er et bedre alternativ enn å laste den opp ved hjelp av Last opp -menyen på SharePoint-området. Når du bruker Excel Services til å publisere arbeidsboken, kan du definere delene av arbeidsboken (for eksempel individuelle regneark, navngitte områder eller diagrammer) som du vil at Excel Services til å vise i Microsoft Office Excel Web Access. Ved å vise bare bestemte deler av arbeidsboken og bruke Office SharePoint Server 2007 tillatelser til å beskytte arbeidsboken mot uautorisert tilgang, kan du holde data i arbeidsboken konfidensielle samtidig som godkjente brukere å oppdatere, omberegne og samhandle med dataene som kan vises.

Du kan også definere parametere. En parameter er en enkelt celle du navn før du publiserer regnearket. Du kan vise cellen ved å bruke Microsoft Office Excel Web Access webdel. Brukere kan deretter skrive inn verdier i cellen og Beregn arbeidsboken for å analysere dataene på nytt.

Obs!: Det er ikke alle funksjoner i Microsoft Office Excel som støttes av Excel-tjenester. Hvis du vil ha informasjon om funksjoner som ikke støttes, se koblingene under Se også.

Eksemplet i fremgangsmåten nedenfor illustrerer hvordan en arbeidsbok publiseres til Rapporter-biblioteket på rapportsentralområdet. Så lenge du er tilordnet tilgangsnivået Bidra, kan du imidlertid publisere til et hvilket som helst SharePoint-område.

 1. Åpne arbeidsboken du vil publisere ved hjelp av Excel-tjenester. Hvis du har tenkt å definere parametere, navngir du hver enkelt celle du vil at brukerne skal kunne oppgi data i.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , velger du Publiser, og klikk deretter Excel-tjenester under Distribuer dokumentet til andre personer.

 3. Angi banen til serveren og filnavnet i Filnavn-boksen. Hvis du for eksempel vil lagre filen Test.xlsx i rapportbiblioteket på rapportsentral-området, skriver du http://Contoso/Reports/ReportsLibrary/Test.xlsx på Contoso-området på det øverste nivået.

  Viktig!: Hvis du klipper og limer URL-adressen for SharePoint-målbiblioteket direkte fra leseren til filnavnboksen, må du fjerne de ekstra tegnene som forhindrer at du kan kopiere en fil til målbiblioteket. I dette eksemplet er de ekstra tegnene i URL-adressen Forms/current.aspx.

 4. Klikk Alternativer for Excel-tjenester, og velg deretter alternativene du vil bruke for å vise hele eller deler av arbeidsboken i Excel-tjenester.

 5. Merk av for Åpne i Excel-tjenester for å kontrollere at de delene av arbeidsboken som kan vises, vises riktig i leseren.

 6. Klikk OK, og klikk deretter Lagre.

 7. Velg Rapport i listen Dokumenttype i dialogboksen Velg dokumenttype.

 8. Klikk OK.

 9. Oppdater SharePoint-området for å vise dokumentet som nettopp ble lastet opp.

Vise regnearket på instrumentbordet

 1. Klikk Områdehandlinger Knappesymbol på instrumentbordet siden der du vil legge til regnearket, og klikk deretter Rediger side.

 2. I den Microsoft Office Excel Web Access webdelen der du vil legge til regnearket, klikker du webdelen Rediger-menyen Nettdel-meny , og velg deretter Endre delt webdel.

 3. Klikk Velg en kobling Verktøy-knappen i verktøyruten Microsoft Office Excel Web Access under arbeidsboken, og deretter bruke dialogboksen Velg en kobling til å finne arbeidsboken.

 4. Gjør ett eller flere av følgende hvis du bare vil vise deler av et regneark:

Alternativ

Beskrivelse

Navngitt element

Klikk Verktøy-knappen , og Skriv inn navnet på et celleområde som du har angitt i regnearket i boksen Tekstoppføring. Webdelen viser bare dette området.

Rader

Skriv inn hvor mange rader fra regnearket eller det navngitte celleområdet du vil vise. Hvis du for eksempel skriver 5, vises de fem første radene i regnearket eller det navngitte området.

Kolonner

Skriv inn hvor mange kolonner fra regnearket eller det navngitte celleområdet du vil vise. Hvis du for eksempel skriver 5, vises de fem første kolonnene i regnearket eller det navngitte området.

Du Finn koblinger til mer informasjon om hvordan du bruker Microsoft Office Excel Web Access webdel i Se også-delen.

Til toppen av siden

Legge til en KPI på en instrumentbord-side

En KPI er en visuell indikator som formidler fremdriften i forhold til et angitt mål.

Hvordan du legger til en KPI på en instrumentbord-side er avhengig av om du vil bruke instrumentbord-malen til å opprette en KPI-liste automatisk, eller om du vil velge en eksisterende KPI-liste.

Velg én av de to fremgangsmåtene nedenfor avhengig av hvilket alternativ du valgte i instrumentbord-malen.

Legge til en ny KPI ved hjelp av en KPI-liste som ble opprettet automatisk

Når du velger alternativet for å opprette en KPI-liste automatisk i instrumentbord-malen, sparer du flere trinn som du måtte ha utført hvis du skulle legge KPI-webdelen til på en tom webdel-side. Når du bruker instrumentbord-malen, blir KPI-listen automatisk opprettet og knyttet til siden. I tillegg legges webdelen automatisk til på siden.

Neste trinn er å velge hvilken type KPI du vil bruke, og legge den til KPI-listen. Det gjør du fra KPI-webdelen på instrumentbord-siden.

 1. Klikk pilen ved siden av Ny på verktøylinjen for KPI-webdel.

 2. Velg én av følgende KPI-typer avhengig av hvor dataene for KPIen er lagret:

Velg dette alternativet

Når kildedataene er

Indikator bruker data i SharePoint-liste

En SharePoint-liste som inneholder elementer du vil opprette en aggregatverdi fra, for eksempel en sum, minimumsverdi eller maksimumsverdi. Før du konfigurerer KPIen, må du forsikre deg om at SharePoint-listen allerede finnes i visningen du vil bruke. De aktuelle kolonnene må vises før KPIen kan fungere.

Indikator bruker data i Excel-arbeidsbok

En Excel-arbeidsbok som KPIen beregnes i.

Indikator som bruker data i SQL Server 2005 Analysis Services

Et kube for SQL Server 2005 Analysis Services.

Indikator bruker manuelt innskrevet informasjon

Informasjon som ikke finnes i noe system, og som derfor må oppgis manuelt.

 1. Gjør ett av følgende på Ny indikator-siden avhengig av hvilken type KPI du valgte i trinn to.

For denne KPIen

Gjør du følgende

Indikator for bruk av data i SharePoint-liste

 1. Skriv inn et navn på og eventuelt en beskrivelse av indikatoren i Navn- og Beskrivelse-boksene.

 2. Skriv inn tekst i Kommentarer-boksen for å forklare de som skal vise KPIen, hva den står for.

 3. Angi URL-adressen til listen eller biblioteket under SharePoint-liste og -visning i boksen URL-adresse for liste.

  Obs!: 

  • Hvis du ikke kjenner URL-adressen til Microsoft Office-datatilkoblingsfilen (ODC-filen), klikker du Bla gjennom for å åpne dialogboksen Velg en kobling, og deretter navigerer du til ODC-filen.

  • SharePoint-listen eller -biblioteket må finnes i samme nettstedssamling.

 4. Velg visningen som inneholder elementene du vil bruke i KPIen, i Visning.

 5. Velg én av følgende måter å beregne målet for KPIen på under Verdiberegning:

  • Antall listeelementer      Det totale antallet elementer i listen.

  • Prosentdel av listeelementer der      En beregning som sammenligner verdien av en innholdstype i en kolonne eller opptil fem kolonner i listen.

  • Beregning med alle listeelementer i visningen      En beregning av verdier for Totalt, Gjennomsnitt, Maksimum eller Minimum for en numerisk kolonne i listen.

   Obs!: Alternativet Beregning med alle listeelementer i visningen er bare tilgjengelig hvis listen inneholder et numerisk felt.

Indikator bruker data i Excel-arbeidsbok

 1. Skriv inn et navn på og eventuelt en beskrivelse av indikatoren i Navn- og Beskrivelse-boksene.

 2. Skriv inn tekst i Kommentarer-boksen for å forklare de som skal vise KPIen, hva den står for.

 3. Angi hvor arbeidsboken er plassert, i boksen URL-adresse for arbeidsbok.

  Obs!: 

  • Hvis du ikke vet URL-Adressen til arbeidsboken, klikker du Bla gjennom Knappesymbol for å åpne dialogboksen Velg en kobling, og gå deretter til filen.

  • URL-adressen må være relativ til gjeldende område.

 4. Skriv inn hvor arbeidsboken etterfulgt av et utropstegn og deretter celleadressen til plasseringen i regnearket for KPIEN, i Celleadresse for Indicator Value. Hvis det er indikatoren i celle D15 på regneark 1, Skriv for eksempel Ark1! D15. Hvis ikke, bruke et navngitt område.

Indikator som bruker data i SQL Server 2005 Analysis Services

 1. Angi URL-adressen til ODC-filen i boksen Datatilkobling.

  Obs!: Hvis du ikke vet URL-adressen for ODC-filen, klikker du Bla gjennom for å åpne dialogboksen Velg en kobling, og går deretter til ODC-filen.

 2. Velg visningsmappen i Analysis Services-databasen som inneholder KPIen, i Vis bare KPIer fra visningsmappe.

 3. Velg KPIen du vil bruke, i KPI-liste-boksen, for eksempel Samlede inntekter eller Gjennomsnittlig fortjeneste.

 4. Merk av for Ta med underordnede indikatorer hvis du vil vise alle underordnede indikatorer for valgt KPI.

 5. Skriv inn et navn på og eventuelt en beskrivelse av indikatoren i Navn- og Beskrivelse-boksene.

 6. Skriv inn tekst i Kommentarer-boksen for å forklare de som skal vise KPIen, hva den står for.

Indikator bruker manuelt innskrevet informasjon

 1. Skriv inn et navn på og eventuelt en beskrivelse av indikatoren i Navn- og Beskrivelse-boksene.

 2. Skriv inn tekst i Kommentarer-boksen for å forklare de som skal vise KPIen, hva den står for.

 3. Skriv inn den numeriske verdien for fremdriften til nå.

 1. Velg høyere eller lavere for å angi hvilket tallområde som skal være grønt, i listen Bedre verdier er i delen Regler for statusikon.

 2. Skriv inn verdiene for statusindikatorene i boksene. Hvis du for eksempel vil spore minimum fullføringsprosent for et oppgavesett, kan du angi at den grønne indikatoren skal være på målverdien og at advarselsverdien skal være én enhet lavere enn målverdien. Hvis du vil vise når verdien for minimum fullføringsprosent faller under 25 prosent, kan du angi 25 for den grønne indikatoren og 24 for den gule indikatoren.

  Obs!: Regler for statusikon for en KPI av typen Indikator som bruker data i Analysis Services forhåndsinnstilles av databaseanalytikeren.

Legge til en eksisterende KPI på instrumentbord-siden

Når du oppretter et instrumentbord ved hjelp av malen, kan du velge en eksisterende KPI senere. Når du velger dette alternativet, plasseres KPI-webdelen på instrumentbord-siden, og deretter kan du bruke verktøyruten for webdelen til å velge KPI-listen du vil vise. Du må ha tillatelse til å åpne KPI-listen for å bruke den i webdelen.

 1. Klikk Åpne verktøyruten i webdelen for å legge KPI-listen til webdelen.

 2. Klikk Bla gjennom Knappesymbol for å finne KPI-liste du vil skal vises i listeboksen Indikator.

 3. Dobbeltklikk tittelen på KPI-listen du vil bruke, i dialogboksen Velg en kobling.

 4. Klikk OK for å lukke verktøyruten.

Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du arbeider med KPIer under Se også.

Til toppen av siden

Publisere instrumentbord-siden

I likhet med de fleste websider i Office SharePoint Server 2007 bruker instrumentbord-sider systemet for inn- og utsjekking for å sikre at bare én person kan redigere siden om gangen. I tillegg brukes det en funksjon for versjonskontroll som gjør det enklere å spore endringer som gjøres på siden. Hvis du vil at andre skal ha mulighet til å vise et instrumentbord, må du publisere det. I noen tilfeller må siden godkjennes av en annen person i organisasjonen før den kan publiseres.

I fremgangsmåten nedenfor forutsettes det at du har tillatelse til å publisere instrumentbord-siden. Det forutsettes også at siden ikke må godkjennes av korrekturlesere. Du finner koblinger til mer informasjon om publisering av sider under Se også.

Gjør ett av følgende:

For å

Gjør du følgende

Lagre siden, men ikke gi andre mulighet til å redigere den. På den måten kan du gå tilbake til siden og redigere den senere uten å dele kladden med andre.

Klikk Side på verktøylinjen for sideredigering, og velg deretter Lagre og stopp redigering.

Lagre siden, og gi andre mulighet til å redigere den. Dette alternativet er nyttig når du samarbeider med andre i en gruppe, og du vil at de skal vise eller endre en kladd av siden.

Klikk Sjekk inn for å dele kladd på verktøylinjen for sideredigering.

Publisere siden slik at alle som har tillatelse til det, kan vise den.

Klikk Publiser på verktøylinjen for sideredigering.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×