Definer ny punktmerking, nummerering og lister med flere nivåer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan tilpasse utseendet på en liste ved å definere egne nummerert, punktlister og med flere nivåer lister. Når du tilpasser dem, kan du lagre disse innstillingene som en stil og bruke den flere ganger.

Hva vil du gjøre?

Definere et nytt punktformat

Definer nytt tallformat

Definere en ny liste med flere nivåer

Definere en ny listestil

Deaktivere automatisk nummerering for lister

Relatert informasjon

Definer nytt punkttegn

Gjør ett av følgende:

Endre punktet til et symbol

 1. Merk teksten, eller klikk i punktlisten du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Punktliste Punkt-knappen i Word, pil ned i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Definer nytt punkttegn.

 3. Klikk Symbol, og klikk deretter symbolet du vil bruke.

 4. Klikk OK.

Endre et punkt til et bilde

 1. Merk teksten, eller klikk i punktlisten du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Punktliste Punkt-knappen i Word, pil ned i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Definer nytt punkttegn.

 3. Klikk bildet, og deretter Bla gjennom etter bildet fra en fil eller Bildesøk på Bing.

 4. Klikk Sett inn.

 5. Se gjennom hva bilde punktene skal se ut og klikk OK for å legge den til eller endre et bilde ved å gjenta trinn 3 – 5.

Endre skriften for punkt

 1. Merk teksten, eller klikk i punktlisten du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Punktliste Punkt-knappen i Word, pil ned i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Definer nytt punkttegn.

 3. Klikk Skrift og endre deretter skriftegenskapene som skal brukes for punktet. Du kan velge innstillingene i kategorien Skrift eller kategorien Avansert:

Fane

Beskrivelse

Kategorien Skrift

Endre punkt skrift, stil, størrelse, farge, understreking,, Understrekingsfarge og effekter.

Kategorien Avansert

Endre punkt tegnavstand og OpenType-funksjoner.

Endre justeringen punkt

 1. Merk teksten, eller klikk i punktlisten du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Punktliste Punkt-knappen i Word, pil ned i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Definer nytt punkttegn.

 3. Velg venstre, Midtstilt eller høyre under justering.

 4. Klikk OK.

Definer nytt tallformat

 1. Merk tekstlisten eller den nummererte listen du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Nummerert liste Nummerert liste-knappen i Word, pil ned i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Definer nytt tallformat.

 3. Hvis du vil endre stilen, klikker du pil ned ved siden av Tallstil, og velg tallene, bokstavene eller et annet kronologisk format.

 4. Hvis du vil endre skriftstørrelse, stil og farge, klikker du Skrift, og velg en innstilling i kategorien Skrift eller kategorien Avansert:.

  Fane

  Beskrivelse

  Kategorien Skrift

  Endre punkt skrift, stil, størrelse, farge, understreking,, Understrekingsfarge og effekter.

  Kategorien Avansert

  Endre punkt tegnavstand og OpenType-funksjoner.

 5. Hvis du vil tilføye nummereringen med en tankestrek, parenteser eller en annen verdi, angir du den i Tallformat-feltet.

 6. Hvis du vil endre justeringen av tall, velg venstre, Midtstilt eller høyre under justering.

 7. Klikk OK.

Definere en ny liste med flere nivåer

 1. Merk tekstlisten eller den nummererte listen du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Lister med flere nivåer Flere nivåer-knappen i Word, pil ned i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Definer ny liste med flere nivåer.

 3. Utvid dialogboksen liste med flere nivåer ved å klikke mer i nedre venstre hjørne.

 4. Velg listenivå til å endre ved å velge den i listen. 1 er valgt som standard.

 5. Velg hvor du vil bruke endringene ved å klikke hel liste, Herfra og fremover eller gjeldende avsnitt.

 6. Hvis du vil bruke en eksisterende stil i Word for hvert nivå i listen, velger du en stil under koble nivå til stil.

 7. Velg tall for å vise i galleriet. Nivå 1 vises som standard.

 8. Gi et navn for liste med flere nivåer i Listenavn for ListNum-feltet. Dette navnet vises der du ser Listnum-feltet.

 9. Hvis du vil tilføye den nummererte listen med en tankestrek, parenteser eller en annen verdi, angir du den i Tallformat-feltet.

 10. Hvis du vil endre skriftstørrelse, stil og farge, klikker du Skrift, og velg en innstilling i kategorien Skrift eller kategorien Avansert:.

  Fane

  Beskrivelse

  Kategorien Skrift

  Endre punkt skrift, stil, størrelse, farge, understreking,, Understrekingsfarge og effekter.

  Kategorien Avansert

  Endre punkt tegnavstand og OpenType-funksjoner.

 11. Hvis du vil endre stilen, klikker du pil ned ved siden av Tallstil, og velg tallene, bokstavene eller et annet kronologisk format. Angi et nivå tall for å ta med denne fra.

 12. Velg nummeret for å starte listen. Standardverdien er 1. Merk av for Start listen etter Hvis du vil starte nummereringen etter et bestemt nivå på nytt, og velg et nivå i listen.

 13. Velg Juridiske stilnummerering til å fremtvinge en juridisk stil på listen med flere nivåer.

 14. Hvis du vil endre justeringen av tall, velg venstre, Midtstilt eller høyre under justering

 15. Angi en verdi for hvor du skal begynne justeringen og en verdi for tekstinnrykket.

 16. Hvis du vil bruke disse verdiene hele listen, velg Angi for alle nivåer.

 17. Angi en verdi for hva skal følge hvert tall, tabulatortegn, mellomrom eller ingenting. Legg til tabulatorstopp ved og Skriv inn en verdi.

 18. Klikk OK.

Definere en ny listestil

 1. Merk tekstlisten eller den nummererte listen du vil endre.

 2. Klikk pilen ved siden av Lister med flere nivåer Flere nivåer-knappen i Word, pil ned i avsnitt-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Definer ny listestil.

 3. Angi et navn for den nye listestilen.

 4. Velg nummeret for å starte listen. Standardverdien er 1.

 5. Velg et nivå i listen for å bruke formateringen.

 6. Angi skrifttype, størrelse og farge for listestilen.

 7. Endre nedpilen for å endre stilen for nummerert liste eller punktliste.

 8. Velg et symbol for listen.

 9. Velg et bilde for listen.

 10. Velg flytter innrykk til venstre eller høyre.

 11. Velge å bruke disse endringene bare i dette dokumentet eller nye dokumenter basert på denne malen.

 12. Hvis du vil endre innstillingene for mer formatering, klikker du Format, og velg Skrift, Nummerering, teksteffekter og så videre.

 13. Klikk OK.

Deaktivere automatisk nummerering for lister

 1. Bruk en av følgende metoder, avhengig av hvilken versjon av Word du bruker:

  Word 2016, Word 2013 eller Word 2010

  • Velg filen, og velg deretter Alternativer i den venstre ruten.

  Word 2007

  • Klikk Microsoft Office-knappen, og velg deretter Alternativer for Word.

 2. Velg korrektur i dialogboksen Alternativer for Word i den venstre ruten.

 3. Velg i den høyre ruten under Alternativer for AutokorrekturAlternativer for Autokorrektur.

 4. Velg kategorien Fortløpende autoformatering.

 5. Fjern merket for automatisk nummerert liste under Fortløpende autoformatering, og velg deretter OK.

Relatert informasjon

Endre avstanden mellom et punkt eller nummer og teksten i en liste

Endre nummereringen i en nummerert liste

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×