DCount, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke DCount -funksjonen til å finne ut hvor mange oppføringer som er i et bestemt sett med poster (en domene ). Bruk DCount -funksjonen i en Visual Basic for Applications (VBA) modul, en makro, strenguttrykk eller en beregnet kontroll.

Du kan for eksempel bruke DCount -funksjonen i en modul til å returnere antall poster i en ordretabell som tilsvarer ordrer bestilt på en bestemt dato.

Syntaks

DCount ( uttr domene [vilkår] )

Syntaksen for funksjonen DANTALL har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

uttr

Obligatorisk. Et uttrykk som identifiserer feltet du vil telle poster. Det kan være en strenguttrykk identifiserer et felt i en tabell eller spørring, eller det kan være et uttrykk som utfører en beregning av data i dette feltet. Du kan inkludere navnet på et felt i en tabell, en kontroll i et skjema, en konstant eller en funksjon i uttr. Hvis uttr inneholder en funksjon, kan det være innebygd eller brukerdefinert, men ikke et annet domene mengde eller SQL-mengdefunksjon.

domene

Obligatorisk. En streng som identifiserer settet med poster som utgjør domenet. Det kan være enten et tabellnavn eller et spørringsnavn for en spørring som ikke krever en parameter.

vilkår

Valgfritt. Et strenguttrykk som brukes til å begrense dataområdet DCount -funksjonen utføres. Hvis du for eksempel vilkår tilsvarer ofte WHERE-setningsdelen i en SQL-uttrykk, uten ordet der. Hvis vilkår utelates, evaluerer DCount -funksjonen uttr mot hele domenet. Et felt som er inkludert i vilkåret må også være et felt i domenet. Ellers DCount -funksjonen returnerer en Null.


Kommentarer

Bruk DCount -funksjonen til å telle antall poster i et domene når du ikke trenger å vite de bestemte verdiene. Selv om uttr -argumentet kan utføre en beregning på et felt, enkelt DCount -funksjonen ganske antall poster. Verdien av en beregning som utføres av uttr er ikke tilgjengelig.

Bruk DCount -funksjonen i en beregnet kontroll når du skal angi vilkår for å begrense dataområdet funksjonen utføres. Hvis du for eksempel for å vise hvor mange ordrer som skal sendes til California, angir du egenskapen ControlSource for en tekstboks til følgende uttrykk:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du bare vil telle alle postene i domene uten å angi begrensninger, bruker du Antall -funksjonen.

tips

Count-funksjonen er optimalisert hastigheten for skal telles poster i spørringer. Bruk funksjonen antall strenguttrykk i stedet for DCount-funksjonen, og angi valgfrie vilkår til å håndheve begrensninger på resultatene. Bruk DCount-funksjonen når du må telle poster i et domene fra en kodemodul eller makro eller i en beregnet kontroll.

Du kan bruke DCount -funksjonen til å telle antall poster som inneholder et bestemt felt som ikke finnes i postkilden skjemaet eller rapporten er basert. Du kan for eksempel vise antallet ordrer i Ordrer-tabellen i en beregnet kontroll i et skjema som er basert på produkter-tabellen.

DCount -funksjonen teller ikke poster som inneholder nullverdier i feltet som refereres av uttr , med mindre uttr er jokertegn stjerne (*) . Hvis du bruker en stjerne, beregner DCount -funksjonen Totalt antall poster, inkludert de som inneholder Null -felt. Eksemplet nedenfor beregner antall poster i en ordretabell.

intX = DCount("*", "Orders")

Hvis domenet er en tabell med en primærnøkkel, kan du også telle totalt antall poster av innstillingen uttr til primærnøkkelfeltet, etter at det blir aldri en Null i primærnøkkelfeltet.

Hvis uttr identifiserer flere felt, skilles feltnavnene med en sammenkoblingsoperator, enten med en ampersand (&) eller addisjonsoperatoren (+). Hvis du bruker et-tegnet til å skille feltene, returnerer DCount -funksjonen antall poster som inneholder data i noen av de oppførte feltene. Hvis du bruker addisjonsoperatoren, returnerer DCount -funksjonen bare antall poster som inneholder data i alle de oppførte feltene. Eksemplet nedenfor viser effekten av hver operator når det brukes med et felt som inneholder data i alle poster (mottakernavn) og et felt som ikke inneholder noen data (Mottakerregion).

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Obs!: Ampersand-tegnet er den foretrukne operatoren for å utføre sammenkobling. Du bør unngå å bruke addisjonsoperatoren til noe annet enn numerisk addisjon, med mindre du spesifikt vil overføre nullverdier via et uttrykk.

Ulagrede endringer i poster i domenet er ikke inkludert når du bruker denne funksjonen. Hvis du vil at DCount -funksjonen skal baseres på endrede verdier, må du først lagre om endringene ved å klikke Lagre post under poster i kategorien Data , flytte fokus til en annen oppføring, eller oppdatere dene metode.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Følgende funksjon returnerer antallet ordrer sendt til et bestemt land/område etter en bestemt forsendelsesdato. Domenet er en ordretabell.

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

Hvis du vil ringe funksjonen, kan du bruke følgende kodelinje i øyeblikksvinduet:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×