DCount, funksjon

Du kan bruke DCount -funksjonen til å fastslå antall poster som er i et angitt sett med poster (et domene ). Bruk DCount -funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications), en makro, et spørrings uttrykk eller en beregnet kontroll.

Du kan for eksempel bruke DCount -funksjonen i en modul til å returnere antall poster i en ordre tabell som Sams varer med ordrer som er plassert på en bestemt dato.

Syntaks

DCount ( uttr , domene [, vilkår] )

Syn tak sen for funksjonen DCount har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

uttr

Obligatorisk. Et uttrykk som identifiserer feltet du vil telle poster for. Det kan være et strenguttrykk som identifiserer et felt i en tabell eller spørring, eller det kan være et uttrykk som utfører beregninger på data i det feltet. I uttr kan du ta med navnet på et felt i en tabell, en kontroll på et skjema, en konstant eller en funksjon. Hvis uttr inneholder en funksjon, kan den være innebygd eller brukerdefinert, men ikke en annen domenemengde- eller SQL-mengdefunksjon.

domene

Obligatorisk. En streng som identifiserer settet med poster som utgjør domenet. Det kan være enten et tabellnavn eller et spørringsnavn for en spørring som ikke krever en parameter.

vilkår

Valgfritt. Et streng uttrykk som brukes til å begrense data området DCount -funksjonen utføres for. Vilkår tilsvarer for eksempel ofte WHERE-setningsdelen i et SQL-uttrykk, uten ordet WHERE. Hvis vilkår utelates, evaluerer DCount -funksjonen uttr mot hele domenet. Alle felt som er inkludert i vilkår , må også være et felt i domene. Hvis ikke, returnerer DCount - funksjonen en null.

Merknader

Bruk DCount -funksjonen til å telle antall poster i et domene når du ikke trenger å vite de bestemte verdiene. Selv om uttr -argumentet kan utføre en beregning for et felt, teller DCount -funksjonen ganske enkelt antall poster. Verdien for enhver beregning som utføres av uttr , er ikke tilgjengelig.

Bruk DCount -funksjonen i en beregnet kontroll når du må angi vilkår for å begrense data området som funksjonen utføres i. Hvis du for eksempel vil vise antall ordrer som skal sendes til California, angir du ControlSouRCE -egenskapen for en tekst boks til følgende uttrykk:

=DCount("[OrderID]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du bare vil telle alle postene i domenet uten å angi noen begrensninger, bruker du antall -funksjonen.

Tips Antall-funksjonen er optimalisert for å telle antall poster i spørringer. Bruk antall-funksjonen i et spørrings uttrykk i stedet for DCount-funksjonen, og angi valg frie vilkår for å fremtvinge eventuelle begrensninger på resultatene. Bruk DCount-funksjonen når du må telle poster i et domene fra en kode modul eller makro, eller i en beregnet kontroll.

Du kan bruke DCount -funksjonen til å telle antall poster som inneholder et bestemt felt som ikke finnes i post kilden som skjemaet eller rapporten er basert på. Du kan for eksempel vise antall ordrer i Ordrer-tabellen i en beregnet kontroll i et skjema basert på produkter-tabellen.

DCount -funksjonen teller ikke poster som inneholder null verdier i feltet som refereres til av uttr , med mindre uttr er Joker tegnet stjerne (*). Hvis du bruker en stjerne, beregner DCount -funksjonen totalt antall poster, inkludert de som inneholder null -felt. Følgende eksempel beregner antall poster i en ordre tabell.

intX = DCount("*", "Orders")

Hvis Domain er en tabell med en primærnøkkel, kan du også telle det totale antallet poster ved å angi uttr til primær nøkkel feltet, fordi det aldri vil være en null i primær nøkkel feltet.

Hvis uttr identifiserer flere felt, skiller du felt navnene med en operator for sammenkjeding, enten et &-tegn (&) eller operatoren for tillegg (+). Hvis du bruker et &-tegn til å skille feltene, returnerer DCount -funksjonen antall poster som inneholder data i noen av de oppførte feltene. Hvis du bruker operatoren addisjon, returnerer DCount -funksjonen bare antall poster som inneholder data i alle de oppførte feltene. Følgende eksempel viser effektene av hver operator når den brukes med et felt som inneholder data i alle poster (mottaker) og et felt som ikke inneholder data (feltet ShipRegion).

intW = DCount("[ShipName]", "Orders")
intX = DCount("[ShipRegion]", "Orders")
intY = DCount("[ShipName] + [ShipRegion]", "Orders")
intZ = DCount("[ShipName] & [ShipRegion]", "Orders")

Obs!:  &-Tegnet er den foretrukne operatoren for å utføre sammenkobling av strenger. Du bør unngå å bruke en ekstra operator til noe annet enn numerisk addisjon, med mindre du ønsker å overføre Null verdier gjennom et uttrykk.

Ulagrede endringer til poster i domene er ikke inkludert når du bruker denne funksjonen. Hvis du vil at DCount -funksjonen skal baseres på endrede verdier, må du først lagre endringene ved å klikke Lagre post under posterdata -fanen, flytte fokus til en annen post eller bruke kommandoen oppdateree metode.

Spørrings eksempler

Uttrykk

Resultater

Velg DCount ("VareID", "ProductSales", "Discount = 0") som Uttr1 fra ProductSales GROUP BY DCount ("ProductID", "ProductSales", "Discount = 0");

Returnerer antallet verdier i feltet "VareID" i tabellen "ProductSales", der "rabatt"-verdien er "0".

Velg DCount ("VareID", "ProductSales", "DateofSale = Date ()-1") AS YesterdaySale fra ProductSales GROUP BY DCount ("ProductID", "ProductSales", "DateofSale = Date ()-1");

Returnerer antallet verdier i feltet "VareID" i tabellen "ProductSales", der "DateofSale" er en dag før gjeldende dato.

VBA-eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Følgende funksjon returnerer antallet ordrer som er sendt til et angitt land/område etter en angitt forsendelses dato. Domenet er en bestillingstabell.

Public Function OrdersCount _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Integer
OrdersCount = DCount("[ShippedDate]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"' AND [ShippedDate] > #" & dteShipDate & "#")
End Function

Hvis du vil kalle funksjonen, bruker du følgende kode linje i øyeblikks vinduet:

:OrdersCount "UK", #1/1/96#

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×