DAvg, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke DAvg -funksjonen til å beregne gjennomsnittet av et sett med verdier i en angitt postsett (en TE000126618 ). Bruk DAvg -funksjonen i en Visual Basic for Applications (VBA) modul, i en TE000127347, strenguttrykk eller i en TE000126578.

Du kan for eksempel bruke DAvg -funksjonen i Vilkår-raden i en utvalgsspørring på fraktkostnader for å begrense resultatene til disse postene der fraktkostnader overstiger gjennomsnittet. Eller du kan bruke et uttrykk som inkluderer DAvg -funksjonen i en beregnet kontroll og vise gjennomsnittsverdien av tidligere ordrer ved siden av verdien til en ny rekkefølge.

Syntaks

DAvg ( uttr domene [vilkår] )

Syntaksen for DAvg -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

uttr

Obligatorisk. Et uttrykk som identifiserer feltet som inneholder numeriske data du vil finne gjennomsnittet. Det kan være en TE000127596 identifiserer et felt i en tabell eller spørring, eller det kan være et uttrykk som utfører en beregning av data i dette feltet. Du kan inkludere navnet på et felt i en tabell, en kontroll i et skjema, en konstant eller en funksjon i EKSPr. Hvis uttr inneholder en funksjon, kan det være innebygd eller brukerdefinert, men ikke et annet domene mengde eller SQL-mengdefunksjon.

domene

Obligatorisk. En streng som identifiserer settet med poster som utgjør domenet. Det kan være enten et tabellnavn eller et spørringsnavn for en spørring som ikke krever en parameter.

vilkår

Valgfritt. Et strenguttrykk som brukes til å begrense dataområdet som funksjonen DAvg utføres. Hvis du for eksempel vilkår tilsvarer ofte WHERE-setningsdelen i en SQL-uttrykk, uten ordet der. Hvis vilkår utelates, evaluerer DAvg -funksjonen uttr mot hele domenet. Et felt som er inkludert i criterien må også være et felt i domenet. Ellers DAvg -funksjonen returnerer en Null.


Kommentarer

Poster som inneholder nullverdier ikke er inkludert i beregningen av gjennomsnittet.

Om du bruker DAvg -funksjonen i en makro eller modul, strenguttrykk eller i en beregnet kontroll, må du konstruere vilkår -argumentet nøye slik at evalueres det riktig.

Du kan bruke DAvg -funksjonen til å angi vilkår i Vilkår-raden i en spørring. For eksempel anta at du vil vise en liste over alle produkter bestilt i mengder over hvor gjennomsnittlig rekkefølge. Du kan opprette en spørring i tabellen Ordrer, Ordredetaljer og andre produkter tabeller, og du kan inkludere Varenavn-feltet og feltet Antall med følgende uttrykk i Vilkår-raden under antall-feltet:

>DAvg("[Quantity]", "Orders")

Du kan også bruke DAvg -funksjonen i et feltuttrykk for beregnede i en spørring eller i Oppdater til-raden i en TE000126789.

Obs!: Du kan bruke DAvg - eller Avg -funksjonen i et feltuttrykk for beregnede i en TE000126781. Hvis du bruker DAvg -funksjonen, er gjennomsnittet av verdiene før dataene er gruppert. Hvis du bruker funksjonen Avg , grupperes dataene før er gjennomsnittet av verdiene i felt-uttrykk.

Bruk DAvg -funksjonen i en beregnet kontroll når du skal angi vilkår for å begrense dataområdet som DAvg -funksjonen utføres. Hvis du vil vise gjennomsnittet av frakt for ordrer som sendes til California, angir du for eksempel egenskapen ControlSource for en tekstboks til følgende uttrykk:

=DAvg("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du vil finne gjennomsnittet av alle postene i domene, kan du bruke funksjonen Avg .

Du kan bruke DAvg -funksjonen i en modul eller makro eller i en beregnet kontroll i et skjema hvis et felt som du vil vise ikke er i postkilden skjemaet baseres. Anta for eksempel at du har et skjema som er basert på Ordrer-tabellen, og du vil inkludere antall-feltet fra tabellen Ordredetaljer for å vise det gjennomsnittlige antallet elementer som er sortert etter en bestemt kunde. Du kan bruke DAvg -funksjonen til å utføre denne beregningen og vise dataene i skjemaet.

Tips

  • Hvis du bruker DAvg -funksjonen i en beregnet kontroll, kan du vil plassere kontrollen i skjemaet toppteksten eller bunnteksten, slik at verdien for denne kontrollen ikke er omberegnet hver gang du flytter til en ny post.

  • Hvis datatypen for feltet som uttr hentes er et tall, returnerer DAvg -funksjonen en dobbel datatype. Hvis du bruker DAvg -funksjonen i en beregnet kontroll, inkluderer du en konverteringsfunksjon for datatypen i uttrykket for å forbedre ytelsen.

  • Selv om du kan bruke DAvg -funksjonen til å bestemme gjennomsnittet av verdiene i et felt i en TE000126637, kan det være mer effektivt å opprette en spørring som inneholder alle feltene du trenger, og deretter basere skjemaet eller rapporten på den spørringen.

Obs!: Ulagrede endringer i poster i domenet er ikke inkludert når du bruker denne funksjonen. Hvis du vil DAvg -funksjonen skal baseres på endrede verdier, må du først lagre endringene ved å klikke Lagre post under poster i kategorien Data , flytte fokus til en annen oppføring, eller ved hjelp av metoden oppdateringen .

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Følgende funksjon returnerer gjennomsnittlig fraktkostnaden for ordrer sendt på eller etter en bestemt dato. Domenet er en ordretabell. Vilkår -argumentet begrenser settet med poster basert på den angitte datoen for land/område og Lever. Legg merke til at nøkkelordet og er inkludert i strengen for å skille feltene i vilkår -argumentet. Alle poster som er inkludert i beregningen for DAvg -funksjonen har begge disse kriteriene.

Public Function AvgFreightCost _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Double
AvgFreightCost = DAvg("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"'AND [ShippedDate] >= #" & dteShipDate & "#")
End Function

Hvis du vil ringe funksjonen, kan du bruke følgende kodelinje i øyeblikksvinduet:

:AvgFreightCost "UK", #1/1/96#

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×