DateSerial, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer en variant (dato) for angitt år, måned og dag.

Syntaks

DateSerial ( år, måned, dag )

Syntaksen for DateSerial -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

år

Obligatorisk. Heltall. Tall mellom 100 og 9999, eller en numerisk uttrykk.

måned

Obligatorisk. Heltall. Et numerisk uttrykk.

dag

Obligatorisk. Heltall. Et numerisk uttrykk.


Kommentarer

Hvis du vil angi en dato, for eksempel 31 desember 1991 skal området for hvert tall for hver DateSerialargument være i det godkjente området for enheten; Det vil si 1 – 31 for dager og 1 – 12 for måneder. Du kan imidlertid også angi relative datoer for hvert argument ved hjelp av et numerisk uttrykk som representerer et antall dager, måneder eller år før eller etter en bestemt dato.

Eksemplet nedenfor bruker numeriske uttrykk i stedet for absolutt datotall. Her returnerer DateSerial -funksjonen en dato som er dagen før første dag (1 - 1), to måneder før August (8 - 2), 10 år før 1990 (1990 - 10); andre ord mai 31, 1980.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Tosifret årstall for år -argumentet tolkes basert på brukerdefinerte maskininnstillinger. Standardinnstillingene er at verdier mellom 0 og 29, tolkes som årene 2000-2029. Standardverdiene mellom 30 og 99 tolkes som år 1930-1999. Bruke et firesifret år (for eksempel 1800) for alle andre år -argumenter.

Windows-versjoner tolke tidligere enn Windows 2000 tosifret årstall basert på standardene som er beskrevet ovenfor. Bruke et firesifret årstall for å være sikker på at funksjonen returnerer riktig verdi.

Når et av argumentene er større enn det godkjente området for argumentet, økes det til neste høyere enhet etter behov. Hvis du for eksempel hvis du angir 35 dager, evalueres det som én måned og et antall dager, avhengig av hvor i året brukes den. Hvis et enkelt av argumentene er utenfor området-32 768 til 32 767, oppstår det en feil. Hvis datoen som er angitt av de tre argumentene er utenfor akseptabelt datoområde, oppstår det en feil.

Obs!: Hvis Calendar -egenskapsinnstillingen er gregoriansk, antas den angitte verdien for år, måned, og dag, gregoriansk. Hvis Calendar -egenskapsinnstillingen er Hijri, antas den angitte verdien Hijri.

Det er den returnerte datodelen i periode tidsenheter for den gjeldende Visual Basic-kalenderen. Hvis gjeldende kalenderen er Hijri og datodelen som skal returneres er år, er årsverdien et Hijri-år. For argumentet årtolkes verdier mellom 0 og 99, som år 1400-1499. Bruk det fullstendige årstallet med fire sifre (for eksempel 1520) for alle andre år -verdier.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet brukes DateSerial -funksjonen til å returnere datoen for angitt år, måned og dag.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×