Datatyper i Excel: Aksjer og geografi

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du får aksje- og geografiske data i Excel. Det er like enkelt som å skrive inn tekst i en celle og konvertere den til data typen aksjer eller data typen geografi . Disse to datatypene er ny, og de er å betrakte som koblede datatyper fordi de er koblet til en nettbasert datakilde. Med denne tilkoblingen kan du hente frem omfattende, interessant informasjon som du kan arbeide med samt oppdatere.

Obs!: 28. mars 2019: data typer har blitt frigitt til alle Windows Office-365-abonnenter. Hvis du har et Office 365 abonnement, sørg for at du har den nyeste versjonen av Office.

Aksjer

Kolonne A inneholder firmanavn og ikoner, kolonne B inneholder prisverdier, og kolonne C inneholder endringsverdier

I bildet ovenfor inneholder cellene med firmaets navn i kolonne A datatypen Aksjer. Du vet dette fordi de har dette ikonet: Koblet oppføringsikon for Aksje . Datatypen Aksjer er koblet til en nettbasert kilde som inneholder mer informasjon. Kolonne B og C trekker ut denne informasjonen. I dette tilfellet blir verdiene for pris og prisendring trukket ut fra datatypen Aksjer i kolonne A.

Geografi

Kolonne A inneholder ikoner og navn på land. Kolonne B inneholder populasjonsverdier, og kolonne C inneholder bensinpriser

Kolonne A inneholder i dette eksemplet celler som har datatypen Geografi. Koblet oppføringsikon for Geografi -ikonet forteller oss dette. Denne data typen er koblet til en kilde på Internet t som inneholder mer informasjon. Kolonne B og C trekker ut denne informasjonen. I dette tilfellet blir verdiene for befolkning og bensinprisen trukket ut fra datatypen Geografi i kolonne A.

  1. Skriv inn tekst i cellene. Hvis du vil ha aksje informasjon, skriver du inn et telegraf symbol, firma navn eller fond navn i hver celle. Hvis du vil ha geografiske data, skriver du inn et navn på land, provins, distrikt eller by i hver celle.

  2. Merk deretter cellene.

  3. Selv om det ikke er påkrevd, anbefaler vi at du oppretter en Excel-tabell. Dette vil senere gjøre det enklere å trekke ut informasjon fra nettet. Hvis du vil opprette en tabell, går du til sette inn _GT_- tabell.

  4. Mens cellene fremdeles er merket, går du til data -fanen og klikker enten aksjer eller geografi.

  5. Hvis Excel finner et samsvar mellom teksten i cellene og de nettbaserte kildene, vil det konvertere teksten til data typen aksjer eller geografi. Du vet de er konvertert hvis de har dette ikonet for aksjer: Koblet oppføringsikon for Aksje , og dette ikonet for geografi: Koblet oppføringsikon for Geografi

  6. Merk én eller flere celler med data typen, og knappen Sett inn data Legge til kolonne-knapp vil vises. Klikk denne knappen, og klikk deretter et feltnavn for å trekke ut mer informasjon. For aksjer kan du for eksempel velge pris , og for geografi kan du velge populasjon.

  7. Klikk knappen Sett inn data på nytt for å legge til flere felt. Hvis du bruker en tabell, kan du se et tips: Skriv inn et feltnavn i overskrifts raden. Skriv for eksempel endring i overskrifts raden for aksjer, og kolonnen endring i pris vil vises.

Obs!: Hvis du ser Spørsmålstegnikon i stedet for et ikon, har Excel en hard tid som Sams varer med data i kildene på nettet. Rett eventuelle stavefeil, og når du trykker ENTER, vil Excel gjøre det beste for å finne samsvarende informasjon. Du kan klikke Spørsmålstegnikon og en velger rute vises. Søk etter data ved hjelp av et nøkkel ord eller to, Velg dataene du vil bruke, og klikk deretter Velg.

Du kan gjøre mer

Celle med koblet oppføring for Frankrike; markøren klikker på ikonet; kortet vises

Når du konverterer tekst til datatypene Aksjer eller Geografi, vises et ikon i cellen. Klikk på ikonet for å se kortet. Kortet viser en liste over felter og tilhørende verdier. Avhengig av dataene kan det være en rekke felt og verdipar som du kan vise og arbeide med.

I dette bildet vises for eksempel kortet for Frankrike. Hovedstad er ett av feltene som er tilgjengelig for Frankrike. Og Paris er verdien for dette feltet. Leder(e) er et annet felt, og ledernavnene er verdiene.

Hvis du vil se flere felt/verdipar, ruller du nedover i kortet.

Hvis du er nysgjerrig der feltene og verdiene kommer fra, vil du legge merke til «drevet av»-merknad nederst på kortet.

Markør som hviler over utfylling-feltet i kort og trekk ut-knappen

Du kan også legge til felt fra kort. Hold markøren over et felt mens kortet er åpent. Klikk deretter på Extract -knappen Extract-knappen .

Celle A2 inneholder «Frankrike»; Celle B2 inneholder = A2. Og menyen for autofullføring av formelen vises med felt fra den koblede oppføringen

Det er også mulig å skrive formler som bruker verdiene fra datatypene Aksjer eller Geografi. Dette kan være nyttig når dataene ikke er i en tabell. Skriv for eksempel = a2 , og deretter vises Autofullfør-menyen i Excel, som viser de tilgjengelige feltene for Frankrike. Du kan også skrive inn en "prikk", for eksempel: = a2. Du kan også vise menyen. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Hvordan skrive formler som referansedatatyper.

Tips og triks

For Windows trykker du CTRL + SKIFT + F5.

For Mac trykker du på cmd + SKIFT + F5.

Trykk Alt + SKIFT + F10 for å åpne Sett inn data -menyen. Du kan også trykke CTRL -tasten. Bruk deretter pil tastene til å flytte til et felt, og trykk ENTER for å velge et felt.

Datatypene Aksjer og Geografi anses som koblede datatyper. Dette fordi de refererer til en datakilde på nett. Når du konverterer tekst til en koblet datatype, opprettes det en ekstern datatilkobling i arbeidsboken. På denne måten kan du oppdatere dataene hvis de endres på nettet, ved å oppdatere dem i Excel. Hvis du vil oppdatere dataene, høyre klikker du en celle med den koblede data typen og klikker data type > Oppdater. Dermed oppdateres den merkede cellen i tillegg til eventuelle andre celler som har den samme data typen.

Hvis du vil oppdatere alle koblede data typer og alle data tilkoblinger som kan være i arbeids boken (inkludert spørringer, andre data tilkoblinger og pivottabeller), klikker du data _GT_ Oppdater alt eller trykker CTRL + alt + F5.

Ja. Merk en celle med en koblet datatype, og trykk deretter CTRL + C for å kopiere den. Trykk CTRL + ALT + V, og velg deretter verdier. Dette limer inn data typen i den nye cellen, men dataene kan ikke oppdateres.

Du kan bytte ut informasjonen for datatypene Data eller Geografi. Høyreklikk på cellen, og klikk deretter på Datatype > Endre ... . En rute vises til høyre. Søk etter de dataene du ønsker, og klikk deretter på Velg for å angi denne informasjonen i stedet for den opprinnelige.

Hvis du ikke lenger vil ha datatypen Aksjer eller Geografi, høyreklikker du bare på cellen, og klikker deretter på Datatype > Konverter til tekst. Dermed fjernes datatypen. Nettkoblingen fjernes, og verdien i cellen konverteres til tekst. Husk at hvis du konverterer datatypen til tekst, vil kolonner eller formler som har hentet verdier fra den datatypen, vise feilen #FELT!.

Filter-meny, Vis verdi-meny og felt fra koblet datatype er oppført

Du kan sortere og filtrere data i Excel ved hjelp av filterknappene på kolonneoverskriftene. (Slå på filterknappene ved å klikke på Data > Filter.)

Her er et tips for celler med datatyper: Klikk på filter-knappen over cellene med ikoner. Deretter bestemmer du hvordan du vil sortere eller filtrere. Hvis du vil gjøre dette ved hjelp visningsnavnet, behold avmerkingen Visningsverdi under Velg felt. Hvis du vil sortere eller filtrere etter et annet felt fra den koblede datatypen, velger du feltet under Velg felt.

I dette eksemplet valgte vi feltet Område. Excel brukes deretter som et grunnlag for filter avmerkings boksene nedenfor, og viser populasjonene for landene vi har i tabellen. Nyttig å vite: Excel vil endre Nummerfilter-menyen avhengig av feltet du velger under Velg felt.

Vanlige spørsmål

Excel har alltid hatt datatyper. Men de har vært tradisjonelle som tekst, nummer, og så videre. Datatypene Aksjer og Geografi er unike fordi de anses som koblede datatyper. Koblede datatyper inneholder en kobling til datakilder på nett. På dette tidspunktet er Aksjer og Geografi de eneste koblede datatypene. Vi planlegger å støtte flere i fremtiden basert på tilbakemeldinger fra kunder.

Ja, hvis de bruker Excel 2016 for Office 365-abonnenter.

Obs!: Denne funksjonen gjøres tilgjengelig for kunder på gradvis basis over flere dager eller uker. Det vil først være tilgjengelig for Office Insider-deltakere og senere for Office 365-abonnenter. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office.

På dette tidspunktet støtter Excel 2016 for Office 365-abonnenter kun datatypene Aksjer og Geografi. Andre versjoner av Excel kan etter hvert støtte koblede datatyper, siden vi kontinuerlig arbeider med å forbedre Excel. Hvis du åpner disse nye datatyper i en versjon av Excel som ikke støtter dem, vil feilmeldingen #VERDI! vises for disse cellene. Og #NAVN? vil vises i stedet for alle formler som refererer til disse datatypene.

Du kan ikke merke en celle med en datatype og dra fyll håndtaket ned for å koble opp tekst som ikke allerede er en datatype. Det samme gjelder for Kopier format. Hvis du imidlertid bruker disse data typene i en tabell, kan du skrive under den siste raden i tabellen. Når du trykker på ENTER, vil Excel automatisk forsøke å samsvare teksten din med data på nettet, og konvertere den til en datatype. Det vil også gjøre hvis du ikke bruker en tabell. Bare Kontroller at cellen du skriver inn, har to eller flere celler over den som allerede bruker en datatype.

Data typene aksjer og geografi er helt nye, og det finnes tradisjonelle Excel-funksjoner som ikke fungerer best med dem. Hvis du for eksempel prøver å opprette en pivottabell basert på informasjon fra disse data typene, får du en #VALUE! . Og bruk av disse data typene med Power pivot, Power Query eller til og med enkelte diagrammer fungerer kanskje ikke som forventet. 

Et annet eksempel er med kart diagrammer. Hvis du prøver å opprette et kart diagram basert på data fra data typen geografi, kan det hende at kartet ikke vises på riktig måte. Vi jobber med å forbedre dette problemet. I mellom tiden kan du se artikkelen kart over kartet for mer informasjon.

Foreløpig er disse datatypene kun tilgjengelig hvis du har lagt til engelsk redigeringsspråk til Office-språkinnstillingene dine. Vi håper å støtte flere språk i fremtiden.

Se også

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×