Datatyper for Access-databaser for stasjonær PC

Datatyper for Access-databaser for stasjonær PC

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du oppretter tabeller i Access, må du velge en datatype for hver kolonne med data. Datatypen kort tekst er et populært valg fordi den lar deg angi nesten alle tegn (bokstav, symbol eller tall). Imidlertid kan forsiktig utvalg av datatyper hjelpe deg å dra nytte av flere Access-funksjoner (for eksempel datavalidering og funksjoner), og det forbedrer nøyaktigheten av informasjonen du lagrer. Tabellen nedenfor gir oversikt over datatypene som er tilgjengelige i Access-skrivebordsdatabaser (*.accdb and .mdb). Se datatyper for Access-nettapper for informasjon om datatyper i Access-nettapper.

Hvis du vil ha en fullstendig liste over alle de ulike feltegenskapene tilgjengelige for ulike datatyper, kan du se innføring i datatyper og feltegenskaper.

Tabellen nedenfor viser datatypene som er tilgjengelige i skrivebordsdatabaser i Access 2013 og senere versjoner.

Datatype

Bruk

Størrelse

Kort tekst (tidligere kalt «Tekst»)

Alfanumeriske data (navn, titler og så videre.)

Opptil 255 tegn.

Lang tekst (tidligere kalt «Memo»)

Store mengder alfanumeriske data: setninger og avsnitt. Se Datatypen for notat heter nå «Lang tekst» for mer informasjon om detaljene for lang tekst.

Omtrent 1 gigabyte (GB), men kontroller for å vise en lang tekst er begrenset til de 64 000 første tegnene.

Tall

Numeriske data.

1, 2, 4, 8 eller 16 byte.

Stort tall

Numeriske data.

8-byte.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke datatypen Stort tall.

Dato/klokkeslett

Datoer og klokkeslett.

8-byte.

Valuta

Pengeverdier lagret med 4 desimalers nøyaktighet.

8-byte.

Autonummerering

Unik verdi generert av Access for hver ny post.

4-byte (16-byte for replikasjons-ID).

Ja/Nei

Boolsk (sann/usann) datatype; Access lagrer den numeriske verdien null (0) for usann og -1 for sann.

1 byte.

OLE-objekt

Bilder, diagrammer eller andre ActiveX-objekter fra et annet Windows-basert program.

Opptil omtrent 2 GB.

Hyperkobling

En koblingsadresse til et dokument eller en fil på internett, på et intranett, på et lokalt nettverk (LAN) eller på den lokale datamaskinen

Opptil 8192 (hver del av en hyperkoblingsdatatype kan inneholde opptil 2048 tegn).

Vedlegg

Du kan legge ved filer som bilder, dokumenter, regneark eller diagrammer. Hvert vedleggsfelt kan inneholde et ubegrenset antall vedlegg per post opptil lagringsgrensen for størrelsen på en databasefil. Legg merke til at datatypen Vedlegg ikke er tilgjengelig i MDB-filformater.

Opptil omtrent 2 GB.

Beregnet

Du kan opprette et uttrykk som bruker data fra ett eller flere felt. Du kan angi ulike resultatdatatyper fra uttrykket. Legg merke til at den beregnede datatypen ikke er tilgjengelig i MDB-filformater.

Avhengig av datatypen for egenskapen for resultattypen. Datatyperesultat for kort tekst kan ha opptil 243 tegn. Lang tekst, tall, ja/nei og dato/klokkeslett skal samsvare med de respektive datatypene.

Oppslagsveiviseren

Oppslagsveiviseroppføringen i datatypekolonnen i utformingsvisning er ikke en datatype. Når du velger denne oppføringen, starter en veiviser for å hjelpe deg med å definere enten et enkelt eller komplekst oppslagsfelt. Et enkelt oppslagsfelt bruker innholdet i en annen tabell eller en verdiliste til å validere innholdet i en enkelt verdi per rad. Et komplekst oppslagsfelt lar deg lagre flere verdier av samme datatype i hver rad.

Avhengig av datatypen for oppslagsfeltet.

Tabellen nedenfor viser datatypene som er tilgjengelige i skrivebordsdatabaser i Access 2010 og Access 2007.

Datatype

Bruk

Størrelse

Tekst

Alfanumeriske data (navn, titler og så videre.)

Opptil 255 tegn.

Notat

Store mengder alfanumeriske data: setninger og avsnitt.

Omtrent 1 gigabyte (GB), men kontroller for å vise en lang tekst er begrenset til de 64 000 første tegnene.

Tall

Numeriske data.

1, 2, 4, 8 eller 16 byte.

Dato/klokkeslett

Datoer og klokkeslett.

8-byte.

Valuta

Pengeverdier lagret med 4 desimalers nøyaktighet.

8-byte.

Autonummerering

Unik verdi generert av Access for hver ny post.

4-byte (16-byte for replikasjons-ID).

Ja/Nei

Boolsk (sann/usann) datatype; Access lagrer den numeriske verdien null (0) for usann og -1 for sann.

1 byte.

OLE-objekt

Bilder, diagrammer eller andre ActiveX-objekter fra et annet Windows-basert program.

Opptil omtrent 2 GB.

Hyperkobling

En koblingsadresse til et dokument eller en fil på internett, på et intranett, på et lokalt nettverk (LAN) eller på den lokale datamaskinen

Opptil 8192 (hver del av en hyperkoblingsdatatype kan inneholde opptil 2048 tegn).

Vedlegg

Du kan legge ved filer som bilder, dokumenter, regneark eller diagrammer. Hvert vedleggsfelt kan inneholde et ubegrenset antall vedlegg per post opptil lagringsgrensen for størrelsen på en databasefil. Legg merke til at datatypen Vedlegg ikke er tilgjengelig i MDB-filformater.

Opptil omtrent 2 GB.

Beregnet

Du kan opprette et uttrykk som bruker data fra ett eller flere felt. Du kan angi ulike resultatdatatyper fra uttrykket. Legg merke til at den beregnede datatypen ikke er tilgjengelig i MDB-filformater.

Obs!: Den beregnede datatypen er ikke tilgjengelig i Access 2007.

Avhengig av datatypen for egenskapen for resultattypen. Datatyperesultat for kort tekst kan ha opptil 243 tegn. Lang tekst, tall, ja/nei og dato/klokkeslett skal samsvare med de respektive datatypene.

Oppslagsveiviseren

Oppslagsveiviseroppføringen i datatypekolonnen i utformingsvisning er ikke en datatype. Når du velger denne oppføringen, starter en veiviser for å hjelpe deg med å definere enten et enkelt eller komplekst oppslagsfelt. Et enkelt oppslagsfelt bruker innholdet i en annen tabell eller en verdiliste til å validere innholdet i en enkelt verdi per rad. Et komplekst oppslagsfelt lar deg lagre flere verdier av samme datatype i hver rad.

Avhengig av datatypen for oppslagsfeltet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×