Datamodell for Bruksanalyse for Microsoft 365

Data for tabeller for Bruksanalyse for Microsoft 365

Bruksanalyse for Microsoft 365 kobler seg til en API som viser en flerdimensjonal datamodell. API-ene er i forhåndsvisning, og du kan få tilgang til dem på https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenant-ID> (erstatt <tenant-ID-en> med tenant-GUID-en).

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med Bruksrapporter for Office 365 i Microsoft Graph.

Denne API-en gir informasjon om den månedlige trenden knyttet til bruk av de ulike Office 365-tjenestene. For å se de eksakte dataene som returneres av API-en, kan du se på tabellen i følgende inndeling.

Datatabeller som returneres av rapporterende API-er for Office 365

Tabellnavn

Informasjon i tabellen

Datointervall

Produktbruk for tenant

Inneholder månedlige totaler for aktiverte, aktive brukere, brukere som beholdes fra måned til måned, førstegangsbrukere og de kumulative aktive brukerne.

Inneholder samlede månedlige data for en løpende 12-måneders periode, inkludert gjeldende måned så langt.

Produktaktivitet for tenant

Inneholder månedlige totaler for aktivitet og antall aktive brukere for ulike aktiviteter i produktene.

Se definisjon på aktiv bruker for å få informasjon om aktivitetene i et produkt som returneres i denne datatabellen.

Inneholder samlede månedlige data for en løpende 12-måneders periode, inkludert gjeldende måned så langt.

Office-lisenser for tenant

Inneholder data om antall Microsoft Office-abonnementer som er tilordnet til brukere

Inneholder tilstandsdata ved slutten av måneden for en løpende 12-måneders periode, inkludert gjeldende måned så langt.

Postboksbruk for tenant

Inneholder data om brukerens postboks, det vil si det totale antallet på postbokser og hvordan lagringsplassen er brukt.

Inneholder tilstandsdata ved slutten av måneden for en løpende 12-måneders periode, inkludert gjeldende måned så langt.

Klientbruk for tenant

Inneholder data om antall brukere som aktivt bruker bestemte klienter/enheter for å koble til Exchange Online, Skype for Business og Yammer.

Inneholder samlede månedlige data for en løpende 12-måneders periode, inkludert gjeldende måned så langt.

Bruk av SharePoint Online for tenant

Inneholder data om SharePoint-områder (inkludert team- eller gruppeområder), som totalt antall områder, antall dokumenter på området, antall filer etter aktivitetstype og lagringsplass som er brukt.

Inneholder tilstandsdata ved slutten av måneden for en løpende 12-måneders periode, inkludert gjeldende måned så langt.

Bruk av OneDrive for Business for tenant

Inneholder data om OneDrive-kontoer som eksempelvis antall kontoer, antall dokumenter på tvers av OneDrive, brukt lagringsplass og antall filer etter aktivitetstype.

Inneholder tilstandsdata ved slutten av måneden for en løpende 12-måneders periode, inkludert gjeldende måned så langt.

Bruk av Office 365-grupper for tenant

Inneholder data om bruk av Office 365-grupper, inkludert Postboks, SharePoint og Yammer.

Inneholder tilstandsdata ved slutten av måneden for en løpende 12-måneders periode, inkludert gjeldende måned så langt.

Office-aktivering for tenant

Inneholder data om antall aktiveringer for Office-abonnement, antall aktiveringer per enhet (Android/iOS/Mac/PC), aktiveringer etter tjenesteabonnement – for eksempel Office Proplus, Visio, Project.

Inneholder tilstandsdata ved slutten av måneden for en løpende 12-måneders periode, inkludert gjeldende måned så langt.

Brukertilstand

Inneholder metadata om brukere, inkludert brukers visningsnavn, produkter som er tilordnet, plassering, avdeling, tittel, firma. Disse dataene omfatter brukere som var tilordnet lisenser i løpet av forrige måned. Alle brukere har sitt eget unike ID-nummer.

Disse dataene omfatter brukere som var tilordnet lisenser i løpet av forrige måned.

Brukeraktivitet

Inneholder nivåinformasjon om aktivitet for hver enkelt bruker som hadde tilordnet lisens.

Se definisjon på aktiv bruker for å få informasjon om aktivitetene i et produkt som returneres i denne datatabellen.

Disse dataene omfatter brukere som har utført en aktivitet innenfor noen av tjenestene i løpet av den forrige måneden.

Utvid inndelingene nedenfor for å vise detaljert informasjon om hver datatabell.

Denne tabellen gir detaljer om brukernivå for alle brukere som har hatt en lisens tilordnet seg i løpet av den siste foregående måneden. Den henter inn detaljer fra Azure Active Directory.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

Bruker-ID

Unik bruker-ID som representerer en bruker, hvorpå man kan slå sammen denne med andre datatabeller i datasettet.

Tidsramme

Månedsverdien som denne tabellen inneholder data om.

UPN

Brukerhovednavn, identifiserer brukeren slik at man skal kunne koble denne med andre eksterne datakilder.

VisningsNavn

Brukerens visningsnavn.

ID-type

Type-ID-en er satt til 1 hvis brukeren er en Yammer-bruker som kobler til ved hjelp av Yammer-ID-en, eller 0 hvis de kobler seg til Yammer ved hjelp av Office 365-ID-en.

Verdien er 1 for å representere at disse brukerne kobler seg til Yammer med Yammer-ID-en og ikke Office 365-ID-en

HarLisensEXO

Angi til SANN hvis brukeren er tilordnet en lisens og aktivert for å bruke Exchange.

HarLisensODB

Angi til SANN hvis brukeren er tilordnet en lisens og aktivert for å bruke OneDrive for Business.

HarLisensSPO

Angi til SANN hvis brukeren er tilordnet en lisens og aktivert for å bruke SharePoint Online.

HarLisensYAM

Angi til SANN hvis brukeren er tilordnet en lisens og aktivert for å bruke Yammer.

HarLisensSFB

Angi til SANN hvis brukeren er tilordnet en lisens og aktivert for å bruke Skype for Business.

HasLicenseTeams

Angi til sann hvis brukeren er tilordnet en lisens, og aktiver for å bruke Microsoft Teams.

Firma

Firmadata representert i Azure Active Directory for denne brukeren.

Avdeling

Avdelingsdata representert i Azure Active Directory for denne brukeren.

StedBy

Bydata representert i Azure Active Directory for denne brukeren.

StedLand

Landsdata representert i Azure Active Directory for denne brukeren.

StedRegion

Regionsdata representert i Azure Active Directory for denne brukeren.

StedKontor

Brukers kontor

Tittel

Titteldata representert i Azure Active Directory for denne brukeren.

Slettet

SANN hvis brukeren har blitt slettet fra Office 365 i løpet av den foregående måneden.

SlettetDato

Datoen da brukeren ble slettet fra Office 365.

YAM_Status

Statusene for brukeren i Yammer-systemet, kan være aktiv, slettet eller utestengt.

YAM_AktiveringsDato

Datoen da brukeren ble aktiv i Yammer.

YAM_DatoForSletting

Datoen da brukeren ble slettet i Yammer.

YAM_UtestengelsesDato

Dato da brukeren ble utestengt i Yammer.

Denne tabellen inneholder data om hver bruker som hadde en aktivitet i noen av tjenestene den foregående måneden.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

Bruker-ID

Unik bruker-ID som representerer en bruker, hvorpå man kan slå sammen denne med andre datatabeller i datasettet.

ID-type

Type-ID-en er satt til 1 hvis brukeren er en Yammer-bruker som kobler til ved hjelp av Yammer-ID-en, eller 0 hvis de kobler seg til Yammer ved hjelp av Office 365-ID-en.

Verdien er 1 for å representere at disse brukerne kobler seg til Yammer med Yammer-ID-en og ikke Office 365-ID-en

Tidsramme

Månedsverdien som denne tabellen representerer data for.

EXO_E-postSendt

Antall e-postmeldinger som er sendt.

EXO_E-posterMottatt

Antall e-postmeldinger som er mottatt.

EXO_E-posterLest

Antall e-poster brukeren har lest, dette inkluderer eventuelle e-poster som har blitt lest gjentatte ganger eller e-poster som nylig er mottatt.

EXO_AppointmentCreated

Antall opprettede avtaler.

EXO_MeetingAccepted

Antall godtatte møter.

EXO_MeetingCancelled

Antall kansellerte møter.

EXO_MeetingDeclined

Antall avslåtte møter.

EXO_MeetingSent

Antall sendte møter.

ODB_FilVistEndret

Antall filer som denne brukeren har samhandlet med i OneDrive for Business (for eksempel opprettet, oppdatert, slettet, vist eller lastet ned).

ODB_FilSynkronisert

Antall filer som denne brukeren har synkronisert i OneDrive for Business.

ODB_FilDeltInternt

Antall filer som denne brukeren har delt internt fra OneDrive for Business.

ODB_FilDeltEksternt

Antall filer som denne brukeren har delt eksternt fra OneDrive for Business.

ODB_TilgangTilEier

Antall filer brukeren har samhandlet med, som ligger på vedkommendes egen OneDrive for Business-konto.

ODB_TilgangTilAndre

Antall filer brukeren har samhandlet med, som ligger på andre brukere sine OneDrive for Business-kontoer.

SPO_GruppeFilVistEndret

Antall filer denne brukeren har samhandlet med, på alle gruppeområder.

SPO_GruppeFilSynkronisert

Antall filer denne brukeren har synkronisert, på alle gruppeområder.

SPO_GruppeFilDeltInternt

Antall filer som denne brukeren har delt internt, fra alle gruppeområder.

SPO_GruppeFilDeltEksternt

Antall filer denne brukeren har delt ekstern, fra alle gruppeområder.

SPO_GruppeTilgangTilEier

Antall filer brukeren har samhandlet med og som ligger på et gruppeområde vedkommende eier.

SPO_GruppeTilgangTilAndre

Antall filer brukeren har samhandlet med og som ligger på et gruppeområde som en annen bruker eier.

SPO_OtherFileViewedModified

Antall filer denne brukeren har samhandlet med, på alle andre områder.

SPO_OtherFileSynched

Antall filer denne brukeren har synkronisert, fra alle andre områder.

SPO_OtherFileSharedInternally

Antall filer denne brukeren har delt internt, fra alle andre områder.

SPO_OtherFileSharedExternally

Antall filer denne brukeren har delt eksternt, fra alle andre områder.

SPO_OtherAccessedByOwner

Antall områder brukeren har samhandlet med, som ligger på et annet område vedkommende eier.

SPO_OtherAccessedByOthers

Antall områder brukeren har samhandlet med, som ligger på et annet område som en annen bruker eier.

SPO_TeamFilVistEndret

Antall filer denne brukeren har samhandlet med, på alle teamområder.

SPO_TeamFilSynkronisert

Antall filer denne brukeren har synkronisert, på alle teamområder.

SPO_TeamFilDeltInternt

Antall filer som denne brukeren har delt internt, fra alle teamområder.

SPO_TeamFilDeltEksternt

Antall filer som denne brukeren har delt eksternt, fra alle teamområder.

SPO_TeamTilgangTilEier

Antall filer brukeren har samhandlet med og som ligger på et teamområde vedkommende eier.

SPO_TeamTilgangTilAndre

Antall filer brukeren har samhandlet med og som ligger på et teamområde som en annen bruker eier.

Teams_ChatMessages

Antall sendte chattemeldinger.

Teams_ChannelMessage

Antall meldinger som er publisert på kanaler.

Teams_CallParticipate

Antall anrop brukeren har deltatt i.

Teams_MeetingParticipate

Antall møter brukeren har vært med i.

Teams_HasOtherAction

Boolsk verdi hvis brukeren utførte andre handlinger i Microsoft Teams.

YAM_MeldingerPublisert

Antall Yammer-meldinger denne brukeren har publisert.

YAM_MeldingerLikt

Antall Yammer-meldinger denne brukeren har likt.

YAM_MeldingerLest

Antall Yammer-meldinger denne brukeren har lest.

SFB_P2PSammendrag

Antall node-til-node-økter denne brukeren tok del i.

SFB_KonfOrgSammendrag

Antall konferanse-økter denne brukeren har organisert.

SFB_KonfDeltSammendrag

Antall konferanse-økter denne brukeren har deltatt i.

Denne tabellen inneholder innføringsdata fra måned til måned og viser aktiverte-, aktive-, eksisterende- og førstegangsbrukere for alle produkter i Office 365. Office 365-verdien representerer aktiv bruk i et av produktene.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

Produkt

Navnet på produkter som har en summert bruksinformasjon. Office 365-verdien i produktkolonnen representerer aktiviteten på tvers av alle produktene

Tidsramme

Månedsverdi. Der vil være én rad per produkt, per måned, for de siste 12 månedene – inkludert den gjeldende måneden så langt.

AktiverteBrukere

Antall brukere som er aktiverte for å bruke produktet innenfor tidsrammeverdien. Hvis en bruker var deaktivert i deler av måneden, telles de fremdeles med.

AktiveBrukere

Antall brukere som utførte en tilsiktet aktivitet i produktet innenfor tidsrammeverdien.

En bruker regnes som aktiv for et produkt i en bestemt måned hvis de har utført én av hovedaktivitetene i produktet. Hovedaktiviteter er tilgjengelige i Produktaktivitet for tenant-tabellen.

KumulativeAktiveBrukere

Antall brukere som er aktivert for å bruke et produkt, og som har brukt produktet minst én gang siden datainnsamlingen startet i det nye brukssystemet, frem mot måneden som er angitt som tidsramme.

MoMEksisterendeBrukere

Antall brukere som er aktive i måneden som utgjør tidsrammen, og som også var aktive i den foregående måneden.

FørsteGangsBrukere

Antall brukere som ble aktive innenfor tidsrammen for første gang etter at datainnsamlingen i det nye systemet ble utført.

En bruker regnes som en førstegangsbruker i en bestemt måned hvis vi oppdager aktiviteten for første gang etter at datainnsamlingen i det nye rapporteringssystemet ble satt i gang. Så snart en bruker er regnet som førstegangsbruker én gang, selv om der måtte være et stort tidsgap for vedkommendes aktiviteter, vil han eller hun aldri bli regnet som førstegangsbruker igjen.

Innholdsdato

Hvis tidsrammen viser gjeldende måned, vil denne verdien representere den seneste datoen i gjeldende måned der data er tilgjengelig.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne verdien representere den siste datoen i måneden som utgjør tidsrammen.

Denne tabellen opplyser om månedlige totaler for aktivitet og antallet aktive brukere for ulike aktiviteter i produktene.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

Tidsramme

Månedsverdi. Der vil være én rad per produkt, per måned, for de siste 12 månedene – inkludert den gjeldende måneden så langt.

Produkt

Navnet på produktet i Office 365 som har tilgjengelige bruksdata.

Aktivitet

Navnet på aktiviteten i et produkt som brukes til å vise frem aktiv bruk av produktet.

AntallAktiviteter

Dette er det totale antallet handlinger for hver aktivitet som er utført i produktet, på tvers av alle aktive brukere.

Obs! Denne verdien representerer antall distinkte dokumenter som brukerne samhandler med for SharePoint Online og OneDrive for Business-aktiviteter.

AntallAktiveBrukere

Antall brukere som utførte aktiviteten i produktet.

TotalVarighetIMinutter

Varighet angitt i minutter på tvers av alle aktive brukere som har brukt lyd- eller videoøkter i en gjeldende Skype for Business-aktivitet.

Innholdsdato

Hvis tidsrammen viser gjeldende måned, vil denne verdien representere den seneste datoen i gjeldende måned der data er tilgjengelig.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne verdien representere den siste datoen i måneden som utgjør tidsrammen.

Denne tabellen består av sammendragsdata på tvers av alle lisensierte Exchange Online-brukere som har en brukerpostboks. Den inneholder tilstanden ved slutten av måneden, på tvers av alle brukerpostbokser. Dataene i denne tabellen er ikke additive på tvers av flere måneder. Dataene for den siste måneden i denne tabellen representerer den siste tilstanden.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

TotalPostbokser

Antall brukerpostbokser for Office 365-abonnement.

ProblemAdvarselKvote

Totalkvote for å sende ut advarsler på tvers av alle brukerpostbokser.

ForbySendKvote

Totalkvote for å forby utsending på tvers av alle brukerpostbokser.

ForbySendMottaKvote

Totalkvote for å forby å sende eller motta kvoter på tvers av alle brukerpostbokser.

TotalElementByte

Mengden lagringsplass som brukes på tvers av alle brukerpostbokser i byte.

PostbokserIngenAdvarsel

Antall brukerpostbokser som var under advarselgrensen for lagring.

PostbokserProblemAdvarsel

Antall brukerpostbokser som fikk tilsendt en advarsel knyttet til lagringskvote.

PostbokserOverskrideKvoteSende

Antall brukerpostbokser som har overskredet kvote for sending.

PostbokserOverskrideKvoteSendeMotta

Antall brukerpostbokser som har overskredet kvote for å sende/motta.

SlettetPostbokser

Antall brukerpostbokser som er slettet innenfor tidsrammen.

Tidsramme

Månedsverdi.

Innholdsdato

Hvis tidsrammen viser gjeldende måned, vil denne verdien representere den seneste datoen i gjeldende måned der data er tilgjengelig.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne verdien representere den siste datoen i måneden som utgjør tidsrammen.

Denne tabellen inneholder månedlige sammendragsdata om klientene som brukerne bruker for å koble seg til Exchange Online, Skype for Business og Yammer. Denne tabellen har ennå ikke klientbrukdata for SharePoint Online og OneDrive for Business.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

Produkt

Navnet på produktet i Office 365 som har tilgjengelige bruksdata.

Klient-ID

Navnet på hver enhet som brukes til å koble til produktet.

AntallBrukere

Antall brukere som har brukt hver enkelt av klientene for alle produktene.

Tidsramme

Månedsverdi

Innholdsdato

Hvis tidsrammen viser gjeldende måned, vil denne verdien representere den seneste datoen i gjeldende måned der data er tilgjengelig.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne verdien representere den siste datoen i måneden som utgjør tidsrammen.

Denne tabellen består av månedlige sammendragsdata om bruk eller aktivitet for SharePoint Online-områder. Dette dekker bare team- og gruppeområder. Tilstanden for SharePoint Online-områder er representerte i denne kolonnen. Hvis en bruker eksempelvis oppretter fem dokumenter og bruker 10 MB med lagringsplass totalt og deretter sletter noen filer og legger til flere, slik at tilstandsstatus for filene ved slutten av måneden er at totalt sju bruker 5 MB med lagringsplass, er verdien av det representerte i denne tabellen tilstanden ved slutten av måneden. Denne tabellen er skjult for å unngå duplikattellinger av samlinger, og den brukes som en kilde for å opprette to referansetabeller.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

OmrådeType

Typeverdi for område (alle/team/gruppe) (alle representerer begge disse to områdetypene)

TotalOmråder

Antall områder som fantes ved slutten av tidsrammen.

AntallDokumenter

Totalt antall dokumenter som fantes i området ved slutten av tidsrammen.

DiskKvote

Den totale tilordnede lagringskvoten summeres på tvers av alle områder ved slutten av tidsrammen.

DiskBrukt

Den totale mengden lagringskvote som er brukt summeres på tvers av alle områder ved slutten av tidsrammen.

AktivitetType

Antall områder som registrerte de ulike typene filaktivitet (alle/aktive filer / delte filer eksternt eller internt / filer som er synkroniserte).

Alle representerer all filaktivitet som ble utført.

OmråderMedEierAktiviteter

Antall aktive områder hvor eieren av området utførte en bestemt filaktivitet på eget område.

OmråderMedIkke-EierAktiviteter


Antall aktive områder summert for måneden, hvor andre brukere enn områdeeieren utførte en bestemt filaktivitet på området.

AktivitetTotalOmråder

Antall områder som registrerte noe som helst aktivitet innenfor tidsrammen. Hvis et område hadde aktivitet tidligere innenfor tidsrammen og ble slettet ved slutten av tidsrammen, vil det fremdeles telles med i totalen for aktive områder innenfor denne tidsrammen.

Tidsramme

Denne kolonnen har datoverdien. Brukes som mange-til-én-relasjon for kalendertabellen.

Innholdsdato

Hvis tidsrammen viser gjeldende måned, vil denne verdien representere den seneste datoen i gjeldende måned der data er tilgjengelig.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne verdien representere den siste datoen i måneden som utgjør tidsrammen.

Denne tabellen inneholder data om OneDrive-kontoer som eksempelvis antall kontoer, antall dokumenter på tvers av OneDrive-kontoer, brukt lagringsplass og antall filer etter aktivitetstype. Tilstanden ved slutten av måneden for OneDrive for Business-kontoer er representerte i denne tabellen. Hvis en bruker eksempelvis har opprettet fem dokumenter som bruker 10 MB lagringsplass, og deretter sletter noen og legger til flere filer, slik at han har sju filer som bruker 5 MB lagringsplass, vil verdien ved slutten av måneden representeres i denne tabellen ved slutten av måneden.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

OmrådeType

Verdien er «OneDrive».

TotalOmråder

Antall OneDrive for Business-kontoer som fantes ved slutten av tidsrammen.

AntallDokumenter

Totalt antall dokumenter som fantes på tvers av alle OneDrive for Business-kontoer ved slutten av tidsrammen

DiskKvote

Den totale tilordnede lagringskvoten summeres på tvers av alle OneDrive for Business-kontoer ved slutten av tidsrammen.

DiskBrukt

Den totale mengden lagringsplass som er brukt, summeres på tvers av alle OneDrive-kontoer ved slutten av tidsrammen.

AktivitetType

Antall kontoer som registrerte de ulike typene filaktivitet (alle/aktive filer / delte filer eksternt eller internt / filer som er synkroniserte).

Alle representerer all filaktivitet som ble utført.

OmråderMedEierAktiviteter

Antall aktive OneDrive for Business-kontoer, der kontoeieren utførte en bestemt filaktivitet på sin egen konto.

OmråderMedIkke-EierAktiviteter


Antall OneDrive for Business-kontoer der filaktivitet ble utført av andre brukere enn eieren av kontoen.

AktivitetTotalOmråder

Antall OneDrive for Business-kontoer som registrerte noe aktivitet innenfor tidsrammen. Hvis en OneDrive for Business-konto hadde aktivitet tidligere i tidsrammen og ble slettet ved slutten av tidsrammen, ville den fremdeles telles med i den aktive OneDrive for Business-kontoen for denne tidsrammen.

Tidsramme

Denne kolonnen har datoverdien. Brukes som mange-til-én-relasjon for kalendertabellen.

Innholdsdato

Hvis tidsrammen viser gjeldende måned, vil denne verdien representere den seneste datoen i gjeldende måned der data er tilgjengelig.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne verdien representere den siste datoen i måneden som utgjør tidsrammen.

Denne tabellen viser data for hvordan Office 365-grupper brukes på tvers av organisasjonen.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

Tidsramme

Månedsverdi. Det vil være én rad per produkt, per måned, for de siste 12 månedene, inkludert den gjeldende måneden så langt.

GroupType

Gruppetype (privat/offentlig/alle).

TotalGroups

Antall grupper i hver gruppetype.

ActiveGroups

Antall aktive grupper.

MBX_TotalGroups

Antall postboksgrupper.

MBX_ActiveGroups

Antall aktive postboksgrupper.

MBX_TotalActivities

Antall postboksaktiviteter.

MBX_TotalItems

Antall postboksenheter.

MBX_StorageUsed

Mengde lagringsplass som er brukt av postboks.

SPO_TotalGroups

Antall SharePoint-grupper.

SPO_ActiveGroups

Antall aktive SharePoint-grupper.

SPO_FileAccessedActiveGroups

Antall SharePoint-grupper som har aktiviteter med filtilgang.

SPO_FileSyncedActiveGroups

Antall SharePoint-grupper som har aktiviteter med filsynkronisering.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Antall SharePoint-grupper som har aktiviteter som er delt internt.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

Antall SharePoint-grupper som har aktiviteter som er delt eksternt.

SPO_TotalActivities

Antall SharePoint-aktiviteter.

SPO_FileAccessedActivities

Antall aktiviteter med tilgang til SharePoint-filer.

SPO_FileSyncedActivities

Antall aktiviteter med SharePoint-synkroniserte filer.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Antall aktiviteter med SharePoint-filer som er delt internt.

SPO_FileSharedExternallyActivities

Antall aktiviteter med SharePoint-filer som er delt eksternt.

SPO_TotalFiles

Antall SharePoint-filer.

SPO_ActiveFiles

Antall aktive SharePoint-filer.

SPO_StorageUsed

Mengde lagringsplass som er brukt av SharePoint.

YAM_TotalGroups

Antall Yammer-grupper.

YAM_ActiveGroups

Antall aktive Yammer-grupper.

YAM_LikedActiveGroups

Antall Yammer-grupper som har Liker-aktiviteter.

YAM_PostedActiveGroups

Antall Yammer-grupper som har Publiser-aktiviteter.

YAM_ReadActiveGroups

Antall Yammer-grupper som har Les-aktiviteter.

YAM_TotalActivities

Antall Yammer-aktiviteter.

YAM_LikedActivities

Antall Liker-aktiviteter i Yammer.

YAM_PostedActivties

Antall Publiser-aktiviteter i Yammer.

YAM_ReadActivites

Antall Les-aktiviteter i Yammer.

Tabellen inneholder data om antallet aktiveringer for Office-abonnement på tvers av serviceplaner, for eksempel Office Proplus, Visio, Project. Den inneholder også data om antallet aktiveringer per enhet (Android/iOS/Mac/PC).

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

ServicePlanNavn

Liste over verdiene for serviceplannavn, og antall aktiveringer etter enheter, som angitt i kolonnene under.

TotalAktivert

Antall brukere som er aktivert per serviceplannavn innen slutten av tidsrammen.

TotalAktiverteBrukere

Antall brukere som har aktivert hver serviceplan innen slutten av tidsrammen.

AndroidAntall

Antall aktiveringer per serviceplan for Android-enheter innen slutten av tidsrammen.

iOSAntall

Antall aktiveringer per serviceplan for iOS-enheter innen slutten av tidsrammen.

MacAntall

Antall aktiveringer per serviceplan for MAC-enheter innen slutten av tidsrammen.

PcAntall

Antall aktiveringer per serviceplan for PC-enheter innen slutten av tidsrammen.

WinRtAntall

Antall aktiveringer per serviceplan for Windows Mobile Device-enheter innen slutten av tidsrammen.

Tidsramme

Denne kolonnen har datoverdien. Brukes som mange-til-én-relasjon for kalendertabellen.

Innholdsdato

Hvis tidsrammen viser gjeldende måned, vil denne verdien representere den seneste datoen i gjeldende måned der data er tilgjengelig.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne verdien representere den siste datoen i måneden som utgjør tidsrammen.

Beslektede emner

Bruksanalyse for Microsoft 365

Aktivere Bruksanalyse for Microsoft 365

Navigere og bruke rapportene i Bruksanalyse for Microsoft 365

Tilpasse rapportene i Bruksanalyse for Microsoft 365

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×