DAGER360 (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DAGER360 i Microsoft Excel.

Beskrivelse

DAGER360 returnerer antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager (tolv måneder på 30 dager), som brukes i noen regnskapsberegninger. Bruk denne funksjonen for å få hjelp til å regne ut betalinger hvis regnskapssystemet er basert på tolv måneder med 30 dager.

Syntaks

DAGER360(startdato;sluttdato;[metode])

Syntaksen for funksjonen DAGER360 har følgende argumenter:

  • Startdato, sluttdato    Obligatorisk. De to datoene du vil finne antall dager mellom. Hvis startdato kommer etter sluttdato, returnerer funksjonen DAGER360 et negativt tall. Datoer bør skrives inn ved hjelp av funksjonen DATO, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel funksjonen DATO(2008;5;23) for den 23. dagen i mai 2008. Problemer kan oppstå hvis datoer skrives inn som tekst.

  • Metode    Valgfritt. En logisk verdi som angir om du skal bruke den amerikanske eller europeiske metoden i beregningen.

Metode

Definert

USANN eller utelatt

Amerikansk metode (NASD). Hvis startdatoen er den siste dagen i en måned, blir den lik den 30. dagen i den samme måneden. Hvis sluttdatoen er den siste dagen i en måned og startdatoen er tidligere enn den 30. dagen i en måned, blir sluttdatoen lik den første dagen i neste måned. Hvis ikke blir sluttdatoen lik den 30. dagen i samme måned.

SANN

Europeisk metode. Start- og sluttdatoer som kommer på den 31. dagen i en måned, blir lik den 30. dagen i den samme måneden.

Obs!: I Excel lagres datoer som etterfølgende serienumre, slik at de kan brukes i beregninger. Som standard lagres 1. januar 1900 som serienummer 1, og 1. januar 2008 som serienummer 39448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900. Microsoft Excel for Macintosh bruker et annet datosystem som standard.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Datoer

01.01.2011

30.01.2011

01.02.2011

31.12.2011

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DAGER360(A3;A4)

Antall dager mellom 1/30/2011 og 01.02.2011, basert på et år med 360 dager.

1

=DAGER360(A2;A5)

Antall dager mellom 01.01.2011 og 12/31/2011, basert på et år med 360 dager.

360

=DAGER360(A2;A4)

Antall dager mellom 01.01.2011 og 01.02.2011, basert på et år med 360 dager.

30

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×