CSV-filer for IMAP-overføringsgrupper

Når du overfører innholdet i brukerpostbokser ved hjelp av en IMAP-overføring, bruker du en fil med kommadelte verdier (CSV-fil). Denne filen inneholder en rad for hver bruker. Hver rad inneholder informasjon om brukerens Office 365-postboks og IMAP-postboks. Office 365 bruker denne informasjonen til å behandle overføringen.

Innhold   

Nødvendige attributter

CSV-filformat

Dele en stor overføring opp i flere grupper

Angi legitimasjon for sluttbruker eller administrator

Format for administratorlegitimasjon for ulike IMAP-servere

Bruk det valgfrie UserRoot-attributtet

Nødvendige attributter

Dette er de nødvendige attributtene for hver bruker:

  • EmailAddress angir bruker-ID-en for brukerens Office 365-postboks.

  • UserName angir påloggingsnavnet for brukerens postboks på IMAP-serveren. Du kan enten bruke formatet brukernavn eller domene\brukernavn. For eksempel hollyh eller contoso\hollyh.

  • Password er passordet for brukerkontoen i IMAP-meldingssystemet.

Overføringen mislykkes hvis et av disse attributtene ikke er inkludert i overskriftsraden i CSV-filen. Kontroller også at du skriver attributtene nøyaktig slik de er vist. Attributter kan ikke inneholde mellomrom. Attributtet må være et enkeltord. Email Address er for eksempel ugyldig. Du må bruke EmailAddress.

CSV-filformat

Her er et eksempel på format for CSV-filen. I dette eksemplet brukes brukerlegitimasjonen til å overføre tre postbokser:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

Den første raden eller overskriftsraden i CSV-filen inneholder navnene på attributtene, eller felt, som er angitt i radene under. Hvert attributtnavn er atskilt med komma.

Hver rad under overskriftsraden representerer én bruker og inneholder informasjonen som skal anvendes til å overføre brukerpostboksen. Attributtverdiene i hver rad må samsvare med attributtnavnene i overskriftsraden. Hver attributtverdi er adskilt av et komma.

Bruk et hvilket som helst tekstredigeringsprogram, eller et program som Microsoft Excel, til å opprette CSV-filen. Lagre filen som en .csv- eller .txt-fil.

Tips!: Hvis CSV-filen inneholder spesialtegn eller tegn som ikke er ASCII-tegn (American Standard Code for Information Interchange), lagrer du CSV-filen med UTF-8- eller en annen Unicode-koding. Avhengig av programmet som brukes, kan det være enklere å lagre CSV-filen med UTF-8 eller en annen Unicode-koding når de nasjonale og regionale innstillingene på datamaskinen samsvarer med språket som brukes i CSV-filen.

Dele en stor overføring opp i flere grupper

CSV-filen kan inneholde opptil 50 000 rader, én rad for hver bruker, og kan være så stor som 10 MB. Men det er lurt å overføre brukere gruppevis i flere mindre grupper.

Hvis du planlegger å overføre mange brukere, kan du bestemme hvilke du vil inkludere i hver gruppe. Hvis du har 10 000 kontoer du skal overføre, kan du for eksempel kjøre fire grupper med 2500 brukere i hver gruppe. Du kan også dele gruppene alfabetisk, etter brukertype, for eksempel fakultet, studenter og alumni, etter klasse, for eksempel småskoletrinn, mellomtrinn og storskoletrinn, eller på andre måter som oppfyller behovene organisasjonen har.

Tips!: Én strategi kan være å opprette Office 365-postbokser og overføre e-post for den samme gruppen av brukere. Hvis du for eksempel importerer 100 nye brukere til Office 365-organisasjonen, kan du opprette en overføringsgruppe for disse samme 100 brukerne. Dette er en effektiv måte å organisere og administrere overføringen på, fra et lokalt meldingssystem til Office 365.

Angi legitimasjon for bruker eller administrator

I CSV-filen må du oppgi brukernavnet og passordet for brukerens lokale konto. Dette gjør at overføringssystemet får tilgang til kontoen. Dette kan gjøres på to måter:

  • Bruk av brukerlegitimasjon.      Dette krever at du kan hente brukernes passord eller at du kan endre brukernes passord til en verdi som du kjenner, slik at du kan inkludere passordet i CSV-filen.

    Tips!: Hvis du bruker dette alternativet, må du passe på at brukerne ikke kan endre passordene for de lokale e-postkontoene sine. Hvis en bruker endrer passordet sitt etter at overføringen har startet, vil påfølgende synkroniseringer mellom postboksene på IMAP-serveren og Office 365-postboksene mislykkes.

  • Bruk av legitimasjon for superbruker eller administrator.      Dette krever at du bruker en konto i IMAP-meldingssystemet som har de nødvendige tillatelsene, slik at du får tilgang til alle brukerpostbokser. I CSV-filen bruker du legitimasjonen for denne kontoen for hver rad. Hvis du vil finne ut om IMAP-serveren din støtter denne fremgangsmåten og hvordan du aktiverer den, kan du se i dokumentasjonen for IMAP-serveren.

    Obs!: Det er lurt å bruke administratorlegitimasjon, fordi det ikke påvirker eller forstyrrer brukerne. Det spiller for eksempel ingen rolle om brukere endrer passordene sine etter at overføringen har startet.

Format for administratorlegitimasjon for ulike IMAP-servere

Du kan anvende brukernavnet og passordet til en administratorkonto i UserName- og Password-feltene for hver rad i CSV-filen. Brukernavnet for administratorlegitimasjon er en kombinasjon av brukernavnet til personen som får overført e-posten sin, og brukernavnet for en administratorkonto som har tilgang til alle brukerpostbokser. Støttet format for administratorlegitimasjon er forskjellig, avhengig av IMAP-serveren du skal overføre e-post fra. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker administratorlegitimasjon, kan du se i dokumentasjonen for IMAP-serveren.

Obs!: Når du sender en forespørsel om ny overføring, lastes CSV-filen opp til Microsofts datasenter ved hjelp av en SSL-tilkobling (Secure Sockets Layer). Informasjonen fra CSV-filen krypteres og lagres i Microsoft Exchange-serverne i Microsofts datasenter.

De følgende avsnittene forklarer hvordan du formaterer administratorlegitimasjonen i CSV-filen, som du bruker til å overføre e-post fra forskjellige typer IMAP-servere.

Microsoft Exchange

Hvis du vil overføre e-post fra IMAP-implementeringen for Microsoft Exchange, bruker du formatet Domain/Admin_UserName/User_UserName for UserName-attributtet i CSV-filen. La oss si at du skal overføre e-post fra Exchange for Terry Adams, Ann Beebe og Paul Cannon. Du har en administratorkonto for postboksen, der brukernavnet er e-postadministrator og passordet er P@ss0rd. Slik ville CSV-filen din sett ut:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Dovecot

For IMAP-servere som støtter SASL-godkjenning (Simple Authentication and Security Layer), som for eksempel en Dovecot IMAP-server, bruker du formatet User_UserName*Admin_UserName , der stjernen ( * ) er et konfigurerbart skilletegn. La oss si at du overfører disse samme brukerpostboksene fra en Dovecot IMAP-server ved hjelp av administratorlegitimasjonen e-postadministrator og P@ss0rd. Slik ville CSV-filen sett ut:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Mirapoint

Hvis du vil overføre e-post fra Mirapoint Message Server, bruker du formatet #user@domain#Admin_UserName# for administratorlegitimasjonen. Når du bruker administratorlegitimasjonen til å overføre e-post fra Mirapoint e-postadministrator og P@ss0rd, vil CSV-filen se slik ut:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

Bruk det valgfrie UserRoot-attributtet

Noen IMAP-servere, for eksempel Courier IMAP, støtter ikke bruk av administratorlegitimasjon til å overføre postbokser til Office 365. Hvis du vil bruke administratorlegitimasjon til å overføre postbokser, kan du konfigurere IMAP-serveren slik at den bruker virtuelle delte mapper. Virtuelle delte mapper gir systemansvarlige mulighet til å bruke administratorens påloggingsinformasjon for å få tilgang til brukerpostbokser på IMAP-serveren. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer virtuelle delte mapper for Courier IMAP, kan du se Delte mapper.

Hvis du vil overføre postbokser etter at du har konfigurert virtuelle delte mapper på IMAP-serveren, må du ta med det valgfrie attributtet UserRoot i CSV-filen. Dette attributtet angir plasseringen til hver brukers postboks i den virtuelle delte mappestrukturen på IMAP-serveren.

Her er et eksempel på en CSV-fil som inneholder UserRoot-attributtet:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×