CELLE (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen CELLE i Microsoft Excel. Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du formaterer dataene i celler og bruker celle stiler i Beslektede emner -delen.

Beskrivelse

Funksjonen CELLE returnerer informasjon om formatering, plassering eller innholdet til en celle. Hvis du for eksempel vil kontroller at en celle inneholder en numerisk verdi i stedet for tekst når du utfører en beregning på den, kan du bruke følgende formel:

= HVIS (CELLE("type";A1)="v";A1*2;0)

Denne formelen beregner A1*2 bare hvis celle A1 inneholder en numerisk verdi, og returnerer 0 hvis A1 inneholder tekst eller er tom.

Syntaks

CELLE(infotype; [ref])

Syntaksen for CELLE har følgende argumenter:

  • Infotype    Obligatorisk. En tekstverdi som angir hvilken type celleinformasjon du vil returnere. Listen nedenfor viser de mulige verdiene for argumentet infotype og det tilhørende resultatet.

infotype

Returnerer

«adresse»

Referansen for første celle i referanse, som tekst.

«kol»

Kolonnenummer for cellen i referanse.

«farge»

Verdien 1 hvis cellen er formatert i farge for negative verdier. Hvis ikke, returneres 0 (null).

Obs!: Denne verdien støttes ikke i Excel Online, Excel Mobile og Excel starter.

"innhold"

Verdi i øvre venstre celle i referanse, ikke en formel.

"filnavn"

Filnavn (inkludert fullstendig bane) på filen som inneholder referanse, som tekst. Returnerer tom tekst ("") hvis regnearket som inneholder referanse, ennå ikke er lagret.

Obs!: Denne verdien støttes ikke i Excel Online, Excel Mobile og Excel starter.

«format»

Tekstverdi som svarer til nummerformatet i cellen. Tekstverdiene for de forskjellige formatene vises i den neste tabellen. Returnerer "-" på slutten av tekstverdien hvis cellen er formatert i farge for negative verdier. Returnerer "()" på slutten av tekstverdien hvis cellen er formatert med parenteser for positive eller alle verdier.

Obs!: Denne verdien støttes ikke i Excel Online, Excel Mobile og Excel starter.

«parenteser»

Verdien 1 hvis cellen er formatert med parenteser for positive eller alle verdier. Hvis ikke, returneres 0.

Obs!: Denne verdien støttes ikke i Excel Online, Excel Mobile og Excel starter.

«prefiks»

Tekstverdi som svarer til "etikettprefikset" for cellen. Returnerer enkle anførselstegn (') hvis cellen inneholder venstrejustert tekst, doble anførselstegn (") hvis cellen inneholder høyrejustert tekst, cirkumflekstegn (^) hvis cellen inneholder midtstilt tekst, omvendt skråstrek (\) hvis cellen inneholder fylljustert tekst og tom tekst ("") hvis cellen inneholder noe annet.

Obs!: Denne verdien støttes ikke i Excel Online, Excel Mobile og Excel starter.

«beskytt»

Verdien 0 hvis cellen ikke er låst, og 1 hvis cellen er låst.

Obs!: Denne verdien støttes ikke i Excel Online, Excel Mobile og Excel starter.

«rad»

Radnummeret til cellen i referanse.

«type»

Tekstverdi som svarer til datatypen i cellen. Returnerer "b" for blank hvis cellen er tom, "l" for etikett hvis cellen inneholder en tekstkonstant og "v" for verdi hvis cellen inneholder noe annet.

«bredde»

Kolonnebredde til cellen avrundet til et heltall. Hver enhet av kolonnebredde er lik bredden av ett tegn i standardskriftstørrelsen.

Obs!: Denne verdien støttes ikke i Excel Online, Excel Mobile og Excel starter.

  • Referanse    Valgfritt. Cellen som du vil ha informasjon om. Hvis den utelates, returneres informasjon angitt i argumentet infotype for den siste cellen som ble endret. Hvis referanseargumentet er et celleområde, returnerer funksjonen CELLE informasjonen bare for den øverste venstre cellen i området.

Koder for CELLE-format

Følgende beskriver tekstverdiene som funksjonen CELLE returnerer når infotype-argumentet er "format" og argumentet ref er en celle som er formatert med et innebygd tallformat.

Hvis Excel-formatet er

Returnerer funksjonen CELLE

Generelt

«G»

0

«F0»

#,##0

",0"

0,00

"F2"

#,##0.00

«,2»

kr # ##0_);(kr # ##0)

«C0»

kr ###0_);[Rød](kr ###0)

«C0-»

kr # ##0.00_);(kr # ##0.00)

«C2»

kr ###0,00_);[Rød](kr ###0,00)

«C2-»

0 %

"P0"

0,00 %

"P2"

0,00E+00

"S2"

# ?/? eller # ??/??

«G»

m/d/åå eller m/d/åå t:mm eller mm/dd/åå

«D4»

dd.mm.åå eller dd.mmm.åå

«D1»

dd.mmm

«D2»

mmm.åå

"D3"

mm/dd

«D5»

t:mm AM/PM

«D7»

t:mm:ss AM/PM

«D6»

tt:mm

"D9"

tt:mm:ss

«D8»

Obs!: Hvis argumentet infotype i funksjonen CELLE er "format", og du senere bruker et annet format på referansecellen, må du beregne regnearket på nytt for å oppdatere resultatet fra funksjonen CELLE.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

75

Hei verden!

Formel

Beskrivelse

Resultat

=CELLE("rad"; A20)

Radnummeret for celle A20.

20

=CELLE("innhold"; A3)

Innholdet i celle A3.

Hei verden!

=CELLE("type", A2)

Datatypen for celle A2. Datatypen "v" angir verdi.

v

Beslektede emner

Endre formatet til en celle
Opprett eller endre en
funksjon
for celle referanse adresselegge til, endre, finne eller fjerne betinget formatering i en celle

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×