Bytte standard-opplevelse for lister eller dokumentbiblioteker fra nye eller klassisk

Bytte standard-opplevelse for lister eller dokumentbiblioteker fra nye eller klassisk

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan merke en endring i utseende og navigasjon dokumentbiblioteker og lister. Denne nye versjonen er raskere, har flere funksjoner for telefon og nettbrett, og enklere navigering. Som et dokumentbibliotek eller eieren av listen over, områdeeier eller administrator, kan du vil bytte standard-opplevelsen tilbake til den forrige (klassiske versjonen) etter en tid. Husk at brukerne kan endre versjonen av bestemte biblioteker eller områder tilbake til ny hvis de ønsker. Endre innstillinger på bibliotek og liste nivå overstyrer endringer på området, på områdesamlingen, og leier nivå.

Obs!: Denne artikkelen gjelder for bibliotek og liste eiere og administratorer som vil endre standard opplevelse brukere. Hvis du en enkeltbruker, og du vil gå tilbake til klassisk opplevelse, klikker du Gå tilbake til klassisk SharePoint nederst til venstre på siden. Hvis du vil avslutte klassisk-opplevelsen, klikker du Avslutt klassisk opplevelse nederst til venstre på siden.

 1. Velg Innstillinger Ikon for innstillinger , og deretter Listeinnstillinger eller bibliotekinnstillinger i listen eller biblioteket.

  Gå til Innstillinger, Bibliotekinnstillinger

  Hvis du ikke ser Innstillinger Ikon for innstillinger , velger du kategorien bibliotek eller en liste for å åpne båndet, og klikk deretter Bibliotekinnstillinger eller Listeinnstillinger på båndet.

  Listeinnstillinger på båndet
 2. Klikk Avanserte innstillinger, og rull deretter nedover til listen opplevelse.

  Liste og bibliotekinnstilling

 3. Velg ett av følgende:

  • Standard opplevelse som er angitt av Min administrator

   Dette alternativet angir opplevelsen som det områdeadministratoren angi.

  • Ny opplevelse

   Dette alternativet angir opplevelsen til den nye versjonen. Denne versjonen er aktivert som standard, slik at du vil velge det bare hvis du bytter tilbake fra klassisk.

  • Klassisk opplevelse

   Dette alternativet angir opplevelsen til klassisk, som er det tidligere, eldre for dokumentbiblioteker.

 1. Logg på Office 365 som global administrator eller som SharePoint Online administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet som ser ut som en vaffel og representerer et trykk som avslører flere programfliser som kan velges. øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

 4. Velg innstillinger.

 5. Velg enten Klassisk opplevelse ved siden av SharePoint-lister og biblioteker, eller nye versjonen (automatisk gjenkjenning).

  Innstilling for standard Liste- og bibliotekopplevelse

Se etter tilpasninger som påvirker lister eller bibliotek sider

Én årsaken du kanskje vil endre standard-opplevelsen på området og områdesamlingsnivå er at du har tilpasninger som påvirker sider for listen eller biblioteket og representerer viktige funksjonalitet. Hvis du vil se etter disse typer tilpasninger for å finne ut hvilke områder og områdesamlinger som du vil endre standard for, må du bruke en Windows PowerShell-skript med en CSOM (klient object model)-grensesnittet. Følgende skript oppdager customactions som distribuerer egendefinert skript.

 1. Kontroller at du oppfyller følgende minimumskrav:

 2. Kopier følgende kode, og lim den inn i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk. Denne artikkelen skal vi navnet skriptfil, CustomActions.ps1.

  Obs!: 

  • Dette skriptet må kjøre separat for hvert nettsted du vil kontrollere CustomActions for. Plassholdernavnene som er angitt i < > må være endre for å oppfylle organisasjonens behov.

  • Det finnes kommenterte linjer, merket med pundtegnet (#), i delene av skriptet for områdesamlingsnivå og området nivåer. Fjerne pundtegn (#) foran linjene i inndelingen som du vil endre det for å kjøre skriptet riktig.

  # This file uses CSOM. Replace the paths below with the path to CSOM on this computer.
  # If CSOM is in the user's downloads folder, you only have to replace the <username> placeholder.
  
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  Add-Type -Path "C:\Users\<username>\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  # All strings in braces < >are placeholders that you must replace with the appropriate strings.
  
  $webUrl = 'https://<domain>.sharepoint.com/<relative-path-to-website>'
  $username = '<username>@<domain>.onmicrosoft.com'
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)  
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  $site = $clientContext.Site;
  $customActions = $site.UserCustomActions
  $clientContext.Load($customActions)
  $clientContext.ExecuteQuery()
  
  $first = $true
  foreach($customAction in $customActions)
  {
    if($customAction.Location -eq "scriptlink" -and -Not ([string]::IsNullOrEmpty($customAction.ScriptBlock)))
    {
      if ($first)
      {
        Echo " "
          Echo ($webUrl + " has the following inline JavaScript custom actions")
      $first = $false
      }
      Echo $customAction.Title
    }
  }
  
 3. Lagre filen, naming den CustomActions.ps1.

  Obs!: Du kan bruke et annet navn, men du må lagre filen som en ANSI-kodet tekstfil som har filtypen er .ps1

 4. Endre til mappen der du lagret filen.

 5. Skriv inn følgende kommando i ledeteksten Windows PowerShell:

  ./CustomActions.ps1

Endre standard-opplevelsen til områder og områdesamlinger

Hvis du vil endre standard-opplevelse for dokumentbiblioteker på en områdesamling eller områdenivået, må du bruke en Windows PowerShell-skript med en CSOM (klient object model)-grensesnittet, på følgende måte.

 1. Kontroller at du oppfyller følgende minimumskrav:

 2. Kopier følgende kode, og lim den inn i et tekstredigeringsprogram, for eksempel Notisblokk. Denne artikkelen skal vi navnet skriptfil, DocLib.ps1.

  Obs!: Det finnes kommenterte linjer, merket med pundtegnet (#), i delene av skriptet for områdesamlingsnivå og området nivåer. Fjerne pundtegn (#) foran linjene i inndelingen som du vil endre det for å kjøre skriptet riktig.

  ##The first two lines of the script load the CSOM model:
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.dll"
  
  Add-Type -Path "C:\Users\{username}\downloads\Microsoft.SharePointOnline.CSOM.16.1.5026.1200\lib\net45\Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll"
  
  $webUrl = 'https://{domain}.sharepoint.com/[optional path to subweb]'
  $username = Read-Host -Prompt "Enter or paste the site collection administrator’s full O365 email, for example, name@domain.onmicrosoft.com" 
  $password = Read-Host -Prompt "Password for $username" -AsSecureString
  
  [Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext]$clientContext = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($webUrl)
  $clientContext.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username, $password)
  
  # To apply the script to the site collection level, uncomment the next two lines.
  #$site = $clientContext.Site; 
  #$featureguid = new-object System.Guid "E3540C7D-6BEA-403C-A224-1A12EAFEE4C4"
  
  # To apply the script to the website level, uncomment the next two lines, and comment the preceding two lines.
  #$site = $clientContext.Web;
  #$featureguid = new-object System.Guid "52E14B6F-B1BB-4969-B89B-C4FAA56745EF" 
  
  # To turn off the new UI by default in the new site, uncomment the next line.
  #$site.Features.Add($featureguid, $true, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None);
  
  # To re-enable the option to use the new UI after having first disabled it, uncomment the next line.
  # and comment the preceding line.
  #$site.Features.Remove($featureguid, $true);
  
  $clientContext.ExecuteQuery();
  
  
 3. Lagre filen, naming den DocLib.ps1.

  Obs!: Du kan bruke et annet navn, men du må lagre filen som en ANSI-kodet tekstfil som har filtypen er .ps1

 4. Endre til mappen der du lagret filen.

 5. Skriv inn følgende kommando i ledeteksten Windows PowerShell:

  ./DocLib.ps1

Hvis du vil ha mer informasjon om Windows PowerShell, kan du se Using Windows PowerShell.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×