Business Contact Manager-rapporter

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke til å vise statusen for din forretningsforbindelser, forretningskontakter, kundeemner, salgsmuligheter, aktiviteter, forretningsprosjekter og markedskampanjer i Business Contact Manager for Outlook, en av de mer enn 50 rapportene. Du kan opprette rapporter for å hjelpe deg med å sortere og filtrere data, organisere og spore business aktiviteter og Definer målene business. If Business Contact Manager for Outlook is integrated with an regnskapssystem, you can also run financial reports.

Hva vil du gjøre?

Kjøre en Business Contact Manager-rapport

Tilpasse en Business Contact Manager-rapport

Eksportere en Business Contact Manager-rapport til Microsoft Office Excel * eller andre programmer for videre analyse

Sende en Business Contact Manager-rapport som en Excel *-filvedlegg i e-post

Starte en markedsføringskampanje fra en Business Contact Manager-rapport

Lagre, oppdatere eller skrive ut en Business Contact Manager-rapport

Kjøre en Business Contact Manager-rapport

Du kjører en rapport ved å velge Rapporter på menyen Business Contact Manager, velge en gruppe rapporter og velge en rapporttype, eller klikke Åpne lagret rapport.

Merknad: Hvis et brukerdefinert felt som er inkludert i rapporten, slettes fra gjeldende database, vil ikke en lagret rapport vise den tilpassede informasjonen fordi rapporter kjøres hver gang de åpnes på nytt. Rapporter som er eksporter til Excel*, blir ikke påvirket, ettersom de er lagret i et annet program.

Klikk knappen Hjelp Hjelp-ikonrapportverktøylinjen for å få hjelp med å endre rapporten.

Tips!: Forretningsforbindelser eller forretningskontakter tas med i rapportene Forsømte forretningsforbindelser eller Forsømte forretningskontakter hvis oppføringene ikke har blitt oppdatert i løpet av 90 dager eller mer.

Til toppen av siden

Tilpasse en Business Contact Manager-rapport

Du kan tilpasse rapporter i Business Contact Manager for Outlook på flere måter.

 • Før du kjører en rapport, kan du legge til brukerdefinerte felt i skjemaene, og du kan redigere verdiene som er tilgjengelige i listene for bestemte felt. Listene kalles også rullegardinlister.

 • Når du har kjørt rapporten, kan du bruke kategoriene Enkel og Avansert i filter til å presisere hvilke oppføringer som skal tas med i rapporten.

 • Før du lagrer eller skriver ut rapporten, kan du bruke de tilgjengelige kommandoene i Endre rapport-ruten til å gjøre endringer i formatet og innholdet i rapporten, inkludert å vise de brukerdefinerte feltene eller egendefinerte kolonnene du har lagt til i skjemaene.

Tabellen nedenfor viser hvilke tilpassinger du kan utføre med rapporter, med en kobling til hjelpeemnet for mer informasjon.

Tilpassinger du kan utføre med rapporter

Tilpassing

Emne i Hjelp

Legge til brukerdefinerte felt i et skjema

Tilpasse Business Contact Manager-skjemaer ved hjelp av brukerdefinerte felt

Redigere en rullegardinliste i et skjema

Tilpasse rullegardinlister i Business Contact Manager-skjemaer

Filtrere oppføringer i en rapport

Filtrere oppføringer i Business Contact Manager-rapporter

Til toppen av siden

Eksportere en Business Contact Manager-rapport til Microsoft Office Excel * eller andre programmer for videre analyse

Rapporter som lagres i Business Contact Manager for Outlook, lagres som standard i et Business Contact Manager-rapportfilformat med filtypen BCR. Du kan imidlertid også eksportere rapporten for videre analyse i Excel* eller andre programmer. Du eksporterer rapportdataene til et annet program ved å eksportere rapporten til Excel* og deretter kopiere eller lagre rapporten i ønsket filformat.

 1. Velg Rapporter på menyen Business Contact Manager, og klikk deretter Åpne lagret rapport.

 2. Klikk rapporten du vil åpne.

 3. Klikk Eksporter til Excelfil-menyen.

 4. I Excel *, lagrer du rapporten i filformatet du vil bruke.

Til toppen av siden

Sende en Business Contact Manager-rapport som en Excel *-filvedlegg i e-post

Du kan sende en rapport som Excel * vedlegg for gjennomsyn i en e-postmelding.

 1. Åpne rapporten du vil sende.

 2. Klikk Send e-post med Excel-vedleggFil-menyen.

  Det åpnes en ny e-postmelding med rapporten vedlagt.

 3. Legg til informasjonen som er nødvendig for å sende e-postmeldingen, og klikk deretter Send.

Merknad: Velg rapporter for å åpne en lagret rapport på Business Contact Manager -menyen, og klikk deretter Åpne lagret rapport. Rapportfilnavnet inneholder filtypen BCR.

Til toppen av siden

Starte en markedsføringskampanje fra en Business Contact Manager-rapport

Med Business Contact Manager for Outlook kan du opprette og starte en markedsføringskampanje fra en rapport for forretningsforbindelser, forretningskontakter eller kundeemner.

 1. Kjøre en rapport

  Velg Rapporter, Forretningsforbindelser, Forretningskontakter eller Kundeemner på menyen Business Contact Manager, og klikk deretter rapporten du vil opprette, eller klikk Åpne lagret rapport.

 2. Du kan begrense rapporten ved hjelp av filtre (valgfritt)

  1. Du kan opprette en bestemt liste over mottakere av markedsføringskampanjen ved å klikke Filtrer rapportHandlinger-menyen i rapporten.

  2. I dialogboksen Filtrer bruker du kategoriene Enkelt filter og Avansert filter til å angi informasjonen du vil bruke.

  3. Klikk kategorien Se gjennom resultatene for å vise listen over filtrerte mottakere. Hvis resultatene ikke er som du forventet, går du tilbake til kategorien Enkelt filter eller Avansert filter og fortsetter å justere filtrene til du får resultatene du ønsker.

  Tips!: Hvis du vil opprette en markedsføringskampanje som bare inkluderer utvalgte mottakere, trykker du først CTRL og merker mottakerne du vil inkludere i listen.

 3. Opprette en markedsføringskampanje fra rapporten.

  Velg Start markedsføringskampanjeHandlinger-menyen, og gjør deretter ett av følgende:

  1. Klikk Alle elementer for å opprette en ny markedsføringskampanje som inkluderer alle mottakerne i rapporten.

  2. Klikk Merkede elementer for å opprette en ny markedsføringskampanje som inneholder bare mottakerne du har valgt i rapporten.

 4. Start markedsføringskampanjen.

  Fyll ut skjemaet for markedsføringskampanjen, og klikk deretter Start.

Til toppen av siden

Lagre, oppdatere eller skrive ut en Business Contact Manager-rapport

 • Du lagrer en rapport ved å klikke Lagre rapport eller Lagre rapport somFil-menyen.

  Merknad: Hvis et brukerdefinert felt som er inkludert i en rapport er slettet fra gjeldende database når du har lagret rapporten, vil det ikke vises i rapporten når det kjører på nytt fordi rapporter kjøres hver gang de åpnes på nytt. Rapporter som er eksportert til Excel * påvirkes ikke fordi de er lagret i et annet program.

 • Du oppdaterer en rapport ved å velge Oppdater rapportVis-menyen.

  Merknad: En rapport kan bare oppdateres hvis den er åpnet i Business Contact Manager for Outlook. Hvis du vil oppdatere en rapport som allerede er lagret i et annet program, åpner du Business Contact Manager for Outlook, kjører rapporten på nytt, eksporterer den til programmet og lagrer den deretter på nytt.

 • Du skriver ut en rapport ved å klikke Skriv utFil-menyen.

Den frittstående utgaven av Microsoft Office Outlook 2007 med Business Contact Manager kan brukes med Excel 2007 eller Excel 2003.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×