Bruke webdelen for innholdsfortegnelse til å vise navigering på en webside

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

God navigeringsfunksjonalitet er noe av de viktigste for å få en vellykket webside. Ved hjelp av Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan du forbedre navigeringsfunksjonaliteten ved å bruke en Nettdel for innholdsfortegnelse.

I denne artikkelen

Hva er en webdel for innholdsfortegnelse?

Når kan jeg bruke en webdel for innholdsfortegnelse?

Hvordan bruker jeg en webdel for innholdsfortegnelse?

Hva er en webdel for innholdsfortegnelse?

En webdel for innholdsfortegnelse er en konfigurerbar komponent du kan legge til på en Nettdelside. Du bruker webdelen for innholdsfortegnelse til automatisk å generere et områdekart som kobler til ulike deler av områdesamlingen for Office SharePoint Server 2007.

Når du legger til et webdel for innholdsfortegnelse på en side, angir du hvilken del av områdesamlingen som webdelen skal generere koblinger til, hvordan koblingene vises og hvordan de er ordnet.

Til toppen av siden

Når kan jeg bruke en webdel for innholdsfortegnelse?

Når du oppretter en ny side, kan du opprette siden ved hjelp av sideoppsettet Velkomstside med innholdsfortegnelse. Dermed opprettes en side som allerede inneholder en webdel for innholdsfortegnelse.

Du kan bruke en webdel for innholdsfortegnelse til å formidle navigeringskoblinger på alle typer webdel-sider ved å legge til en webdel for innholdsfortegnelse på en webdel-sone på siden. Sideoppsettene nedenfor, som er inkludert i Office SharePoint Server 2007, gir deg muligheten til å legge til en webdel for innholdsfortegnelse.

 • Avansert søk

 • Startside for intranett

 • Startside for nyheter

 • Resultatside for søk etter personer

 • Søkeside

 • Søkeresultater

 • Startside for områdemappe

 • Velkomstside med sammendragskoblinger

 • Velkomstside

Til toppen av siden

Hvordan kan jeg bruke en webdel for innholdsfortegnelse?

Det finnes to hovedtrinn når du skal bruke en webdel for innholdsfortegnelse:

 1. Legge til webdelen på en side

 2. Konfigurere webdel

Legge til en webdel på en side

Som nevnt ovenfor, har sider som er opprettet ved hjelp av sideoppsettet Velkomstside med innholdsfortegnelse, allerede en webdel for innholdsfortegnelse. Hvis siden du arbeider med, støtter webdeler, men har ikke allerede en webdel for innholdsfortegnelse, kan du legge til en slik webdel ved å gjøre følgende:

 1. Bla til siden du vil legge til en webdel for innholdsfortegnelse på.

 2. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 3. Velg en sone for webdelen, og klikk deretter Legg til en webdel i den sonen. Websidedialogboksen Legg til webdeler åpnes.

 4. I dialogboksen Legg til webdeler merker du av for Webdel for innholdsfortegnelse under Alle webdeler i Standard-delen, og deretter klikker du Legg til.

Konfigurere webdelen

Gjør følgende for å konfigurere en webdel for innholdsfortegnelse:

 1. Klikk pilen øverst i høyre hjørne i webdelen, og klikk deretter Endre webdeler. Verktøyet for webdelen for innholdsfortegnelse åpnes.

  Obs!: Hvis du allerede redigerer siden, er pilen øverst i webdelens høyre hjørne merket rediger.

 2. I Innhold-delen angir du følgende alternativer:

  • Start fra      Dette alternativet angir rotnivået innholdet inkluderes fra. Alt innhold som finnes i webdelen for innholdsfortegnelse, må være en side på rotområdet, et område på rotområdet, eller en side på et område et sted på rotområdet. Klikk Bla gjennom, og velg deretter området du vil bruke som rotområde for webdelen.

  • Nivåer som skal vises      Bruk dette alternativet til å angi hvor mange nivåer med navigering webdelen skal vise. Rotområdet er på første navigeringsnivå, hvert område rett under rotområdet er på andre navigeringsnivå og så videre. Sider er på samme navigeringsnivå som området de hører til.

   La oss for eksempel si at du har valgt et rotområde kalt Hjem, som inneholder to områder, kalt Nyheter og Kunngjøringer, og at disse to områdene inneholder fire områder hver, kalt Kvartal 1, Kvartal 2, Kvartal 3 og Kvartal 4. Hvis du angir at webdelen for innholdsfortegnelse skal vise to nivåer, viser den ikke Kvartal-områdene fordi de er på tredje navigeringsnivå. I dette eksemplet vises imidlertid sider som hører til Nyheter- og Kunngjøringer-området fordi de hører til områder som er på andre navigeringsnivå.

  • Vis innhold fra startstedet      Merk av for dette alternativet hvis du vil at webdelen skal vise koblinger til sider som finnes direkte under roten du angir, ved hjelp av alternativet Start fra. Hvis du ikke merker av for dette alternativet, viser webdelen områder som finnes direkte under roten, og sider og områder som er under de områdene, men viser ikke sider som er direkte under roten.

   Obs!: Hvis du merker av for Vis innhold fra startstedet, vises innholdsfortegnelsen i én kolonne.

  • Vis sider      Hvis du vil at webdelen skal vise koblinger til sider i tillegg til koblinger til områder, må du velge dette alternativet. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, vises bare koblinger til områder i webdelen.

  • Inkluder skjulte sider      Merk av for dette alternativet hvis du vil at webdelen skal vise koblinger til sider som er skjult for navigering.

  • Inkluder skjulte områder      Merk av for dette alternativet hvis du vil at webdelen skal vise koblinger til områder som er skjult for navigering.

 3. I Presentasjon-delen angir du følgende alternativer:

  • Topptekst      Du kan legge til tekst i webdel-toppteksten ved å skrive den inn i boksen. Toppteksten vises rett under webdel-tittelen.

  • Topptekststil      Hvis du legger til topptekst, kan du også angi stilen til teksten ved hjelp av dette alternativet. Velg en stil fra rullegardinlisten.

  • Vis kolonner      Bruk dette alternativet til å angi antall kolonner som vises av webdelen. Koblinger er ordnet etter antall kolonner du angir, ved hjelp av rullegardinlisten.

   Obs!: Dette alternativet har ingen effekt hvis du merker av for Vis innhold fra startstedet i Innhold-delen, som fører til at webdelen viser bare én kolonne.

  • Stil for nivå 1      Du kan angi visningsstilen for koblingene som er på første nivå i navigeringshierarkiet for webdelen, ved hjelp av dette alternativet. Koblinger på nivå 1 viser til elementer som er direkte under rotnivået du angir ved hjelp av alternativet Start fra i Innhold-delen.

  • Nivå 2-stil      Du kan angi visningsstilen for koblingene som er på andre nivå i navigasjonshierarkiet webdelen ved å bruke dette alternativet. Koblinger på nivå 2, pek på elementer som er direkte under koblinger på nivå 1. Dette alternativet hvis du har ingen effekt hvis du angir alternativet nivåer som skal vises (i innhold-delen) til 1.

  • Nivå 3-stil      Du kan angi visningsstilen for koblingene som er på tredje nivå i navigasjonshierarkiet webdelen ved å bruke dette alternativet. Koblinger på nivå 3 viser elementer som er direkte under koblinger på nivå 2. Dette alternativet hvis du har ingen effekt hvis du angir alternativet nivåer som skal vises (i innhold-delen) til 1 eller 2.

 4. I Organisasjon-delen angir du følgende alternativer:

  • Sorter innhold slik det sorteres ved navigering      Velg dette alternativet for å angi at webdelen skal bruke samme sorteringsrekkefølge som brukes i innstillingene for områdenavigering.

  • Sorter innhold ved hjelp av følgende innstillinger      Velg dette alternativet hvis du vil angi sorteringsrekkefølgen som webdelen skal bruke. Hvis du velger dette alternativet, er følgende sorteringsalternativer tilgjengelige:

   • Sorter områder etter      Du kan bruke dette alternativet til å angi hvilken egenskap for områdene som brukes til å sortere koblinger til de områdene. Det finnes tre egenskaper du kan bruke til å sortere: Tittel, Opprettingsdato og Dato for siste endring.

   • Sorteringsretning      Bruk dette alternativet til å velge en sorteringsretning du vil bruke på de sorterte områdekoblingene. Du kan for eksempel sortere områdene etter Tittel i alfabetisk rekkefølge ved å sette Sorter områder etter til Tittel, og sette Sorteringsretning til Stigende.

   • Sorter sider etter      Du kan bruke dette alternativet til å angi hvilken egenskap for sidene som brukes til å sortere koblinger til de sidene. Det finnes tre egenskaper du kan bruke til å sortere: Tittel, Opprettingsdato og Dato for siste endring.

   • Sorteringsretning      Bruk dette alternativet til å velge en sorteringsretning du vil bruke på de sorterte sidekoblingene. Du kan for eksempel sortere sidene etter Tittel i alfabetisk rekkefølge ved å sette Sorter sider etter til Tittel, og sette Sorteringsretning til Stigende.

    Obs!: Sider sorteres på området de hører til.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×