Bruke verdier fra en webtjeneste til å fylle en liste, rullegardinliste eller kombinasjonsboks

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan fylle en liste, rullegardinliste eller kombinasjonsboks med data fra en sekundær datatilkobling for spørring til en webtjeneste.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Trinn 1: Legge til en datatilkobling for spørring

Trinn 2: Konfigurere kontrollen

Oversikt

En liste, rullegardinliste eller kombinasjonsboks viser elementer en bruker kan velge ved utfylling av et skjema som er basert på skjemamalen. Du kan konfigurere disse kontrolltypene for å vise dataene fra en sekundær datatilkobling til en webtjeneste. En sekundær datatilkobling er en datatilkobling til en ekstern datakilde som du legger til i en skjemamal for at brukerne som fyller ut skjemaer basert på skjemamalen, kan hente data fra eller sende data til en ekstern datakilde, for eksempel en webtjeneste.

Hvis du vil hente data fra en ekstern datakilde, du legger til en sekundær datatilkobling skjemamalen som spør etter data. Microsoft Office InfoPath oppretter resultatet en sekundær datakilde med datafelt og grupper som tilsvarer XML-skjema for webtjenesten. Datatilkoblingen for spørring henter data fra webtjenesten og lagrer dataene i den sekundære datakilden i skjemaet. Som standard, vil dataene i den sekundære datakilden er tilgjengelig bare mens brukeren er koblet til et nettverk. Du kan konfigurere sekundær datatilkobling for å lagre resultatene av spørringen på brukernes datamaskiner slik at de kan ha tilgang til dataene når skjemaene ikke er koblet til et nettverk.

Sikkerhetsmerknad: Hvis du bruker en sekundær datatilkobling til å hente sensitive opplysninger fra en ekstern datakilde, kan du vil deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene mot uautorisert bruk i tilfelle datamaskinen går tapt eller stjålet. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan dataene blir bare tilgjengelige hvis brukeren er koblet til nettverket.

Ettersom datastrukturen i den sekundære datakilden må samsvare med måten dataene er lagret på i webtjenesten, kan du ikke endre eksisterende felt eller grupper i den sekundære datakilden. Du finner koblinger til mer informasjon om datatilkoblinger og datakilder under Se også.

Til toppen av siden

Før du begynner

Du trenger følgende informasjon fra administratoren av webtjenesten før du kan bruke verdier fra en webtjeneste til å fylle en kontroll i skjemamalen:

 • Plasseringen til webtjenesten.

 • Bekreftelse på at webtjenesten bruker koding i dokument-/litteralstil. InfoPath kan bare bruke webtjenester med dokument-/litteralstil.

 • Navnet på webtjenesteoperasjonen som skal sende data til skjemaet.

 • Om du kan lagre spørringsresultatene fra webtjenesten trygt på brukernes datamaskiner for frakoblet bruk.

Til toppen av siden

Trinn 1: Legge til en datatilkobling for spørring

Hvis du ikke har en eksisterende spørring-datatilkobling i skjemamalen som du kan bruke til å angi verdier for kontrollen, følger du disse trinnene for å legge til en ny sekundær datatilkobling. Hvis skjemamalen allerede har en sekundær datatilkobling som du kan bruke, kan du hoppe over dette avsnittet og gå til trinn 2: konfigurere kontrollen.

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. I veiviseren for datatilkobling klikker du Opprett en ny tilkobling for å, Motta data og deretter Neste.

 4. På den neste siden i veiviseren klikker du Webtjeneste, og deretter klikker du Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren skriver du inn plasseringen til webtjenesten.

  Obs!: Hvis du vil søke etter en webtjeneste ved å bruke en server for Universal Description Discovery and integrasjon (UDDI), klikker du Søk i UDDI, Skriv inn URL-Adressen til UDDI-serveren du vil søke, angi om du vil søke etter leverandør eller en tjeneste som er angitt, skriver du inn et søkeord, og klikk deretter Søk. Webtjenester som samsvarer med søkeordet vises i listen Søkeresultater. Velg webtjenesten som du vil bruke, og klikk deretter OK.

 6. Klikk Neste.

 7. Klikk webtjenesteoperasjonen som returnerer data til skjemaet, i listen Velg en operasjon, og klikk deretter Neste.

 8. Hvis veiviseren for datatilkobling støter på et ukjent element i XML-skjemaet for webtjenesten, kan det hende at du på neste side i veiviseren blir bedt om å angi eksempelverdier for hver parameter for å fastsette hvilke felt eller grupper som skal legges til i den primære datakilden.

  Hvordan?

  1. Velg en parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Angi eksempelverdi.

  2. I eksempelverdi-boksen skriver du inn en verdi som brukeren kan bruke for dette feltet, og klikk deretter OK.

  3. Gjenta disse trinnene for hver parameter i Parametere-tabellen, og klikk deretter Neste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en datatilkobling til en webtjeneste i veiviseren for datatilkobling, Microsoft Office InfoPath kobler seg til webtjenesten og ber om den Web Service (WSDL filen Description Language). WSDL-filen inneholder skjemaet som brukes av webtjenesten. Webtjenesten svarer på forespørselen ved å sende denne filen til InfoPath. InfoPath bruker informasjonen i denne filen for å legge til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden i skjemamalen. Hvis InfoPath finner et ukjent elementtype i WSDL-filen, InfoPath bruker eksempeldata til å bestemme definisjonen av ukjent elementtype og legger til de aktuelle feltene og gruppene i den sekundære datakilden.

 9. Hvis du vil at resultatene av spørringen skal være tilgjengelige når skjemaet ikke er koblet til et nettverk, merker du av for Lagre en kopi av dataene i skjemamalen.

  Sikkerhetsmerknad: Hvis du merker av for dette alternativet, lagres dataene på brukerens datamaskin når skjemaet bruker denne datatilkoblingen. Hvis du henter sensitive data fra denne datatilkoblingen, er det lurt å deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene hvis datamaskinen forsvinner eller blir stjålet.

 10. Klikk Neste.

 11. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et beskrivende navn på den sekundære datatilkoblingen.

 12. Hvis du vil at skjemaet automatisk skal motta data når det åpnes, merker du av for Hent data automatisk når skjemaet åpnes.

Til toppen av siden

Trinn 2: Konfigurere kontrollen

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Dobbeltklikk listen, rullegardinlisten eller kombinasjonsboksen du vil fylle.

 3. Klikk kategorien Data.

 4. Klikk Slå opp verdier fra en ekstern datakilde under Listeoppføringer.

 5. Klikk datakilden med gruppen eller feltene som inneholder dataene du vil bruke, i Datakilde-listen.

 6. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av oppføringer-boksen.

 7. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe angir du hvilke data som skal vises for brukeren, og hvilke data som skal sendes til den eksterne datakilden, ved å gjøre ett av følgende:

  Angi at dataene brukeren vil se de samme dataene som brukeren skal sende

  • Klikk i et felt, og klikk deretter OK.

  Angi at dataene brukeren vil se er forskjellig fra dataene som brukeren skal sende

  Obs!: I dette scenariet kommer dataene som brukeren vil se, fra ett av feltene i gruppen, og dataene brukeren skal sende, er i et annet felt i samme gruppe.

  1. Klikk en gruppe, og klikk deretter OK.

  2. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av verdi-boksen i dialogboksen Egenskaper for kontrollen.

  3. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe klikker du et felt som inneholder dataene brukeren vil sende til den eksterne datakilden, og deretter klikker du OK.

  4. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Visningsnavn-boksen i dialogboksen Egenskaper for kontrollen.

  5. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe klikker du et felt som inneholder dataene som skal vises i kontrollen, og deretter klikker du OK.

 8. Hvis feltet i Visningsnavn-boksen har verdier med lignende visningsnavn og du bare vil vise unike navn, merker du av for Vis bare oppføringer med unike visningsnavn.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×