Bruke verdier fra en SQL Server-database til å fylle en liste, rullegardinliste eller kombinasjonsboks

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan fylle en liste, rullegardinliste eller kombinasjonsboks med data fra en datatilkobling for spørring til en Microsoft SQL Server-database.

I denne artikkelen

Oversikt

Før du begynner

Trinn 1: Legge til en datatilkobling for spørring

Trinn 2: Konfigurere kontrollen

Oversikt

En liste, rullegardinliste eller kombinasjonsboks viser elementer en bruker kan velge ved utfylling av et skjema som er basert på skjemamalen. Du kan konfigurere disse kontrolltypene for å vise dataene fra en sekundær datatilkobling til en Microsoft SQL Server-database. En sekundær datatilkobling er en datatilkobling til en ekstern datakilde som du legger til i en skjemamal for at brukerne som fyller ut skjemaer basert på skjemamalen, kan hente data fra eller sende data til en ekstern datakilde, for eksempel en webtjeneste.

Når du legger til en sekundær datatilkobling som spør etter data i skjemamalen, Microsoft Office InfoPath opprettes en sekundær datakilde med datafelt og grupper som tilsvarer måten dataene lagres i databasen. Datatilkoblingen for spørring henter data fra webtjenesten og lagrer dataene i den sekundære datakilden i skjemaet. Som standard, vil dataene i den sekundære datakilden er tilgjengelig bare når brukerne er koblet til et nettverk. Du kan konfigurere sekundær datatilkobling for å lagre resultatene av spørringen på brukernes datamaskiner slik at de har tilgang til dataene når skjemaet ikke er koblet til et nettverk.

Sikkerhetsmerknad : Hvis du bruker en sekundær datatilkobling til å hente sensitive opplysninger fra en ekstern datakilde, kan du vil deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene mot uautorisert bruk i tilfelle datamaskinen går tapt eller stjålet. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, kan dataene blir bare tilgjengelige hvis brukeren er koblet til nettverket.

Ettersom datastrukturen i den sekundære datakilden må samsvare med måten dataene er lagret på i databasen, kan du ikke endre eksisterende felt eller grupper i den sekundære datakilden. Du finner koblinger til mer informasjon om datatilkoblinger og datakilder under Se også.

Til toppen av siden

Før du begynner

Du trenger følgende informasjon fra databaseadministratoren før du kan bruke verdier fra en SQL Server-database til å fylle en kontroll i skjemamalen:

 • Navnet på serveren som inneholder databasen du vil bruke med denne skjemamalen.

 • Navnet på databasen du vil bruke med denne skjemamalen.

 • Godkjenningen som kreves på database. Databasen kan bruke Microsoft Windows-godkjenning eller SQL Server-godkjenning til å fastsette hvordan brukerne kan få tilgang til databasen.

 • Navnet på tabellen som inneholder dataene du vil sende til skjemaet. Dette er den primære tabellen. Hvis du har tenkt å bruke flere tabeller i databasen, trenger du navnene på de andre, underordnede tabellene. Du trenger også navnene på feltene i de underordnede tabellene som har relasjoner til feltene i den primære tabellen.

 • Om du kan lagre spørringsresultatene trygt på brukernes datamaskiner for frakoblet bruk.

Til toppen av siden

Trinn 1: Legge til en datatilkobling for spørring

Hvis du ikke har en eksisterende datatilkobling for spørring som du kan bruke på skjemamalen, følger du disse trinnene for å legge til en sekundær datatilkobling i skjemamalen som spør etter data. Hvis skjemamalen allerede har en sekundær datatilkobling som du kan bruke, kan du hoppe over dette avsnittet og gå til trinn 2: konfigurere kontrollen.

 1. Klikk DatatilkoblingerVerktøy-menyen.

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Datatilkoblinger.

 3. I veiviseren for datatilkobling klikker du Opprett en ny tilkobling for å, Motta data og deretter Neste.

 4. Klikk Database (bare Microsoft SQL Server eller Microsoft Office Access) på neste side i veiviseren, og klikk deretter Neste.

 5. På den neste siden i veiviseren klikker du Velg database.

 6. Klikk Ny kilde i dialogboksen Velg datakilde.

 7. På den neste siden i veiviseren klikker du Microsoft SQL Server i listen Hva slags datakilde vil du koble til, og deretter klikker du Neste.

 8. Skriv inn navnet på serveren som inneholder SQL Server-databasen, i Servernavn-boksen.

 9. Gjør ett av følgende under Påloggingsinformasjon:

  • Hvis databasen fastsetter hvem som har tilgang, basert på påloggingsinformasjonen som brukes i et Microsoft Windows-nettverk, klikker du Bruk Windows-godkjenning.

  • Hvis databasen fastsetter hvem som har tilgang, basert på et angitt brukernavn og passord som du får fra databaseadministratoren, klikker du Bruk følgende brukernavn og passord, og deretter skriver du inn brukernavnet og passordet i boksene Brukernavn og Passord.

 10. Klikk Neste.

 11. Klikk navnet på databasen du vil bruke, i listen Merk databasen som inneholder dataene du vil ha, klikk Koble til en bestemt tabell, klikk navnet på den primære tabellen, og klikk deretter Neste.

 12. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et navn for filen som lagrer datatilkoblingsinformasjonen, i Filnavn-boksen, og deretter klikker du Fullfør for å lagre disse innstillingene.

  Hvis du har tenkt å bruke andre tabeller i datatilkoblingen for spørring, kan du legge til de andre tabellene på denne siden i veiviseren.

  Legge til andre tabeller

  1. Klikk Legg til tabell.

  2. Klikk navnet på den underordnede tabellen i dialogboksen Legg til tabell eller spørring, og klikk deretter Neste. InfoPath prøver å angi relasjonene ved å sammenligne feltnavn i begge tabellene. Hvis du ikke vil bruke den foreslåtte relasjonen, Merk relasjonen, og klikk deretter Fjern relasjon. Hvis du vil legge til en relasjon, klikker du Legg til relasjon. Klikk navnet på hvert beslektede felt i den tilsvarende kolonnen i dialogboksen Legg til relasjon, og klikk deretter OK.

  3. Klikk Fullfør.

  4. Gjenta disse trinnene for å legge til flere underordnede tabeller.

 13. Klikk Neste.

 14. Hvis du vil lagre resultatene av spørringen med skjemamalen, merker du av for Lagre en kopi av dataene i skjemamalen. Hvis du merker av for dette alternativet, lagres spørringsresultatene i skjemamalen. Ettersom dataene er lagret i skjemamalen, er de tilgjengelige i skjemaene som brukerne fyller ut, selv om datamaskinene deres ikke er koblet til et nettverk.

  Sikkerhetsmerknad : Denne avmerkingsboksen, lagres spørringsresultatene i skjemamalen. Fordi dataene er lagret i skjemamalen, er det tilgjengelig i skjemaer som brukere fyller ut, selv om datamaskinen ikke er koblet til et nettverk. Hvis du får sensitive opplysninger fra denne datatilkoblingen, kan du vil deaktivere denne funksjonen for å beskytte dataene hvis datamaskinen går tapt eller stjålet.

 15. Klikk Neste.

 16. På den neste siden i veiviseren skriver du inn et beskrivende navn på den sekundære datatilkoblingen. Hvis du vil at skjemaet automatisk skal motta data når det åpnes, merker du av for Hent data automatisk når skjemaet åpnes.

Til toppen av siden

Trinn 2: Konfigurere kontrollen

 1. Hvis skjemamalen har flere visninger, klikker du VisningsnavnVis-menyen for å gå til visning med kontrollen der du vil vise data fra den sekundære datakilden.

 2. Dobbeltklikk kontrollen for listen, rullegardinlisten eller kombinasjonsboksen du vil fylle.

 3. Klikk kategorien Data.

 4. Klikk Slå opp verdier fra en ekstern datakilde under Listeoppføringer.

 5. I Datakilde-listen klikker du datakilden du vil bruke.

 6. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av oppføringer-boksen.

 7. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe angir du hvilke data som skal vises for brukeren, og hvilke data som skal sendes til den eksterne datakilden, ved å gjøre ett av følgende:

  Angi at dataene brukeren vil se de samme dataene som brukeren skal sende

  • Klikk i et felt, og klikk deretter OK.

  Angi at dataene brukeren vil se er forskjellig fra dataene som brukeren skal sende

  Merknad: I dette scenariet kommer dataene som brukeren vil se, fra ett av feltene i gruppen, og dataene brukeren skal sende, er i et annet felt i samme gruppe.

  1. Klikk en gruppe, og klikk deretter OK.

  2. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av verdi-boksen i dialogboksen Egenskaper for kontrollen.

  3. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe klikker du et felt som inneholder dataene brukeren vil sende til den eksterne datakilden, og deretter klikker du OK.

  4. Klikk Velg XPath Datakilde-knappen ved siden av Visningsnavn-boksen i dialogboksen Egenskaper for kontrollen.

  5. I dialogboksen Velg et felt eller en gruppe klikker du et felt som inneholder dataene som skal vises i kontrollen, og deretter klikker du OK.

 8. Hvis feltet i Visningsnavn-boksen har verdier med lignende visningsnavn og du bare vil vise unike navn, merker du av for Vis bare oppføringer med unike visningsnavn.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×