Bruke veiviseren for datatilkobling til å importere data til Word

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Det er en verden av dataene utenfor Microsoft Word programmet som du kan bruke i Word, men hvordan du importerer dataene og sikre den? Er det handler om å gjøre de riktige forbindelsene.

Bruke veiviseren for datatilkobling til å importere eksterne data

I Microsoft Word, kan du importere eksterne data ved hjelp av utskriftsfletting. Bruke utskriftsfletting til å opprette et sett med dokumenter, for eksempel et standardbrev som sendes til mange kunder eller et ark med adresseetiketter for en helligdag kortet masseutsendelse. Du kan også importere tekstfiler, Excel-regneark, og Access-tabeller eller spørringer direkte, uten å bruke en tilkoblingsfil. For mer informasjon, kan du se opprette en e-post eller e-postfletting i Publisher.

Det er enkelt å importere en tekstfil kommadelte verdier (CSV) (*.csv). Hvis tekstfilen er en CSV-fil som ikke bruker listeskilletegn som er definert på maskinen, eller hvis tekstfilen ikke er en CSV-fil, kan du bruke en Schema.ini-fil til å angi riktig filformat.

Importere filen

 1. Klikk Velg mottakere > Bruk eksisterende liste i gruppen Start utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk Annet/avansert på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

  Dialogboksen Datakoblingsegenskaper vises.

  Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

 4. Velg Microsoft Jet 4.0 OLE DB-leverandør i kategorien Leverandør, og klikk deretter Neste.

 5. Skriv inn den fullstendige banen til mappen som inneholder tekstfilen, i kategorien tilkobling i boksen Velg eller angi et databasenavn.

  For å hjelpe deg med å finne mappen, klikker du Bla gjennom ved siden av boksen.

 6. Klikk kategorien alle, velg Utvidede egenskaper, og klikk deretter Rediger verdi.

 7. Angi ett av følgende i boksen Egenskapsverdi:

  • Hvis filen har kolonneoverskrifter, skriver du tekst. HDR = Yes.

  • Hvis filen ikke har kolonneoverskrifter, skriver du inn tekst. HDR = No.

 8. Klikk OK.

 9. Klikk kategorien tilkobling for å sikre at du har angitt den riktige informasjonen, og klikk deretter Test tilkobling.

 10. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du får en feilmelding, må du kontrollere verdiene som du har angitt i de forrige trinnene.

  • Hvis du får meldingen "Testtilkoblingen var vellykket", klikker du OK.

 11. Klikk OK.

  Veiviseren for datatilkobling på nytt.

 12. På siden Velg Database og tabell under navn-kolonnen velger du tekstfilen du vil importere, og klikk deretter Neste.

 13. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 14. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Bruke en Schema.ini-fil til å angi en annen liste skilletegn tegn eller filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil som inneholder oppføringer som overstyrer standard tekstinnstillingene driveren i Windows-registret. Generelt hvis du vil bruke en Schema.ini-fil, må du gjøre følgende:

 • Lagre Schema.ini-filen i samme mappe som tekstfilen du importerer.

 • Gi navn til filen Schema.ini.

 • På den første linjen i Schema.ini-filen, skriver du inn navnet på filen som du kobler til, omsluttet av parenteser.

 • Legge til ekstra informasjon for å angi filformatet annen tekst.

Avsnittene nedenfor viser vanlige eksempler for bruk av Schema.ini-filen.

Eksempel: Angi et semikolon (;) som skilletegn

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angi et tabulatortegn som skilletegn

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angi en fast bredde-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere en tekstfil ved hjelp av en ODBC-driver er minimum, en totrinnsprosess. Først om nødvendig definere du en bruker DSN på datamaskinen for ODBC-driver for tekst. Andre, importere tekstfilen ved hjelp av brukeren DSN. Hvis tekstfilen er en fil med kommadelte verdier (CSV) som ikke bruker listeskilletegn som er definert på maskinen, eller hvis tekstfilen ikke er en CSV-fil, kan du bruke en Schema.ini-fil til å angi riktig filformat.

Definere en bruker DSN

 1. Åpne Kontrollpanel, og klikk deretter System og sikkerhet > Administrative verktøy > ODBC-datakilder (32-biters) eller ODBC-datakilder (64-biters). \

 2. Klikk Legg til i dialogboksen Administrator for ODBC-datakilde i kategorien Bruker DSN.

 3. Velg Microsoft Text-Driver (*.txt; *.csv) i dialogboksen Opprett ny datakilde, og klikk deretter Fullfør.

  Dialogboksen ODBC-driver for tekst vises.

 4. Skriv inn et navn i Navn på datakilde.

 5. Fjern merket for Bruk gjeldende mappe.

 6. Klikk Velg mappe.

 7. Finn mappen som inneholder filen du vil importere, må du kontrollere at tekstfilen vises i listen under Filnavn-boksen i dialogboksen Velg mappe, og klikk deretter OK.

 8. Klikk OK to ganger.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Importere filen

 1. Klikk Velg mottakere > Bruk eksisterende liste i gruppen Start utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk ODBC DSN på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 4. På siden koble til ODBC-datakilde, Velg brukeren DSN du nettopp opprettet, og klikk deretter Neste.

 5. På siden Velg Database og tabell velger du tekstfilen under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 6. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 7. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Bruke en Schema.ini-fil til å angi en annen liste skilletegn tegn eller filformat

En Schema.ini-fil er en tekstfil som inneholder oppføringer som overstyrer standard tekstinnstillingene driveren i Windows-registret. Generelt hvis du vil bruke en Schema.ini-fil, må du gjøre følgende:

 • Lagre Schema.ini-filen i samme mappe som tekstfilen du importerer.

 • Gi navn til filen Schema.ini.

 • På den første linjen i Schema.ini-filen, skriver du inn navnet på filen som du kobler til, omsluttet av parenteser.

 • Legge til ekstra informasjon for å angi filformatet annen tekst.

Avsnittene nedenfor viser vanlige eksempler for bruk av Schema.ini-filen.

Eksempel: Angi en kolonneoverskrift

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Eksempel: Angi et semikolon tegn (;) som skilletegn

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Eksempel: Angi et tabulatortegn som skilletegn

[Products.txt] Format=TabDelimited

Eksempel: Angi en fast bredde-fil

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Til toppen av siden Til toppen av delen

 1. Klikk Velg mottakere > Bruk eksisterende liste i gruppen Start utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk Microsoft SQL Server på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 4. På siden koble til databaseserveren, gjør du følgende:

  • Skriv inn navnet på databaseserveren i Servernavn-boksen.

   Hvis databasen er på datamaskinen, skriver du inn (lokalt).

  • Gjør ett av følgende under påloggingsinformasjon:

   • Hvis du vil bruke Windows-brukernavnet og passordet ditt, klikker du Bruker Windows-godkjenning.

   • Hvis du vil bruke en database brukernavn og passord, klikker du Bruk følgende brukernavn og passord, og skriv deretter inn database brukernavn og passord i de aktuelle boksene.

 5. Klikk Neste.

 6. Velg databasen i boksen databasen på siden Velg Database og tabell, Velg tabell, visning eller brukerdefinert funksjon under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 7. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 8. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Importere data fra en SQL Server-database ved hjelp av en ODBC-driver er en totrinnsprosess. Først om nødvendig definere du en bruker DSN på datamaskinen for ODBC-driver. Andre, importere data fra SQL Server-databasen.

Definere en bruker DSN

 1. Åpne Kontrollpanel, og klikk deretter System og sikkerhet > Administrative verktøy > ODBC-datakilder (32-biters) eller ODBC-datakilder (64-biters).

 2. Velg Brukeren DSN-fanen i dialogboksen Administrator for ODBC-Database, og klikk deretter Legg til.

 3. Velg SQL Server i dialogboksen Opprett ny datakilde, og klikk deretter Fullfør.

  Opprett en ny datakilde til SQL Server-dialogboksen vises.

 4. Skriv inn et navn på datakilden i navn-boksen.

 5. Du kan også angi en beskrivelse av datakilden i Beskrivelse-boksen.

 6. Skriv inn navnet på databaseserveren i Server-boksen.

  Hvis databasen er på datamaskinen, skriver du inn (lokalt).

 7. Klikk Neste.

 8. Under hvordan bør SQL Server kontrollere ektheten til påloggings-IDen?, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke Windows-brukernavnet og passordet ditt, klikker du med Windows NT-godkjenning ved hjelp av nettverk påloggings-IDen.

  • Hvis du vil bruke en database brukernavn og passord, klikk med SQL Server-godkjenning med påloggings-IDen og passordet som oppgis av brukeren, og skriv deretter inn database påloggings-IDen og passordet i de aktuelle boksene.

 9. Klikk Neste to ganger, og klikk deretter Fullfør.

 10. For å sikre at du har angitt den riktige informasjonen, klikker du Test datakilde.

 11. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du får en feilmelding, må du kontrollere verdiene som du har angitt i de forrige trinnene.

  • Hvis du får den meldingen «TESTER fullført!", klikker du OK.

 12. Klikk OK to ganger.

Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer i de ulike dialogboksene, klikker du Hjelp.

Importere data fra en SQL Server-database

 1. Klikk Velg mottakere > Bruk eksisterende liste i gruppen Start utskriftsfletting i kategorien Masseutsendelser.

  Båndet i Word

 2. Gjør et av følgende i dialogboksen Velg datakilde:

  • Hvis du vil bruke en eksisterende ODC-fil, dobbeltklikker du ODC-filen. Dataene er importert, og du er ferdig.

  • Hvis du vil opprette en ny ODC-fil, klikker du Ny kilde, og følg deretter hvert trinn i prosedyren.

   Veiviseren for datatilkobling vises.

 3. Klikk ODBC DSN på siden Velkommen til veiviseren for datatilkobling.

 4. Velg navnet på datakilden du angav i den forrige delen på siden koble til ODBC-datakilde, og klikk deretter Neste.

 5. På siden Velg Database og tabell velger du databasen i boksen databasen, Velg tabell, visning eller funksjon under navn-kolonnen, og klikk deretter Neste.

 6. Skriv inn et navn for ODC-filen i Filnavn-boksen på siden Lagre dataforbindelsesfil og Fullfør, og klikk deretter Fullfør.

  Hvis du vil endre mappeplasseringen, som er mappen Mine datakilder som standard, klikker du Bla gjennom.

 7. Hvis du vil gjøre tilkoblingsfilen mer synlig, kan du eventuelt angi tilleggsinformasjon i boksene Beskrivelse, Egendefinert navn og Nøkkelord for søk.

Til toppen av siden Til toppen av delen

Til toppen av siden

Se også

Office oversikt over datatilkoblinger

Bruke veiviseren for datatilkobling til å importere data til Publisher

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×