Bruke uttrykksverktøyet

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Uttrykk brukes i mange ulike sammenhenger i Access, og ligner formler i Excel. Uttrykksverktøyet gir enkel tilgang til navnene på feltene og kontrollene i databasen, og mange av de innebygde funksjonene som er tilgjengelige for deg når du skriver uttrykk. Du kan bruke så mange eller få av disse funksjonene som du ønsker, avhengig av dine egne behov eller preferanser.

I denne artikkelen

Hvorfor bruke uttrykksverktøyet?

Verktøy du kan bruke til å skrive inn uttrykk

Oversikt over uttrykksverktøyet

Hvorfor bruke uttrykksverktøyet?

Uttrykk består av funksjoner, operatorer, konstanter og identifikatorer (for eksempel navn på felt, tabeller, skjemaer og spørringer). Uttrykksverktøyet kan du enkelt finne og sette inn disse komponentene og dermed uttrykkene raskt og nøyaktig. I tillegg uttrykksverktøyet hjelper deg med å avgjøre hvilke komponenter som passer for konteksten der du skriver inn uttrykket.

Du kan bruke uttrykksverktøyet til å opprette et nytt uttrykk, eller du kan velge fra de forhåndsbygde uttrykkene, herunder uttrykk for visning av sidetall, gjeldende dato og gjeldende dato og klokkeslett.

Du kan starte uttrykksverktøyet fra de fleste plasseringene der du kan skrive inn uttrykk manuelt, for eksempel Kontrollkilde-egenskapen for en kontroll eller Valideringsregel-egenskapen for et tabellfelt. Hvis Bygg Knappesymbol vises når du klikker en egenskapsboks, eller hvis uttrykk vises på en meny, kan du som regel klikke disse for å starte uttrykksverktøyet.

Verktøy som lar deg skrive inn uttrykk

Access har verktøy du kan bruke til å angi uttrykk raskere og mer nøyaktig. Disse verktøyene er ikke bare tilgjengelige i uttrykksverktøyet, men også i egenskapsarket, og de fleste andre steder der du kan skrive inn uttrykk.

IntelliSense og Hurtigtips

Så snart du begynner å skrive inn en identifikator eller et funksjonsnavn, vises en IntelliSense-rullegardinliste med mulige verdier. Du kan fortsette å skrive, eller du kan dobbeltklikke den riktige verdien i listen for å legge den til i uttrykket. Alternativt kan du bruke pil opp og pil ned til å merke verdien du ønsker, og deretter trykke TAB eller ENTER for å legge det til i uttrykket. Hvis du for eksempel begynner å skrive ordet Format, vises alle funksjoner som begynner med Format.

Tips!:  Hvis du vil skjule IntelliSense-rullegardinlisten, trykker du ESC. Trykk CTRL+MELLOMROM for å vise den igjen.

Når IntelliSense-listen vises, vises også en kort beskrivelse, eller et hurtigtips, til høyre for det valgte elementet. Det første elementet i listen velges automatisk, men du kan velge et hvilket som helst element og vise det tilhørende hurtigtipset. Hurtigtipset forklarer hensikten med en funksjon, eller hva slags kontroll eller egenskap det dreier seg om.

Illustrasjonen nedenfor viser IntelliSense-listen og et hurtigtips.

IntelliSense-rullegardinlisten og et hurtigtips.

1. IntelliSense viser forslag til funksjoner og andre identifikatorer mens du skriver inn et uttrykk.

2. Hurtigtips viser en kort beskrivelse av det valgte elementet.

Hurtiginformasjon og Hjelp

Når du skriver inn en funksjon i et uttrykk, viser hurtiginformasjonsfunksjonen syntaksen til funksjonen, slik at du vet nøyaktig hvilke argumenter som kreves for funksjonen. Valgfrie argumenter vises i hakeparentes ([]). Når hurtiginformasjonen vises, kan du klikke funksjonsnavnet for å åpne et hjelpeemne og få mer informasjon.

Hurtiginformasjonsvisning for en funksjon.

1. Hurtiginformasjonen viser syntaksen til funksjonen. Klikk funksjonsnavnet for å åpne et hjelpeemne om funksjonen.

2. Valgfrie argumenter vises i hakeparentes. Argumentet du holder på å skrive inn, vises i fet skrift.

Viktig!:  Ikke bland hakeparentesene som angir valgfrie argumenter med hakeparenteser som omslutter identifikatorene i faktiske uttrykk.

Oversikt over uttrykksverktøyet

I mange tilfeller er verktøyene som er oppført i den forrige delen nok til å få hjelp med å skrive inn i uttrykket. Du kan imidlertid også ha nytte av andre verktøy fra uttrykksverktøyet, slik det er beskrevet i denne delen.

Illustrasjonen nedenfor viser de viktigste komponentene i uttrykksverktøyet:

Dialogboks for uttrykksverktøyet

1. Instruksjoner og Hjelp-kobling    Få informasjon om konteksten der du skriver inn uttrykket.

2. Uttrykksboks    Skriv inn uttrykket her, eller legg til uttrykkselementer ved å dobbeltklikke elementer i elementlistene nedenfor.

Obs!:  Hvis du ikke ser elementlistene (elementene 3, 4 og 5), klikker du Mer >> til høyre for uttrykksboksen.

3. Uttrykkselementer    Klikk en elementtype for å vise de tilhørende kategoriene i listen med uttrykkskategorier.

4. Uttrykkskategorier    Klikk en kategori for å vise de tilhørende verdiene i listen med uttrykksverdier. Hvis det ikke finnes noen verdier i listen med uttrykksverdier, dobbeltklikker du kategorielementet for å legge det til i uttrykksboksen.

5. Uttrykksverdier    Dobbeltklikk en verdi for å legge den til i uttrykksboksen.

6. Hjelp og informasjon om den valgte uttrykksverdien    Klikk koblingen, hvis en er tilgjengelig, for å vise hjelpeartikler om den valgte uttrykksverdien.

Uttrykksboks

I den øverste delen av uttrykksverktøyet er det en boks hvor du kan utforme uttrykket. Du kan skrive inn uttrykket i boksen manuelt ved hjelp av IntelliSense og de andre verktøyene som ble beskrevet i den foregående delen. Du kan også bruke de tre elementlistene nedenfor boksen til å velge og legge til elementer.

Obs!:  Hvis du ikke ser de tre listene i den nederste delen av uttrykksverktøyet, klikker du Mer >> på høyre side av uttrykksverktøydialogboksen.

Elementer, kategorier og verdier i uttrykk

Når den nederste delen av uttrykksverktøyet utvides, vises tre lister med elementer som du kan bruke i uttrykkene.

 • Uttrykkselementer inneholder uttrykkselementer på øverste nivå, slik som databaseobjekter, funksjoner, konstanter, operatorer og vanlige uttrykk. Innholdet i denne listen varierer avhengig av konteksten. Hvis du for eksempel skriver inn et uttrykk i Kontrollkilde-egenskapen for et skjema, vil listen inneholde andre elementer enn om du skriver inn et uttrykk i Valideringsregel-egenskapen for en tabell.

 • Uttrykkskategorier inneholder bestemte elementer eller elementkategorier knyttet til elementene du velger fra listen med uttrykkselementer. Hvis du for eksempel klikker Innebygde funksjoner i Uttrykkselementer, viser Uttrykkskategorier funksjonskategoriene.

 • I Uttrykksverdier vises eventuelle verdier for elementene og kategoriene du har valgt i listen til venstre eller i midten. Hvis du for eksempel klikker Innebygde funksjoner i listen til venstre, og deretter klikker en funksjonskategori i listen i midten, vises alle innebygde funksjoner for den valgte kategorien i Uttrykksverdier.

Legge til et element i et uttrykk ved hjelp av elementlister

 1. Klikk et element i Uttrykkselementer. Hvis du vil sette inn en innebygd funksjon, utvider du Funksjoner og klikker deretter Innebygde funksjoner.

  Innholdet i listen i midten og til høyre oppdateres med relevante verdier.

 2. Klikk eventuelt en kategori i listen i midten. I dette eksempelet klikker du Programflyt.

  Listen til høyre oppdateres med relevante verdier.

 3. Dobbeltklikk et element i listen til høyre. I dette eksemplet dobbeltklikker du IIf.

  Elementet legges til i uttrykksboksen i Access. I dette eksemplet legger Access til IIf (<<uttrykk>>, <<sant>>, <<usant>>).

 4. Bytt ut plassholdertekst med gyldige argumentverdier. Plassholdertekst angis med vinkelparenteser (<< >>). I dette eksemplet er plassholderne <<uttrykk>>, <<sant>> og <<usant>>.

  • Klikk plassholderen i uttrykksboksen, og skriv inn argumentet manuelt, eller velg et element fra elementlisten.

   Tips!:  Hvis du vil vise et hjelpeemne som inneholder mer informasjon om gyldige argumenter for funksjoner, velger du en funksjon i listen Uttrykksverdier og klikker koblingen nederst i uttrykksverktøyet.

 5. Hvis uttrykket inneholder andre elementer, må disse skilles ved hjelp av plassholderen <<Uttr>>. Denne plassholderen må byttes ut med en operator for at uttrykket skal bli gyldig.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×