Bruke utskriftsfletting for å gjøre brev mer personlig for masseutsendelse

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du har masseutsendelser som skal sendes til personer på adresselisten, kan du bruke utskriftsfletting for å opprette en bunke med egendefinerte brev. Hvert brev som produseres har identisk oppsett, formatering, tekst og grafikk. Bare bestemte deler av brevet varierer og er egendefinert.

Det er tre dokumenter som må være på plass for å opprette og skrive ut brev med utskriftsfletting:

 • Hoveddokumentet
  Dette dokumentet inneholder tekst og grafikk (for eksempel en logo eller et bilde) som er identisk for alle versjonene av det flettede dokumentet. Brødteksten til brevet er et eksempel på identisk innhold.

 • Adresse listen
  dette er data kilden som brukes til å fylle ut informasjon i brevet. Adresselisten inneholder for eksempel navn, og hoveddokumentet er brevet som vil bli adressert til navnene i listen.

 • Det flettede dokumentet
  Dette dokumentet er en kombinasjon av hoveddokumentet og adresselisten. Utskrifts fletting henter informasjon fra adresse listen og legger den i hoved dokumentet, noe som resulterer i en personlig bokstav for hver person.

Du kan lære mer om hvordan utskrifts fletting for bokstaver fungerer i følgende video som er en del av et opplærings kurs.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Trinn 1: Klargjør hoveddokumentet

Før du begynner med utskriftsflettingen, må du forberede brevet ditt. Hvis du for eksempel skal informere om et forestående arrangement, inkluderer du navn, dato, klokkeslett og sted for arrangementet. Det er disse detaljene som er viktig for mottakerne av brevet.

 1. Velg Start utskriftsfletting > Brev i Start utskriftsflettingMasseutsendelser-fanen.

  I Word velger du Start utskrifts fletting på fanen masse utsendelser, og deretter velger du et alternativ.

 2. I Word skriver du inn brød teksten i brevet (eksempel følger) du vil sende til alle.

  Eksempel på bokstav i Word til Bel som brukes i en utskrifts fletting.

Trinn 2: Sette opp adresselisten

Adresselisten er datakilden. Det kan være et Excel-regneark, en mappe med Outlook-kontakter, en Access-database, eller en Office-adresseliste. Den inneholder postene som Word henter informasjon fra til å opprette brevene dine.

Tips

 • Hvis du ikke har en adresseliste, kan du opprette den under utskriftsflettingen. Før du begynner utskriftsflettingen, samler du inn alle datapostene og legger dem til datakilden.

 • Hvis du bruker et Excel-regneark, må du sjekke at kolonnen for postnummer eller poststed er formatert som tekst, slik at du ikke mister nuller.

 • Hvis du vil bruke Outlook-kontaktene dine, må du påse at Outlook er standard e-postprogram.

Trinn 3: Koble adresselisten til hoveddokumentet

Nå er du klar til å åpne data kilden for adresse listen og koble den til brevet.

 1. Velg Velg mottakere i gruppen Start utskriftsflettingMasseutsendelser-fanen, og velger deretter et alternativ.

  Som en del av utskrifts fletting i Word velger du Velg mottakere i gruppen Start fletting i kategorien masse utsendelser, og deretter velger du Skriv inn en ny liste

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du ikke har en adresseliste, velger du Lag en ny liste og oppretter en.

   eller

  • Hvis adresselisten er i et Excel-regneark, en Access-database eller en annen type datafil, velger du Bruk en eksisterende liste. Deretter går du til listen og velger Åpne.

   eller

  • Hvis du bruker Outlook-kontaktene dine, velger du Velg blant Outlook-kontaktene.

 3. Velg Fil > Lagre som.

 4. Skriv inn et filnavn i Filnavn-boksen, og velg deretter Lagre.


Rediger mottaker liste

Hvis du oppretter og skriver ut brev for alle i listen, kan du gå til trinn 4: legge til personlig innhold i brevet. Hvis du vil sende brev til personer som bor, for eksempel innenfor 20 mil for en hendelse du er vert for, bruker du et filter som et post nummer eller et post nummer for å begrense listen.

 1. Velg Rediger mottakerlisten.

  Velg Rediger mottakerliste i Start sammenslåing-gruppen på Masseutsendelser-fanen i utskriftsfletting i Word.

 2. Merk avmerkings boksen ved siden av navnet på hver person du vil motta e-postmeldingen, i dialog boksen mottakere for utskrifts fletting .

  Velge rader ved å aktivere avmerkingsboksen

I dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting ser du alternativer for å begrense adresselisten. De to oftest brukte alternativene er å sortere og filtrere listen, da dette gjør det enklere å finne navn og adresser.

Velg Rediger mottakere i et dokument for utskriftsfletting i Word, og velg et alternativ i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting under Begrens mottakerliste.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du se sortere og filtrere dataene for en utskrifts fletting.

Trinn 4: Legge til egendefinert innhold i brevet

Legg til innhold i brevet som er forskjellig for hver person som mottar den, for eksempel navn og adresse. Anbefalt fremgangsmåte for å legge til disse detaljene, er å sette inn flettefelt i hoveddokumentet.

 1. Velg Adresseområde i Skriv og sett inn felter-gruppen på Masseutsendelser-fanen.

  Som en del av utskrifts fletting i Word på fanen masse utsendelser velger du adresse område i gruppen Skriv & sett inn felt.

 2. I dialog boksen Sett inn adresse område velger du et format for mottakerens navn slik det vil vises i brevet.

  Alternativer for adresseområde

 3. Velg OK.

  Obs!: Velg forhånds Vis resultaterfor å vise hvordan en adresse vil vises i brevet under forhånds visning. Velg neste Neste innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet -eller forrige Forrige innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet -post-knappen for å bla gjennom postene i data kilden.

 4. Velg hilsnings linjei Skriv _AMP_ -innsetting-gruppen.

  Som en del av utskrifts fletting i Word på fanen masse utsendelser velger du Hilsnings linje i gruppen Skriv & sett inn felt.

 5. I Sett inn hilsen-dialogboksen velger du formatet du vil bruke.

 6. Velg OK for å sette inn flette feltet i brevet.

 7. Velg fil > Lagre for å beholde bokstaven (eksempel etter) du oppretter for utskriftsflettingen.

  Eksempel brev for utskrifts fletting i Word som viser «Address Block»-feltet og «hilsnings linje»-feltet.

Hvis du vil sette inn annen egen definert informasjon i brevet fra adresse listen, kan du se legge til et felt for utskrifts fletting én om gangen.


Kontrollere navn på flette felt

Kontroller at Word finner navnene og adressene i adresselisten.

 1. Velg Samsvarsfelter i Skriv og sett inn felter-gruppen på Masseutsendelse-fanen.

  Tips!: Flettefelter kan også åpnes fra Sett inn adresseområde-dialogboksen du brukte til å legge til et adresseområde i hoveddokumentet.

 2. I Samsvarsfelter-dialogboksen kontrollerer du at postene som vises i listen, samsvarer med navnene på kolonneoverskriftene for postene i adresselistedatakilden.

  Dialogboksen Tilordne felt

  Obs!: Det finnes to kolonner i dialogboksen. Den venstre kolonnen er for eksempel en liste over vanlige navn i en forretningsoppføring. Den høyre kolonnen er feltnavnet for fellesnavnet som er tilordnet en kolonneoverskrift i datakildefilen.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis de viste feltnavnene samsvarer med kolonneoverskriftene du brukte for postene i adresselistedatakilden, trenger du ikke gjøre noe.

   eller

  • Hvis (ingen samsvar) vises i et feltnavn som du forventet skulle samsvare med en kolonneoverskrift i datakilden, velger du PIL NED-tasten, og deretter velger du feltnavnet i adresselistedatakilden. Gjenta etter behov.

 4. Velg OK.


Formater felt for utskriftsfletting

Hvis du vil endre skrift, størrelse eller avstand for det flettede innholdet, velger du navnet på det flettede feltet og foretar de ønskede endringene.

 1. Masseutsendelser-fanen i Forhåndsvis resultater-gruppen velger du Forhåndsvis resultater for å bytte fra de flettede resultatene tilbake til flettefeltene i brevet.

  I Word, på Masseutsendelser-fanen, i Forhåndsvis resultater-gruppen.

 2. Velg feltnavnet for flettingen.

  Merket adresseområdefelt

 3. Hjem-fanen velger du skriften og skriftstørrelsen du vil bruke.

  I Word, på Hjem-fanen i Skrift-gruppen, velger du en skrift og en skriftstørrelse.

 4. Sideoppsett-fanen (Word 2013) eller Oppsett-fanen (Word 2016), velger du hvilken avsnittsavstand du vil bruke.

  I Word, på Oppsett-fanen i Avsnitt-gruppen, angir du linjeavstanden.

  Obs!: Fordi Word behandler hver linje i et adresseområde som et avsnitt, er det best å redusere avstanden mellom linjene.

Trinn 5. Forhånds vise og skrive ut brevene

 1. Velg forhånds Vis resultater, og velg deretter neste Neste innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet eller forrige Forrige innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet post-knappen for å sikre at navnene og adressene i brød teksten i brevet ser riktig ut.

  Tips!:  Hvis du vil gå til begynnelsen av listen, velger du den første Første innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet Record-knappen og går til slutten av listen, velger du siste Siste innspillingsknapp for utskriftsfletting for forhåndsvisning av resultatet Record-knappen.

 2. Velg Fullfør og slå sammen > Skriv ut dokumenter.

  Som en del av utskrifts fletting i Word velger du Fullfør & Merge i Fullfør-gruppen på fanen masse utsendelser, og deretter velger du et alternativ.

Trinn 6: Lagre det egendefinerte brevet

Når du lagrer dokumentet for utskriftsfletting, forblir det koblet til adresselisten slik at du kan bruke det til neste masseutsendelse.


Slik bruker du dokumentet for utskrifts fletting på nytt

 • Åpne dokumentet for utskriftsfletting, og velg Ja når Word spør om du vil beholde koblingen.


Slik endrer du adresser i et dokument for utskrifts fletting

 • Åpne dokumentet for utskriftsfletting, og velg Rediger mottakerliste for å sortere, filtrere og velge bestemte adresser.

Mer informasjon

Før du begynner med utskriftsflettingen, må du forberede brevet ditt. Hvis du for eksempel skal informere om et forestående arrangement, inkluderer du navn, dato, klokkeslett og sted for arrangementet. Det er disse detaljene som er viktig for mottakerne av brevet.

 1. Velg Start utskriftsfletting > Brev i Start utskriftsflettingMasseutsendelser-fanen.

  Standardbrev

 2. Skriv inn meldingsteksten du vil sende til alle, i Word.

Adresselisten er datakilden. Det kan være et Excel-regneark, en mappe med Outlook-kontakter, en Access-database, eller en Office-adresseliste. Den inneholder postene som Word henter informasjon fra til å opprette brevene dine.

Tips

 • Hvis du ikke har en adresseliste, kan du opprette den under utskriftsflettingen. Før du begynner utskriftsflettingen, samler du inn alle datapostene og legger dem til datakilden.

 • Hvis du bruker et Excel-regneark, må du sjekke at kolonnen for postnummer eller poststed er formatert som tekst,slik at du ikke mister nuller.

 • Hvis du vil bruke Outlook-kontaktene dine, må du påse at Outlook er standard e-postprogram. Hvis du vil gjøre dette, åpner du Apple Mail, og velger Innstillinger i E-post-menyen. På Generelt, ved siden av Standard e-postleser, velger du Microsoft Outlook.

 • Du kan også bruke Apple-kontaktene dine, og sørg for at Apple Mail er angitt som standard e-postprogram.

 • Bruk FileMake Pro-databasen som datakilde for utskriftsflettingen.

 1. Velg Velg mottakereMasseutsendelser-fanen, og velg deretter et alternativ.

  Velg mottakere er uthevet med en liste over alternativer på Masseutsendelser-fanen

  Velg

  Hvis du vil

  Opprette en ny liste

  Starte en ny adresseliste mens du konfigurerer utskriftsflettingen.

  Bruke en eksisterende liste

  Bruke et Excel-regneark, eller en annen type datafil, som adresseliste

  Velge fra Outlook-kontakter

  Velge navn direkte fra Outlook-kontaktene for adresselisten

  Apple-kontakter

  Velge navn direkte fra Apple-adresseboken for adresselisten

  FileMaker Pro

  Importere data fra en FileMaker Pro-database

 2. Hvis du valgte Opprette en ny liste, gjør du følgende:

  1. Word oppretter automatisk felt for grunnleggende informasjon, som fornavn, etternavn og adresse, i dialogboksen Redigere listefelter. Hvis du ønsker å legge til et nytt felt, for eksempel et meldingsfelt, legger du til dette nå, slik at du kan fylle det ut mens du skriver. Skriv inn navnet på feltet du ønsker å legge til, under Nytt filnavn, og velg deretter plusstegnet (+).

   Tips!:  Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene, velger du feltet du ønsker å flytte, og deretter bruker du PIL OPP og PIL NED for å flytte feltene dit du ønsker i listen.

  2. Når alle feltene er slik du ønsker dem, kan du velge Opprett for å opprette listen.

 3. Hvis du valgte Bruk en eksisterende liste, gjør du følgende:

  1. Bla til filen du vil bruke, og klikk Åpne.

  2. Hvis du velger å åpne et Excel-regneark fra dialogboksen Åpne arbeidsbok, velger du arket du vil bruke. La Celleområde være tom hvis du vil bruke hele regnearket, eller oppgi et celleområde for dataene du ønsker å bruke. Deretter kan du velge OK.

 4. Hvis du har valgt Velg fra Outlook-kontakter eller Apple-kontakter, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Velg Filtrer mottakere for å velge mottakerne du vil ta med.

  2. Hvis du vil bruke Outlook-kontakter, velger du Hel post ved siden av Vis mottakere av utskriftsfletting etter i dialogboksen Spørringsalternativer. I listen over kontakter velger du kontaktene du vil inkludere i masseutsendelser, og klikker deretter på OK.

  3. For Apple-kontakter velger du gruppen du ønsker å inkludere i masseutsendelsen i dialogboksen Spørringsalternativer under Gruppekontakter for Apple, og deretter velger du OK.

  4. For FileMaker Pro-database velger du databasefilen i dialogboksen Velg en FileMaker Pro-database for bruk som datakilde, og deretter velger du Åpne

 1. Klikk på Sett inn flettefeltMasseutsendelser-fanen, og velg feltet du vil legge til.

  Sett inn flettefelt er uthevet på Masseutsendelser-fanen

  Fortsett med å legge til felt, helt du har lagt til all den informasjonen du vil ha i brevet.

 2. Formater feltene i brevet slik at den ser ut slik du vil at resten av konvoluttene skal se ut. Sett for eksempel inn et mellomrom mellom fornavn og etternavn, og trykk ENTER for å begynne på en ny linje med adressefeltet.

  Tips!: Hvis du vil sortere mottakerlisten eller fjerne mottakere, velger du Filtrer mottakereMasseutsendelser-fanen, og velger deretter Sorter poster eller Filtrer poster. Velg OK når du er ferdig.

 1. Velg Forhåndsvis resultaterMasseutsendelser-fanen for å se hvordan brevet ser ut. Bruk PIL VENSTRE og PIL HØYRE på Masseutsendelser-fanen, og gå gjennom brevet.

  Forhåndsvis resultater er uthevet på Masseutsendelser-fanen

 2. Hvis du ønsker å foreta ytterligere formateringsendringer, velger du Forhåndsvis resultater på nytt. Dette gjør at du kan legge til eller fjerne flettefelt.

 3. Når bokstavene ser ut slik du ønsker, velger du Fullfør og slå sammen > Skriv ut dokumenterMasseutsendelser-fanen

  Fullfør og slå sammen og Skriv ut dokumenter er uthevet på Masseutsendelser-fanen

  Tips!: Hvis du vil se gjennom og oppdatere brevene enkeltvis før utskrift, velger du Fullfør og slå sammen > Rediger enkeltdokumenterMasseutsendelser-fanen. Når du er ferdig, klikker du på Fil > Skriv ut for å skrive ut konvoluttene.

Når du lagrer dokumentet for utskriftsfletting, forblir det koblet til adresselisten slik at du kan bruke det til neste masseutsendelse.

Slik bruker du dokumentet for utskriftsfletting på nytt

 • Åpne dokumentet for utskriftsfletting, og velg Ja når Word spør om du vil beholde koblingen.

Slik endrer du adresser i dokumentet for utskriftsfletting

 • Åpne dokumentet for utskriftsfletting, og velg Rediger mottakerliste for å sortere, filtrere og velge bestemte adresser.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×