Bruke skrivepapir, bakgrunner eller temaer på e-postmeldinger

Bruke skrivepapir, bakgrunner eller temaer på e-postmeldinger

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Meldingsbakgrunner i Microsoft Outlook inneholder bakgrunner og mønstre og gi deg et sett med ensartede utformingselementer, for eksempel skrifter, punkttegn, farger og effekter. Slik at du enkelt kan tilpasse HTML-formaterte e-postmeldinger, kan du velge fra en forhåndsdefinert liste over Outlook-meldingsbakgrunner og temaer.

Obs!: Disse fremgangsmåtene fungerer bare hvis du bruker HTML som meldingsformat. Hvis du vil lære hvordan du bruker HTML som meldingsformat, kan du se: Hvordan endrer jeg formatet på alle nye meldinger til HTML?

Bruke Outlook-meldingsbakgrunner og -oppsett i alle meldinger

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk E-post.

 4. Klikk Meldingsbakgrunner og skrifter.

 5. Klikk Tema på fanen Personlig meldingsbakgrunn.

  Obs!: Hvis du prøver denne fremgangsmåten uten HTML som meldingsformat, vises feilmeldingen Temaer er ikke installert.

 6. Klikk temaet eller meldingsbakgrunnen du vil ha under Merk et tema, og klikk deretter OK.

 7. Velg skriftalternativene du vil bruke.

Hvordan endrer jeg formatet til HTML i alle nye meldinger?

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk E-post.

 4. Velg HTML fra listen Skriv meldinger i følgende format under Skriv meldinger.

Bruke Outlook-meldingsbakgrunner og -temaer i en enkeltmelding

 1. Klikk fanen Hjem.

 2. Klikk Nye elementer i Ny-gruppen, velg E-postmelding med, og klikk deretter Flere meldingsbakgrunner.

 3. Klikk temaet eller meldingsbakgrunnen du vil ha under Merk et tema, og klikk deretter OK.

 4. Skriv og send meldingen.

Deaktivere Outlook-meldingsbakgrunner og -temaer

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk E-post.

 4. Klikk Meldingsbakgrunner og skrifter under Skriv meldinger.

 5. Klikk Tema på fanen Personlig meldingsbakgrunn.

 6. Klikk (Ingen tema) under Merk et tema.

Microsoft Outlook støtter tre meldingsformater:

 • HTML     Dette er standard meldingsformat i Outlook. Det er også det beste formatet skal brukes når du vil opprette meldinger som ligner på vanlige dokumenter, med forskjellige skrifter, farger og punktlister. Når du velger et av alternativene som tillater formatering (HTML eller Rikt tekstformat ), sendes meldingen som standard i HTML-format. Når du bruker HTML, vet du slik at du sender er Hva vil mottakeren se.

 • Ren tekst     Dette er et format alle e-støtte for programmer. Du kan konfigurere Outlook til å åpne meldinger du mottar i ren tekst-format. Ren tekst støtter ikke fet, kursiv og farget skrift eller annen tekstformatering. Det støtter heller ikke bilder som vises direkte i meldingsteksten, selv om du kan inkludere bildene som vedlegg.

 • Rikt tekstformat for Outlook (RTF)     Dette er en Microsoft-format som støttes bare av følgende e-postprogrammer:

  • Microsoft Exchange Client versjon 5.0 og 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 og 97

   Du kan bruke RTF når du sender meldinger i en organisasjon som bruker Microsoft Exchange; Vi anbefaler at du bruker HTML-format. RTF-format, inkludert punktmerking, justering og koblede objekter. Konverterer Outlook automatisk RTF-formaterte meldinger til HTML som standard når du sender dem via Internett, slik at den formateringen opprettholdes og vedlegg mottas. Formateres også automatisk møte og oppgaveforespørsler og meldinger med svarknapper, slik at disse elementene kan sendes intakt over Internett til andre Outlook-brukere, uavhengig av standardformat for meldingen. Hvis du Internett-meldingen er en oppgave eller møteforespørsel, konverterer Outlook den automatisk til Internett-kalender formatere, et vanlig format for kalenderelementer for Internett, slik at andre e-postprogrammer kan støtte den.

Relatert informasjon

Opprette meldingsbakgrunner for e-postmeldinger

Fjerne eller endre meldingsbakgrunner og fargebakgrunner i svar og videresendinger

Obs!: Disse fremgangsmåtene fungerer bare hvis du bruker HTML som meldingsformat. Hvis du vil lære hvordan du bruker HTML som meldingsformat, kan du se: Hvordan endrer jeg formatet på alle nye meldinger til HTML?

Bruke Outlook-meldingsbakgrunner og -oppsett i alle meldinger

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk E-post.

 4. Klikk Meldingsbakgrunner og skrifter.

 5. Klikk Tema på fanen Personlig meldingsbakgrunn.

  Obs!: Hvis du prøver denne fremgangsmåten uten HTML som meldingsformat, vises feilmeldingen Temaer er ikke installert.

 6. Klikk temaet eller meldingsbakgrunnen du vil ha under Merk et tema, og klikk deretter OK.

 7. Velg skriftalternativene du vil bruke.

Hvordan endrer jeg formatet til HTML i alle nye meldinger?

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk E-post.

 4. Velg HTML fra listen Skriv meldinger i følgende format under Skriv meldinger.

Bruke Outlook-meldingsbakgrunner og -temaer i en enkeltmelding

 1. Klikk Nye elementer i Ny-gruppen i kategorien Hjem, velg E-postmelding med, og klikk deretter Flere meldingsbakgrunner.

 2. Klikk temaet eller meldingsbakgrunnen du vil ha under Merk et tema, og klikk deretter OK.

 3. Skriv og send meldingen.

Deaktivere Outlook-meldingsbakgrunner og -temaer

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk E-post.

 4. Klikk Meldingsbakgrunner og skrifter under Skriv meldinger.

 5. Klikk Tema på fanen Personlig meldingsbakgrunn.

 6. Klikk (Ingen tema) under Merk et tema.

Microsoft Outlook støtter tre meldingsformater:

 • HTML     Dette er standard meldingsformat i Outlook. Det er også det beste formatet skal brukes når du vil opprette meldinger som ligner på vanlige dokumenter, med forskjellige skrifter, farger og punktlister. Når du velger et av alternativene som tillater formatering (HTML eller Rikt tekstformat ), sendes meldingen som standard i HTML-format. Når du bruker HTML, vet du slik at du sender er Hva vil mottakeren se.

 • Ren tekst     Dette er et format alle e-støtte for programmer. Du kan konfigurere Outlook til å åpne meldinger du mottar i ren tekst-format. Ren tekst støtter ikke fet, kursiv og farget skrift eller annen tekstformatering. Det støtter heller ikke bilder som vises direkte i meldingsteksten, selv om du kan inkludere bildene som vedlegg.

 • Rikt tekstformat for Outlook (RTF)     Dette er en Microsoft-format som støttes bare av følgende e-postprogrammer:

  • Microsoft Exchange Client versjon 5.0 og 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 og 97

   Du kan bruke RTF når du sender meldinger i en organisasjon som bruker Microsoft Exchange; Vi anbefaler at du bruker HTML-format. RTF-format, inkludert punktmerking, justering og koblede objekter. Konverterer Outlook automatisk RTF-formaterte meldinger til HTML som standard når du sender dem via Internett, slik at den formateringen opprettholdes og vedlegg mottas. Formateres også automatisk møte og oppgaveforespørsler og meldinger med svarknapper, slik at disse elementene kan sendes intakt over Internett til andre Outlook-brukere, uavhengig av standardformat for meldingen. Hvis du Internett-meldingen er en oppgave eller møteforespørsel, konverterer Outlook den automatisk til Internett-kalender formatere, et vanlig format for kalenderelementer for Internett, slik at andre e-postprogrammer kan støtte den.

Relatert informasjon

Opprette meldingsbakgrunner for e-postmeldinger

Kopiere bakgrunn til en annen datamaskin

Fjerne eller endre bakgrunner i svar og videresendinger

Obs!: Disse fremgangsmåtene fungerer bare hvis du bruker HTML som meldingsformat. Klikk AlternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien E-postformat. Klikk HTML i listen Skriv i dette meldingsformatet.

Bruke Outlook-meldingsbakgrunner og -oppsett i alle meldinger

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen i hovedvinduet i Outlook, og klikk deretter kategorien E-postformat.

 2. Klikk HTML i listen Skriv i dette meldingsformatet.

 3. Klikk Meldingsbakgrunner og skrifter.

 4. Klikk Tema på fanen Personlig meldingsbakgrunn.

 5. Klikk temaet eller meldingsbakgrunnen du vil ha under Merk et tema, og klikk deretter OK.

  Dialogboksen Tema eller meldingsbakgrunn

 6. Velg skriftalternativene du vil bruke.

 7. Hvis du vil kommentarer som du skriver inn i meldingssvar skal merkes med navnet ditt, Merk av for Marker mine merknader med, og Skriv inn en etikett, for eksempel navnet ditt.

 8. Hvis du vil at skriften skal vises i en annen farge hver gang du svarer på eller videresende en melding, merker du den for Velg en ny farge ved svar eller videresending .

 9. Klikk OK to ganger.

  Når du oppretter nye meldinger, vil de automatisk bruke meldingsbakgrunnen eller temaet som du valgte.

Tips!: Klikk signatur for å velge Outlook-meldingsbakgrunner og temaer fra en åpen melding i Inkluder-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter signaturer. Klikk kategorien Personlig meldingsbakgrunn, og klikk deretter temaet.

Obs!: Kan ikke tilpasses Outlook-meldingsbakgrunner og temaer.

Bruke Outlook-meldingsbakgrunner og -temaer i en enkeltmelding

 1. Pek på Ny e-postmelding medHandlinger-menyen i hovedvinduet i Outlook, og klikk deretter Flere meldingsbakgrunner.

 2. Klikk temaet eller meldingsbakgrunnen du vil ha under Merk et tema, og klikk deretter OK.

 3. Skriv og send meldingen.

Obs!: Meldingsbakgrunner og temaer kan ikke brukes på svar.

Deaktivere Outlook-meldingsbakgrunner og -temaer

 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen i hovedvinduet i Outlook, og klikk deretter kategorien E-postformat.

 2. Klikk Meldingsbakgrunner og skrifter.

 3. Klikk tema på kategorien Personlig meldingsbakgrunn.

 4. Under Velg et tema, klikker du Ingen tema, og klikk deretter OK for å lukke dialogboksene.

Microsoft Outlook støtter tre meldingsformater:

 • HTML     Dette er standard meldingsformat i Outlook. Det er også det beste formatet skal brukes når du vil opprette meldinger som ligner på vanlige dokumenter, med forskjellige skrifter, farger og punktlister. Når du velger et av alternativene som tillater formatering (HTML eller Rikt tekstformat ), sendes meldingen som standard i HTML-format. Når du bruker HTML, vet du slik at du sender er Hva vil mottakeren se.

 • Ren tekst     Dette er et format alle e-støtte for programmer. Du kan konfigurere Outlook til å åpne meldinger du mottar i ren tekst-format. Ren tekst støtter ikke fet, kursiv og farget skrift eller annen tekstformatering. Det støtter heller ikke bilder som vises direkte i meldingsteksten, selv om du kan inkludere bildene som vedlegg.

 • Rikt tekstformat for Outlook (RTF)     Dette er en Microsoft-format som støttes bare av følgende e-postprogrammer:

  • Microsoft Exchange Client versjon 5.0 og 4.0

  • Microsoft Office Outlook 2007

  • Microsoft Office Outlook 2003

  • Microsoft Outlook 2002, 2000, 98 og 97

   Du kan bruke RTF når du sender meldinger i en organisasjon som bruker Microsoft Exchange; Vi anbefaler at du bruker HTML-format. RTF-format, inkludert punktmerking, justering og koblede objekter. Konverterer Outlook automatisk RTF-formaterte meldinger til HTML som standard når du sender dem via Internett, slik at den formateringen opprettholdes og vedlegg mottas. Formateres også automatisk møte og oppgaveforespørsler og meldinger med svarknapper, slik at disse elementene kan sendes intakt over Internett til andre Outlook-brukere, uavhengig av standardformat for meldingen. Hvis du Internett-meldingen er en oppgave eller møteforespørsel, konverterer Outlook den automatisk til Internett-kalender formatere, et vanlig format for kalenderelementer for Internett, slik at andre e-postprogrammer kan støtte den.

Relatert informasjon

Fjerne eller endre bakgrunner i svar og videresendinger

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×