Bruke skjermleser for å sette inn en tabell i Outlook

Bruke skjermleser for å sette inn en tabell i Outlook

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Opprett og rediger en tabell i e-postmeldingene i Outlook 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Konvertere tekst til en tabell

Hvis du har en tekstblokk som bruker vedvarende skilletegn, er det enkelt å konvertere det til en tabell.

 1. Merk teksten du vil konvertere til en tabell.

 2. Hvis du vil åpne dialogboksen Konverter tabell til tekst, trykker du på ALT+N. Trykk deretter på T og V.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis teksten bruker avsnitt som skilletegn, trykker du på ALT+P.

  • Hvis teksten bruker komma som skilletegn, trykker du på ALT+M.

  • Hvis teksten bruker tabulatorer som skilletegn, trykker du på ALT+T.

 4. Trykk på TAB til du hører: «OK-knapp». Trykk deretter på ENTER. Tabellen opprettes, og fokus går tilbake til meldingen der tabellen er valgt.

Konvertere en tabell til tekst

 1. Plasser markøren i tabellen du ønsker å konvertere til tekst.

 2. Trykk på ALT+J, og trykk deretter på L for åpne Oppsett-fanen under Tabellverktøy.

 3. Trykk på V for åpne dialogboksen Konverter tabell til tekst, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du ønsker at teksten skal bruke avsnitt som skilletegn, trykker du på P.

  • Hvis du ønsker at teksten skal bruke komma som skilletegn, trykker du på M.

  • Hvis du ønsker at teksten skal bruke tabulatorer som skilletegn, trykker du på T.

 4. Trykk på TAB til du hører: «OK-knapp». Trykk deretter på ENTER. Fokus går tilbake til meldingen, der teksten er valgt.

Sette inn en tabell

Du kan angi målene for en tabell, for eksempel antall kolonner og rader, og høyden og bredden deres. Outlook setter inn en grunnleggende rutenetttabell som du kan bruke.

Obs!: For å gjøre tabellen så tilgjengelig som mulig, er det viktig at du bruker en overskriftsrad i tabellen.

 1. Plasser markøren der du ønsker å sette inn den nye tabellen, mens du skriver meldingen.

 2. Hvis du vil åpne dialogboksen Sett inn tabell, trykker du på ALT+N. Trykk på T, og trykk deretter på I.

 3. Skriv inn hvor mange kolonner du vil ha.

 4. Trykk på TAB, og skriv deretter inn antallet rader du ønsker.

 5. Hvis du vil bruke disse dimensjonene på nytt senere, trykker du på ALT+S for å velge alternativet Husk dimensjonene for nye tabeller.

 6. Hvis du vil lukke dialogboksen Sett inn tabell, trykker du på TAB til du hører: «OK-knapp». Trykk deretter på ENTER. Outlook legger til tabellen i meldingen din, og fokus går til den første kolonnen i den første raden.

 7. Hvis du vil kontrollere om tabellen har en overskriftrad, trykker du på ALT+J, og deretter trykker du på T for åpne Utforming-fanen under Tabellverktøy.

 8. Trykk på TAB til du hører: «Merket, overskriftrad avmerkingsboks». I JAWS hører du: «Tabellstil alternativgruppeboks, overskriftsrad, avmerkingsboks, merket.» Hvis du hører: «Ikke merket», trykker du på MELLOMROM for å slå overskriftsraden på. Du kan også trykket på ESC for å returnere fokus til tabellen.

 9. Bruk piltastene til å bevege deg rundt i tabellen, og skriv inn informasjonen du ønsker i cellene.

Bruke innebygde tabellstiler

Etter at du har opprettet en tabell, kan du raskt endre utseendet ved bruk av innebygde stiler i Outlook.

 1. Plasser markøren hvor som helst i tabellen.

 2. Trykk på ALT+J, og trykk deretter på T for åpne Utforming-fanen under Tabellverktøy.

 3. Trykk på S for å åpne Tabellstiler-menyen.

 4. Bruk piltastene til å flytte rundt i stillisten til du finner den du ønsker, for eksempel «Rutenettabell 1, lys».

 5. Trykk på ENTER for å velge stilen. Den valgte stilen brukes i tabellen, og fokus går tilbake til tabellen.

Slette en tabell

 1. Plasser markøren i tabellen du ønsker å slette, mens du skriver meldingen.

 2. Trykk på ALT+J, og trykk deretter på L for åpne Oppsett-fanen under Tabellverktøy.

 3. Hvis du vil slette hele tabellen, trykker du på D og deretter T. Tabellen slettes, og fokus går tilbake til meldingen.

Angi tabellegenskaper

Bruk dialogboksen Tabellegenskaper for å gi tabellen en tittel og beskrivelse slik at den blir mer tilgjengelig, eller for å endre tabelljusteringen.

 1. Plasser markøren i tabellen du ønsker å redigere, mens du skriver meldingen.

 2. Hvis du ønsker å åpne dialogboksen Tabellegenskaper, trykker du på ALT+J. Trykk på L, og trykk deretter på O.

 3. Hvis du vil angi justeringen for tabellen i forhold til brødteksten i meldingen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil justere tabellen til venstre kant i teksten, trykker du på ALT+L.

  • Hvis du vil justere tabellen til midten av teksten, trykker du på ALT+C.

  • Hvis du vil justere tabellen til høyre kant i teksten, trykker du på ALT+H.

 4. Hvis du vil velge hvordan brødteksten skal brytes rundt tabellen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil at teksten skal brytes rundt sidene av tabellen, trykker du på ALT+A.

  • Hvis du vil at tabellen skal være separat fra teksten, trykker du på ALT+N.

 5. Hvis du ønsker å gi tabellen tittel og beskrivelse, trykker du på ALT+T. Deretter trykker du på PIL HØYRE til du hører: «Valgt, alternativ tekst-faneobjekt». I JAWS hører du: «Alternativ tekst-fane.»

 6. Trykk på TAB og skriv inn tabelltittelen, deretter trykker du på TAB og skriver inn beskrivelsen.

 7. Trykk på TAB til du hører: «OK-knapp». Trykk deretter på ENTER. Fokuset går tilbake til meldingen.

Legge til kolonner eller rader i en tabell

 1. Plasser markøren i tabellen der du ønsker å sette inn en kolonne eller rad, mens du skriver meldingen.

 2. Trykk på ALT+J, og trykk deretter på L for åpne Oppsett-fanen under Tabellverktøy.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil legge til en rad ovenfor valgte punkt, trykker du på A.

  • Hvis du vil legge til en rad nedenfor valgte punkt, trykker du på B, og deretter trykker du på E.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for valgte punkt, trykker du på L.

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for valgte punkt, trykker du på R.

 4. Menyen lukkes, og fokuset går tilbake til tabellen.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Hurtigtaster for å navigere i e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Opprette og redigere en tabell i e-postmeldingen i Outlook for Mac ved hjelp av tastaturet og VoiceOver innebygde Mac OS skjermleseren.

Obs!: 

I dette emnet

Konvertere tekst til en tabell

Hvis du har en tekstblokk som bruker vedvarende skilletegn, er det enkelt å konvertere det til en tabell.

 1. Mens du skriver e-post, Merk teksten du vil konvertere.

  Obs!: De beste resultatene har teksten kolonner atskilt ved å trykke TAB og rader som er atskilt ved å trykke ENTER-tasten.

 2. Trykk Skift + Tab til du hører "-tabellen menyknapp,", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 3. Trykk pil ned til du hører "Konverter tekst til tabell", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Konverter tekst til tabell-menyen åpnes.

 4. Trykk Tab-tasten eller Skift + Tab for å bla gjennom alternativer på menyen. Som standard Outlook gir deg antall kolonner og rader som passer best til den merkede teksten, men du kan endre verdiene enkeltvis. VoiceOver forteller deg hvordan du får tilgang til hvert alternativ.

 5. Hvis du vil lukke Konverter tekst til tabell-menyen, trykk TAB til du hører "OK, standard, knappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 6. Tabellen er opprettet, og returnerer fokus til verktøylinjen.

 7. Hvis du vil gå tilbake til meldingsteksten, trykk TAB til du hører: "Table, < tall > rader, kolonner < tall >."

Sette inn en tabell

Du kan angi målene for en tabell, for eksempel antall kolonner og rader, og høyde og bredde. Outlook for Mac setter inn en grunnleggende rutenett-type tabell til bruk. Hvis du vil la Outlook for Mac gjør formateringen for deg, velger du ett av innebygde formater for tabeller.

Obs!: For å gjøre tabellen mer tilgjengelig og gjøre det mulig for skjermlesere å identifisere tabellkolonnene korrekt, må du sette opp en overskriftsrad.

Angi tabelldimensjoner

 1. Mens du skriver e-post, Plasser markøren der du vil sette inn den nye tabellen.

 2. Trykk Skift + Tab til du hører "-tabellen menyknapp,", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 3. Hvis du vil angi antall kolonner i tabellen, trykk Ctrl + Tilvalg + Skift + Pil ned, pil, og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast til du hører nummeret du vil bruke.

 4. Hvis du vil angi antall rader, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil ned piltast til du hører nummeret du vil bruke.

 5. Hvis du vil sette inn tabell med det merkede størrelsen, trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Tabellen er satt inn i meldingsteksten, og fanen Tabellutforming blir tilgjengelig på verktøylinjen.

 6. Trykk F6 for å kontrollere at en overskriftsrad er satt, til du hører "Meldingen, har valgt, tab," trykker høyre piltast til du hører "Tabellutforming, tab," og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Trykk TAB til du hører: "overskriftsrad, sjekket, avmerkingsboksen." Hvis du ikke er merket av for Overskriftsrad, trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 7. Hvis du vil gå tilbake til meldingsteksten, trykk TAB til du hører: "Rediger tekst." Hvis det er nødvendig, Bruk pil opp eller pil ned for å flytte til tabellen.

 8. Gå til cellen du vil ved å trykke en piltast i retningen du vil flytte. Skriv inn informasjon i cellene. Trykk Tab for å flytte til neste celle eller Skift + Tab for å flytte til forrige celle. Hvis du trykker TAB i den siste cellen, opprettes en ny tabellrad.

Formatere en tabell ved hjelp av et innebygd format

 1. Opprett en tabell som beskrevet i Angi tabelldimensjoner, og kontroller at fokuset er et sted i tabellen.

 2. Når du har satt inn tabellen, trykker du F6 til du hører "< gjeldende-fanen > valgt, i kategorien" og trykker høyre piltast til du hører: "Tabellutforming, kategorien." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge.

  Obs!: Hvis du ikke får tilgang til fanen på båndet ved å trykke F6, trykker du TAB flere ganger for å gå tilbake til tabellen, og prøv på nytt.

 3. Trykk TAB til du hører: "Tabellen rutenettet valgt, knappen."

 4. Hvis du vil velge fra de innebygde tabellformatene, trykker du på PIL HØYRE til du hører formatet du vil ha, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å bruke det.

 5. Hvis du vil gå tilbake til meldingsteksten, trykk TAB til du hører: "Rediger tekst."

Slette en tabell

 1. Kontroller at fokuset er et sted i tabellen du vil slette.

 2. Trykk F6 til du hører "< gjeldende-fanen > valgt, i kategorien" og trykker høyre piltast til du hører: "Oppsett, kategorien." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne kategorien Oppsett.

  Obs!: Hvis du ikke får tilgang til fanen på båndet ved å trykke F6, trykker du TAB flere ganger for å gå tilbake til tabellen, og prøv på nytt.

 3. Trykk Tab-tasten til du hører "Slett menyknapp,", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne undermenyen på Oppsett-fanen.

 4. Trykk pil ned til du hører "Slett tabell", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Tabellen er slettet.

Angi tabellegenskaper

I tillegg til å bruke innebygde formater kan du endre tabellens egenskaper enkeltvis. Du kan for eksempel definere tekstjustering, radhøyde, kolonnebredde eller skrive inn alternativ tekst, for å gjøre tabellen mer tilgjengelig for skjermlesere.

 1. Kontroller at fokuset er et sted i tabellen du vil redigere.

 2. Trykk F6 til du hører "< gjeldende-fanen > valgt, i kategorien" og trykker høyre piltast til du hører: "Oppsett, kategorien." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne kategorien Oppsett.

  Obs!: Hvis du ikke får tilgang til fanen på båndet ved å trykke F6, trykker du TAB flere ganger for å gå tilbake til tabellen, og prøv på nytt.

 3. Trykk Tab-tasten på Oppsett-fanen til du hører "Egenskaper, -knappen," og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. Tabellegenskaper-menyen har fem faner:

  • Tabell

  • Rad

  • Kolonne

  • Celle

  • Alternativ tekst

  Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE til å finne fanen du vil bruke, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne fanen.

 5. Trykk Tab for å bla gjennom alternativer i kategorien valgte VoiceOver forteller deg hvordan du får tilgang til hvert alternativ. I kategorien tabell kan du for eksempel definere tekstjustering i hele tabellen.

 6. Hvis du vil bytte til en annen kategori, trykker du TAB til du høre navnet på kategorien gjeldende på nytt, og deretter bruker du høyre og venstre piltastene til å finne kategorien du ønsker, og trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 7. Trykk TAB for å lukke menyen Tabellegenskaper, før du høre "OK, standard, knappen", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

  Fokuset går tilbake til Egenskaper-knappen.

Legge til kolonner eller rader i en tabell

Du kan raskt utvide tabellen ved å legge til flere rader eller kolonner.

 1. Kontroller at fokus er et sted i tabellen, og deretter bruker du piltastene til å navigere i tabellen for å finne sted der du vil legge til en ny rad eller kolonne.

 2. Trykk F6 til du hører "< gjeldende-fanen > valgt, i kategorien" og trykker høyre piltast til du hører: "Oppsett, kategorien." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å åpne kategorien Oppsett.

  Obs!: Hvis du ikke får tilgang til fanen på båndet ved å trykke F6, trykker du TAB flere ganger for å gå tilbake til tabellen, og prøv på nytt.

 3. Gjør ett av følgende på Oppsett-fanen:

  • Hvis du vil legge til raden ovenfor den gjeldende raden, trykker du Tab-tasten til du hører: "Sett inn ovenfor, knappen."

  • Hvis du vil legge til en rad under gjeldende rad, trykker du Tab-tasten til du hører: "Sett inn nedenfor, knappen."

  • Hvis du vil legge til en kolonne til venstre for gjeldende kolonne, trykk TAB til du hører: "Sett inn til venstre, knappen."

  • Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for gjeldende kolonne, trykk TAB til du hører: "Sett inn høyre, knappen."

  For å bekrefte valget, trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 4. Hvis du vil gå tilbake til meldingsteksten, trykker du på Tab til du hører "tekstredigering."

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Hurtigtaster for Outlook for Mac

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Opprett og rediger en tabell i e-postmeldingene i Outlook E-post med Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Konvertere tekst til en tabell

Hvis du har en tekstblokk som bruker vedvarende skilletegn, er det enkelt å konvertere det til en tabell.

 1. Merk teksten du vil konvertere til en tabell, mens du skriver meldingen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip mot høyre til du hører: «Tabell-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Tabellen opprettes, og fokus går tilbake til meldingen der tabellen er valgt. Du hører tabellegenskapene.

Sette inn en tabell

Når du setter inn en tom tabell i en e-postmelding, legger Outlook til en grunnleggende rutenetttabell med tre rader og tre kolonner. Du kan legge til flere kolonner og rader senere.

Obs!: For å gjøre tabellen så tilgjengelig som mulig, er det viktig at du bruker en overskriftsrad i tabellen.

 1. Plasser markøren der du ønsker å sette inn den nye tabellen, mens du skriver meldingen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip mot høyre til du hører: «Tabell-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Tabellen opprettes, og fokus går tilbake til meldingen der tabellen er valgt. Du hører tabellegenskapene.

Bruke innebygde tabellstiler

Etter at du har opprettet en tabell, kan du raskt endre utseendet ved bruk av innebygde stiler i Outlook.

 1. Plasser markøren hvor som helst i tabellen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Tabell, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip mot høyre til du hører: «Tabellstiler». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre i Tabellstiler-menyen til du hører tabellstilen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Den valgte stilen brukes i tabellen, og fokus går tilbake til tabellen.

Slette en tabell

 1. Plasser markøren i tabellen du ønsker å slette, mens du skriver meldingen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Tabell, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Du hører: «Slett, knapp skjult.» Fokuset er på Slett-knappen. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 5. Hvis du vil slette hele tabellen, sveiper du til høyre til du hører «Slett tabell-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Tabellen slettes, og fokuset går tilbake til meldingen.

Endre tabellegenskaper

Du kan endre tabelljusteringen, gi tabellen en tittel og beskrivelse slik at den blir mer tilgjengelig, endre innstillinger for tabellstiler og mer.

 1. Plasser markøren i tabellen mens du skriver meldingen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Tabell, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre i Tabell-menyen til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge det.

  • Hvis du vil justere tabelljusteringen, velger du Justering. Sveip til høyre i Justering-menyen til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil legge til en alternativ teksttittel og -beskrivelse, velger du Alternativ tekst. Skriv inn tabelltittelen i dialogboksen, sveip til høyre, og dobbeltklikk deretter på skjermen. Skriv inn tabellbeskrivelsen. Dra én finger oppover på skjermen til du hører: «Fullført-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil endre alternativene for tabellstiler, velger du Stilalternativer. Sveip til høyre i Stilalternativer-menyen til du hører stilalternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til kolonner eller rader i en tabell

 1. Beveg markøren i tabellen der du ønsker å sette inn en kolonne eller rad, mens du skriver meldingen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Tabell, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn-knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre i Sett inn-menyen til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Kolonnen eller raden legges til i tabellen. Fokuset flyttes til den nye raden eller kolonnen i tabellen.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Opprette og redigere en tabell i e-postmeldingen i Outlook Web App ved hjelp av tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, når du skriver en melding med e-post.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster for Outlook på nettet for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Dette emnet antar at leseruten er avslått.

 • Når du bruker Outlook Web App, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Outlook Web App kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Outlook Web App.

Sette inn en tabell

Når du setter inn en tabell i meldingen, kan du angi antall kolonner og rader. Outlook Web App setter inn en grunnleggende rutenett-type tabell til bruk.

 1. Mens du skriver en melding, Plasser markøren der du vil sette inn den nye tabellen.

 2. Trykk TAB til du hører: "Format, < valgte alternativet > knapper." Trykk deretter høyre piltast til du hører "Mer, knappen", og trykk mellomrom.

 3. Trykk på pil høyre til du hører "Sett inn tabell, knappen er skjult,", og trykk deretter mellomrom. Sett inn tabell-menyen åpnes.

 4. Trykk TAB til du hører "Sett inn tabell, merket menyelement, avmerkingsboksen", og trykk deretter mellomrom. Dialogboksen Sett inn tabell åpnes, og du hører: «Dialogboksen Sett inn tabell, er fokusert på OK».

 5. Trykk TAB til du hører "Antall kolonner, redigere, < gjeldende nummer >," for å velge antallet kolonner i tabellen, og Skriv inn antall kolonner du vil bruke.

 6. Trykk TAB til du hører "Antall rader, redigerer, < gjeldende nummer >," for å velge antall rader i tabellen, og Skriv inn antallet rader du vil bruke.

 7. Når du er ferdig, for å sette inn tabellen, trykk TAB til du hører "OK-knappen", og trykk Enter. Dialogboksen lukkes, og flyttes fokus til meldingsteksten e-post.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med e-post i Outlook

Hurtigtaster i Outlook på nettet

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×