Bruke rapporter til å måle områdeytelse og -bruk

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du har ansvar for å håndtere et område, har du sannsynligvis noen vanlige spørsmål om området, for eksempel:

 • Hvor mange personer besøker området?

 • Hvordan er områdetrafikken endret over tid?

 • Hvem er de hyppigste brukerne av området?

 • Hvor kommer trafikken fra på området?

 • Hvilke sider besøkes mest, og hvilke ressurser brukes mest på området?

 • Hvordan kan jeg finne ut hvor dokumenter og andre ressurser er plassert i arbeidsflytprosessen?

Som administrator av et webområde har du kanskje også noen spørsmål som du regelmessig vil ha svar på, for eksempel:

 • Finnes det ressurser på området som jeg kan fjerne, fordi de ikke brukes eller er gamle?

 • Hvordan kan jeg finne problemer på området (for eksempel filer uten koblinger, langsomme sider og brutte hyperkoblinger) før de registreres og rapporteres av brukere?

Disse spørsmålene kan virke omfattende, men med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 og et Windows SharePoint Services 3.0-område eller et Microsoft Office SharePoint Server 2007-område kan du enkelt få svar på disse spørsmålene ved hjelp av Office SharePoint Designer 2007-rapportene. Denne artikkelen viser hvordan du bruker rapporter til å måle områdeytelse og -bruk.

Viktig!: Data for rapportene som genereres av Office SharePoint Designer 2007, lagres på server hvor området er plassert. Serveradministratorer kan gi eller avslå tilgang til disse rapportene. Hvis rapportene som du etterspør, ikke inneholder data, kontakter du serveradministratoren for hjelp. Hvis du vil kjøre bruksrapportene, må du ha rettigheter for å vise bruksdata, og serveradministratoren må aktivere bruksdatainnsamling på serveren. Bruksdatainnsamling på serveren er deaktivert som standard.

Hva vil du gjøre?

Vise rapporten Sammendrag av webområde

Vise rapporter om filer

Vise rapporter om delt innhold

Vise rapporter om problemer

Vise rapporten Sammendrag av bruk

Vise detaljerte bruksrapporter

Bruk data resultatene for diagram

Sortere en rapport

Filtrere en rapport

Kopiere en rapport

Lagre en rapport

Vise rapporten Sammendrag av webområde

Rapporten Sammendrag av webområde gir en oversikt over området på et høyt nivå, samt koblinger til mer detaljerte rapporter. Du kan for eksempel generere rapporten Sammendrag av webområde slik det vises i den følgende illustrasjonen.

Rapporten Sammendrag av webområde

Slik genererer du rapporten Sammendrag av webområde for ditt område:

 1. Åpne området som du vil kjøre rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Velg menyen Område, Rapporter, og klikk deretter Sammendrag av bruk.

  Rapporten genereres.

Obs!: Du kan klikke hyperkoblingene i kolonnen Navn for å navigere til mer detaljerte rapporter. Klikk for eksempel Brutte hyperkoblinger for å navigere direkte til rapporten Brutte hyperkoblinger.

Til toppen av siden

Vise rapporter om filer

Du kan generere rapporter som viser alle filer, filer som nylig er lagt til, filer som nylig er endret eller eldre filer. Hvis du for eksempel vil merke nytt innhold på startsiden for området eller i et nyhetsbrev som informerer om området, kan du bruke rapporten Filer som nylig er lagt til raskt å identifisere det nye innholdet. Du kan også bruke rapporten Gamle filer til å identifisere innhold som er gammelt nok til å bli vurdert for oppdatering eller fjerning.

Når du skal kjøre rapporter om filer, angir du først definisjonene for nye og gamle filer, og du angir hvor mange måneder som skal vises i rapporter etter måned:

 1. Åpne webområdet som du vil kjøre rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klikk ProgramalternativerVerktøy-menyen.

 3. Klikk kategorien Rapportvisning.

  Dialogboksen Programalternativer som viser kategorien Rapportvisning

 4. Skriv inn antall dager som identifiserer en ny fil, i boksen Nye filer er mindre enn.

 5. Skriv inn antall dager som identifiserer en eldre side, i boksen Gamle filer er mer enn.

 6. Skriv inn antall måneder som skal vises i rapporter etter måneder, i boksen Antall viste måneder.

 7. Klikk OK.

  Du er nå klar til å kjøre rapportene.

 8. Velg menyen Område, Rapporter, Filer, og klikk deretter rapporten som du vil kjøre:

  • Alle filer     Viser en liste over alle filene på området.

  • Filer som nylig er lagt til     Viser en liste over filene som er lagt til på området innen antallet dager som du har angitt i trinn 4.

  • Filer som nylig er endret     Viser en liste over filene som er endret på området innen antallet dager som du har angitt i trinn 4.

  • Gamle filer     Viser en liste over filer som vurderes som eldre, basert på antallet dager som du har angitt i trinn 5.

  • Utsjekkingsstatus     Viser en liste over filer på området sammen med gjeldende Utsjekkingsstatus for hver fil. (Denne rapporten inkluderer også kolonner med data for Sjekket ut av, Versjon og Låsingsdato.)

   For rapporter om filer i rapportvisning kan du klikke alternativer i listen for raskt å endre innstillingene for eldre eller nyere filer.

   Rapportvisning med menyen for filter for filalder

Til toppen av siden

Vise rapporter om delt innhold

Delt innhold kan inkludere hoveddokumenter, tilpassede og andre sider som er inkludert i områdedefinisjonen, og koblinger til stilark. Office SharePoint Designer 2007 gjør det enkelt å finne delt innhold. Hvis du for eksempel vil endre en logo på alle sidene på webområdet, og du bruker hoveddokumenter til å kontrollere sideformatering, kan du bruke rapporten Hoveddokumenter til å finne alle hoveddokumentsidene som du vil endre logoen på. Du kan også bruke rapporten Koblinger til stilark til å finne alle stilarkene som må oppdateres for å gjenspeile en endring av skrift og formatering som du vil bruke på hele området.

 1. Åpne webområdet som du vil kjøre rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Velg menyen Område, Rapporter, Delt innhold, og klikk deretter rapporten som du vil kjøre:

  • Dynamiske webmaler     Viser en liste over alle sidene på området, og kolonnen Dynamisk webmal angir om hver side er knyttet til en dynamisk webmal (og hvilken, hvis aktuelt).

  • Hoveddokumenter     Viser en liste over alle sidene på området, og kolonnen Hoveddokument angir om hver side er knyttet til et hoveddokument (og hvilket, hvis aktuelt).

  • Tilpassede sider     Viser en liste over alle sidene på området, og kolonnen Tilpasset angir om sider som er basert på områdedefinisjonen, er tilpasset.

  • Koblinger til stilark     Viser en liste over alle sidene på området, og kolonnen Koblinger til stilark angir om hver side er knyttet til et stilark.

   Obs!: Koblingene til stilark som vises, er statiske stilarkkoblinger (<link>-koder). Dynamiske stilarkkoblinger som genereres av Microsoft ASP.NET-kontroller, (for eksempel <SharePoint:CssLink>) er ikke inkludert i denne rapporten.

Til toppen av siden

Vise rapporter om problemer

Office SharePoint Designer 2007-rapporter om problemer kan hjelpe deg med å forutse mulige problemer og reparere dem før brukere påvirkes. Du kan for eksempel bruke disse rapportene til å identifisere langsomme sider, finne brutte hyperkoblinger og finne filer som kanskje bør slettes, fordi de ikke er koblet til andre filer. Når du skal kjøre problemrapporter, angir du først hvordan du vil definere langsomme sider.

 1. Åpne webområdet som du vil kjøre rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klikk ProgramalternativerVerktøy-menyen.

 3. Klikk kategorien Rapportvisning.

  Dialogboksen Programalternativer som viser kategorien Rapportvisning

 4. Skriv inn antall sekunder som skal definere hvor lang tid det tar å laste ned en langsom side, i boksen Langsomme sider bruker minst.

 5. Skriv inn antall kilobit per sekund (kbps) for gjennomsnittsbrukerens tilkoblingshastighet i boksen Anta tilkoblingshastighet på.

 6. Klikk OK.

  Du er nå klar til å kjøre rapportene.

 7. Klikk Område, Rapporter, Problemer, og klikk deretter rapporten som du vil kjøre:

  • Filer uten koblinger     Viser en liste over alle filene på området som ikke har koblinger. Denne listen kan hjelpe deg med å finne filer som ikke brukes, og som bør fjernes fra området. Legg merke til at denne rapporten ikke tar høyde for koblinger som genereres av ASP.NET-kontroller, for eksempel webdelen for innholdsfortegnelse på Office SharePoint Server 2007-områder.

  • Langsomme sider      Viser en liste over sidene på området som identifiseres som langsomme å laste, under definisjonen angitt i trinn 3 og den gjennomsnittlige tilkoblingshastigheten angitt i trinn 4. Legg merke til at denne rapporten gjenspeiler tiden som kreves for å laste sidemarkeringen. Den tar ikke hensyn til dynamisk innhold som genereres av ASP.NET-kontroller.

  • Hyperkoblinger     Viser en liste over alle hyperkoblingene på området. Når du har kjørt denne rapporten, vises en dialogboks hvor du blir bedt om å bekrefte hyperkoblingene på området. Klikk Ja hvis du vil at Office SharePoint Designer 2007 skal gå trinnvis gjennom og bekrefte hver hyperkobling for deg. Resultatet av denne prosessen er en liste over hyperkoblinger med hver identifisert som OK eller Brutt. Hvis du vil redigere eventuelle brutte koblinger, klikker du koblingen i rapporten, og deretter klikker du Rediger hyperkobling på verktøylinjen som vises øverst til høyre i dokumentvinduet i rapportvisning.

   Obs!:  Dialogboksen Rediger hyperkobling

  • Komponentfeil     Viser en liste over eventuelle komponenter, for eksempel interaktive knapper eller trefftelleren (alle tidligere og generisk kjent som webboter eller boter), som i øyeblikket genererer feil. Du kan vise en liste over webkomponenter ved å klikke Webkomponent på menyen Sett inn.

Til toppen av siden

Vise rapporten Sammendrag av bruk

Bruksrapporter for området hjelper deg med å finne svar på de viktigste spørsmålene som områdeeiere har om området, for eksempel hvor mange personer som bruker området, hvilke ressurser som er mest populære, hvem som bruker området mest og hvor besøkere blar til siden fra. Rapporten Sammendrag av bruk inkluderer et sammendrag av totale besøk, sidetreff, nedlastede byte og mer.

Rapporten Sammendrag av bruk

Følg denne fremgangsmåten for å kjøre rapporten Sammendrag av bruk:

 1. Åpne webområdet som du vil kjøre rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Velg menyen Område, Rapporter, Bruk, og deretter klikker du Sammendrag av bruk.

  Rapporten genereres. Du kan klikke alle hyperkoblede elementer i kolonnen Navn for å vise detaljerte rapporter.

Til toppen av siden

Vise detaljerte bruksrapporter

Du kan kjøre detaljerte bruksrapporter for å finne svar på spørsmål om hvordan brukere får tilgang til området. Rapporten Sammendrag av bruk som ble generert i den forrige delen, viser det totale antall sidetreff, men rapporten Treff på siden per måned har mer detaljert informasjon om hvor mange treff som ble registrert for hver side på området. Slik kjører du de detaljerte bruksrapportene:

 1. Åpne webområdet som du vil kjøre rapporten for, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Velg menyen Område, Rapporter, Bruk, og klikk deretter rapporten som du vil kjøre:

  • Månedlig sammendrag     Summerer antall besøk, treff, totalt antall treff og nedlastingsstørrelse på området etter måned.

  • Ukentlig sammendrag     Summerer antall besøk, treff, totalt antall treff og nedlastingsstørrelse på området etter uke.

  • Daglig sammendrag     Summerer antall besøk, treff, totalt antall treff og nedlastingsstørrelse på området etter dag.

  • Treff på siden per måned     Summerer antall totale treff etter måned for hver side på webområdet.

  • Treff på siden per uke     Summerer antall totale treff etter uke for hver side på webområdet.

  • Treff på siden per dag     Summerer antall totale treff etter dag for hver side på webområdet.

  • Besøkende brukere     Summerer antall besøkende brukere og deres prosent av totalen for en valgt måned.

  • Operativsystemer     Summerer antall operativsystemer for besøkende brukere og prosenten av totalen for en valgt måned.

  • Lesere     Summerer antall lesere for besøkende brukere og prosenten av totalen for en valgt måned.

  • Henvisende domener     Summerer antall besøk som kommer fra et bestemt domene, samt prosenten av totalen, for en valgt måned.

  • Henvisende URL-adresser     Summerer antall besøk som kommer fra en bestemt URL-adresse, samt prosenten av totalen, for en valgt måned.

  • Søkestrenger     Viser antall søkestrenger som er skrevet inn i søkeboksen på området, samt prosenten av totalen, for en valgt måned.

Til toppen av siden

Lage diagrammer over bruksdataresultatene

Du kan enkelt lage et diagram som viser bruksdata i et grafisk format, noe som gjør det enklere å oppdage tendenser og identifisere bruksmønstre.

 1. Velg menyen Område, Rapporter, Bruk, og klikk deretter rapporten som du vil kjøre.

 2. På verktøylinjen øverst til høyre i dokumentvinduet i listen Diagram klikker du typen diagram som du vil lage, for eksempel Stolpediagram.

  Verktøylinje i rapportvisning som viser diagramliste

  Rapporten åpnes i et nytt vindu.

  Diagram over bruksdata

  Obs!: Diagramdata genereres med bruksrapporter som standard. Hvis du ikke finner diagramdata når du kjører rapporten, velger du Verktøy-menyen, klikker Programalternativer, klikker kategorien Rapportvisning, og deretter passer du på at det er merket av for Inkluder diagram når bruksrapporten er lagret.

Til toppen av siden

Sortere en rapport

I rapportvisning kan du sortere en rapport ved å klikke kolonneoverskriftene.

Til toppen av siden

Filtrere en rapport

Du kan begrense rapportresultatene slik at bare den ønskede informasjonen vises. Du kan filtrere etter bare én kolonne eller filtrere etter flere kolonner for å lage et progressivt filter.

 1. Velg menyen Område og Rapporter, og klikk deretter rapporten som du vil kjøre.

 2. Klikk pilen ved siden av overskriften for kolonnen som du vil filtrere etter, og klikk deretter dataene som du vil filtrere.

  Når du for eksempel filtrerer etter filtype, kan du klikke pilen ved siden av kolonneoverskriften Type og deretter klikke bmp for å vise bare bare punktgrafikkfiler i rapporten.

  Typekolonne som viser filtermeny

 3. Hvis du vil filtrere etter flere kolonner, gjentar du trinn 2 for hver kolonne.

 4. Når du skal opprette et egendefinert filter for en kolonne, klikker du pilen ved kolonneoverskriften, og deretter klikker du (Egendefinert). Skriv inn søkevilkårene, og klikk deretter OK.

  Du kan for eksempel bruke et egendefinert autofilter for å identifisere alle BMP- og GIF-bildefilene på området.

  Dialogboksen Tilpasset Autofilter

 5. Hvis du vil fjerne et filter fra kolonnefiltre, klikker du pilen ved siden av kolonneoverskriften, og deretter klikker du (Alle).

Obs!: Gjeldende angitte filterinnstillinger lagres når du lukker området. Hvis du ikke finner filer i en rapport som nylig er kjørt, kan det hende at filtre som du har brukt i en tidligere økt, skjuler disse filene.

Hvis du vil fjerne alle filtre fra en rapport, høyreklikker du en kolonneoverskrift, og deretter klikker du Fjern filtre på hurtigmenyen.

Til toppen av siden

Kopiere en rapport

Når du har kjørt en rapport, kan det hende at du vil kopiere og lime inn resultatene i en e-postmelding eller et annet dokument (for eksempel et Microsoft Office Excel-regneark). Du kan kopiere alle rapporter, unntatt rapporten Sammendrag av webområde.

 1. Høyreklikk en hvilken som helst kolonneoverskrift i rapporten som du har kjørt, og klikk deretter Kopier rapport på hurtigmenyen.

  Navnekolonnemeny med kommandoen Kopier rapport valgt

 2. Lim inn dataene i dokumentet eller meldingen.

Til toppen av siden

Lagre en rapport

Du kan lagre rapporter hvis du vil bruke Microsoft Office Excel 2007 til å vise og analysere resultatene eller opprette egendefinerte diagrammer og grafer fra dem.

 1. Velg menyen Område og Rapporter, og klikk deretter rapporten som du vil kjøre.

 2. Velg menyen Fil, og klikk Lagre. Du kan eventuelt trykke CTRL+S.

 3. I Filnavn-boksen skriver du inn et navn for rapporten, og deretter klikker du Lagre. Rapporten lagres som en HTM-fil på området.

  Rapport åpen i Excel

 4. Dobbeltklikk rapporten for å åpne den.

  Rapporten åpnes i Office Excel 2007.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×