Bruke PowerShell-cmdleter for sentralisert distribusjon til å administrere tillegg.

Som Office 365-administrator kan du distribuere Office-tillegg til brukere via funksjonen Sentralisert distribusjon (se Distribuere Office-tillegg i administrasjonssenteret for Office 365). I tillegg til å distribuere Office-tillegg via Administrasjonssenter for Office 365 kan du også bruke Microsoft PowerShell. Last ned PowerShell-cmdleter for Sentralisert distribusjon fra Microsoft Download Center.

Hva du vil gjøre?

Koble til ved hjelp av administratorlegitimasjonen

Laste opp et tilleggsmanifest

Last opp et tillegg Office Store

Få detaljer om et tillegg

Slå et tillegg på eller av

Legge til eller fjerne brukere fra et tillegg

Oppdatere et tillegg

Slette et tillegg

Få detaljert hjelp for hver cmdlet

Koble til ved hjelp av administratorlegitimasjonen

Du må logge på før du kan bruke cmdletene for sentralisert distribusjon.

 1. Start PowerShell.

 2. Koble til PowerShell ved hjelp av administratorlegitimasjonen for firmaet. Kjør følgende cmdlet:

  Connect-OrganizationAddInService
 3. Angi legitimasjonen for global administrator for Office 365 på Angi legitimasjon-siden. Du kan også angi legitimasjonen direkte i cmdleten.

  Kjør følgende cmdlet som spesifiserer firmaets administratorlegitimasjon som et PSCredential-objekt.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om PowerShell, kan du se Koble til Office 365 PowerShell.

Laste opp et tilleggsmanifest

Kjør cmdleten New-OrganizationAdd-In for å laste opp et tilleggsmanifest fra en bane som kan være en filplassering eller en nettadresse. Følgende eksempel viser en filplassering for verdien av ManifestPath-parameteren.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Du kan også kjøre cmdleten New-OrganizationAdd-In for å laste opp et tillegg og tilordne det til brukere eller grupper direkte ved hjelp av Members-parameteren, som vist i eksemplet nedenfor. Skill e-postadressene til medlemmene med et komma.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Laste opp et tillegg fra Office Store

Kjør cmdleten New-OrganizationAddIn for å laste opp et manifest fra Office Store.

I eksemplet nedenfor angir cmdleten New-OrganizationAddIn en AssetId for et tillegg for en plassering og et innholdsmarked i USA.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

Hvis du skal bestemme verdien for AssetId-parameteren, kan du kopiere den fra nettadressen til Office Store-nettsiden for tillegget. En AssetId begynner alltid med «WA» etterfulgt av et tall. I eksemplet ovenfor er kilden for AssetId-verdien på WA104099688 lik Office Store-nettadressen for tillegget: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Verdiene for Locale-parameteren og ContentMarket-parameteren er identiske, og indikerer landet/området du prøver å installere tillegget fra. Formatet er en-US, fr-FR. og så videre.

Obs!: Tillegg som er lastet opp fra Office Store, oppdateres automatisk i løpet av et par dager etter at den nyeste oppdateringen er tilgjengelig på Office Store.

Få detaljer om et tillegg

Kjør cmdleten Get-OrganizationAddId som vist nedenfor for å få detaljer om alle tilleggene som er lastet opp til tenanten, inkludert en produkt-ID for tillegget.

Get-OrganizationAddIn

Kjør cmdleten Get-OrganizationAddIn med en verdi for ProductId-parameteren til å angi hvilket tillegg du vil hente detaljer for.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Hvis du vil ha fullstendig informasjon om alle tilleggene samt tilordnede brukere og grupper, overfør utdataene for cmdleten Get-OrganizationAddIn til cmdleten Format-List, som vist i eksemplet nedenfor.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Slå på eller slå av et tillegg

Hvis du vil slå av et tillegg slik at brukere og grupper som er tilordnet til det, ikke lenger har tilgang, kan du kjøre cmdleten Set-OrganizationAddIn med ProductId-parameteren og Enabled-parameteren satt til $false, som vist i eksemplet nedenfor.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Du slår på et tillegg igjen ved å kjøre den samme cmdleten med Enabled-parameteren satt til $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Legge til eller fjerne brukere fra et tillegg

Hvis du vil legge til brukere og grupper i et bestemt tillegg, kan du kjøre cmdleten Set-OrganizationAddInAssignments med ProductId-, Add-, og Members-parameterne. Skill e-postadressene til medlemmene med et komma.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Hvis du vil fjerne brukere og grupper, kan du kjøre den samme cmdleten ved hjelp av Remove-parameteren.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Hvis du vil tilordne et tillegg til alle brukere i tenanten, kjør den samme cmdleten ved hjelp av AssignToEveryone-parameteren med verdien satt til $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Hvis du ikke tilordner et tillegg til alle, og går tilbake til de tidligere tilordnede brukere og grupper, kan du kjøre den samme cmdleten og slå av AssignToEveryone-parameteren ved å angi dens verdi til $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Oppdatere et tillegg

Hvis du vil oppdatere et tillegg fra et manifest, kan du kjøre cmdleten Set-OrganizationAddIn med ProductId-, ManifestPath-, og Locale-parameterne, som vist i eksemplet nedenfor.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Obs!: Tillegg som er lastet opp fra Office Store, oppdateres automatisk i løpet av et par dager etter at den nyeste oppdateringen er tilgjengelig på Office Store.

Slette et tillegg

Hvis du vil slette et tillegg, kan du kjøre cmdleten Remove-OrganizationAddIn med ProductId-parameteren, som vist i eksemplet nedenfor.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Få detaljert hjelp for hver cmdlet

Du kan se på detaljert hjelp for hver cmdlet ved hjelp av cmdleten Get-help. Følgende cmdlet gir for eksempel detaljert informasjon om cmdleten Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×