Bruke oppSlags-og fler verdi felt i spørringer

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Access kan du opprette et fler verdi felt som inneholder flere verdier (opptil 100). Du kan også opprette et oppSlags felt som viser en brukerdefinert verdi som er bundet til en verdi i en annen data kilde. Når du spør etter et oppslag-eller fler verdi felt, er det unike hensyn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette eller slette et felt for flere verdier og opprette eller slette et oppslags felt.

I denne artikkelen

Vise den bundne verdien av et oppSlags felt i en spørring

Bruke visnings verdien for et oppSlags felt i en spørring

Bruke et felt med flere verdier i en spørring

Legge til vilkår i et fler verdi felt i en spørring

Legge til flere vilkår i et fler verdi felt i en spørring

Gruppere og telle et fler verdi felt i en spørring

Bruke en tilføyings spørring med et fler verdi felt

Bruke en oppdaterings spørring med et fler verdi felt

Bruke en slette spørring med et fler verdi felt

Vise den bundne verdien av et oppSlags felt i en spørring

Visnings verdien for et oppSlags felt vises automatisk i data ark visning for spørring som standard. Når du oppretter en spørring, kan du overstyre denne virke måten slik at den bundne verdien vises i stedet. I dette eksemplet må du anta at du vil se den bundne verdien av et oppSlags felt i en hoved tabell som slår opp på et nytt England State-navn.

OppSlags felt tabellene
 1. Åpne spørringen i utFormings visning.

 2. Klikk tabellen som inneholder oppSlags feltet i dialog boksen Vis tabell , klikk den andre data kilden som brukes i oppslags feltet, klikk Legg til, og klikk deretter Lukk. I dette eksemplet kan du legge til hovedkvarter -og NewEngland -tabeller.

  De to tabellene skal føyes sammen.

  Skjemaet for oppSlags felt

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se føye sammen tabeller og spørringer.

 3. Dra et felt sammen med oppSlags feltet til utformings rute nettet for spørringen. I dette eksemplet legger du til feltet by og NEState .

 4. Klikk oppSlags feltet, og klikk deretter egenskaps arki Vis/Skjul -gruppen på utforming -fanen. I dette eksemplet bruker du NEState -feltet.

 5. Velg Oppslag -fanen i egenskaps arket, og velg deretter tekst boksi egenskapen visnings kontroll .

  Egenskapen Vis kontroll i spørringsutforming

Resultat   Når du nå viser spørringen i data ark visning, ser du den tilhørende bundne verdien av visnings verdien.

Spørrings resultatet som viser den bundne verdien

Til toppen av siden

Bruke visnings verdien for et oppSlags felt i en spørring

Når du oppretter et oppSlags felt, opprettes en sammenføyning mellom den bundne verdien og visnings verdien. Selv om du ikke kan bruke visnings verdien i en spørring direkte, kan du bruke den tilsvarende verdien fra den andre data kilden. I dette eksemplet må du anta at du vil bruke visnings verdien for oppSlags feltet, NEState, i hovedkvarter -tabellen i en spørring som vilkår.

 1. Åpne spørringen i utFormings visning.

 2. Klikk tabellen som inneholder oppSlags feltet i dialog boksen Vis tabell , SKIFT, klikk den andre data kilden som brukes i oppslags feltet, klikk Legg til, og klikk deretter Lukk. I dette eksemplet legger du til hoved kontor -og NewEngland -tabellene.

  De to tabellene skal føyes sammen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se føye sammen tabeller og spørringer.

 3. Dra feltene du vil bruke til spørrings rute nettet. I dette eksemplet drar du by fra hovedkvarter-tabellen til den første kolonnen, NEState fra hovedkvarter-tabellen til den andre kolonnen, og StateName fra NewEngland-tabellen til den tredje kolonnen.

 4. Fjern merket i avmerkings boksen Vis for StateName i spørrings rute nettet.

 5. Skriv inn Vermonti Vilkår-raden under StateNamei spørrings rute nettet.

  Spørrings rute nett som viser den bundne verdien av et oppSlags felt

  Spørrings vilkåret er basert på StateName -kolonnen, der kurs er den samme verdien som visnings verdien, NEState, men vises ikke i data ark visning.

 6. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

Resultat    Bare raden som inneholder Vermont , vises.

Resultater av spørringen

Til toppen av siden

Bruke et felt med flere verdier i en spørring

Når du viser et felt med flere verdier i en spørring, kan du vise hele fler verdi feltet som inneholder alle verdiene atskilt med komma på én rad, eller sammenslåtte data med en egen rad for hver verdi. Anta for eksempel at du har en problem tabell som inneholder et Tittel felt for hvert problem og et TilordnetTil fler verdi felt for å tilordne problemer til personer.

Vise alle verdier i et fler verdi felt i én rad

 1. Åpne spørringen i utFormings visning.

 2. Klikk tabellen som inneholder fler verdi feltet, i dialog boksen Vis tabell , klikk Legg til, og klikk deretter Lukk. I dette eksemplet legger du til problemer -tabellen.

 3. Dra feltene til utformings rute nettet for spørringen. I dette eksemplet drar du Tittel feltet og feltet TilordnetTil fler verdi.

 4. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

Resultat    Én kolonne viser Tittel -feltet og den andre kolonnen som viser feltet TilordnetTil fler verdi, slik du kanskje forventer:

Fler verdi felt spørring med ikke-utflate resultater

Vise hver verdi i et fler verdi felt i én rad (den utflatede visningen)

 1. Åpne spørringen i utFormings visning.

 2. Klikk tabellen som inneholder fler verdi feltet, i dialog boksen Vis tabell , klikk Legg til, og klikk deretter Lukk. I dette eksemplet legger du til problemer -tabellen.

 3. Dra feltene du til spørrings rute nettet. I dette eksemplet drar du Tittel feltet og feltet TilordnetTil. Value fler verdi.

  Formatet <Fieldname>. Verdi, føyes til Value -egenskapen som strengen . Verdi til TilordnetTil -feltet.

 4. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

Resultat    Dataene er slått sammen slik at Tittel -feltet gjentas, og hver verdi i feltet TilordnetTil fler verdi vises i en tilsvarende rad:

Fler verdi felt spørring med sammenslåtte resultater

Til toppen av siden

Legge til vilkår i et fler verdi felt i en spørring

Plasseringen av de samme kriteriene i spørrings rute nettet i forskjellige rute nett Kol onner har en stor innvirkning på resultatene av spørringen.

Legge til vilkår som viser alle verdiene i et fler verdi felt i én rad

Det opprettes først et resultat sett, og deretter legges vilkårene til.

 1. Åpne spørringen i utFormings visning.

 2. Klikk tabellen som inneholder fler verdi feltet, i dialog boksen Vis tabell , klikk Legg til, og klikk deretter Lukk. I dette eksemplet legger du til problemer -tabellen.

 3. Dra feltene du til spørrings rute nettet. I dette eksemplet drar du Tittel feltet, feltene TilordnetTil -felt og TilordnetTil. Value fler verdi.

 4. Fjern merket i avmerkings boksen Vis for TilordnetTil. Value i spørrings rute nettet.

 5. I spørrings rute nettet, under TilordnetTil. Value, i vilkår -RADEN angir du «ikke: David Hamilton».

  Spørrings utFormings rute nett med rett oppSlags felt

  Det er nyttig å se SQL-visningen:

  Velg tittel, TilordnetTil fra problemer der det ikke er TilordnetTil. value = "David Hamilton";

 6. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

Resultat    De tre problemene som ikke er tilordnet til David Hamilton, vises i en standard verdi.

Resultater for fler verdi felt ved hjelp av <Fieldname>

Legge til vilkår som viser hver verdi i et fler verdi felt i én rad (den sammenslåtte visningen)

Det opprettes først et sammenslått resultat sett, og deretter legges vilkårene til.

 1. Åpne spørringen i utFormings visning.

 2. Klikk tabellen som inneholder fler verdi feltet, i dialog boksen Vis tabell , klikk Legg til, og klikk deretter Lukk. I dette eksemplet legger du til problemer -tabellen.

 3. Dra feltene du til spørrings rute nettet. I dette eksemplet drar du Tittel feltet og feltet TilordnetTil. Value fler verdi.

 4. Skriv inn ikke «David Hamilton» i vilkår -raden under TilordnetTil. Valuei spørrings rute nettet.

  Spørrings utFormings rute nettet med. Verdi format for oppSlags felt

  Det er nyttig å se SQL-visningen:

  Velg problemer. Title; TilordnetTil. Value FROM Issues der NOT TilordnetTil. value = "David Hamilton"

 5. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

Resultat    Hvert problem som ikke er tilordnet til David Hamilton, vises i en sammenslått verdi.

Resultater for fler verdi felt ved hjelp av <Fieldname>. Verdiene

Til toppen av siden

Legge til flere vilkår i et fler verdi felt i en spørring

Noen ganger må du søke etter et treff på mer enn én verdi i et fler verdi felt. Anta for eksempel at du vil se problemene der både "Kelly Rollin" og "Lisa Miller" er blant verdiene i TilordnetTil -feltet

 1. Åpne spørringen i utFormings visning.

 2. Klikk tabellen som inneholder fler verdi feltet, i dialog boksen Vis tabell , klikk Legg til, og klikk deretter Lukk. I dette eksemplet legger du til problemer -tabellen.

 3. Dra feltene du til spørrings rute nettet. I dette eksemplet drar du Tittel feltet og feltet TilordnetTil fler verdi.

 4. Skriv inn "Kelly Rollin" og "Lisa Miller" under TilordnetTili vilkår -raden i spørrings rute nettet.

 5. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

Resultat    De to problemene som er tilordnet til "Kelly Rollin" og "Lisa Miller" vises.

Spørringsresultat som viser bruk av AND i flerverdifelt

Til toppen av siden

Gruppere og telle et fler verdi felt i en spørring

Hvis du vil utføre beregninger, gruppering og sortering av verdier som er lagret i et fler verdi felt, bruker du <Fieldname>. Verdi-feltet. Hvis du vil ha mer informasjon om gruppe spørringer, kan du se telle data ved hjelp av en spørring.

Slik teller du antall problemer tilordnet hver person

 1. Åpne spørringen i utFormings visning.

 2. Klikk tabellen som inneholder fler verdi feltet, i dialog boksen Vis tabell , klikk Legg til, og klikk deretter Lukk. I dette eksemplet legger du til problemer -tabellen.

 3. Dra feltene du vil bruke til spørrings rute nettet. I dette eksemplet drar du TilordnetTil. Value til den første kolonnen og tittelen til den andre kolonnen.

 4. Klikk Totaler i Vis/skjul-gruppen på Utforming-fanen.

  Totalt -raden vises i spørrings rute nettet. Grupper etter vises som standard i totalt -cellen under hvert felt i spørringen.

 5. Klikk antalli Total -raden under Titteli spørrings rute nettet.

 6. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

Resultat    Antall problemer tilordnet per person vises i en sammenslått visning.

En spørring som teller oppgaver tilordnet hver person

Telle hvor mange personer som er tilordnet hvert problem

 1. Åpne spørringen i utFormings visning.

 2. Klikk tabellen som inneholder fler verdi feltet, i dialog boksen Vis tabell , klikk Legg til, og klikk deretter Lukk. I dette eksemplet legger du til problemer -tabellen.

 3. Dra feltene du vil bruke til spørrings rute nettet. I dette eksemplet drar du Tittel til den første kolonnen og drar TilordnetTil til den andre kolonnen.

 4. Klikk Totaler i Vis/skjul-gruppen på Utforming-fanen.

  Totalt -raden vises i spørrings rute nettet. Grupper etter vises som standard i totalt -cellen under Tittel-feltet i spørringen. Uttrykk vises som standard i totalt -cellen under TilordnetTil -feltet fordi du ikke kan utføre en gruppe ved operasjon direkte på et fler verdi felt, bare et <Fieldname>. Verdi-feltet.

 5. Klikk antalli Total -raden under TilordnetTili spørrings rute nettet.

 6. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

Resultat    Antall personer som er tilordnet per problem, vises i en sammenslått visning.

Spørringsresultat som viser antall personer per oppgave

Til toppen av siden

Bruke en tilføyings spørring med et fler verdi felt

Du kan sette inn en enkelt verdi i et fler verdi felt ved å bruke en tilføyings spørring. Anta for eksempel at du vil legge til «tom Michaels» i feltet TilordnetTil fler verdi i oppgaver-tabellen.

Merk   Dette er den eneste typen tilføyings spørring som fungerer med et felt med flere verdier.

 1. Åpne spørringen i utFormings visning.

 2. Legg til problemer -tabellen i dialog boksen Vis tabell , og klikk deretter Lukk.

 3. Klikk Leggtil i utforming -fanen.

 4. Velg problemeri dialog boksen Tilføy , og klikk deretter OK.

 5. Velg TilordnetTil. Valuei append to -raden i utformings rute nettet.

 6. Skriv inn «tom Michaels» i felt -raden i utFormings rute nettet.

 7. Hvis du vil begrense tilføyings operasjonen til bestemte problemer, legger du til et felt i utFormings rute nettet, for eksempel Tittel, Fjern tittelen fra Tilføy til -raden, og skriv deretter inn vilkår, for eksempel «problem 3».

 8. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

  Det kan hende at Access ber deg om å bekrefte om du vil legge til den valgte raden. Klikk Ja for å sette inn raden, eller klikk Nei for å avbryte.

Resultat    «Tom Michaels» er nå lagt til i TilordnetTil -feltet for problem 3.

Viktig    Du kan ikke bruke en tilføyings spørring som refererer til en tabell som inneholder et felt med flere verdier. Følgende spørring er for eksempel ikke gyldig:

INSERT INTO [NewIssues] ( ID, Title, AssignedTo ) SELECT Issues.ID, Issues.Title, Issues.AssignedTo FROM Issues;

Til toppen av siden

Bruke en oppdaterings spørring med et fler verdi felt

Du kan bruke en oppdaterings spørring til å endre en enkelt verdi i et fler verdi felt til en annen verdi. I dette eksemplet vil du oppdatere feltet TilordnetTil-verdi til å erstatte "Kelly Rollin" med «Lisa Miller.»

 1. Åpne spørringen i utFormings visning.

 2. Legg til problemer -tabellen i dialog boksen Vis tabell , og klikk deretter Lukk.

 3. Klikk Oppdateri kategorien utforming .

 4. Dra TilordnetTil. Value til spørrings rute nettet.

 5. Skriv inn "Lisa Miller" i Oppdater til -raden.

 6. Skriv inn "Kelly Rollin" i vilkår -raden.

 7. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

  Det kan hende at Access ber deg om å bekrefte om du vil legge til den valgte raden. Klikk Ja for å sette inn raden, eller klikk Nei for å avbryte.

Resultat    Lisa Miller erstatter Kelly Rollin i TilordnetTil -feltet for alle tilhørende problemer.

Til toppen av siden

Bruke en slette spørring med et fler verdi felt

Når du arbeider med en tabell som inneholder et felt med flere verdier, kan du bruke en slette spørring til å slette poster som inneholder en bestemt verdi i et fler verdi felt, eller til å slette en bestemt verdi fra et fler verdi felt i alle postene i tabellen. I eksemplet nedenfor vil du anta at du vil slette «David Hamilton» fra problem tabellen.

Viktig    Når du bruker en slette spørring til å slette et fler verdi felt som inneholder data, mister du disse dataene permanent – du kan ikke angre slettingen. Derfor bør du sikkerhetskopiere databasen før du sletter eventuelle tabellfelter eller andre databasekomponenter.

Hvis du vil slette en bestemt verdi fra et fler verdi felt i alle poster

 1. Klikk på Spørringsutforming i Spørringer-gruppen på Opprett-fanen.

 2. Legg til problemer -tabellen i dialog boksen Vis tabell , og klikk deretter Lukk.

 3. Åpne spørringen i utFormings visning.

 4. Klikk Slettutforming -fanen.

 5. I vilkår -raden angir du «David Hamilton».

 6. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

  Det kan hende at Access ber deg om å bekrefte om du vil slette postene. Klikk Ja for å slette postene, eller klikk Nei for å avbryte.

Resultat    David Hamilton fjernes fra for alle tilsvarende problemer.

Slette poster som inneholder en bestemt verdi i et fler verdi felt

 1. Klikk på Spørringsutforming i Spørringer-gruppen på Opprett-fanen.

 2. Legg til problemer -tabellen i dialog boksen Vis tabell , og klikk deretter Lukk.

 3. Åpne spørringen i utFormings visning.

 4. Klikk Slett gruppe på utforming -fanen.

 5. Klikk pilen under Vis i resultater -gruppen i kategorien utforming , og klikk deretter SQL-visning.

 6. Skriv inn følgende SQL-setning:

  DELETE FROM Issues WHERE (((Issues.AssignedTo.Value)="David Hamilton"));

  Merk    I dette tilfellet kan du bare bruke en SQL-setning, ikke utFormings rute nettet. Hvis du bytter til visningen for utFormings rute nett, legger Access til en stjerne (*) etter SLETTings setningen, som du bør fjerne fra SQL-visning.

 7. Klikk på Kjør i Resultater-gruppen på Utforming-fanen.

  Det kan hende at Access ber deg om å bekrefte om du vil slette postene. Klikk Ja for å slette postene, eller klikk Nei for å avbryte.

Resultat    Alle problemer der David Hamilton tildeles er fjernet.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×