Bruke OneNote på en Windows Phone

Den beste ved å lagre OneNote-notatblokker i skyen er at du kan få tilgang til notatene på alle enhetene dine – inkludert Windows Phone.

Åpnet OneNote-fil

Synkronisere en eksisterende notatblokk

 1. Hvis notatblokken ikke allerede ligger i skyen, må du flytte notatblokken til OneDrive fra datamaskinen.

 2. På telefonen logger du på med samme Microsoft-konto som du brukte til å konfigurere OneDrive.

 3. Gå til applisten på telefonen, og trykk OneNote (hvis du bruker Windows Phone 7, trykker du Office for å se OneNote-notatene).

Du vil se notatblokkene du lagret i OneDrive i OneNote-appen på telefonen. Notatene synkroniseres automatisk, og du kan også velge å synkronisere manuelt fra telefonen når du vil. Gå til en notatblokk, inndeling eller side på telefonen, og trykk Mer-knappen () nederst på skjermen, og trykk deretter Synkroniser.

opprette et nytt notat

 1. Åpne OneNote-appen OneNote-ikon på telefonen.

 2. Trykk Nytt Nytt dokument-ikon .

 3. Hvis du vil legge til en tittel, trykker du tittelområdet og angir deretter en tittel.

 4. Trykk under tittelen, og skriv inn notatene dine.

  Hvis du har en Microsoft-konto konfigurert på telefonen, lagres endringene dine i den standard notatblokk på OneDrive. Hvis du ikke har en standard notatblokk på OneDrive, opprettes det en ny notatblokk med navnet Min notatblokk, og notatene dine lagres der. Se Synkronisere dokumenter med OneDrive.

  Hvis du ikke har en Microsoft-konto satt opp på telefonen, vil endringene dine lagres på telefonen i inndelingen Hurtignotater.

  Obs!: 

  • OneNote lagrer endringene automatisk, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å miste arbeid når du navigerer bort fra en side i OneNote, eller når du trykker tilbakeknappen Tilbake-knappen eller startknappen Start maskinvare-knapp på telefonen.

  • Hvis du ikke angir en tittel, vil den første linjen i teksten bli brukt som tittel.

Åpne et notat

 1. I Applisten trykker du OneNote OneNote-ikon .

 2. Trykk notatet for å åpne det. Hvis du ikke ser notatet, gjør du ett av følgende:

  • Trykk Søk-knappen Søkeikon , skriv inn et ord eller to som kanskje finnes i notatet, og trykk deretter Enter-knappen Angi ikon . Trykk en side for å åpne den.

  • Hvis du ser en liste med notatblokker på skjermen for OneNote, trykker du notatblokken som inneholder notatet, navigerer til den siden, og trykker deretter for å åpne den. Notatblokkene som vises kan være lagret på telefonen, OneDrive, et nettsted for Microsoft SharePoint 2010 eller nyere eller et SharePoint Online-nettsted, som er tilgjengelig med Microsoft Office 365.

  • Trykk Nylige Ikon for Nylige notater for å vise en liste over notater som du nylig har åpnet, og trykk deretter en side for å åpne den.

 3. Hvis du vil se nærmere på ulike deler av notatet, kan du bla opp og ned med fingeren eller zoome inn og ut ved å klemme sammen og strekke ut fingrene.

  Tips!: 

  • OneNote-appen på Windows Phone har ikke alle funksjonene som OneNote Online eller skrivebordsappen OneNote (OneNote 2016) har. Hvis et notat har innhold som ikke er tilgjengelig i OneNote-telefonappen, kan du fortsatt åpne og vise notatet på telefonen. Innholdet som ikke støttes vil ikke vises.

  • Hvis du åpner en OneNote-fil som var lagt ved i en e-post, kan du ikke lagre eller redigere filen på telefonen.

  • Hvis notatet du vil åpne er i en lukket notatblokk, trykker du på notatblokken under Lukkede notatblokker for å åpne det. Naviger deretter til notatet eller søk etter det.

Feste et notat på startskjermen

Har du et notat du bruker ofte, som for eksempel et med gjøremålslisten din i? Fest det til Start, slik at du raskt kan åpne det.

 • I OneNote trykker du og holder nede notatet og trykker deretter Fest til Start.

Opprette en gjøremålsliste

 1. Trykk i brødteksten til et notat, trykk Gjøremål Ikon for gjøremålsliste , og skriv deretter inn det første gjøremålet.

 2. Trykk Enter-knappen Angi ikon , og skriv deretter inn det neste punktet.

 3. Trykk Enter-knappen Angi ikon to ganger for å avslutte gjøremålslisten.

Opprette andre type lister

 1. Trykk Liste Ikon for punktliste i et notat, og skriv deretter inn det første punktet for å opprette en punktliste.

 2. Trykk Enter-knappen Angi ikon , og skriv deretter inn det neste punktet.

 3. Trykk Enter-knappen Angi ikon to ganger for å avslutte punktlisten.

 4. Trykk Mer Mer-ikonet > Nummerert liste, og skriv deretter inn det første punktet for å opprette en nummerert liste.

Sett inn et bilde

 1. Trykk Bilde Ikon for Sette inn bilde i et notat.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil ta et nytt bilde, trykker du Kamera Kameraikon og holder inne kameraknappen eller trykker på skjermen. Trykk deretter Godta.

   Tips!: Hvis du tar bilder av tavler, menyer, skilt eller noe med mye tekst, kan du prøve Office Lens. Office Lens retter opp bilder, blir kvitt skygger og sender bilder rett til OneNote. Den er gratis og tilgjengelig i Windows Phone Store.

  • Hvis du vil sette inn et eksisterende bilde, trykker du på albumet som bildet du vil sette inn ligger i, trykker på bildet (eller bildene) og trykker deretter Ferdig Ikon for Ferdig .

Tips!: Vil du opprette et nytt notat med bilder som du tok på telefonen? I Applisten trykker du Bilder Ikon for Bilder > Kamerabilder > Velg Ikon for Velg > trykk bildene du vil inkludere i notatet > Del Delingsikon > OneNote.

Ta lydnotater

 1. Trykk Audio Ikon for Spill inn lyd i et notat.

 2. Snakk og spill inn det du vil si.

 3. Trykk Stopp når du er ferdig.

 4. Spill av lydnotatet ved å trykke Lydnotat-knappen Ikon for Lydnotat .

Formatere tekst

 1. Trykk et ord i et notat, og dra deretter sirklene i hver ende av den valgte teksten for å inkludere det første og siste ordet du vil formatere.

 2. Trykk Mer Mer-ikonet > Formater.

 3. Du trykker tekstformateringen du vil bruke: Fet Ikon for Fet , Kursiv Ikon for Kursiv , Understreking Ikon for Understrek eller Gjennomstreking Ikon for Gjennomstreking under Formater.

 4. Hvis du vil stoppe formatering av tekst, trykker du den valgte teksten, deretter Mer Mer-ikonet > Format, og til slutt ikonet for formateringen som brukes for å slå den av.

Tips!: Du kan angi mer enn ett formateringsalternativ. Dette gjør du ved å velge teksten du vil formatere, trykker Mer Mer-ikonet > Formater og velger deretter det første formateringsalternativet. Videre trykker du Mer Mer-ikonet > Formater på nytt, og velger deretter et annet formateringsalternativ.

Opprette en ny side

 • På skjermen for OneNote trykker du på en notatblokk (åpnet eller lukket), trykker på en inndeling og deretter Nytt Nytt dokument-ikon .

Slette en side

 1. Trykk og hold nede siden, og trykk deretter Slett.

 2. Trykk Ja i meldingsboksen Slette side?.

  Hvis notatblokken er lagret på OneDrive eller SharePoint, vil siden slettes fra både telefonen og serveren.

  Tips!: 

  • Hvis du vil slette en åpen side, trykker du Mer Mer-ikonet > Slett > Ja for å bekrefte.

  • Du kan også slette mer enn én side om gangen. I inndelingen som har siden du vil slette, trykker du Mer Mer-ikonet > Velg sider. Trykk på sidene du vil slette > slett Sletteikon > slett for å bekrefte.

Sende et notat i en e-post

 1. Åpne notatet du vil sende som vedlegg i en e-post i OneNote.

 2. Trykk Mer Mer-ikonet > Del, og trykk deretter e-postkontoen du vil bruke til å sende notatet.

 3. Legg til en mottaker og eventuell annen informasjon i e-posten, og trykk deretter Send Ikon for Sende e-post .

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×