Bruke OneDrive på Windows Phone

Bruke OneDrive på Windows Phone

Her finner du fremgangsmåter og tips for de vanligste oppgavene som bruker OneDrive-appen for Windows Phone.

Hvilken versjon av Windows bruker telefonen?

OneDrive for Windows 10 (PC, telefon, nettbrett, HoloLens eller Surface Hub) | OneDrive for Windows Phone 8 eller Windows Phone 8.1 | OneDrive for Windows Phone 7

OneDrive for Windows 10 (PC, telefon, nettbrett, HoloLens eller Surface Hub)

Lagre filer til OneDrive

Bruk samme fremgangsmåte for å laste opp og lagre alle filtyper i OneDrive-appen, inkludert dokumenter, bilder, videoer og musikkfiler.

Laste opp filer

 1. I OneDrive-appen trykker du Legg til Legge til bilde i mappen der du vil legge til bildene.

 2. Velg en app, velger du kilden for filen du vil laste opp, for eksempel Denne enheten eller Bilder-appen på telefonen din.

  Obs!: 

  • På en PC med Windows 10 viser Åpne-dialogboksen filer på datamaskinen. Bla til filene du vil laste opp og velg Åpne.

  • Hvis telefonen er satt til å lagre bilder automatisk til OneDrive, viser Bilder-appen på telefonen din bilder fra OneDrive samt bilder på telefonen som ikke er lastet opp. Hvis du laster opp et bilde som allerede finnes i OneDrive, opprettes en kopi av bildet.

 3. Finn filen du vil laste opp, merk den og trykk deretter OK OK .

Tips!: Du kan også laste opp bilder og videoer fra telefonen til OneDrive-mappen på datamaskinen med Filutforsker, eller Bilder-app-importen. Koble telefonen til datamaskinen med telefonens datakabel eller ved bruk av wi-fi eller Bluetooth-tilkobling.

(Bare telefon) Sette opp telefonen til å laste opp bilder til OneDrive automatisk

 1. Trykk på Meny OneDrive-menyen > Innstillinger OneDrive-innstillinger > Kameraopplasting i OneDrive-appen.

 2. Under Kameraopplasting slår du bryteren .

  Hvis du også vil laste opp videoer du tar opp med telefonen din automatisk, slår du bryteren ved Inkluder videoer.

  Tips!: Du kan bare laste opp videoer automatisk hvis Kameraopplasting også er aktivert.

 3. Under Sikkerhetskopikonto for kamera trykker du for å åpne listen. Velg deretter OneDrive-kontoen som du vil laste opp bilder til.

Tips!: Hvis du bruker en forbruksmålt Internett-tilkobling, for eksempel en mobildata-tilkobling, kan du slå bryteren AvLaste opp på forbruksmålte tilkoblinger. Hvis tilkoblingen ikke er forbruksmålt – de fleste wi-fi-tilkoblinger er ikke forbruksmålte – kan du aktivere denne bryteren.

Legge til en mappe

Du kan legge til mapper i Filer-visningen, eller i andre mapper i OneDrive.

 1. I OneDrive-appen, i Filer-visningen trykker du Ny mappe Kommandoen Ny mappe i OneDrive-appen på Windows Phone 10 .

 2. Skriv inn et navn for den nye mappen, og trykk deretter OK OK .

Flytte filer til en annen OneDrive-mappe

 1. I OneDrive-appen trykker du Velg Velg filer , deretter trykker du merket for én eller flere filer som du vil flytte, trykk Se mer Se mer og trykk deretter Flytt Flytte filer .

 2. I Velg en målmappe trykker du mappen du vil at filene flyttes til, og deretter trykker du Flytt OK .

  Tips!: For å opprette en ny mappe for filene du flytter, klikk Ny mappe Kommandoen Ny mappe i OneDrive-appen på Windows Phone 10 .

Finne filen du ser etter

Du kan søke etter fil- eller mappenavn, tekst i filer og til og med tekst og koder i bilder. Trykk Søk Søk OneDrive og skriv inn ønsket uttrykk i Søk-boksen.

Endre hvordan filer sorteres

I OneDrive-appen åpner du mappen du vil sortere og trykker Sorter etter Sorter . Du kan sortere etter navn, dato eller størrelse.

Obs!: Sortering fungerer i Alle filer-visningen, eller i en mappe i Alle filer. Bilder-, Dokumenter- og Delt-visninger sorteres bare etter dato.

Laste ned filer fra OneDrive til enheten

 1. I OneDrive-appen trykker du Velg Velg filer og trykker så merket for filene du vil bruke, og trykk deretter Last ned Laste ned filen .

  Obs!: OneDrive på Windows Phone kan for øyeblikket ikke laste ned mapper eller OneNote-notatblokker.

 2. Finne og åpne mappen på enheten der du ønsker under nedlastinger, og trykk deretter Lagre Ferdig med å legge til .

  Obs!: På en PC med Windows 10 kan du finne og åpne mappen der du vil plassere nedlastingene, og deretter velger du Velg mappe.

Dele en fil eller en mappe

I OneDrive-appen trykker du Merk Velg filer , deretter trykker du avmerkingsboksen ved filen eller mappen du vil dele og trykker Del Del fil .

Hvis du vil dele med noen få, bestemte personer, velger du Inviter personer eller Send fil.

Hvis du vil dele med mange personer, for eksempel på sosiale medier eller i et blogginnlegg, velger du Del en kobling.

Invitere andre til å dele

 1. Trykk Del Del fil > Inviter personer.

 2. Under Inviter personer, skriver du inn navnene eller e-postadressene du vil bruke. Trykk Legg til Legge til bilde for å skrive inn flere navn.

  Tips!: Se under Nylige kontakter – personen du vil dele med kan være der. Trykk ganske enkelt navnet for å sende den personen en melding med en kobling til filen du deler.

 3. Hvis du vil at mottakerne skal kunne legge til endringer eller kan redigere, merker du av for Tillat redigering. Fjern avmerkingen for å gjøre filen skrivebeskyttet for mottakerne.

  Tips!: Hvis du vil legge til et notat til delingsinvitasjonen, trykker du på pilen på slutten av Tillat redigering, trykk deretter på Legg til et hurtignotat og skriv inn beskjeden din.

 4. Trykk OK OK . Mottakerne får en e-postmelding med en kobling til dokumentet.

Dele en kobling

 1. Trykk Del Del fil > Del en kobling.

 2. Velg om du vil at mottakerne skal kunne Vise og redigere filen, eller sett den til Bare vise slik at mottakere bare kan lese den.

 3. Trykk på appen du vil bruke til å dele koblingen, i Del-listen. Du må kanskje rulle oppover i listen for å se alle alternativene.

Obs!: Husk at alle som har koblingen, kan åpne og lagre dokumentet. Disse kan også videresende koblingen.

Dele som vedlegg

 1. Trykk Del Del fil > Send filer.

 2. I Del-listen trykker du appen du vil bruke til å sende den vedlagte filen.

 3. Når du har gjort dette valget, åpnes appen du valgte. Bruke den til å dele filen.

Obs!: Deling som vedlegg fungerer bare med enkeltfiler. For å dele en mappe, må du bruke Inviter personer eller Del en kobling.

Gjenopprette en fil fra OneDrive-papirkurven

 1. Trykk Meny OneDrive-menyen > Papirkurv.

 2. Trykk på Velg Velg filer og trykk på avmerkingsboksen for filene du vil gjenopprette, og trykk deretter Gjenopprett Gjenopprett .

Legge til en OneDrive for Business-konto

Tilgang til OneDrive for Business-kontoer på telefonen med den samme OneDrive-appen. For å lære mer, se Hva er OneDrive for Business?

 1. I OneDrive-appen trykker du Meny OneDrive-menyen > Kontoinnstillinger.

 2. Trykk Legg til konto, trykk deretter Jobb- eller skolekonto.

 3. Angi innloggingsinformasjonen som du bruker for OneDrive for Business-kontoen, og trykk deretter Logg inn.

Obs!: Hvis du vil logge deg på OneDrive for Business, må organisasjonen din ha en kvalifisert SharePoint Online- eller Office 365-abonnementsplan for bedrifter, ellers må organisasjonen ha sin egen SharePoint Server-distribusjon. Du kan ikke logge deg på med en konto fra en annen lokal katalog.

Hvis du har problemer med å logge deg på med OneDrive for Business-kontoen din, kan du prøve å bruke nettleseren på telefonen til å logge på http://portal.office.com/onedrive eller ta kontakt med IT-avdelingen.

Bytte mellom kontoer

Med OneDrive-appen i Windows 10 kan du logge deg på din personlige OneDrive og OneDrive for Business-kontoene dine og deretter bytte mellom kontoene du har lagt til.

Trykk Meny OneDrive-menyen øverst på skjermen, og trykk deretter kontoen du vil bruke.

Obs!: Hvis du vil legge til en annen konto, trykker du Kontoinnstillinger, og deretter Legg til konto.

Se hvor mye lagringsplass du har

I OneDrive-appen trykker du Meny OneDrive-menyen > Innstillinger OneDrive-innstillinger > Kontoer. På kontosiden vises hver av kontoene som er koblet til OneDrive-appen din, med total lagringsplass og ledig plass for hver konto.

Del tilbakemeldinger om OneDrive-appen

Du kan få hjelp med OneDrive-appen ved å riste telefonen. På andre enheter velger du på de fleste sider Gi tilbakemelding for å få hjelp.

OneDrive for Windows Phone 8 eller Windows Phone 8.1

Lagre bilder og videoer på OneDrive

Laste opp bilder og videoer

 1. I OneDrive velger du Alle filer-oversikten og trykker Legg til nederst på skjermen.

 2. Under Velg en app velger du kilden for bildet eller videoen du vil laste opp, for eksempel Bilder-appen på telefonen din.

 3. Finn bildet eller videoen du vil laste opp, merk den, og trykk deretter Ferdig.

Konfigurere telefonen til å laste opp bilder til OneDrive automatisk

 1. Gå til telefonens Innstillinger, og trykk Sikkerhetskopiering > Bilder + videoer.

 2. Under Bilder eller Videoer velger du enten God kvalitet eller Best kvalitet.

  Hvis du ikke vil laste opp bilder eller videoer automatisk, kontroller du atIkke last opp er valgt.

Tips!: Hvis du vil lære hvordan du flytter bilder og videoer på telefonen til OneDrive-mappen på datamaskinen, kan du se Synkronisere bilder og videoer ved hjelp av datamaskinen på Windows Phone-nettstedet.

Finne filen du ser etter

Du kan søke etter tekst i både filer og bilder. Hvis du vil søke etter tekst i en fil eller et bilde, skriver du inn ønsket uttrykk i Søk-boksen.

Endre hvordan filer sorteres

 1. Åpne OneDrive-appen.

 2. Åpne mappen du vil sortere, og trykk på mer Mer . Trykk deretter på Sorter etter. Du kan sortere etter navn, dato eller størrelse.

Obs!: Sortering fungerer i en mappe eller i Alle filer-visningen.

Legge til en OneDrive for Business-konto

Du kan nå legge til OneDrive for Business-kontoer i OneDrive-appen for Windows Phone 8.1. (Hvis du vil se om du har Windows Phone 8.1, åpner du telefonens Innstillinger og trykker på Om.) Hvis du vil vite mer, kan du se Hva er OneDrive for Business?

Hvis du vil legge til en OneDrive for Business-konto, åpner du OneDrive-appen og trykker på Meny OneDrive-menyen øverst på skjermen. Trykk på Legg tilOneDrive for Business, og skriv deretter inn e-postadressen og passordet du bruker for firmaet, skolen eller en annen organisasjon. For at du skal kunne logge på OneDrive for Business, må organisasjonen ha en godkjent SharePoint Online- eller Office 365-abonnementsplan for bedrifter, eller så må organisasjonen ha sin egen SharePoint Server-distribusjon. Du kan ikke logge på med en konto fra en lokal katalog.

Hvis du har problemer med å logge deg på med OneDrive for Business-kontoen din, kan du prøve å logge deg på fra http://portal.office.com/onedrive eller kontakte IT-avdelingen.

Dele en fil (personlige OneDrive-kontoer)

Merk av filen eller mappen du vil dele i OneDrive-appen, og trykk Del Del fil .

Hvis du vil dele med noen få, bestemte personer, velger du Inviter personer eller Send fil.

Hvis du vil dele med mange personer, for eksempel på sosiale medier eller i et blogginnlegg, velger du Del en kobling.

Invitere andre til å dele

 1. Trykk Del > Inviter personer.

 2. Under Legg til personer skriver du inn navnene eller e-postadressene du vil bruke. Trykk Legg til Legg til mottaker for å skrive inn flere navn.

  Obs!: Se under Del med nylige kontakter – det kan hende at personen du ønsker å dele med, er oppført her. Trykk på navnet for å sende personen en melding med en kobling til filen du deler.

 3. Hvis du vil at mottakerne skal kunne legge til endringer eller kan redigere, merker du av for Tillat redigering. Fjern avmerkingen for å gjøre filen skrivebeskyttet for mottakerne.

  Tips!: Hvis du vil legge til et notat til delingsinvitasjonen, trykker du på pilen på slutten av Tillat redigering, trykk deretter på Legg til et hurtignotat og skriv inn beskjeden din.

 4. Trykk Send Ferdig med å legge til . Mottakerne får en e-postmelding med en kobling til dokumentet.

Dele en kobling

 1. Trykk Del > Del en kobling.

 2. Velg om du vil at mottakerne skal kunne Redigere filen eller bare Vise filen som skrivebeskyttet.

 3. Trykk på appen du vil bruke til å dele koblingen i Del-listen. Du må kanskje rulle oppover i listen for å se alle alternativene.

Obs!: Husk at alle som har koblingen, kan åpne og lagre dokumentet. Disse kan også videresende koblingen.

Dele som vedlegg

 1. Trykk Del > Send filer.

 2. I Del-listen trykker du appen du vil bruke til å sende den vedlagte filen.

 3. Når du har gjort dette valget, åpnes appen du valgte. Bruke den til å dele filen.

Tips!: Deling som vedlegg fungerer bare med enkeltfiler. Hvis du vil dele en mappe, kan du bruke Inviter personer eller Del en kobling.

Dele filer og mapper (OneDrive for Business-kontoer)

 1. I OneDrive for Business-appen åpner du filen eller mappen du vil dele, og trykker Del Del fil . Hvis du vil dele flere filer eller mapper, trykker du Velg Velg filer . Deretter trykker du elementene du vil dele, og trykker deretter Del.

 2. Under Inviter personer trykker du der det står «Skriv inn et navn eller en e-postadresse», og angi personen du vil dele med. Trykk Legg til Legg til mottaker for å skrive inn flere navn.

  Obs!: Se under Del med nylige kontakter – det kan hende at personen du ønsker å dele med, er oppført her. Trykk på navnet for å sende personen en melding med en kobling til filen du deler.

 3. Hvis du vil at mottakerne skal kunne legge til endringer eller kan redigere, merker du av for Tillat redigering. Fjern avmerkingen for å gjøre filen skrivebeskyttet for mottakerne.

  Tips!: Hvis du vil legge til et notat til delingsinvitasjonen, trykker du på pilen på slutten av Tillat redigering, trykk deretter på Legg til et hurtignotat og skriv inn beskjeden din.

 4. Trykk Send Ferdig med å legge til . Mottakerne får en e-postmelding med en kobling til dokumentet.

Bytte mellom kontoer

Hvis du har Windows Phone 8.1, kan du bytte mellom en personlig OneDrive-konto og en OneDrive for Business-konto, eller mellom flere OneDrive for Business-kontoer. Hvis du vil gjøre dette, åpner du appen, trykker Meny OneDrive-menyen øverst på skjermen, og trykker deretter kontoen du vil bruke. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke flere personlige kontoer med OneDrive-appen.

Se hvor mye lagringsplass du har (bare personlige OneDrive-kontoer)

I OneDrive-appen trykker du Meny OneDrive-menyen øverst på skjermen og trykker Innstillinger. Deretter trykker du den personlige kontoen din for å vise total lagringsplass og tilgjengelig plass.

Feilsøke problemer med appen

Kontroller at du har installert alle tilgjengelige oppdateringer for appen. De lastes ned og installeres automatisk når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Gjør følgende hvis du vil se tilgjengelige oppdateringer som ikke er lastet ned:

 1. Åpne Store på Windows Phone 8.1, trykk Mer Mer , og trykk deretter Nedlastinger.

 2. Hvis OneDrive-appen vises, kan du trykke den for å få mer informasjon, eller du kan trykke Oppdater for å laste ned appen umiddelbart over mobilnettverket.

Hvis du ikke ser en fil du leter etter, i appen, kan du se Finne tapte eller manglende filer i OneDrive.

Dele tilbakemeldinger om OneDrive-appen

Du kan gi en vurdering av OneDrive-appen, eller få hjelp, ved å riste enheten.

OneDrive for Windows Phone 7

Legge til et bilde eller en video

 1. Finn et bilde eller en video på telefonen som du vil laste opp. Hvis du vil dele et bilde fra et nettalbum, må du først lagre det på telefonen. Hvis du vil gjøre dette, trykker du bildet. Deretter trykker du Mer Mer , Lagre til telefonen, så åpner du det på nytt fra Lagrede bilder-albumet.

 2. Trykk og hold bildet eller videoen, trykk del ... og trykk deretter SkyDrive (nå kalt OneDrive).

 3. Legg til en bildetekst hvis du vil, og trykk deretter last opp.

  Bildene lastes opp i full oppløsning. Når du vil se bildene som er lastet opp, trykker du på Dokumenter i OneDrive-mobilappen. Deretter trykker du på mobilopplastinger.

Dele en fil eller en mappe

 1. Trykk og hold filen eller mappen du vil dele, i OneDrive-appen.

 2. Velg om du vil sende en kobling via e-post eller kopiere koblingen til utklippstavlen. Velg deretter om du vil at brukere bare skal kunne vise filen eller om de også skal kunne redigere den.

 3. Hvis du velger å sende koblingen via e-post, følger du instruksjonene på skjermen for å dele filen. Hvis du velger å kopiere koblingen til utklippstavlen, kan du nå lime den inn i en e-postmelding, en tekstmelding eller en direktemelding eller på et sosialt nettverk for å dele den med andre.

Lagre bilder du tar, automatisk på OneDrive

 1. Trykk Innstillinger i applisten.

 2. Sveip mot venstre til programmer, og trykk deretter bilder og kamera.

 3. Slå på Automatisk opplasting til SkyDrive (nå kalt OneDrive).

  Obs!: 

  • Du kan ikke laste opp bilder automatisk til OneDrive hvis telefonen bare har 256 MB RAM. Kontakt telefonprodusenten hvis du vil ha mer informasjon.

  • Bildene lastes opp i lav oppløsning. Hvis du vil sikkerhetskopiere bildene i full oppløsning, kan du bruke Zune-programvaren på datamaskinen. Hvis du vil vite mer, kan du se Synkronisere musikk, bilder og videoer. Hvis du vil laste opp bilder i full oppløsning, følger du fremgangsmåten beskrevet i Legge til et bilde eller en video.

Endre Microsoft-kontoen som du bruker til OneDrive

Åpne innstillinger-menyen i OneDrive-appen, trykk logg av, og logg deg deretter på igjen med kontoen du vil bruke.

Se hvor mye lagringsplass du har

Gå til innstillinger i OneDrive-appen for å se hvor mye lagringsplass du har totalt og hvor mye plass som er ledig.

Mer hjelp for OneDrive (personlige kontoer)

Feilsøke problemer med OneDrive-mobilappen

Se relaterte hjelpeartikler om OneDrive for Android eller OneDrive for iOS.

Ta en titt på Hjelpsenter for OneDrive.

Få hjelp ved å sende e-post til kundestøtteteamet for OneDrive. Hvis du bruker OneDrive-mobilappen, kan du riste enheten for å få hjelp eller dele tilbakemeldinger om OneDrive.

Mer hjelp for OneDrive for Business

Hva er OneDrive for Business?

Spør andre i fellesskapsforumet for OneDrive for Business

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du kontakte IT-avdelingen eller administratoren. Hvis du er SharePoint Online-administrator, kan du også åpne en støtteforespørsel i administrasjonssenteret for Office 365.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×