Bruke OneDrive på iOS

Bruke OneDrive på iOS

Her er grunnleggende informasjon om bruk av OneDrive-appen for iPhone, iPad og iPod Touch. Last ned appen for iOS.

Hvis du vil legge til en personlig konto, skriver du inn Microsoft-kontoen din på påloggingssiden. Hvis du vil legge til en OneDrive for Business-konto, skriver du inn e-postadressen du bruker for firmaet, skolen eller en annen organisasjon.

Hvis du har problemer med å logge deg på med jobb- eller skolekontoen din, kan du prøve å logge deg på fra OneDrive.com eller kontakte IT-avdelingen.

 1. Trykk på Meg-ikonet Personer-ikonet i OneDrive-appen for iOS nederst på skjermen i OneDrive-appen, og trykk deretter på Innstillinger OneDrive-innstillinger .

 2. Trykk på Opplasting fra kamera i Innstillinger-boksen. Deretter aktiverer du Opplasting fra kamera til automatisk å laste opp bilder og videoer til OneDrive.

  Obs!: Hvis du vil at enheten skal laste opp bilder selv når OneDrive-appen ikke er den aktive appen, trykker du på Last opp i bakgrunnen.

 3. Slå på Inkluder videoer for å sikre at videoer også lastes opp automatisk.

  Obs!: 

  • Alle bilder og videoer lastes opp i opprinnelig størrelse når du er tilkoblet et WiFi-nettverk. Hvis du vil bruke mobilnettverket, trykker du på de tre vannrette linjene øverst i venstre hjørne. Trykk på Innstillinger, trykk deretter på Opplasting fra kamera og slå på Bruk mobilnettverk.

  • Etter at bildene og videoene er lastet opp, kan du slette dem fra enheten uten at kopiene i OneDrive blir berørt.

  • OneDrive kan ikke laste opp bilder som er optimalisert for iCloud. Hvis du vil deaktivere optimalisering, trykker du på Innstillinger > iCloud > Bilder og fjerner merket for Optimalisere lagringsplass.

 1. I OneDrive-appen trykker du Legg til Legge til ikon i OneDrive-appen for iOS øverst på siden.

 2. Trykk deretter for å opprette en mappe, ta et bilde eller en video eller laste opp en eksisterende en.

  Skjermbilde av Legg til-menyen i OneDrive-appen for iOS

  • Hvis du velger Ta et bilde eller en video, åpnes enhetens kameraapp. Du blir kanskje spurt om du vil la OneDrive få tilgang til kameraet, trykk da på OK slik at bildene dine lagres i OneDrive.

  • Hvis du trykker på Last opp, vises koblinger til Bilder-appen på enheten. Bla til bildene du vil laste opp, merk dem, og trykk deretter på Fullført på den øverste linjen.

Du kan legge til mapper i Filer-visningen, eller i andre mapper i OneDrive.

 1. I visningen eller mappen der du vil ha en ny mappe, trykker du på Legg til Legge til ikon i OneDrive-appen for iOS øverst på skjermen, og deretter trykker du på Opprett mappe.

 2. Trykk på Mappenavn, og skriv inn navnet du vil bruke for mappen, og trykk deretter på Opprett.

 1. Velg filene du vil flytte, og trykk deretter på Flytt Flytt filer i OneDrive (du må kanskje trykke på Mer først for å se Flytt-ikonet).

  Tips!: Du kan flytte både mapper og enkeltfiler til en annen mappe.

 2. Filer-listen vises. Trykk mappen du vil at filene flyttes til, og trykk deretter Flytt.

Tips!: Hvis du vil opprette en ny mappe for filene du har flyttet, trykker du på Ny mappe nederst i Filer-listen. Skriv inn et navn for den nye mappen, og trykk deretter på Opprett.

Du kan søke etter tekst i både filer og bilder. Trykk Søk-boksen øverst i hvilken som helst filvisning, og skriv deretter inn søketeksten.

Tips!: 

 • Hvis du arbeider i en personlig OneDrive-konto, vil et søk bare inkludere innholdet i mappen du har åpnet. Hvis for eksempel en mappe kalt Arbeidsdokumenter er åpen, søkes det bare etter filer i mappen Arbeidsdokumenter. Hvis du vil søke i alle OneDrive-filene, kan du bruke Søk i Filer-visningen.

 • Hvis du arbeider i en jobb- eller skolekonto, vil et søk alltid føre til søk i hele OneDrive.

Hvis du ikke ser en fil du leter etter, i appen, kan du se Finne tapte eller manglende filer i OneDrive.

Filer som slettes fra OneDrive, lagres i OneDrive-papirkurven i 30 dager for personlige kontoer. Filene kan gjenopprettes til OneDrive før denne datoen, eller du kan slette dem permanent fra OneDrive.

 1. Trykk på Meg-ikonet Personer-ikonet i OneDrive-appen for iOS nederst på skjermen, trykk på kontoen du bruker, og trykk deretter på Papirkurv.

 2. I Papirkurv-visningen velger du filene du vil gjenopprette.

 3. Hvis du vil gjenopprette filene, trykker du på OneDriveGjenopprett Gjenopprett fil i OneDrive .

Obs!: Hvis papirkurven er full, slettes de eldste elementene automatisk etter tre dager. Hvis du er logget på med en arbeids- eller skolekonto, slettes elementer i papirkurven automatisk etter 93 dager, med mindre systemansvarlig har endret innstillingen. Se mer informasjon om hvor lenge slettede elementer lagres for jobb-eller skolekontoer.

Filer som slettes fra OneDrive, lagres i OneDrive-papirkurven i 30 dager for personlige kontoer. Filene kan gjenopprettes til OneDrive før denne datoen, eller du kan slette dem permanent fra OneDrive.

 1. Trykk på Meg-ikonet Personer-ikonet i OneDrive-appen for iOS nederst på skjermen, trykk på kontoen du bruker, og trykk deretter på Papirkurv.

 2. I Papirkurv-visningen velger du filene du vil slette.

 3. Trykk på Slett Slett filer i OneDrive for å fjerne filene permanent.

Obs!: Hvis papirkurven er full, slettes de eldste elementene automatisk etter tre dager. Hvis du er logget på med en arbeids- eller skolekonto, slettes elementer i papirkurven automatisk etter 93 dager, med mindre systemansvarlig har endret innstillingen. Se mer informasjon om hvor lenge slettede elementer lagres for jobb-eller skolekontoer.

 1. Velg et bilde, og trykk på Del > Lagre bilde.

  Skjermbilde av knappen Lagre bilde i OneDrive-appen på iOS

 2. Finn det nedlastede bildet i enhetens Kamerarull-mappe.

Merk filer med frakoblet for å lese dem når som helst, selv når du ikke er koblet til Internett. Redigeringer av filene på nettet synkroniserer neste gang iPad, iPhone eller iPod touch kobler til Internett, slik at du får den siste versjonen av filen.

Obs!: Filer som er merket frakoblet er skrivebeskyttet – du kan bare redigere filen når du er koblet til Internett. Hvis du redigerer filen i frakoblet modus, lagres den som en ny fil. Dette endrer ikke den opprinnelige OneDrive-filen.

 1. Velg filene du ønsker å gjøre tilgjengelig for lesing i frakoblet modus i OneDrive-appen, og trykk deretter på Forbli frakoblet Forbli frakoblet. .

  Obs!: Bare filer kan merkes for lesing i frakoblet modus, ikke mapper.

 2. Filer som er merket for lesing i frakoblet modus, har Forbli frakoblet-ikonet i listevisningen. Trykk på fillisten når som helst, for å åpne filen for lesing.

Tips!: Så snart du merker en fil frakoblet, viser OneDrive også filen i en Frakoblede filer-visning. Trykk på Meg-ikonet Personer-ikonet i OneDrive-appen for iOS nederst på skjermen, og trykk på Frakoblede filer for å finne alle filene i frakoblet modus.

Hvis du ikke lenger ønsker å beholde filen frakoblet, velger du den frakoblede filen, og deretter trykker du på Bare pålogget Bare i tilkoblet modus. .

Du kan dele OneDrive-filer, bilder og mapper fra OneDrive-appen på iOS-enheten, akkurat som du kan på en PC eller Mac. Hvis du vil stoppe deling, kan du gå til OneDrive-nettstedet og logge på.

Obs!: Hvis du vil at filen skal deles som skrivebeskyttet, trykker du på Skrivebeskyttet før du velger hvordan du vil dele.

Inviter personer til å se en fil eller mappe

 1. Velg filen eller mappen du vil dele (trykk på og hold den nede for å velge den).

 2. Trykk på Del OneDrive-deling > Inviter personer.

 3. I Inviter personer-panelet på Del med skriver du inn e-postadressene du vil bruke. Trykk Legg til kontakt Legg til mottaker for å legge til mottakere fra kontaktlisten.

 4. Hvis du vil at mottakerne skal kunne legge til endringer eller kan redigere, aktiverer du bryteren for Tillat redigering?. Deaktiver den for å gjøre filen skrivebeskyttet for mottakerne.

 5. Trykk Legg til. Mottakerne får en e-postmelding med en kobling til dokumentet.

Kopiere en kobling til å lime inn i en tekstmelding eller på et nettsted

 1. Velg filen eller mappen du vil dele (trykk på og hold den nede for å velge den).

 2. Trykk på Del OneDrive-deling > Kopier kobling. OneDrive oppretter en nettadresse for filene dine og legger den til i utklippstavlen på enheten.

 3. Gå til der du vil plassere koblingen, for eksempel en blogg, nettside eller et innlegg i sosiale medier, og lim inn.

Obs!: Husk at alle som har koblingen, kan åpne og lagre dokumentet. Disse kan også videresende koblingen.

Sende en kobling i e-post

 1. Velg filen eller mappen du vil dele (trykk på og hold den nede for å velge den).

 2. Trykk på Del OneDrive-deling > E-post i Outlook.

  Hvis du ikke har Outlook for iOS på enheten, trykker du Del > E-post og bruker deretter e-postappen for iOS eller velger appen du vil bruke.

 3. En e-postmelding åpnes, inkludert en kobling til filene du deler. Skriv inn adressene til personene du vil dele med, legg eventuelt til en melding, og send deretter meldingen.

Sende en fil som et vedlegg

 1. Velg filen eller mappen du vil dele (trykk på og hold den nede for å velge den).

 2. Trykk på Del OneDrive-deling > Send fil.

  Tips!: Deling som vedlegg fungerer bare med enkeltfiler. Hvis du vil dele flere filer eller en mappe, kan du bruke Inviter personer eller Kopier kobling.

 3. Velg appen du vil bruke for e-postmeldingen.

 4. En e-postmelding åpnes med filen du vil dele som et vedlegg. Skriv inn adressene til personene du vil dele med, legg eventuelt til en melding, og send deretter meldingen.

Du kan legge til en OneDrive for Business-konto i OneDrive-appen for iOS, hvis organisasjonen bruker OneDrive i Office 365.

 1. Åpne OneDrive-appen, og trykk på Meg-ikonet Personer-ikonet i OneDrive-appen for iOS nederst på skjermen.

 2. Trykk Legg til konto.

 3. Angi e-postadressen og passordet du bruker for firmaet, skolen eller en annen organisasjon, på påloggingsskjermen.

  Når organisasjonen bruker SharePoint 2013 eller SharePoint Server 2016, er påloggingsprosessen forskjellig fra Office 365. Trykk på Har du en nettadresse for SharePoint-server? på påloggingsskjermen og skriv deretter inn nettadressen til SharePoint-serveren for å fortsette påloggingsprosessen. Nettadressen, også kalt en URL-adresse, kan se slik ut: http://portal.

Obs!: 

 • Hvis du vil logge på OneDrive for Business, må organisasjonen din ha et kvalifisert SharePoint Online- eller Office 365-forretningsabonnement. Eventuelt må organisasjonen ha sin egen SharePoint Server-distribusjon.

 • Du kan ikke logge på med flere jobbkonto eller skolekonto fra samme organisasjon.

Hvis du har problemer med å logge deg på med jobbkonto eller skolekonto-kontoen, kan du prøve å logge deg på fra http://portal.office.com/onedrive eller kontakte organisasjonens IT-avdeling.

Hvis du vil veksle mellom en personlig OneDrive-konto og en OneDrive for Business-konto, eller mellom flere OneDrive for Business-kontoer, åpner du appen, trykker på Meg-ikonet Personer-ikonet i OneDrive-appen for iOS nederst på skjermen, og trykker deretter på navnet på kontoen du vil bruke.

Skjermbilde av bytte mellom kontoer i OneDrive-appen for IOS

Du kan bare legge til én personlig konto i OneDrive-appen. Hvis du vil åpne en annen personlig konto, trykk på Meg-ikonet Personer-ikonet i OneDrive-appen for iOS nederst på skjermen, trykk på kontoen du vil logge deg av, og trykk deretter på Logg av denne kontoen. Deretter logger du deg på med kontoen du vil bruke.

Når du vil logge deg av en personlig OneDrive-konto eller en OneDrive for Business-konto, åpner du appen og trykker på Meg-ikonet Personer-ikonet i OneDrive-appen for iOS nederst på skjermen. Trykk på kontoen du vil logge deg av, og trykk deretter på Logg av denne kontoen.

Du kan gi en vurdering av OneDrive-appen når du viser den på en iPhone, iPad, iPod Touch, eller du kan få hjelp ved å riste enheten.

Du kan angi en Touch ID eller et firesifret passord for å unngå at andre brukere av enheten får tilgang til OneDrive-kontoen din. Hvis du vil gjøre dette, åpner du appen og trykker på Meg-ikonet Personer-ikonet i OneDrive-appen for iOS nederst på skjermen. Trykk på Innstillinger OneDrive-innstillinger , og trykk deretter på veksleknappen Touch ID og passord for å aktivere og angi en passkode.

Trykk på Meg-ikonet Personer-ikonet i OneDrive-appen for iOS nederst på skjermen i OneDrive-appen og se på Lagringsplass-linjen for å se total lagringsplass og tilgjengelig plass, eller for å kjøpe mer lagringsplass.

Oppdater iOS på enheten først. Kontroller deretter at du har installert alle tilgjengelige oppdateringer for appen. De lastes ned og installeres automatisk når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Gjør følgende hvis du vil se tilgjengelige oppdateringer som ikke er lastet ned:

 1. Åpne App Store, og trykk deretter Oppdateringer.

 2. Hvis det finnes oppdateringer, trykker du Oppdater alle. Du kan bli bedt om å oppgi Apple ID-passordet.

Hvis du fortsatt har problemer med appen, kan du prøve å slette den og deretter gå til App Store for å laste den ned på nytt.

Hvis du ikke ser en fil du leter etter, i appen, kan du se Finne tapte eller manglende filer i OneDrive.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du lese hvordan du kan Feilsøke problemer med OneDrive for iOS-appen.

Trenger du mer hjelp?

På nett

Få hjelp via Internett
Se Feilsøke problem for OneDrive-mobilapper, flere støttestider for OneDrive eller Hjelp for OneDrive for Business.

Ikon for kundestøtte for e-post

E-poststøtte
Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du riste den mobile enheten mens du er i OneDrive-appen, eller du kan sende en e-postmelding til kundestøtteteamet for OneDrive

Hvis du vil ha mer hjelp, kan du kontakte IT-avdelingen eller systemansvarlig. Hvis du er SharePoint Online-administrator, kan du også åpne en støtteforespørsel i administrasjonssenteret for Office 365.

Office 365-forum

Spør fellesskapet
Få hjelp fra eksperter i våre fora:
fellesskapsforumet for OneDrive eller fellesskapsforumet for OneDrive for Business

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×