Office
Logg på

Bruke og organisere databaseobjekter i navigasjonsruten

Databaseobjekter i Access 2010 vises i navigasjonsruten, en funksjon som ble innført i Access 2007. Databasevinduet fra tidligere versjoner er ikke tilgjengelig.

Du kan tilpasse objektkategoriene og -gruppene i navigasjonsruten. Du kan også skjule objekter, grupper eller hele navigasjonsruten. Det finnes flere kategorier i Access 2010 som du kan bruke umiddelbart, og du kan også lage egendefinerte kategorier og grupper.

Obs!: Navigasjonsruten er ikke tilgjengelig når du bruker en webdatabase i en webleser. Du kan imidlertid bruke navigasjonsruten når du åpner en webdatabase ved hjelp av Access.

I denne artikkelen

Oversikt

Velge en kategori

Vise og sortere objekter

Finne objekter i en database

Opprette og endre egendefinerte kategorier og grupper

Legge til objekter i en egendefinert gruppe

Fjerne og gjenopprette snarveier i egendefinerte grupper

Skjule objekter og grupper

Vise objekter og grupper

Oversikt

Navigasjonsruten er et sentralt sted der du enkelt kan vise og få tilgang til alle databaseobjekter. Når du åpner en database i Access 2010, vises som standard navigasjonsruten langs venstre side av arbeidsområdet.

Endre hele navigasjonsruten

Du kan endre utseendet på navigasjonsruten på følgende måter:

Hvis du vil

Gjør du følgende

Endre bredden på navigasjonsruten

Plasser pekeren over høyre kant av navigasjonsruten, og når pekeren endres til en dobbeltsidig pil, drar du kanten for å øke eller redusere bredden.

Åpne og lukke navigasjonsruten

Klikk Åpne-/lukkeknapp for lukkerlinje Åpne-/Lukkeknapp for lukkerlinje for navigasjonsruten i Access , eller trykk F11 for å åpne og lukke navigasjonsruten.

Navigasjonsruten, vist både lukket og åpen

Bruke databaseobjekter

Du kan bruke et hvilket som helst objekt i navigasjonsruten ved å dobbeltklikke det. Hvis du høyreklikker et objekt, åpnes det en hurtigmeny der du kan gjøre en rekke ting, for eksempel åpne et objekt i utformingsvisning.

Kategorier og grupper

Du kan organisere objekter i en database i kategorier og grupper. Med kategorier kan du ordne objektene i navigasjonsruten, og med grupper kan du filtrere kategoriserte objekter.

I figuren ovenfor er for eksempel Alle Access-objekter kategorien, og Tabeller, Spørringer, Skjemaer og Rapporter er gruppene.

Når du velger en kategori, ordnes elementene i gruppene som kategorien inneholder. Hvis du for eksempel velger kategorien Tabeller og relaterte visninger, ordnes elementene i én gruppe per tabell, og hver gruppe inneholder snarveier til alle objektene som bruker tabellen – spørringer, skjemaer, rapporter og så videre. Hvis et objekt bruker mer enn én tabell, vises det i alle relevante grupper.

Til toppen av siden

Velge en kategori

Når du oppretter en ny database, vises som standard kategorien Tabeller og relaterte visninger, og gruppen er Alle tabeller. Hver enkelt database har også en kategori kalt Egendefinert, og denne kan du bruke til å opprette en egendefinert visning av objektene. I tillegg inneholder Access to andre forhåndsdefinerte kategorivisninger du kan velge, alt etter hvordan du vil at objektene skal vises:

Kategori

Beskrivelse

Objekttype

Vis alle objektene i databasen, sortert etter type.

Opprettingsdato

og

Endringsdato

Finn objekter som er opprettet eller redigert på en bestemt dato eller i en bestemt periode. Du kan filtrere etter I dag eller Alle datoer. Disse kategoriene viser objekter i synkende rekkefølge fra datoen da de ble opprettet eller sist endret.

Hvis du for eksempel viser Alle tabeller-gruppen i eksempeldatabasen Gastronor, som installeres med Access, kan du se hvordan forskjellige objekter er relatert til en tabell. Tabellen vises alltid først, og etter den vises alle objektene som avhenger av dataene i den aktuelle tabellen. I figuren nedenfor vises Ansatte-tabellen i Ansatte-gruppen etterfulgt av objektene som er relatert til Ansatte-tabellen, og det samme skjer med tabellene Speditører og Kunder.

Navigasjonsruten viser tabeller i grupper og objekter som er relatert til hver tabell

Hver gang du merker en forhåndsdefinert kategori, tar Access med en global gruppe som inneholder alle objektene i databasen. Du kan enkelt finne den globale gruppen for en kategori ved å se etter ordet Alle foran gruppenavnet. Hvis du for eksempel merker kategorien Tabeller og relaterte visninger, får den globale gruppen navnet Alle tabeller.

Til toppen av siden

Vise og sortere objekter

Du kan merke måten objektene i databasen skal vises på i navigasjonsruten. Du kan for eksempel ta med opprettelsesdato eller endringsdato, eller vise objekter som ikoner eller lister. Som standard sorteres objektene i navigasjonsruten etter objekttype i stigende alfabetisk rekkefølge, men du kan også endre sorteringsrekkefølgen etter behov. Gjør følgende for å angi hvordan objekter skal vises og sorteres:

 • Høyreklikk øverst i navigasjonsruten for å vise hurtigmenyen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Du kan endre måten objekter vises på ved å merke Vis etter og deretter klikke enten Detaljer, Ikon eller Liste.

  • Klikk Vis alle grupper for å vise alle gruppene i databasen.

  • Du kan endre sorteringsrekkefølgen for objektene ved å merke Sorter etter og deretter merke et sorteringsalternativ.

  • Du kan sortere manuelt og tilpasse visningsrekkefølgen ved å klikke Sorter etter og deretter klikke Fjern automatisk sortering.

Til toppen av siden

Finne objekter i en database

Når du skriver tekst i Søk-boksen i Access, søkes det i kategorien etter alle grupper som inneholder et objekt eller en objektsnarvei som oppfyller søkevilkårene. Eventuelle grupper som ikke inneholder treff, skjules.

Obs!: Det søkes etter objekter bare i kategoriene og gruppene som vises i navigasjonsruten for øyeblikket.

Tips!: Du kan søke etter et bestemt objekt i hele databasen ved å merke én av de forhåndsdefinerte kategoriene i navigasjonsruten, for eksempel Tabeller og relaterte visninger eller Objekttype. Dette sikrer at alle gruppene vises i navigasjonsruten.

Bruke søkeboksen til å finne databaseobjekter eller snarveier

 1. Hvis Søk-boksen ikke allerede vises øverst i navigasjonsruten, høyreklikker du menylinjen øverst i navigasjonsruten, og deretter klikker du Søkefelt.

 2. Skriv inn enten en del av eller hele navnet på objektet eller snarveien i Søkefelt-boksen.

  Søkelinjen i navigasjonsruten

  Når du skriver inn tegn, søkes det etter eventuelle gruppeoverskrifter som ikke innholder treff, og disse elimineres.

 3. Du kan utføre et nytt søk ved å klikke Nullstill søkestreng Nullstill søkestreng-knappen eller trykke TILBAKE for å slette tegn og deretter skrive inn den nye teksten du vil søke etter.

  Obs!: Når du fjerner merket for Søkefelt-boksen, vises alle tilgjengelige objekter på nytt i navigasjonsruten.

Til toppen av siden

Opprette og endre egendefinerte kategorier og grupper

Når du oppretter en ny database uten å bruke en mal, inneholder databasen som standard kategorien Egendefinert. Denne viser én gruppe som inneholder alle objektene som er angitt i databasen. Du kan gi nytt navn til den egendefinerte kategorien, opprette flere egendefinerte grupper i den og tilordne objekter til disse gruppene. Standardalternativet for sortering for grupper er Alle tabeller.

Når du viser egendefinerte kategorier og grupper fra navigasjonsruten, ser du alltid snarveiene til objektene. Snarveier kan identifiseres av en liten pil nederst til venstre på objektikonet.

Snarveier i en egendefinert kategorivisning

Når du åpner en snarvei, åpner du objekter den peker på. Hvis du sletter en snarvei, slettes imidlertid ikke objektet i databasen som snarveien peker på, i Office Access 2007. Du kan også skjule og gi nytt navn til snarveier uten å endre dataene snarveiene peker på i databasen.

Én måte å tilpasse objektene i en database på er ved å opprette egendefinerte kategorier. Du kan for eksempel opprette en egendefinert kategori når du vil opprette et skjema med bestemte typer knapper eller koblinger du kan bruke til å navigere i databasen. Når du oppretter en egendefinert kategori, gjelder den bare for gjeldende database. Du kan ikke overføre egendefinerte kategorier og grupper til andre databaser. Du kan opprette en egendefinert kategori enten ved å gi nytt navn til standardkategorien Egendefinert i Access, eller ved å opprette en ny egendefinert kategori. Det kan bli enklere å finne data hvis du begrenser antallet egendefinerte kategorier og grupper i databasen.

Obs!:  Du kan fjerne objekter fra en egendefinerte kategori eller gruppe, men du kan ikke fjerne objekter fra en forhåndsdefinert kategori eller gruppe.

Bruk dialogboksen Alternativer for navigering til å opprette og administrere egendefinerte kategorier og grupper. Dialogboksen viser en liste over alle kategoriene som er angitt i databasen, og viser gruppene for en merket kategori.

Opprette en egendefinert kategori

Når du oppretter en ny egendefinert kategori, opprettes grupper kalt Ikke-tilordnede objekter og Egendefinert gruppe 1 for den aktuelle kategorien. Ingen objekter plasseres i gruppen Ikke-tilordnede objekter av Office Access 2007. I stedet vises alle objektene i en kategori, som ikke er tilordnet til en gruppe, i gruppen Ikke-tilordnede objekter i navigasjonsruten.

 1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering for å opprette en ny kategori.

 2. Klikk Legg til element under Kategorier.

  En ny kategori vises under Kategorier i dialogboksen Alternativer for navigering.

 3. Skriv inn et navn for den nye kategorien, og trykk deretter ENTER.

Gi nytt navn til en egendefinert kategori

Hvis en ubrukt egendefinert kategori er tilgjengelig, kan du gi den nytt navn i stedet for å legge til en ny egendefinert kategori.

 1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering for å gi nytt navn til en egendefinert kategori.

 2. Klikk Egendefinert under Kategorier, og klikk deretter Gi nytt navn til element.

 3. Skriv inn et nytt navn for kategorien, og trykk deretter ENTER.

Når du har opprettet eller gitt nytt navn til en egendefinert kategori, må du opprette egendefinerte grupper under hver egendefinerte kategori.

Gruppene Egendefinert gruppe 1 og Ikke-tilordnede objekter opprettes automatisk under hver nye kategori. Objekter som ikke er tilordnet til grupper, plasseres automatisk i gruppen Ikke-tilordnede objekter. Du kan enten opprette en ny egendefinert gruppe, eller gi nytt navn til gruppen Egendefinert gruppe 1.

Opprette en egendefinert gruppe

 1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering for å opprette en ny egendefinert gruppe.

 2. Klikk Legg til gruppe under Grupper for kategorinavn.

 3. Skriv inn et navn for den nye gruppen, og trykk deretter ENTER.

Gi nytt navn til en egendefinert gruppe

 1. Høyreklikk menyen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering for å gi nytt navn til en egendefinert gruppe.

 2. Klikk den egendefinerte gruppen under Grupper for kategorinavn, og klikk deretter Gi nytt navn til gruppe.

 3. Skriv inn et nytt navn for gruppen, og trykk deretter ENTER.

Når du har opprettet en egendefinert gruppe i en egendefinert kategori, legger du til eller flytter objekter, for eksempel tabeller, i den egendefinerte gruppen.

Til toppen av siden

Legge til objekter i en egendefinert gruppe

Du kan legge til objekter i en egendefinert gruppe på flere måter, for eksempel ved å dra et objekt for å opprette en snarvei, kopiere og lime inn, og importere objekter fra eksterne kilder. Hvis du velger å klippe ut et objekt fra en gruppe, må du imidlertid være oppmerksom på at dette kan føre til problemer. Vi anbefaler ikke å klippe ut et objekt fordi en database er et sett med komponenter som arbeider sammen, og hvis et objekt slettes fra det aktuelle settet med komponenter, kan det bryte deler av eller hele funksjonaliteten til databasen.

 • Du kan legge til eller flytte objekter i databasen til en egendefinert gruppe ved å klikke rullegardinpilen øverst i navigasjonsruten, og deretter klikke den egendefinerte gruppen du opprettet.

 • Høyreklikk objektet du vil legge til eller flytte, under Ikke-tilordnede objekter.

 • Klikk Legg til i gruppe på hurtigmenyen, og klikk deretter den egendefinerte gruppen du vil legge til objektet i.

Kopiere og lime inn objekter

 • Høyreklikk objektet du vil kopiere, i navigasjonsruten, og klikk deretter Kopier.

 • Høyreklikk gruppen i navigasjonsruten der du vil lime inn objektet, og klikk deretter Lim inn. Du kan også lime inn objektet i navigasjonsruten i en annen database som er åpen i Access 2010.

En annen måte å legge til objekter i databasen på er ved å importere tabeller fra andre databaser eller data fra andre programmer (for eksempel tekstfiler og Microsoft Office Excel-arbeidsbøker). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer eksterne data, se koblingene i delen Se også i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Fjerne og gjenopprette snarveier i egendefinerte grupper

Når du viser egendefinerte objekter i navigasjonsruten, ser du faktisk på snarveier til de aktuelle objektene. Et objektikon med en liten pil nederst til venstre angir at det er en snarvei eller peker til selve objektet.

Snarveier i en egendefinert kategorivisning

Hvis du fjerner eller sletter en snarvei fra navigasjonsruten, fjerner du bare pekeren til det aktuelle objektet, du fjerner ikke objektet fra databasen. Når snarveien til et objekt fjernes fra en egendefinert gruppe i navigasjonsruten, fjernes referansen til objektet fra den egendefinerte gruppen, og objektet vises i gruppen Ikke-tilordnede objekter i navigasjonsruten.

 • Du kan fjerne en snarvei ved å høyreklikke objektet i navigasjonsruten, og deretter klikke Fjern.

 • Du kan gjenopprette snarveien for objektet ved å dra objektet fra gruppen Ikke-tilordnede objekter i navigasjonsruten til den egendefinerte gruppen.

Viktig!: Du kan slette (det vil si fjerne permanent) forhåndsdefinerte og egendefinerte grupper, men vi anbefaler imidlertid ikke å gjøre dette da det kan føre til problemer i databasen. Databaser er sett med komponenter som arbeider sammen, og hvis et objekt slettes fra det aktuelle settet med komponenter, kan det bryte deler av eller hele funksjonaliteten til databasen.

Til toppen av siden

Skjule objekter og grupper

Det kan være lurere å skjule et objekt eller en gruppe enn a slette objektet eller gruppen når objektet eller gruppen ikke brukes eller du vil begrense tilgangen til objektet eller gruppen. Når et objekt skjules, endres ikke databasen, mens når et objekt eller en gruppe slettes (selv om det ser ut til å være en kopi), kan det bryte deler av eller hele funksjonaliteten til databasen.

Gjør følgende for å skjule et objekt eller en gruppe i navigasjonsruten:

 • Du skjuler et objekt ved å høyreklikke objektet, og deretter klikke Skjul i denne gruppen.

 • Du skjuler en hel gruppe ved å høyreklikke gruppen, og deretter klikke Skjul.

Gjør følgende for å skjule et objekt eller en gruppe som vises nedtonet i navigasjonsruten:

 1. Høyreklikk menylinjen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering.

 2. Fjern merket for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Vise objekter og grupper

Gjør følgende for å vise skjulte objekter eller grupper uten å gi tilgang til dem:

 • Høyreklikk menylinjen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter Alternativer for navigering.

 • Merk av for Vis skjulte objekter i dialogboksen Alternativer for navigering, og klikk deretter OK.

Hvis de skjulte objektene og gruppene vises nedtonet i navigasjonsruten, er de ikke aktiverte. Du kan gjøre disse nedtonede objektene eller gruppene tilgjengelige fra navigasjonsruten ved å gjøre følgende:

 • Du aktiverer et objekt ved å høyreklikke objektet, og deretter klikke Vis i denne gruppen.

 • Du kan vise en gruppe ved å høyreklikke gruppen, og deretter klikke Vis.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×