Bruke OG og ELLER til å teste en kombinasjon av betingelser

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du trenger å finne data som oppfyller flere vilkår, for eksempel solgte mellom April og januar enheter eller enheter solgt av Nancy, kan du bruke funksjonene AND og OR sammen.

Dette eksemplet reir og-funksjonen i eller-funksjonen til å søke etter solgte mellom 30 April 2011 og 1 januar 2012 enheter eller en hvilken som helst solgte ved Nancy enheter. Du kan se den returnerer Sann for solgte ved Nancy enheter, og også for solgte ved tom og Ed under datoene som er angitt i formelen enheter.

Bruke OG og ELLER i samme formel

Her er formelen i et format som du kan kopiere og lime inn i et regneark.

= OR (og (C2 > dato (2011,4,30), C2 < DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

La oss gå litt dypere i formelen. Eller-funksjonen krever et sett med argumentene som den kan teste for å se om de er SANN eller USANN. I denne formelen det første argumentet er resultatet av funksjonen og med dato -funksjonen nestet i den, og andre er "Nancy." Du kan lese formelen på denne måten: Test for å se om et salg ble foretatt etter 30 April 2011 og før 1. januar 2012, eller det ble gjort av Nancy.

Eksempel eller-funksjonen returnerer funksjonen og også True eller False. Mesteparten av tiden du bruker, og til å utvide egenskapene til en annen funksjon, eksempel eller og Hvis. I dette eksemplet vil ikke funksjonen eller finne de riktige datoene uten og-funksjonen.

Bruke OG og ELLER med HVIS

Du kan også bruke og og eller med Hvis-funksjonen.

OG- og ELLER-funksjonen nestet i en HVIS-funksjon

I dette eksemplet får ikke salgsmedarbeidere bonus før de selger varer for minst 1 250 000 kr, med mindre de arbeider i det sørlige distriktet der markedet er mindre. I disse tilfellene kvalifiserer de til bonus etter salg på 1 000 000 kr.

= Hvis (eller (C4 > = 125000; og (B4 = "Sør"; C4 > = 100000)) = SANN; C4 * 0,12, "Ingen bonus")

La oss ta en nærmere titt. HVIS-funksjonen krever tre argumenter for å fungere. Den første er en logisk test, den andre er verdien du vil se hvis testen returnerer True, og den tredje er verdien du vil se hvis testen returnerer Usann. ELLER-funksjonen og alt nestet i den gir den logiske testen i dette eksemplet. Du kan lese den slik: Se etter verdier som er større enn eller lik 125 000, med mindre verdien i kolonne C er "Sør", deretter kan du se etter en verdi som er større enn 100 000, og hver gang begge betingelser er oppfylt, kan verdien multipliseres med 0,12, som er provisjonsbeløpet. Ellers vises ordene Ingen bonus.

Prøv å arbeide med eksemplene som vises ovenfor

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×