Bruke og konfigurere leseruten til å forhåndsvise meldinger

Når du velger en melding i meldingslisten, kan du se den i leseruten og få tilgang til mange forskjellige typer filvedlegg. Du kan tilpasse hvordan leseruten fungerer og vises, eller du kan deaktivere den.

I tillegg til å bruke leseruten til å hjelpe deg med å raskt se gjennom meldinger, kan du også forhåndsvise de første par linjene av meldingene i meldingslisten, og du kan dele opp lange e-postmeldinger ved å dele meldingsvinduet.

Aktivere, deaktivere eller flytte leseruten

Leseruten er aktivert som standard. Gjør ett av følgende:

 • Slik slår du av leseruten    Klikk på Leserute i Vis-fanen i Oppsett-gruppen, og klikk deretter på Av.

 • Slik slår du på eller flytter leseruten    Klikk på Leserute i Vis-fanen i Oppsett-gruppen, og klikk deretter på Høyre eller Nederst.

  Leserutealternativer på visning-fanen

Hvis du velger Av, lukkes leseruten bare for mappen du er i. Klikk på Endre visning > Bruke gjeldende visning på andre e-postmapper, og velg deretter mapper i Bruk vising-dialogboksen på Vis-fanen for å deaktivere leseruten raskt for flere mapper.

Flere alternativer for forhåndsvisning

 1. Klikk påFil > Alternativer > Avansert.

 2. Klikk på Leserute under Outlook-ruter.

 3. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, velger du avmerkingboksen for Marker elementer som lest når de er vist i leseruten, og angi deretter et tall i Vent n sekunder før du merker elementet som lest-boksen.

  Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, fjerner du merket i avmerkingsboksen på Marker elementer som lest når de er vist i leseruten.

  Innstillinger i leserute-dialogboksen

Du kan raskt gå gjennom meldingene dine i leseruten med enkelttastlesing ved hjelp av mellomromstasten. Leseruteinnholdet rulles ned én side hver gang du trykker på mellomromstasten. Neste uleste element i meldingslisten vises på slutten av elementet.

Enkelttastlesing er aktivert som standard, men du kan aktivere eller deaktivere når som helst.

 1. Klikk påFil > Alternativer > Avansert.

 2. Klikk på Leserute under Outlook-ruter.

 3. Merk eller fjern merket på Enkelttastlesing ved å bruke mellomromstast-avmerkingsboksen.

  Innstillinger i leserute-dialogboksen

Det finnes to måter du kan øke eller redusere zoomnivået på midlertidig i leseruten i Microsoft Outlook. Gjør ett av følgende:

 • Bruk Zoom-kontrollen nederst i Outlook-vinduet.

  Kontroll for zoomenivå

 • Hvis du bruker en mus med musehjul, klikker du på Leseruten og trykker på CTRL samtidig som du ruller musehjulet. Når du ruller hjulet fra deg, blir innholdet større, mens det blir mindre hvis du ruller hjulet mot deg.

Obs!: Zoomen påvirker bare det gjeldende, forhåndsviste elementet. Når du velger et annet element eller en annen mappe, blir standardstørrelsen tilbakestilt til 100 %.

Hvis du raskt vil se gjennom innboksen, kan du prøve Forhåndsvisning av melding. Da kan du velge å vise navnet på avsenderen, emnelinjen og mellom én og tre linjer av hver melding i meldingslisten.

 • I Outlook 2016 og Outlook 2013: Klikk på Forhåndsvisning av melding, og velg deretter et alternativ på Vis-fanen.

  Alternativer for meldingsforhåndsvisning på Visning-fanen

 • I Outlook 2010: Klikk på Vis innstillinger, klikk deretter på Andre innstillinger, og velg Forhåndsvis alle elementer under Automatisk forhåndsvisningVis-fanen.

Du kan dele et e-postmeldingsvindu vannrett i to ruter i en e-postmelding. Dette gjør at du kan rulle gjennom hver rute separat, slik at du kan vise to deler av en melding du ellers ikke kunne ha sett på skjermen samtidig.

 1. Åpne meldingen i et eget vindu.

 2. Trykk på CTRL+ALT+S, og klikk deretter der du vil dele vinduet vannrett.

 3. Dra delelinjen dit du vil ha den. Du kan rulle innholdet i den ene ruten uavhengig av den andre.

Du kan gå tilbake til en visning med én meldingsrute ved å dra delelinjen til toppen eller bunnen av vinduet. Du kan også trykke CTRL+ALT+S på nytt for å deaktivere delt visning.

Aktivere, deaktivere eller flytte leseruten

Leseruten er aktivert som standard. Gjør ett av følgende:

 • Slik slår du av leseruten    Pek på Leserute i Vis-menyen, og klikk på Av.

 • Slik slår du på eller flytter leseruten    Pek på Leserute i Vis-menyen, og klikk deretter på Høyre eller Nederst.

Hvis du velger Av, lukkes leseruten bare for mappen du er i.

Flere alternativer for forhåndsvisning

 1. Klikk på Alternativer, og deretter klikk på Annet-fanen i Verktøy-menyen.

 2. Klikk på Leserute under Outlook-ruter.

 3. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, velger du avmerkingboksen for Marker elementer som lest når de er vist i leseruten, og angi deretter et tall i Vent n sekunder før du merker elementet som lest-boksen.

  Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, fjerner du merket i avmerkingsboksen på Marker elementer som lest når de er vist i leseruten.

  Innstillinger i leserute-dialogboksen

Du kan raskt gå gjennom meldingene dine i leseruten med enkelttastlesing ved hjelp av mellomromstasten. Leseruteinnholdet rulles ned én side hver gang du trykker på mellomromstasten. Neste uleste element i meldingslisten vises på slutten av elementet.

Enkelttastlesing er aktivert som standard, men du kan aktivere eller deaktivere når som helst.

 1. Klikk på Alternativer, og deretter klikk på Annet-fanen i Verktøy-menyen.

 2. Klikk på Leserute under Outlook-ruter.

 3. Merk eller fjern merket på Enkelttastlesing ved å bruke mellomromstast-avmerkingsboksen.

  Innstillinger i leserute-dialogboksen

Hvis du vil se gjennom innboksen raskt, kan du prøve Automatisk forhåndsvisning av melding der avsenderen, emnelinjen og de første tre linjene av hver melding vises i meldingslisten.

Automatisk forhåndsvisning viser de tre første linjene i en melding

 • Klikk på Automatisk forhåndsvisningVis-menyen.

  Obs!: Du kan bruke Automatisk forhåndsvisning på alle e-postmappene, som Sendte elementer og Kladd, men du må aktivere Automatisk forhåndsvisning for hver mappe.

Hvis du vil se tre-linjers forhåndsvisning bare for uleste meldinger, kan du konfigurere dette også. Uleste meldinger vises i fet skrift.

 1. Pek på Gjeldende visning, og deretter klikk på Tilpass gjeldende visning i Vis-menyen.

 2. Klikk på Andre innstillinger, og deretter klikk på Forhåndsvis uleste elementer.

Du kan dele et e-postmeldingsvindu vannrett i to ruter i en e-postmelding. Dette gjør at du kan rulle gjennom hver rute separat, slik at du kan vise to deler av en melding du ellers ikke kunne ha sett på skjermen samtidig.

 1. Åpne meldingen i et eget vindu.

 2. Trykk på CTRL+ALT+S, og klikk deretter der du vil dele vinduet vannrett.

 3. Dra delelinjen dit du vil ha den. Du kan rulle innholdet i den ene ruten uavhengig av den andre.

Du kan gå tilbake til en visning med én meldingsrute ved å dra delelinjen til toppen eller bunnen av vinduet. Du kan også trykke CTRL+ALT+S på nytt for å deaktivere delt visning.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×