Office
Logg på

Bruke nettdelen XML-visningsprogram til å vise strukturerte data og XML-baserte dokumenter og skjemaer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke webdelen XML-visningsprogram til å vise XML (Extensible Markup Language) og bruke XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) på XML før innholdet vises.

Viktig!: Innholdet som vises i XML-webdelen, kan ikke inneholde et HTML FORM-element. Hvis du må bruke HTML FORM-elementet, bør du vurdere å bruke webdelen for sidevisning eller skjemawebdelen.

I denne artikkelen

Måter du kan bruke nettdelen på

Måter du kan legge til innhold i nettdelen på

Kombinere redigert og koblet XML-innhold

Legge til en webdel på en side

Redigere egenskaper for en nettdel

Konfigurere felles egenskaper for en webdel

Måter du kan bruke webdelen på

Du kan bruke XML-webdelen til å vise:

 • Strukturerte data fra databasetabeller eller spørringer.

 • XML-baserte dokumenter.

 • XML-skjemaer som kombinerer strukturerte og ustrukturerte data, for eksempel ukentlige statusrapporter eller reiseutgiftsrapporter.

Til toppen av siden

Måter du kan legge til innhold i webdelen på

Du kan legge til innhold i webdelen XML-visningsprogram på to måter:

 • XML- og XSL-redigeringsprogrammer    Du kan bruke disse redigeringsprogrammene til å skrive inn eller endre XML- eller XSLT-kildekode. XML- og XSL-kilderedigeringsprogrammer er redigeringsprogrammer for ren tekst som er ment for brukere med kunnskap om XML- og XSLT-syntaks.

 • XML- og XSL-koblinger    I stedet for å redigere XML og XSLT, kan du skrive inn en hyperkobling til en tekstfil som inneholder XML- og XSLT-kildekode. De to gyldige hyperkoblingsprotokollene du kan bruke, er:

  • Protokoll for hypertekstoverføring (http://)

  • HyperText Transfer Protocol, med fortrolighet som bruker SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan bruke en absolutt URL-adresse eller en relativ URL-adresse. Du kan imidlertid ikke bruke en filbane.

Til toppen av siden

Kombinere redigert og koblet XML-innhold

Du kan kombinere redigert og koblet XML-innhold for å gi både primær og sekundær informasjon. Du kan for eksempel vise en feilmelding som sekundær informasjon i det redigerte XML-innholdet, i tilfelle det koblede XML-innholdet eller primærinformasjonen ikke er tilgjengelig. Når du oppgir både redigert og koblet XML-innhold, brukes alltid det koblede XML-innholdet først. Hvis det ikke er tilgang til det koblede XML-innholdet, brukes det redigerte XML-innholdet.

Obs!:  Kombinering av redigert og koblet XSL-innhold på denne måten støttes ikke.

Til toppen av siden

Legge til en nettdel på en side

Hvis du vil redigere en side, må du minst ha tillatelser du får når du er lagt til i standard SharePoint-gruppen <Nettstedsnavn>-medlemmer for nettstedet.

 • Klikk fanen Side på båndet når du er på en side, og klikk deretter kommandoen Rediger.

  Kommandoen Rediger i kategorien Rediger

  Obs!: Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, kan det være fordi du ikke har tillatelse til å redigere siden. Kontakt administratoren.

 • Klikk siden der du vil legge til en ny nettdel, klikk fanen Sett inn, og klikk deretter Nettdel.

  Kommandoen Webdel

 • Velg en kategori under Kategorier, for eksempel Lister og biblioteker. Velg deretter webdelen du vil legge til på siden, for eksempel Kunngjøringer, og klikk Legg til.

  Webdel-velger

  Når du velger en webdel, vises informasjon om webdelen i Om webdelen.

 • Klikk kategorien Side og deretter Lagre når du er ferdig med å redigere siden.

Obs!:  Nettdelen for XML-visning er på fanen Innholdsfremheving.

Webdelen XML-visningsprogram legges til på siden der du velger å plassere den.

Redigere egenskapene for en webdel

 1. Når du vil redigere egenskapene for nettdelen, peker du på nettdelen og klikker pil ned.
  Peke på webdelen

 2. Deretter klikker du Rediger nettdel.
  Klikk Rediger webdel

Egenskapene for nettdelen vises i verktøyruten.

Til toppen av siden

Konfigurere de egendefinerte egenskapene for webdelen

Nedenfor vises egenskapene som er unike for XML-webdelen:

Egenskap

Beskrivelse

XML-redigering

Brukes til å skrive inn XML-kildekode i et enkelt tekstredigeringsprogram. Kunnskap om XML-syntaks er nødvendig for å bruke dette redigeringsprogrammet.

XML-kobling

Brukes til å angi en hyperkobling til en tekstfil som inneholder XML-kildekode. De to gyldige hyperkoblingsprotokollene du kan bruke, er:

 • Protokoll for hypertekstoverføring (http://)

 • HyperText Transfer Protocol, med fortrolighet som bruker SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

Du kan bruke en absolutt URL-adresse eller en relativ URL-adresse. Du kan imidlertid ikke bruke en filbane.

XSL-redigering

Brukes til å skrive inn XSLT-kildekode i et redigeringsprogram for ren tekst. Kunnskap om XSLT-syntaks kreves for å bruke dette redigeringsprogrammet.

XSL-kobling

Brukes til å angi en hyperkobling til en tekstfil som inneholder XSLT-kildekode. De to gyldige hyperkoblingsprotokollene du kan bruke, er:

 • Protokoll for hypertekstoverføring (http://)

 • HyperText Transfer Protocol, med fortrolighet som bruker SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

Du kan bruke en absolutt URL-adresse eller en relativ URL-adresse. Du kan imidlertid ikke bruke en filbane.

Til toppen av siden

Konfigurere fellesegenskapene til en webdel

Webdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn. Du endrer egenskaper for webdeler i verktøyruten.

Obs!: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • Når det gjelder en bestemt webdel, kan en utvikler av webdeler ha valgt ikke å vise én eller flere av disse felles egenskapene, eller valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført under Utseende, Oppsett og Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan forårsake at webdel-egenskaper deaktiveres eller skjules.

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på webdelen som vises på tittellinjen for webdel.

Høyde

Angir høyden på webdelen.

Bredde

Angir bredden på webdelen.

Kromstatus

Angir om hele webdelen vises på siden når en bruker åpner siden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele webdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for webdel-rammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om webdelen er synlig når en bruker åpner siden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er webdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en webdel hvis du ønsker å bruke den til å sende data til en annen webdel via en webdeltilkobling, men ikke ønsker å vise webdelen.

Retning

Angir retningen på teksten i webdelinnholdet. Arabisk skrives for eksempel fra høyre mot venstre, og norsk og de fleste andre europeiske språk skrives fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer webdeler.

Sone

Angir sonen på siden der webdelen er.

Obs!: Soner på siden er ikke oppført i listen når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen av webdelen i en sone som inneholder flere webdeler.

Angi rekkefølgen ved å skrive et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis webdelene i sonen er sortert fra topp til bunn, betyr verdien 1 at webdelen vises øverst i sonen. Hvis webdelene i sonen er sortert fra venstre til høyre, betyr verdien 1 at webdelen vises helt til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Obs!: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om webdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om webdelen kan fjernes fra siden.

Tillat skjuling

Angir om webdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om webdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat koblinger

Angir om webdelen kan kobles sammen med andre webdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for webdel kan endres i personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne webdelen. Tilgjengeligheten av denne innstillingen er avhengig av konfigurasjon.

URL-adresse for tittel

Angir URL-adressen for en fil som inneholder mer informasjon om webdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker webdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over webdeltittelen eller webdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter webdeler med kommandoen Søk på menyen Søke etter webdeler i verktøyruten.

URL-adresse for hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om webdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp på Webdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en webdel.

Velg ett av følgende:

Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden.

Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden. Dette er standardverdien.

Naviger Åpner nettsiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, vil standard hjelpeemner for Sharepoint bare åpnes i et eget leservindu.

URL-adresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som webdelikonet i webdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

URL-adresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for webdelen. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere webdelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×