Bruke nettdelen for nyheter på en SharePoint-side

Bruke nettdelen for nyheter på en SharePoint-side

Når du legger til en side på et område, legger du til og tilpasser nett deler, som er bygge steinene på siden. Denne artikkelen beskriver nyhets nett delen.

Du kan holde alle i løkken og engasjere publikum med viktige eller interessante historier ved hjelp av nyhets nett delen på siden eller området. Du kan raskt opprette iøynefallende innlegg, som kunngjøringer, personnyheter, statusoppdateringer og mer, kan også omfatte grafikk og rik formatering.

Lær mer om hvordan nyheter brukes og distribueres i Infografikk: arbeide med SharePoint-nyheter på måter å arbeide med SharePoint på.

Obs!: 

 • Noe funksjonalitet er gradvis innført i organisasjoner som har valgt å være rettet mot det aktuelle Utgivelses programmet. Dette betyr at du kanskje ikke kan se denne funksjonen, eller den kan se annerledes ut enn det som beskrives i hjelpeartiklene.

 • Noen av funksjonene beskrevet nedenfor er kanskje ikke tilgjengelig i SharePoint Server 2019.

Legge til nyhets nett delen på en side

 1. Hvis siden ikke allerede er i redigerings modus, klikker du Rediger øverst til høyre på siden.

 2. Hold musen over eller under en eksisterende webdel, og du vil se en linje med + omringet, slik:

  Plusstegn for tillegg av nettdeler til en side

 3. Klikk Innringet plusstegn brukes til å legge til en moderne nettdel på en side .

 4. Skriv inn nyheter i nett delens søke boks for å finne og velge nyhets nett delen raskt.

  Nyhets nett delen i verktøy kassen for webdeler
 5. Klikk rediger Knapp for redigering av webdel -knappen til venstre for nett delen for å åpne egenskaps ruten og angi alternativer, for eksempel nyhets kilde, oppsett, organisasjon og filtrering. Se nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om hvert av disse alternativene.

Nyhets kilder

Når du arbeider med en nyhets nett del, kan du angi kilden for nyhets innleggene. Nyhets innleggene dine kan komme fra nettstedet du er på mens du bruker nett delen (dette nettstedet), et hub-område som gjeldende område er en del av (alle nett steder i huben) eller ett eller flere individuelle nett steder (Velg områder). Et annet alternativ er å velge anbefalt for gjeldende bruker, som vil vise inn Legg for den gjeldende brukeren fra personer brukeren arbeider med. ledere i kjeden av personer brukeren arbeider med, tilordnet mot brukerens egen kjede med administrasjon og tilkoblinger; brukerens øverste 20 fulgte med nett steder. og brukerens ofte besøkte nett steder.

 1. Hvis du ikke allerede er i redigerings modus, klikker du Rediger øverst til høyre på siden.

 2. Velg nyhets nett delen, og klikk deretter Rediger nettdel Knapp for redigering av webdel på venstre side av nyhets nett delen.

 3. Velg dette nettstedet, Velg områdereller anbefales for gjeldende bruker. Hvis området er koblet til et hub-område, vil du se et tilleggs alternativ for alle nett steder i huben.

  Nye kilder

  Når du klikker Velg områder, kan du søke etter nettstedet du vil legge til, eller velge ett eller flere områder fra nett steder som er tilknyttet denne huben, hyppige områdereller nylige nett steder.

  Velg nett steder i nyhets nett delen

Nyheter i organisasjonen

Nyheter kan komme fra mange forskjellige områder. men det kan være et "offisielt" eller "autoritativt" område for organisasjons nyheter. Nyheter fra disse områdene er atskilt med en farge blokk på tittelen som en visuell bunke, og er innfelte i hele nyhets innleggene som vises for brukere på SharePoint Home i Office 365. Følgende bilde viser nyheter om SharePoint Home, der nyheter @ contoso er området for organisasjons nyheter.

Eksempel på organisasjons nyheter

Hvis du vil aktivere denne funksjonen og angi områdene for organisasjons nyheter, må en global SharePoint-administrator bruke SharePoint Online PowerShell -kommandoer:

Nyhets oppsett

Du kan velge blant forskjellige oppsett for nyheter. Standard oppsettet avhenger av om området er et gruppe område, et kommunikasjons område eller en del av et hub-område.

På et gruppe områdekalles standard oppsettet for nyheter den øverste historien. Den inneholder et stort bilde område og tre tilleggs historier.

Standard nyheter på gruppeområde

Liste oppsettet viser nyhets inn Legg i én enkelt kolonne.

Enkelt Kol onne oppsett for nyhets nett delen

Standard oppsettet kalles side ved sidei et kommunikasjons område , og er en liste med to kolonner.

Side ved side-oppsett for nyhets nett delen

et hub-områdeheter standard oppsettet for nyheter hub- nyheter, som inneholder kolonner med artikler med miniatyr bilder og informasjon, pluss et side felt med overskrifter i flere artikler.

Oppsett for hub-område for nyheter

Et tilleggs oppsett er karusell, som viser en stor visuell effekt, og lar brukere flytte gjennom artikler ved hjelp av knappene tilbake og neste, eller paginerings ikoner. Du kan også velge å bla gjennom bilder automatisk i karusellen.

Oppsett for nyhets karusell

Det finnes også flis oppsett, som viser opptil fem nyhets elementer med miniatyr bilder og overskrifter.

Flis oppsett for nyhets nett delen i SharePoint

Slik endrer du oppsettet:

 1. Hvis du ikke allerede er i redigerings modus, klikker du Rediger øverst til høyre på siden.

 2. Klikk Rediger nettdel- Knapp for redigering av webdel på venstre side av nyhets nett delen.

 3. Hvis du vil skjule tittelen og Se alle -kommandoen øverst i nett delen, endrer du veksleknappen til av under Vis tittel og kommandoer.

 4. Velg oppsettet du ønsker:

  Nyhets verktøy kasse

 5. For liste-, karusell-og flis oppsett kan du bruke Glide bryte ren til å velge antall nyhets elementer som skal vises. For karusell oppsettet kan du velge å Bla gjennom nyhets elementer automatisk ved å skyve veksleknappen til .

 6. Du kan vise eller skjule en kompakt visning (en visning uten bilder som tar opp mindre plass) for liste oppsettet, eller vise eller skjule en kompakt visning på andre oppsett når du er i smale bredder (for eksempel et smalt vindu eller i en mobil visning) ved å skyve veksleknappen for Vis kompakt visning eller Vis kompakt visning med smale bredder til eller av.

Bedrift

Du kan legge inn innleggene i den rekkefølgen du vil de skal vises på siden. Du kan tenke på dette som "feste" nyhets inn Legg i den posisjonen du ønsker.

 1. Klikk Velg nyheter under Ordnefor å organisere.

  Ordne nyheter-delen

 2. I den store ruten som vises, drar du de siste nyhets artiklene fra venstre til den nummererte plasseringen du vil bruke til høyre. Hvis du ikke ser nyhetene du vil velge, kan du bruke søke boksen til å finne det.

  Dra en nyhets artikkel til posisjonen

  Alle nummererte posisjoner du ikke drar artikler til, beholdes automatisk, noe som betyr at nyhets nett delen viser historier i disse plasseringene etter publiserings dato.

  Hvis du vil endre rekkefølgen på artiklene etter at du har dratt dem til posisjon, merker du elementet og bruker tastaturet CTRL + pil opp og CTRL + pil ned.

 3. Når du er ferdig, klikker du X øverst til høyre for å lukke ruten.

Filtrer

Du kan filtrere innleggene du vil vise etter tittel, nylig lagt til eller endret, opprettet av eller endret av og side egenskaper.

Nyhets filter og sortering

Obs!: Ikke tilgjengelig i SharePoint Server 2019.

Mål gruppe angivelse

Ved å bruke mål gruppe angivelse kan du vise nyhets innhold til bestemte grupper av personer. Dette er nyttig når du vil presentere informasjon som bare er relevant for en bestemt gruppe personer. Du kan for eksempel rette nyhets artikler om et bestemt prosjekt bare for Team medlemmer og interessenter i prosjektet. Hvis du vil bruke mål gruppe angivelse, må du først aktivere mål gruppe angivelse for sider-biblioteket som inneholder nyhets artiklene, Velg mål gruppen, og Aktiver mål gruppe angivelsen i nyhets nett delen. Hvis du vil lære hvordan du gjør dette, kan du se Angi innhold for bestemte mål grupper.

Opprette nyhets inn Legg

 1. Du kan opprette nyhets inn Legg fra hjemme siden for SharePointeller fra nyhets nett delen på en publisert side:

  • Klikk + Opprett nyhets inn Legg øverst på siden på hjemme siden for SharePoint. Velg deretter nettstedet du vil publisere nyhets innlegget til.

   Obs!: Ikke tilgjengelig i SharePoint Server 2019.

   Eller

  • På en publisert side som har en nyhets nett del, klikker du på + Legg til i nyhets nett delen for å begynne å opprette innlegget.

 2. Begynn med å legge til et navn som skal fungere som overskrift. Du kan bruke bilde verktøy linjen til venstre til å legge til eller endre et bilde.

  Legge til en nyhetsartikkel
 3. Klikk + for å legge til nett deler, for eksempel tekst, bilder, video og mer. Lær hvordan du bruker nett deler på SharePoint Online-sider.

 4. Når du er ferdig med å opprette siden, klikker du på Publiser øverst til høyre, da vil du se at artikkelen vises i Nyheter-delen som den nyeste historien.

Obs!: De nyeste artiklene vises i kronologisk rekkefølge fra nyest til eldst basert på den opprinnelige publiserings datoen (redigering av en artikkel endres ikke rekkefølgen). Innlegg kan ikke sorteres på nytt. Hvis du vil se en liste over alle nyhets innleggene dine, kan du Se alle.

Legge til et nyhets inn Legg ved hjelp av en kobling

Du kan legge til en kobling til innhold fra området eller fra et annet Web område med nyhets koblingen. Det koblede innholdet vises som et nyhets inn Legg.

Obs!: Ikke tilgjengelig i SharePoint Server 2019.

 1. Gå til nettstedet med nyheter der du vil legge til innlegget. Klikk + ny på hjemme siden, og klikk deretter nyheter-kobling.

  Velg nyhets kobling fra + ny-menyen

  Hvis du er på en annen side og ikke ser nyhets kobling som et meny alternativ, legger du til en nyhets nett del på siden først, og deretter klikker du + Legg til under nyheter.

  Legge til en nyhets kobling fra en nyhets nett del

 2. Lim inn Netta dressen i koblings feltet i et eksisterende nyhets element. Du vil se flere flere felt.

  Adresse felt for nyhets kobling

 3. Legg til en tittel som skal vises for nyhets elementet på hjemme siden, i Tittel -feltet. Dette er et obligatorisk felt.

  Legge til en tittel for nyhets elementet

 4. Klikk Legg til miniatyr bilder eller endre for å legge til eller endre et valg fritt miniatyr bilde. Du kan velge mellom én av følgende kilder i bildet:

  Klikk Legg til et miniatyr bilde eller endre for å legge til eller redigere bildet

  • Skritt Bilder returnerer bilder som du nylig har brukt eller lagt til på SharePoint-området.

  • Websøk søker etter bilder på nettet i et utvalg kategorier. Du kan angi filtre for størrelse (små, middels, store, x-store eller alle), oppsett (firkant, bred, høy eller alle), eller kreativ Commons eller alle bilder.

  • Onedrive viser onedrive-mappen som er knyttet til nettstedet der du kan navigere og velge bilder.

  • Område tilbyr dokument biblioteker på SharePoint-nettstedet der du kan velge bilder som skal brukes.

  • Last opp åpner et vindu der du kan velge et bilde fra den lokale data maskinen.

  • Fra en kobling er en arkivert å lime inn i en kobling til et bilde i OneDrive for Business eller SharePoint-nettstedet. Du kan ikke koble til bilder fra andre nett steder eller Internet t.

  Klikk Åpne for å bruke et valgt bilde.

 5. Legg til eller rediger beskrivelsen i Beskrivelse -feltet. Dette er valgfritt.

  Beskrivelse-feltet

 6. Klikk Legg inn for å legge til koblingen til Starts IDen.

Sende nyhets innlegget via e-post

Når du bruker denne funksjonen, kan du sende en e-postmelding som inneholder en kobling, miniatyr bilde forhånds visning, beskrivelse og en valg fri melding til én eller flere personer.

Sende via dialogboks i e-post

Obs!: Personene du deler koblingen med, må ha riktig tilgang for å kunne se siden.

 • Klikk Send via e-postøverst på nyheter-siden.

 • Angi navnene på personene du vil dele med, i Til-boksen, og skriv eventuelt en melding.

 • Klikk Send.

Finne nyhets inn Legg

Nyhets inn Legg lagres i sider -biblioteket på et nettsted.

Fjerne nyhets inn Legg

 1. Klikk på Se alle.

 2. Klikk på Administrer innlegg.

 3. Finn siden du vil fjerne.

 4. Klikk på ellipsene (... ) til høyre på siden, og klikk deretter på Slett.

  Slette en side

For SharePoint Server 2019 kan du slette Nyhets sider du har lagt til.

 • Klikk siderpå hurtigst Art linjen, og velg deretter nyhets elementet du vil slette.

 • Klikk ellipsen (...), og klikk deretter Slett.

 • Klikk Slett i bekreftelses dialog boksen.

Fjerne nyhets nett delen

 1. Gå til siden som inneholder nyhets delen du vil fjerne.

 2. Klikk Rediger øverst på siden.

 3. Velg nyhets nett delen, og klikk deretter slett Slett-knappen på OneDrive.com. til venstre.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×